IFRS pt instituții publice

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 7 fișiere: pdf
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 21732
Mărime: 789.80KB (arhivat)
Publicat de: Romi Năstase
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lucian Popescu

Extras din curs

În prezent, aproape fiecare tara sau grup de tari are propriul sau sistem de

contabilitate, contabilitatea fiind o stiinta cu profunde radacini sociale si istorice.

În aceste conditii, un limbaj contabil universal constituie un deziderat esential atât al

contabililor cât si al mediului de afaceri. În ultimul deceniu, internationalizarea afacerilor a

determinat ca aceasta problema sa devina tot mai de actualitate si mai presanta. Se apreciaza

ca o comunicarea contabila într-un limbaj armonizat va permite grupurilor multinationale sa

aplice principii contabile comune la nivelul tuturor unitatilor, ceea ce va facilita procesele de

achizitie si vânzare de societati si va asigura un nivel mai mare de încredere, relevanta si

fidelitate a informatiei contabile. De aceea se fac eforturi deosebite ca disciplina contabilitate

sa devina o stiinta cu adevarat exacta si universala. Acest fapt nu poate fi realizat decât prin

normalizarea contabila guvernamentala sau a organismelor internationale ale profesionistilor

contabili.

Din acest motiv, perioada de dupa revolutia din România s-a caracterizat printr-un

proces continuu de legiferare în toate domeniile cu precadere în domeniul dreptului si al

contabilitatii, viata economica si sociala cautându-si fagasul economiei de piata. Timp de

peste 15 ani, contabilitatea în România a oscilat continuu între Directivele europene si

Standardele Internationale de contabilitate dar dupa aderarea la Uniunea europeana

contabilitatea s-a stabilizat pe contabilitatea Uniunii europene la rândul ei puternic

armonizata cu Standardele internationale de contabilitate.

Asa se face ca organisme tot mai numeroase din Uniunea Europeana si de pretutindeni

se ocupa de organizarea si functionarea contabilitatii ca o componenta fundamentala a

afacerilor.

Amintim câteva din organismele specializate, mai ales ca, în continuare, ne vom mai

întâlni cu ele:

• Comitetul pentru Reglementarea Contabilitatii (ARC);

• Federatia Expertilor Contabili (FEE);

• Federatia internationala a Contabililor (IFAC);

• Grupul Consultativ European pentru Raportare Financiara (EFERAG);

• Consiliul pentru Raportare Financiara (FRC);

• Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate (IASB);

• Fundatia Comitetului pentru Standarde Internationale de Contabilitate (IASCF);

• Consiliul pentru Interpretarea Standardelor Contabile (SEC).

• Corpul Expertilor contabili si Contabililor autorizati din România (CECCAR);

• În România, dezvoltarea cadrului institutional în domeniul contabilitatii si al

profesiei contabile se realizeaza prin Consiliul Contabilitatii si Raportarilor Financiare. Modul

de organizare si functionare, atributiile si sursele de finantare ale acestuia se stabilesc prin

regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin hotarâre a Guvernului.

La toate acestea se adauga comisii, consilii, asociatii etc. zonale si internationale, din

toata lumea care si-au creat instrumente de lucru, printre care cele mai uzuale sunt:

• I.A.S. – Standardele Internationale de Contabilitate;

• I.F.R.S. – Standardele Internationale de Raportare financiara;

• I.P.S.A.S.– Standardele Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public;

• I.S.A. – Standardele Internationale de Audit.

Cu toate acestea, procesul de normalizare contabila internationala este dominat, în

principal, de lucrarile a doua organisme: Comitetul pentru Standarde Internationale de

Contabilitate (IASC/ IASB) si Uniunea Europeana (UE).

Normalizarea contabila în sectorul public din România

În România, dezvoltarea sistemului de contabilitate si-a propus ca obiectiv principal

alinierea legislatiei contabile românesti cu directivele europene în vederea îndeplinirii

cerintelor de aderare la Uniunea Europeana, precum si armonizarea (convergenta) cu

Standardele Internationale de Contabilitate (pentru sectorul publi), situatie impusa de procesul

de globalizare economica si de dezvoltare a pietelor de capital.

