Contabilitatea Operațiunilor Fiscale

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 2137
Mărime: 9.89KB (arhivat)
Publicat de: Ludovic Mitroi
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Luiza Ionescu

Extras din curs

CURSUL 1

INTRODUCERE ÎN STUDIUL CONTABILITĂŢII OPERAŢIUNILOR FISCALE ALE ÎNTREPRINDERII

1.1. Obiectul si rolul contabilităţii operaţiunilor fiscale în conducerea întreprinderii

Deşi contabilitatea si fiscalitatea constituie doua discipline adesea independente una de alta, societăţile comerciale, regiile autonome si alte instituţii de stat prezintă un ansamblu de documente contabile si fiscale care trebuie analizate în ansamblu si nu independent unul de altul.

Unul din interesele informaţionale onorate de contabilitate, considerat de unii autori principal, este cel fiscal. Din totdeauna pentru contabilitate a existat problema concilierii sale cu fiscalitatea. Cauza perpetuă a unei asemenea situaţii a fost generată de faptul că nu în toate cazurile principiile contabile privind evaluarea şi calculul economic sunt convergente cu cele fiscale, care nu se subordonează prezentării unei imagini fidele a operaţiilor ce au loc în întreprindere. Principiile fiscale urmăresc fie stimularea, fie inhibarea unor activităţi.

Interactivitatea între contabilitate şi fiscalitate poate fi realizată prin intermediul unei discipline precum Contabilitatea operaţiunilor fiscale ale întreprinderii.

Obiectul de studiu al Contabilităţii operaţiunilor fiscale ale întreprinderii ( ale oricărei persoane juridice în sensul prevăzut de Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările ulterioare) îl constituie analiza convergenţelor şi a influenţelor reciproce între regulile fiscale şi cele contabile, precum si stabilirea, pe baza analizei lor, a strategiei, a riscului fiscal şi a eficienţei fiscale a întreprinderii.

Rolul Contabilităţii operaţiunilor fiscale ale întreprinderii este acela de a gestiona eficient resursele economice şi financiare ale întreprinderii respectând atât regulile contabile cât şi pe cele fiscale.

Pe baza analizei financiare, din documentele de sinteză, se pot stabili performanţele trecute şi se poate estima viitorul probabil, riscul şi eficacitatea fiscală. Gestiunea fiscala se adresează tuturor întreprinderilor care au în obiectul de activitate acte de comerţ, operaţii economice şi financiare destinate obţinerii de profit. Pentru acest motiv trebuie respectate principalele mecanisme ale fiscalităţii, fără ca profesionistul contabil să se abată de la obiectivul fundamental al contabilităţii, respectiv obţinerea unei imagini clare, complete şi reale (o imagine fidelă) a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a rezultatelor.

Fiscalitatea are la bază dreptul contabil pentru a determina regimul de impozitare privind beneficiile, TVA, impozitele si taxele locale, contribuţiile pentru asigurări sociale etc.

Contabilitatea, în cadrul obiectivelor de imagine fidelă, are un rol esenţial în economie pentru a furniza situaţii financiare. Aceste situaţii prezintă credibilitate dacă sunt:

- inteligibile (înţelese de diverşi utilizatori);

- relevante (în raport cu necesitatea luării de decizii);

- credibile (să inspire încredere în fidelitatea informaţiilor);

- să fie comparabile în timp şi spaţiu.

Imaginea tradiţională a fiscalităţii ca instrument de constrângere trebuie înlocuită cu cea de gestiune fiscală a întreprinderii. Comportamentul fiscal al întreprinderii nu este o simpla normă cantonată în domeniul imperativului si litigiului. În aceasta optică, întreprinderea are un anumit demers în suportarea impozitelor si taxelor, dominat de criteriul securităţii şi eficienţei.

Odată cu dezvoltarea afacerilor, fiecare operaţie este generatoare de elemente fiscale astfel că apare necesitatea creării unui sistem informaţional care să evidenţieze totalitatea regulilor fiscale şi cât mai multe aspecte de armonizare ale fiscalităţii cu contabilitatea.

