Doctrină și Deontologie Profesională

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 172
Mărime: 47.79KB (arhivat)
Publicat de: Ccc L.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

DOCTRINĂ ŞI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ.

(supot de curs pentru experţi contabili şi contabili autorizaţi)

- DOCTRINA PROFESIONALĂ.

1. Profesia contabilă: conţinut şi forme de manifestare.

Profesia contabilă este definită de lege ca fiind „profesia experţilor contabili şi

contabililor autorizaţi, pe care aceştia o exercită dacă au dobândit această calitate” din partea organismului profesional, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România,- persoană juridică de utilitate publică şi autonomă..

În înţelesul general, profesia cuprinde „ansamblul intereselor unei colectivităţi care exercită aceeaşi meserie”. În accepţia acestei semnificaţii, rezultă că sunt profesionişti contabili toţi experţii contabili şi contabilii autorizaţi care au dobândit această calitate.

În acest sens , legea de organizare a activităţii experţilor contabili şi contabililor autorizaţi vine şi separă profesia acestora, în ceea ce priveşte exercitarea ei, în:

a) profesie contabilă liberă, investind-o cu caracteristica esenţială a profesiei libere, adică cu incompatibilitatea acesteia cu orice activitate salarizată, în afara Corpului;

b) profesie contabilă salarizată, exercitată, în baza unui contract de muncă sau convenţie civilă, de către acei experţi contabili şi contabili autorizaţi care au dobândit această calitate

2. Calitatea de expert contabil / contabil autorizat.

Profesia de expert contbil şi de contabil autorizat se exercită de către persoanele care

au această calitate, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr.65/1994.

2.1. Definirea expertului contabil / contabilului autorizat.

Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 şi are competenţa profesională de a organiza şi de a conduce contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale, de a întocmi situaţiile financiare şi de a efectua expertize contabile.

Expertul contabil este specialistul care a dobândit cea mai înaltă calificare în domeniul contabilităţii şi care are acces neângrădit la efectiuarea tuturor lucrărilor profesionale, inclusiv verificarea şi certificarea situaţiilor financiare.

Asupra constatărilor, concluziilor, opiniilor şi recomandărilor sale, expertul contabil întocmeşte raport.

Expertul contabil poate, de asemenea, să organizeze şi să conducă contabilitatea societăţilor comerciale şi să analizeze, prin procedee specifice contabilităţii, situaţia economică, financiară şi fiscală a acestora.

Contabilul autorizat este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 şi are competenţa de a ţine contabilitatea şi de a pregăti lucrările lucrările în vederea întocmirii situaţiilor financiare.

2.2. Accesul la profesie.

Accesul la profesie se realizează prin examen de admitere. Examenul se desfăşoară în baza Normelor Corpului şi a Regulamentului pentru efectuarea stagiului şi prin examenul de aptitudini, în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi contabil autorizat.

2.3. Exercitarea profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat.

2.3.1. Expertul contabil.

Expertul contabil poate executa pentru persoanele fizice şi juridice următoarele lucrări:

a) ţine sau supraveghează contabilitatea şi întocmeşte sau verifică şi semnează situaţiile financiare;

b) acordă asistenţă privind organizarea şi ţinerea contabilităţii;

c) efectuează analize economico – financiare şi evaluări patrimoniale;

d) efectuează expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condiţiile prevăzute de lege;

e) execută alte lucrări cu caracter financiar – contabil, de organizare administrativă şi informatică;

f) îndeplineşte potrivit dispozişiilor legale, atribuţiile prevăzute de mandatul de cenzor la societăţile comerciale;

g) acordă asistenţa de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor comerciale;

h) efectuează pentru persoane fizice şi juridice sevicii profesionale care presupun cunoştinţe de contabilitate.

Persoanele fizice şi juridice are au calitatea de expert contabil pot efectua activităţile de audit financiar şi consultanţă fiscală cu respectarea reglementărilor specifice acestor activităţi.

Experţii contabili pot să-şi exercite profesia individual sua se pot constitui în societăţi comerciale potrivit legii.