Organizarea contabila în România este asigurata de Legea contabilitatii (nr.82/1991,

republicata 2008-art.1-alin.1 1) „societatile comerciale, societatile/companiile nationale,

regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si

celelalte persoane juridice au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie,

respectiv contabilitatea financiara, potrivit legii, si contabilitatea de gestiune adaptata la

specificul activitatii”.

„Institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop

patrimonial, precum si persoanele fizice care desfasoara activitati producatoare de venituri au,

de asemenea, obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv

contabilitatea financiara si, dupa caz, contabilitatea de gestiune (art.1-alin.2).

Contabilitatea, ca activitate specializata în masurarea, evaluarea, cunoasterea,

gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor

obtinute din activitatea persoanelor juridice si fizice prevazute la art. 1, trebuie sa asigure

înregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu

privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atât pentru

cerintele interne ale acestora, cât si în relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii

financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori.

Contabilitatea publica cuprinde:

a) contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetare, care sa reflecte încasarea veniturilor si

plata cheltuielilor aferente exercitiului bugetar;

b) contabilitatea Trezoreriei Statului;

c) contabilitatea generala bazata pe principiul constatarii drepturilor si obligatiilor, care sa

reflecte evolutia situatiei financiare si patrimoniale, precum si a excedentului sau a deficitului

patrimonial;

d) contabilitatea destinata analizarii costurilor programelor aprobate.

Contabilitatea institutiilor publice asigura informatii ordonatorilor de credite cu privire

la executia bugetelor de venituri si cheltuieli, patrimoniul aflat în administrare, precum si

pentru întocmirea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de

1 Legea nr. 82/1991, legea contabilitatii, republicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din 18/06/2008

executie a bugetului asigurarilor sociale de stat, fondurilor speciale, precum si a conturilor

anuale de executie ale bugetelor locale.

Preview document

IFRS pt instituții publice - Pagina 1
IFRS pt instituții publice - Pagina 2
IFRS pt instituții publice - Pagina 3
IFRS pt instituții publice - Pagina 4
IFRS pt instituții publice - Pagina 5
IFRS pt instituții publice - Pagina 6
IFRS pt instituții publice - Pagina 7
IFRS pt instituții publice - Pagina 8
IFRS pt instituții publice - Pagina 9
IFRS pt instituții publice - Pagina 10
IFRS pt instituții publice - Pagina 11
IFRS pt instituții publice - Pagina 12
IFRS pt instituții publice - Pagina 13
IFRS pt instituții publice - Pagina 14
IFRS pt instituții publice - Pagina 15
IFRS pt instituții publice - Pagina 16
IFRS pt instituții publice - Pagina 17
IFRS pt instituții publice - Pagina 18
IFRS pt instituții publice - Pagina 19
IFRS pt instituții publice - Pagina 20
IFRS pt instituții publice - Pagina 21
IFRS pt instituții publice - Pagina 22
IFRS pt instituții publice - Pagina 23
IFRS pt instituții publice - Pagina 24
IFRS pt instituții publice - Pagina 25
IFRS pt instituții publice - Pagina 26
IFRS pt instituții publice - Pagina 27
IFRS pt instituții publice - Pagina 28
IFRS pt instituții publice - Pagina 29
IFRS pt instituții publice - Pagina 30
IFRS pt instituții publice - Pagina 31
IFRS pt instituții publice - Pagina 32
IFRS pt instituții publice - Pagina 33
IFRS pt instituții publice - Pagina 34
IFRS pt instituții publice - Pagina 35
IFRS pt instituții publice - Pagina 36
IFRS pt instituții publice - Pagina 37
IFRS pt instituții publice - Pagina 38
IFRS pt instituții publice - Pagina 39
IFRS pt instituții publice - Pagina 40
IFRS pt instituții publice - Pagina 41
IFRS pt instituții publice - Pagina 42
IFRS pt instituții publice - Pagina 43
IFRS pt instituții publice - Pagina 44
IFRS pt instituții publice - Pagina 45
IFRS pt instituții publice - Pagina 46
IFRS pt instituții publice - Pagina 47
IFRS pt instituții publice - Pagina 48
IFRS pt instituții publice - Pagina 49
IFRS pt instituții publice - Pagina 50
IFRS pt instituții publice - Pagina 51
IFRS pt instituții publice - Pagina 52
IFRS pt instituții publice - Pagina 53
IFRS pt instituții publice - Pagina 54
IFRS pt instituții publice - Pagina 55
IFRS pt instituții publice - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • LPOPESCU 05-TEMA IPSAS 4-1.pdf
  • LPOPESCU 10- IPSAS 1 CECCAR.pdf
  • LPOPESCU 02-introducere IPSAS.pdf
  • LPOPESCU 03-IPSAS 1 CECCAR.pdf
  • LPOPESCU 04-IPSAS 1 CECCAR.pdf
  • LPOPESCU Intrebari pentru autoevaluare IPSAS.pdf
  • LPOPESCU_01-Normalizarea contabila IPSAS.pdf

