Evaluarea Întreprinderii

Curs
6/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 15503
Mărime: 101.56KB (arhivat)
Publicat de: Faust Ioniță
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CAPITOLUL 1

EVALUAREA ECONOMICO – FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII.

PRINCIPII ŞI REGULI DE EVALUARE

1.1. DEFINIŢIE. NECESITATEA ŞI ESENŢA EVALUĂRII

Evaluarea reprezintă activitatea prin care se estimează valoarea de piaţă a unui bun, a unui grup de active sau a totalităţii activelor corporale şi necorporale, indiferent dacă acestea aparţin unei organizaţii, unei ramuri economice sau distincte.

Prin evaluare se reflectă rezultatul unei judecăţi care se bazează pe apreciere, pe analize, calcule sau expertize, stabilind valoarea afacerii (organizaţiei, entităţii) la un moment dat, măsurarea avuţiei reale şi a potenţialului acesteia de a-şi mări bogăţia în viitor.

Evaluarea întreprinderii presupune şi determinarea capacităţii sale de a genera fluxuri de numerar, de care va beneficia proprietarul organizaţiei întrucât aceasta este un bun care la rândul ei generează bunuri.

Evaluarea întreprinderii, în ansamblul ei, este necesară pentru o multitudine de solicitări şi scopuri din care enumerăm:

- vânzarea-cumpărarea întreprinderii (afacerii);

- vânzarea-cumpărarea unei participaţii la întreprindere;

- lichidarea unei companii;

- fuziunea cu alte firme;

- divizarea activităţii în mai multe unităţi operaţionale distincte;

- stabilirea bazei de impozitare pe proprietate;

- scopuri legale precum: exproprieri, moşteniri, litigii, pretenţii legate de despăgubiri, dispute între acţionari;

- estimarea aportului în natură adus la constituirea unei alte întreprinderi sau în cazul unei asocieri temporare;

- aprecierea cursului acţiunii unei întreprinderi cotate la bursă;

- majorări de capital;

- estimarea eficienţei economice reale a capitalului investit;

- aprecierea managementului valorii firmei.

În esenţă, din cele prezentate, se deduce faptul că evaluarea este un complex de tehnici, procedee şi metode prin care un bun, o grupă de bunuri, un activ economic, un activ sau element tangibil, o întreprindere în ansamblul său sunt aduse, din punct de vedere valoric, la nivelul pieţei şi prin care i se asigură comparabilitatea cu acestea, sau într-o accepţiune mai restrânsă a evalua integral sau în parte o întreprindere constă în a determina zona cea mai profitabilă în care s-ar putea situa, preţul la care o tranzacţie s-ar putea încheia în condiţii normale de piaţă.

Răspunzând diferitelor cerinţe din viaţa întreprinderii, evaluarea constituie un instrument de orientare a operatorilor economici în spaţiul economic al ţării şi nu numai.

Evaluarea economică şi financiară este singurul tip de evaluare bazat pe expertiză şi diagnostic şi care are drept obiectiv determinarea valorii de piaţă (valorii de circulaţie) a bunurilor şi întreprinderii sau a unor valori derivate din valoarea de piaţă.

1.2. PRINCIPIILE EVALUĂRII

Evaluarea întreprinderii are la bază următoarele principii:

(1) Principiul anticipării – presupune faptul că valoarea unei firme provine din beneficiile viitoare anticipate care urmează să fie obţinute din deţinerea sau utilizarea unei proprietăţi având în vedere starea pieţelor internaţionale, naţionale, regionale sau locale la un moment dat şi evoluţia acestora în continuare.

(2) Principiul schimbării – potrivit căruia schimbarea constituie rezultatul relaţiei cauză-efect în cadrul forţelor care influenţează valoarea proprietăţilor reale. Factorii (interni şi externi) care acţionează asupra întreprinderii conduc la schimbări inevitabile cu implicaţii în modificarea valorii firmei.

(3) Principiul celei mai bune utilizări – demonstrează faptul că valoarea unei întreprinderi este dată de valoarea rezultată în urma evaluării.

(4) Principiul substituţiei (al preţului) – presupune că valoarea atractivă a unei întreprinderi este determinată de preţul cel mai mic în condiţiile existenţei mai multor proprietăţi.

(5) Principiul costului de oportunitate – exprimă că aprecierea valorii întreprinderii este dată de decizia cumpărătorului. Prin costul de oportunitate se măsoară tocmai câştigul obţinut prin renunţarea la cea mai bună variantă urmărindu-se maximizarea utilităţii sau minimizarea efortului.