Progresul tehnic, dezvoltarea societăţii în general şi apropierea de parametrul fiscal a făcut posibilă ca fiscalitatea să facă parte din previziunile întreprinderii. Un obiectiv fiscal nu trebuie atins numai prin opţiuni fiscale. Orizontul trebuie lărgit şi prin intermedierea variantelor juridice, ale căror efecte fiscale pot răspunde mai bine doleanţelor întreprinderii.

Preview document

Contabilitatea Operațiunilor Fiscale - Pagina 1
Contabilitatea Operațiunilor Fiscale - Pagina 2
Contabilitatea Operațiunilor Fiscale - Pagina 3
Contabilitatea Operațiunilor Fiscale - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Operatiunilor Fiscale.doc

Alții au mai descărcat și

Amortizarea

AMORTIZAREA – este procesul de recuperare treptata a valorii amortizabile a unui bun de regula pe parcursul duratei de viata utila prin includerea...

Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta

CAPITOLUL I FORŢA DE MUNCÃ – ASPECTE JURIDICE, CONTABILE ŞI FISCALE 1.1 Forţa de muncã – importanţa, salariul nominal, salariul real. 1.2 Rolul...

Impozitul pe Profit

Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părţi din veniturile persoanelor fizice sau juridice, cu caracter obligatoriu şi cu titlu...

Analiza Mediului de Afaceri

Analiza mediului de afaceri O organizaŃie poate esua în a-si atinge obiectivele în cazul în care nu ia în considerare caracteristicile mediului...

Analiza Bilanțului

1.1. Aspecte normative privind organizarea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare anuale Reglementările contabile normează...

Contabilitatea Întreprinderii

Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fãrã ca ele sã fie componente ale unui sistem contabil articulat. În...

Contabilitatea Capitalurilor

Capitalul reprezintă totalitatea resurselor materiale şi financiare disponibile la nivelul unei întreprinderi, în vederea desfăşurării activităţii...

Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții

In general în cadrul activitatilor economice se realizeaza schimburi de valori. Adica una din partile contractante ofera bunul sau serviciul spre...

Te-ar putea interesa și

Aspecte juridice, contabile și fiscale privind operațiunile de lichidare a societăților comerciale

Introducere O societate comercială, asemănător fiinţei umane, se naşte, se dezvoltă şi, mai devreme sau mai târziu, dispare. Acest lucru mai poate...

Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român

INTRODUCERE Conceptul de trezorerie apare ca rezultat al unei lungi evolutii istorice, care a condus mai întai , la identificarea notiunii de...

Avantajele și dezavantajele finanțării prin leasing a unei firme

CAP. I LEASINGUL SURSA DE FINANTARE PENTRU AFACERI Dictionarul Economic definste Leasingul - ca o activitatea financiar economica ce consta in...

Sistemul Fiscal în România

Siatemul fiscal reprezinta modul de cercetare si actiune, procedeele si modalitatile de investigare in vederea prevenirii, constatarii si...

Evaziune fiscală

1.1 - Definitie, elemente teoretice. Evaziunea fiscala se poate defini prin totaliatea procedeelor licite si ilicite cu ajutorul carora cei...

Avantajele și dezavantajele finanțării prin leasing a unei firme de turism

CAP. 1 LEASINGUL CA SURSA DE FINANTARE A AFACERII. Finanţările prin sistem leasing constituie în economia românească o adevărată gură de oxigen...

Practică de specialitate

PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE 1.1 Obiectul de activitate si forma juridica S.C PRACTIC S.A a luat fiinta la 11/02/1999 având numar de...

Contabilitate Consolidată

CAPITOLUL 1 CONCEPTE FUNDAMENTALE PRIVIND CONSOLIDAREA CONTURILOR Constituind o prezenţă din ce în ce mai pregnantă în economia mondială...

Ai nevoie de altceva?