2.3.2. Contabilul autorizat.

Contabilul autorizat poate executa pentru persoanele fizice şi juridice următoarele lucrări:

a) ţine contabilitatea operaţiunilor economico-financiare prevăzute în contract;

b) pregăteşte lucrările în vederea elaborării situaţiilor financiare.

Contabilii autorizaţi pot să-şi exercite profesia individual ori în societăţi comerciale.

. Răspunderile experţilor contabili şi contabililor autorizaţi.

Experţii contabili şi contabilii autorizaţi răspund, în exercitarea profesiei, disciplinar, administrativ, civil şi penal, după caz, potrivit legii.

Sancţiunile disciplinare ce se aplică experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, în raport cu gravitatea abaterilor săvârşite, sunt următoarele:

a) mustrare;

b) avertisment scris;

c) suspenarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioadă de timp de la 3 luni la 1 an;

d) interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat.

Abaterile în funcţie de care se aplică sancţiunile disciplinare se stabilesc prin

regulamantul de organizare şi funcţionare.

Preview document

Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 1
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 2
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 3
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 4
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 5
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 6
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 7
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 8
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 9
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 10
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 11
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 12
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 13
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 14
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 15
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 16
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 17
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 18
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 19
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 20
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 21
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 22
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 23
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 24
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 25
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 26
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Doctrina si Deontologie Profesionala.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Expertiza Contabilă în Procesul Civil și Penal

CAP. I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND EXPERTIZA, EXPERTIZA CONTABILĂ ŞI EXPERTIZA CONTABILĂ JUDICIARĂ 1.1. Conceptul de expertiză Cuvântul expertiză...

Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile

Scurt istoric în sistemul contabil american Contabilitatea americană a devenit sistemul contabil cel mai perfecţionat din întreaga lume. Prezenţa...

Standarde internaționale de contabilitate

Introducere Contabilitatea este arta si tehnica si stiinta si limbaj. Sau cum ar spune Bernard Colasse, o tehnostiinta, adica o tehnica alimentata...

Pregătire tehnică - doctrină și deontologie profesională

1. Cum se exercita profesia de expert contabil? Profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se exercita de catre persoanele care au...

Exercitarea Profesiei de Expert Contabil și Contabil Autorizat

Expertul contabil sau contabilul autorizat trebuie sa fie si sa se manifeste liber fata de orice interes care este incompatibil cu integritatea,...

Audit Financiar Extern

CAPITOLUL I – AUDITUL FINANCIAR CONTABIL. DEFINIRE, ROL,OBIECTIVE, PRACTICI ŞI PROCEDURI 1.1. Auditul –Notiuni introductive Auditul, respectiv...

Standarde Internaționale de Contabilitate IAS

Acest Standard International de Contabilitate revizuit înlocuieste IAS l, Prezentarea politicilor contabile, IAS 5, Informatii ce trebuie...

Te-ar putea interesa și

Locul și Rolul CECCAR în Dezvoltarea Profesiunii Contabile în România

INTRODUCERE “Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a devenit o organizaţie extraordinară, dar nu numai datorită...

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public

CAPITOLUL 1. FUNCŢIA PUBLICĂ 1.1.1. Noţiune şi evoluţii normative Viaţa socială a determinat întotdeauna multiple probleme ale membrilor...

Audit Financiar - Studiu de Caz

CAPITOLUL I - METODOLOGIA DE EXERCITARE A AUDITULUI FINANCIAR 1.1. Sistemul metodologic de control financiar Prima etapă constă în a fixa...

Profesia contabilă în lume și în alte țări

Abstract Profesia contabilă impune profesioniștilor contabili să aibă calități esențiale cum sunt: știința, competența și conștiința....

Conduita etică în activitatea experților contabili și a contabililor autorizați

CAPITOLUL I. NOȚIUNI DESPRE ETICĂ Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române, noțiunea de etică poate fi definită ca: „știință care se...

Speță practică în care principiile deontologice ale profesionistului contabil sunt încălcate

INTRODUCERE Deontologia contabilă exprimă ansamblul regulilor și uzanțelor care reglementează raporturile dintre profesionistul contabil,...

Pregătire tehnică - doctrină și deontologie profesională

1. Cum se exercita profesia de expert contabil? Profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se exercita de catre persoanele care au...

Ai nevoie de altceva?