(6) Principiul contribuţiei – constă în aceea că valoarea unui factor de producţie sau a unei părţi componente a proprietăţii depinde fie de mărimea contribuţiei pe care o are la valoarea întregului, fie de mărimea cu care se reduce valoarea întregului în absenţa acestuia.

În literatura de specialitate, sunt şi alte definiri şi clasificări privind principiile evaluării, însă la elaborarea raportului de evaluare trebuie avute în vedere transparenţa, consistenţa şi coerenţa acţiunii de evaluare a firmei.

1.3. CLASIFICAREA EVALUĂRILOR

Operaţiunea de clasificare a evaluărilor este realizată având în vedere necesitatea cunoaşterii valorii reale ale bunurilor tangibile şi intangibile supuse evaluării.

Pentru o mai bună sistematizare, se poate realiza o grupare a evaluărilor după mai multe criterii.

Preview document

Evaluarea Întreprinderii - Pagina 1
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 2
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 3
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 4
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 5
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 6
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 7
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 8
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 9
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 10
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 11
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 12
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 13
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 14
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 15
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 16
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 17
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 18
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 19
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 20
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 21
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 22
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 23
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 24
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 25
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 26
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 27
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 28
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 29
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 30
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 31
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 32
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 33
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 34
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 35
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 36
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 37
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 38
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 39
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 40
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 41
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 42
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 43
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 44
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 45
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 46
Evaluarea Întreprinderii - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • Evaluarea Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Principiile Contabile

Am ales si tratat cu multa placere si cu mult interes aceasta tema deopotriva fundamentala, utila si pasionanta pentru teoria si practica...

Analiza bonității firmei pe baza rezultatelor financiare - SC Golden Dawn SRL Pașcani

Analiza bonităţii firmei pe baza rezultatelor financiare cu aplicaţie la SC Golden Dawn SRL Paşcani Capitolul I. Profitabilitatea, lichiditatea...

Principii Contabile Generale

Principiile contabile, parte esenţială a dispozitivului contabil Datorită faptului că este important ca toţi cei care ţin evidenţă contabilă...

Contabilitate în Context European

NOTIUNI GENERALE Spre deosebire de legile fizicii sau teoremele din matematica,principiile contabile nu sunt imuabile.Ele au fost formulate in...

Contabilitatea terților

COMPETENTE - cunoasterea categoriilor de decontari in rapot cu tertii - identificarea evenimentelor si tranzactiilor privind decontarile cu...

Metode de Evaluare a Întreprinderii

Cap. I. Cadrul general al activităţii de evaluare 1.1. Scurt istoric. Concepte de bază în evaluare Teoria evaluării a apărut la sfârşitul...

Bazele contabilității semestrul 1

Capitolul I. NATURA SI SCOPUL CONTABILITATII CUPRINS: 1.1. Definitia contabilitatii 1.2. Obiectul contabilitatii si sfera sa de actiune...

Elemente de Contabilitate

Datoriile pe termen lung sunt asimilate capitalurilor datorită faptului că ele asigură finanţarea pe termen mai mare de un an. În această...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului

INTRODUCERE „Cel mai mare dintre toate darurile este puterea de a estima lucrurile la adevărata lor valoare” ( La Rochefoucauld). În acest...

Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA

Capitolul 1: Descrierea obiectului și procesului evaluării, descrierea afacerii și a indicatorilor de activitate În scopul realizării unei...

Evaluarea întreprinderii - studiu de caz

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE S.C. OLTCHIM S.A. RAMNICU VALCEA Denumirea societatii : S. C. OLTCHIM S.A.Rm.Valcea Sediul social...

Evaluarea Activelor Necorporale (Intangibile)

Capitolul I. Clasificarea activelor necorporale 1.1. Activele necorporale – consideraţii generale Activele intangibile cuprind toate elementele...

Metode și Tehnici de Evaluare

INTRODUCERE Lucrarea de faţă, intitulată „Metode şi tehnici de evaluare” caută să-l facă pe cititor să înţeleagă problematica evaluării de...

Good-will-ul - conținut și metode de determinare

Introducere Evaluarea întreprinderii poate răspunde unor cerinţe diverse pentru diferiţi uilizatori interni sau externi întreprinderii. Sfera...

Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani

INTRODUCERE Evaluarea reprezintă o parte integrantă a analizei economice şi este practic legată de formarea unei opinii asupra valorii pachetului...

Evaluarea întreprinderii - metoda activului net

Metoda activului net corectat (ANC) Aplicarea în contabilitate a principiului prudenţei, care presupune neînregistrarea diferenţelor în plus între...

Ai nevoie de altceva?