Factorii care determină organizarea contabilității SSIF

Curs
5.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2523
Mărime: 13.13KB (arhivat)
Publicat de: Nicu Diaconescu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasloban Ioan
Acest curs a fost predat in 2008 in cadrul facultatii de stiinte economice

Extras din curs

I. Compartumentul deschidere conturi este cel care asigură şi participă la realizarea documentaţiei.

Funcţii: - contract tip

- întocmirea şi actualizarea dosarului permanent care cuprinde:

- cerere deschidere cont

- copii ale confirmărilor transmise clienţilor în decursul colaborării

- autorizări în format electronic

- formularele de transfer a instrumentelor financiare

Atribuirea unui nr. de cont şi comunicarea lui agentului autorizat să menţină legătura cu acesta.

Corespunzător tipului de cont deschis rezultă caracteristici în cadrul documentelor întocmite dar şi în cadrul relaţiilor societate – S.S.I.F. – client. Avem 4 tipologii de conturi:

- cont la vedere individual = tranzacţia se realizează potrivit sumelor avansate (cazul cumpărării). Contul este nominal, la deschidere fiind necesare informaţii legate de identitatea clientului iar gradul de detaliere a acestor informaţii diferă de la o societate la alta.

- contul discreţionar = permite iniţiativa la S.S.I.F. cu drept şi responsabilitate în gestionarea portofoliului clientului titular. Scopul este obţinerea profitului maxim; nu este garantat un anumit nivel de rentabilitate. Documentaţia e însoţită de anexe în care sunt precizate limitele în care agentul poate acţiona.

- contul de custodie = administrat de S.S.I.F. dacă e abilitată să presteze astfel de servicii de către C.N.V.M. Custodele gestionează posibilităţile financiare şi activele financiare ale clientului informândul în permanenţă. Ea acţionează pe seama unei împuterniciri speciale ce îmbracă 2 forme:

a) o împuternicire limitată care dă dreptul persoanelor de a introduce ordine de vânzare-cumpărare în numele titularului;

b) împuternicirea deplină ce conferă dreptul persoanelor împuternicite de a depune ordine de vânzare-cumpărare şi de a depune respectiv a retrage valori mobiliare şi numerar în numele titularului.

- contul comun poate fi accesat (utilizat în comun) de 2 sau mai multe persoane între care sunt statutare 2 tipuri de raporturi:

a) titularii au vocaţie succesorală reciprocă, avem în vedere persoane aflate în relaţii de rudenie. În cazul decesului titularului principal rolul său e luat de următorul titular, acesta din urmă deţinând din acest moment dreptul de operare în cont;

b) titularii sunt consideraţi beneficiari ai contului în anumite procente. Această tipologie specifică din cont nu se regăseşte în peisajul autohton

II. Departamentul operativ – tranzacţionare

Este cuprins din: - compartimentul de procesare ordine

- compartimentul de tranzacţionare

Compartimentul de procesare ordine are rolul de a prelucra toate ordinele de vânzare-cumpărare, de a efectua controlul, revizuirea, menţinerea şi înregistrarea acestora. Există o multitudine de tipuri de ordine pe piaţa de capital, dferenţiate în funcţie de instrucţiunile vizate (ordin la piaţă, ordin limită, ordin deschis, ordin de limitare a pierderii etc.) În România ordinele sunt tranzacţionate la nivelul fiecărei pieţe de tranzacţionare şi conţine informaţii obligatorii:

- natura ordinului (de vânzare-cumpărare)

- denumirea valorii mobiliare

- cantitatea

- preţul

- comisionul perceput

Pieţele reglementate operează 2 tipuri de ordine: - ordine la piaţă

- ordine limită

Ordinul la piaţă presupune executarea sa în momentul recepţionării la preţul existent în piaţă. Operarea are loc înaintea ordinului limită, dacă în cadrul şedinţei există mai multe ordine la piaţă executarea lor se face în ordinea stabilită, a sosirii şi a înregistrării lor.

Ordinul limită are ca principiu de bază restricţionarea preţului de vânzare-cumpărare. Când preţul pieţei e mai bun decât cel menţionat rezultă că tranzacţia se execută la cel mai bun preţ conform principiului ,,best execution price”, în cadrul acestui ordin se precizează şi perioada de valabilitate: - ,,valabil 1 zi”

- ,,valabil până la anulare”

Raporturile de tranzacţionare sunt comparate cu ordinele clienţilor în etapa numită reconciliere = supervizare a execuţiei şi confirmarea de către instituţile pieţei pieţei, a tranzacţiilor executate.

- erori de tranzacţionare efectuate în sistem, rezultă ca tranzacţiile sunt anulate şi reexecutate cu acordul părţilor implicate

- asigură monitorizarea ordinelor care au fost executate dar râmân în perioada de valabilitate până când: - devin nule de drept

Preview document

Factorii care determină organizarea contabilității SSIF - Pagina 1
Factorii care determină organizarea contabilității SSIF - Pagina 2
Factorii care determină organizarea contabilității SSIF - Pagina 3
Factorii care determină organizarea contabilității SSIF - Pagina 4
Factorii care determină organizarea contabilității SSIF - Pagina 5
Factorii care determină organizarea contabilității SSIF - Pagina 6
Factorii care determină organizarea contabilității SSIF - Pagina 7
Factorii care determină organizarea contabilității SSIF - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Factorii care Determina Organizarea Contabilitatii SSIF.doc

Alții au mai descărcat și

Ghid pentru Redactarea și Prezentarea Lucrării de Licență

Introducere – cadrul general In conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire/licenţă/diplomă la...

Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern

2.1. Reglementări internaţionale privind auditul şi auditul public intern 2.1.1. Conceptul de audit, audit public intern şi legăturile dintre ele...

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor Locale

În categoria impozitelor si taxelor locale sunt incluse: - impozitul pe clădiri; - impozitul pe teren; - taxa asupra mijloacelor de transport;...

Contabilitate

PATRIMONIUL AGENTILOR ECONOMICI Obiectul de studiu al METODEI CONTABILITATII il constituie patrimoniul agentilor economici. Prin PATRIMONIU se...

Contabilitatea Decontărilor cu Terții

Contabilitatea decontărilor cu terţii 1. Definirea,conţinutul şi structura decontărilor cu terţii 2. Obiectivele şi factorii organizatorii...

Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție

Capitolul 4. CONTABILITATEA STOCURILOR ŞI A PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE 4.1. Delimitări şi structuri privind stocurile Desfăşurarea...

Contabilitate în Comerț și Turism

CAPITOLUL I ORGANIZAREA GENERALĂ A CONTABILITĂŢII ÎN COMERŢ ŞI TURISM 1.1. TRĂSĂTURILE ECONOMICO-FINANCIARE ALE ACTIVITĂŢII DE COMERŢ INTERIOR...

Contabilitatea Activelor Imobilizate

1. Definiţii şi delimitări Activele imobilizate sunt definite în IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare” ca toate acele active care nu sunt...

Te-ar putea interesa și

Apariția și Dezvoltarea Pieței Obligațiunilor în România

Capitolul I 1. Privire generală asupra pieţelor de obligaţiuni Piaţa de capital, atât cea primară, cât şi cea secundară, înregistrează...

Ai nevoie de altceva?