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Metodologia de efectuare a expertizei contabile

1.1.NECESITATEA EXPERTIZEI CONTABILE ŞI IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ De multe ori pentru lămurirea faptelor care formează obiectul unei...

Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici

INTRODUCERE Într-o lume fiscala de o amploare fara precedent, valorificarea informatiei economice se poate asigura numai în cadrul unor sisteme...

Paralelă între Auditul Financiar și Auditul Performanței

Noţiunea de audit are origini latine, audire însemnând a asculta, însă în timp a îmbrăcat noi înţelesuri; astfel, în limba engleză audit semnifică...

Măsurarea performanțelor financiare cu ajutorul contului de profit și pierdere la SC Dual Con SRL

INTRODUCERE Lucrarea “ MASURAREA PERFORMANTELOR FINANCIARE LA SC DUAL CON SRL ” imbina abordarea teoretica cu un studiu de caz ilustrativ pentru...

Standarde internaționale de audit

Va rog sa rezolvati aceste grile individual pentru ca ele parcurg toate Standardele Internationale de Audit inclusiv Normele minimale de audit...

Auditul Resursei Umane

1. AUDITUL RESURSELOR UMANE 1.1.Notiuni introductive Initial, auditul a constituit o practica de verificare a onestitatii persoanelor...

Audit Public Intern

Biroul de audit public intern auditeaza urmatoarele: a) angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata,...

Te-ar putea interesa și

Elementele comune și particularitățile reglementării contabilității în Republica Moldova și altor sisteme

Întroducere În condiţiile globalizării economiei şi sporirii gradului de deschidere a economiilor naţionale se observă o accelerare a convergenţei...

Contabilitatea investițiilor financiare pe termen scurt la SC Ethos SA

Argument In mod cert se poate face legatura intre dezvoltarea capitalismului si dezvoltarea contabilitatii.unul dintre cele mai semnificative...

Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor

Societatea comerciala este o entitate de natura contractuala care are o istorie de mii de ani, având ca punct de pornire: Codul lui Hammurapi~...

Contabilitatea Capitalului Social

INTRODUCERE Informaţia şi îndeosebi informaţia economică este astăzi prezentă în toate domeniile de activitate, fiind un element indispensabil al...

Comitetului Basel pentru Supraveghere Bancară

Cap. I: Abordarea impactului Basel II la nivel global De la înfiinţarea sa în 1974, rolul Comitetului Basel pentru Supraveghere Bancară (BCBS –...

Standardele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public în România

În prezent ne aflăm în faţa unor procese ireversibile şi de interes pentru contabilitate, precum: globalizarea economiilor, crearea societăţilor...

Armonizare, Convergenta, Conformitate și Dezvoltare în Contabilitate

ARMONIZARE, CONVERGENTA, CONFORMITATE $I DEZVOLTARE ÎN CONTABILITATE 1. Contabilitatea, componenta a acquis-ului comunitar in domeniul dreptului...

Adoptarea, adaptarea, convergența

Ce sunt Standardele Internaționale de Raportare Financiară(IFRS)? Standardele Internaționale de Raportare Financiară sunt un fel de standarde...

Ai nevoie de altceva?