Curs Contabilitate

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 12161
Mărime: 79.01KB (arhivat)
Publicat de: George Deaconu
Puncte necesare: 0
Curs de contabilitate pt fac de Inginerie economica

Extras din curs

Cap. I: POZIŢIA FINANCIARĂ A UNITĂŢILOR ECONOMICE

1. Activele, datoriile şi capitalurile proprii

Ca reflectare a poziţiei financiare, bilanţul, stabilit la sfârşitul perioadei de gestiune (numită şi exerciţiu financiar), descrie separat elementele de active, de datorii (pasive) şi de capitaluri proprii ale întreprinderii. Activele, datoriile şi capitalurile proprii sunt definite de Standardele Internaţionale de Contabilitate (SIC) ca structuri ale bilanţului. În cadrul general de întocmire şi de prezentare a situaţiilor financiare din SIC, elementele bilanţiere ale întreprinderii se definesc după cum urmează :

Activele sunt resurse controlate de întreprindere, care provin din evenimente trecute şi sunt purtătoare de avantaje economice viitoare ce trebuie să fie benefice acesteia. Avantajele economice corespund unui potenţial de producţie, unei posibilităţi de conversie în lichidităţi sau unei capacităţi de reducere a ieşirilor de fonduri (reduceri de costuri) prin care un activ contribuie, direct sau indirect, la un flux de lichidităţi specifice întreprinderii.

Datoriile sunt obligaţii actuale ale întreprinderii care provin din evenimente trecute şi care trebuie să antreneze, cu ocazia plăţii (decontării) lor, o ieşire de resurse (active) generatoare de avantaje economice. Obligaţiile corespund responsabilităţilor de a acţiona sau de a face ceva, de o anumită manieră, ce decurg dintr-o bază contractuală, statutară sau legală, din practici comerciale curente sau din voinţa întreprinderii de a conserva bune relaţii de afaceri şi echitabile. Noţiunea de datorii (liabilities, în engleză) se asociază cu aceea de pasiv extern, diferită de noţiunea de pasiv total, care desemnează suma datoriilor şi a capitalurilor proprii.

Capitalurile proprii (equity, în engleză) reprezintă interesul rezidual în activele întreprinderii, după deducerea tuturor datoriilor. Diferenţa dintre activul total şi datoriile totale contractate (interesul rezidual) dă o primă şi principală evaluare (contabilă) a întreprinderii la data închiderii exerciţiului:

CAPITALURILE PROPRII = ACTIVE – DATORII

Această ecuaţie fundamentală a bilanţului redă activul net contabil (activul neangajat în datorii) al întreprinderii, respectiv averea netă a acţionarilor.

Activul net contabil (ANC) este cel mai adesea pozitiv şi crescător, ca efect al unei gestiuni economice sănătoase. Această situaţie marchează, de fapt, atingerea obiectivului major al gestiunii financiare şi anume maximizarea valorii capitalurilor proprii, a activului net finanţat din aceste capitaluri. Creşterea ANC este consecinţa reinvestirii unei părţi din profitul net şi a altor elemente de acumulări: provizioane reglementate, reporturi din exerciţiul precedent, subvenţii etc.

Activul net poate avea, în cazuri prefalimentare, valoare negativă. Aceasta semnifică o depăşire a activului real de către datoriile contractate de întreprindere. O astfel de situaţie este consecinţa încheierii cu pierderi a exerciţiilor anterioare. Suma acestor pierderi a consumat integral capitalurile proprii, iar partea neacoperită rămâne în sarcina creditorilor, ca rezultat al asumării riscului de insolvabilitate a întreprinderii.

Situaţia netă poate indica deci o îmbogăţire (o creştere a capitalurilor proprii), în cazul realizării şi reinvestirii profitului net, sau, dimpotrivă, o sărăcire (o micşorare a capitalurilor proprii), în cazul închiderii exerciţiului cu pierderi.

Exemplu: (vezi tabelul 1.1.). Activul net contabil, la 31.XIIN, este egal cu capitalurile proprii:

ANCο = 3.000 – (1.275 + 400) = 1.325

Tabelul 1.1.

Bilanţul societăţii ARCA la 31 decembrie (1)

- în mld. lei -

0 1 0 1

Active fixe 1.600 2.080 Capitaluri proprii 1.325 1.723

Active curente 1.400 1.820 Datorii TL 1.275 1.657

Stocuri 600 780 Datorii curent 400 520

Clienţi 600 780 Furnizori

Numerar 200 260 400 520

Total 3.000 3.900 Total 3.000 3.900

Situaţia netă la 31.XII.N+1 este egală cu capitalurile proprii iniţiale plus profitul net nerepartizat; amortizare acumulată şi majorările de capital social:

SN1 = 3.900 – (1.657 + 520) = 1.723

Creşterea situaţiei nete de la un exerciţiu la altul redă o îmbogăţire patrimonială a întreprinderii, o creştere a valorii acesteia:

ΔSN = 1.723 – 1-325 = 398

Preview document

Curs Contabilitate - Pagina 1
Curs Contabilitate - Pagina 2
Curs Contabilitate - Pagina 3
Curs Contabilitate - Pagina 4
Curs Contabilitate - Pagina 5
Curs Contabilitate - Pagina 6
Curs Contabilitate - Pagina 7
Curs Contabilitate - Pagina 8
Curs Contabilitate - Pagina 9
Curs Contabilitate - Pagina 10
Curs Contabilitate - Pagina 11
Curs Contabilitate - Pagina 12
Curs Contabilitate - Pagina 13
Curs Contabilitate - Pagina 14
Curs Contabilitate - Pagina 15
Curs Contabilitate - Pagina 16
Curs Contabilitate - Pagina 17
Curs Contabilitate - Pagina 18
Curs Contabilitate - Pagina 19
Curs Contabilitate - Pagina 20
Curs Contabilitate - Pagina 21
Curs Contabilitate - Pagina 22
Curs Contabilitate - Pagina 23
Curs Contabilitate - Pagina 24
Curs Contabilitate - Pagina 25
Curs Contabilitate - Pagina 26
Curs Contabilitate - Pagina 27
Curs Contabilitate - Pagina 28
Curs Contabilitate - Pagina 29
Curs Contabilitate - Pagina 30
Curs Contabilitate - Pagina 31
Curs Contabilitate - Pagina 32
Curs Contabilitate - Pagina 33
Curs Contabilitate - Pagina 34
Curs Contabilitate - Pagina 35
Curs Contabilitate - Pagina 36
Curs Contabilitate - Pagina 37
Curs Contabilitate - Pagina 38
Curs Contabilitate - Pagina 39
Curs Contabilitate - Pagina 40
Curs Contabilitate - Pagina 41
Curs Contabilitate - Pagina 42
Curs Contabilitate - Pagina 43
Curs Contabilitate - Pagina 44
Curs Contabilitate - Pagina 45
Curs Contabilitate - Pagina 46
Curs Contabilitate - Pagina 47
Curs Contabilitate - Pagina 48
Curs Contabilitate - Pagina 49
Curs Contabilitate - Pagina 50
Curs Contabilitate - Pagina 51
Curs Contabilitate - Pagina 52
Curs Contabilitate - Pagina 53

Conținut arhivă zip

  • Curs Contabilitate.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitate financiară

1. Contabilitatea stocurilor aflate la terti Sunt considerate stocuri aflate la terti, acele bunuri care se afla in una din urmatoarele situatii:...

Contabilitate financiară

1 Notiuni generale Stocurile si productia in curs de executie se pot defini ca fiind ansamblul de bunuri materiale, titluri de valoare, servicii...

Codul Deontologic al Auditorilor

CAPITOLUL 3 CONDUITA ETICĂ ŞI PROFESIONALĂ A AUDITORILOR INTERNI ÎN LUMINA NORMELOR INTERNAŢIONALE ŞI NAŢIONALE 3.1. Codul deontologic şi codul...

Analiza și funcționarea conturilor de cheltuieli, venituri și rezultate

Conturile de rezultate evidenţiază cheltuielile şi veniturile angajate de activitatea desfăşurată de către unitatea patrimonială. Cheltuielile...

Contabilitate internațională

MODULUL 1. Delimitări privind Armonizarea, Normalizarea, Reglementarea si Convergenta contabila. Obiective: 1. Prezentarea conceptelor de...

Practici Contabili Contabile Specifice în Agricultura

3.1 Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 41-AGRICULTURA Obiectiv Obiectivul acestui Standard este de a prescrie tratamentul contabil,...

Control de Gestiune

Partea I – Analiza metodelor de calcul de cost Capitolul I. Metode de cost complet (metoda pe centre de analiză şi Activity Based Costing)...

Practici Contabile Specifice Activității de Alimentație Publică

4.1.Caracteristici definitorii ale alimentaţiei publice şi influenţa acestora asupra contabilităţii Activitatea unităţilor de alimentaţie publică,...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea imobilizărilor corporale

INTRODUCERE 1. Evolutia si rolul contabilitatii ca instrument de gestiune Evoluţia contabilităţii este strâns legată de evoluţia economică,...

Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor

1.1. Contabilitatea stocurilor în România In majoritatea întreprinderilor, contabilitatea nu înregistreaza zilnic miscarile stocurilor....

Contabilitatea Imobilizărilor

CAPITOLUL I Activele imobilizate – delimitări conceptuale 1.1. Structura activelor imobilizate Se apreciază că imobilizările reprezintă o...

Studiu Privind Contabilitatea Activelor Imobilizate la Muzeul de Etnografie Maramureș

INTRODUCERE Au existat multe discuţii asupra definirii contabilităţii. Astfel, de-a lungul timpului contabilitatea a fost definită ca artă,...

Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL

1. CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA S.C. CONS ELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L. 1.1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. CONS ELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L....

Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara

CAPITOLUL 1 Prezentarea Societăţii Naţionale Radiocomunicaţii SA - Direcţia Radiocomunicaţii Timişoara 1.1. Scurt istoric S.N. Radiocomunicaţii...

Contabilitatea imobilizărilor la SC Farmec SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. „ FARMEC” S.A. 1.1. Obiectul de activitate al societăţii S.C. „ FARMEC” S.A cu sediul în localitatea...

Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL

Introducere Problemele legate de realizarea calităţii reflectă o preocupare care a existat, există şi va exista mereu în întreprinderile care...

Ai nevoie de altceva?