IFRS - standarde de raportare contabilă

Curs
8.8/10 (26 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 140 în total
Cuvinte : 64366
Mărime: 187.03KB (arhivat)
Publicat de: Cosmin Mihalache
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. Cuprins
 2. Paragrafe
 3. INTRODUCERE IN1-7
 4. Motive pentru emiterea IFRS IN1
 5. Principalele caracteristici ale IFRS IN2-6
 6. Modificari ale cerintelor anterioare IN7
 7. Standardul International de Raportare Financiara 1
 8. Aplicarea pentru prima data a Standardelor Internationale de Raportare Financiara
 9. OBIECTIV 1
 10. ARIA DE APLICABILITATE 2-5
 11. RECUNOASTERE SI MASURARE 6-34
 12. Bilantul contabil de deschidere IFRS 6
 13. Politici contabile 7-12
 14. Exceptii de la cerintele altor IFRS 13-25
 15. Combinari de întreprinderi 15
 16. Valoarea justa sau reevaluari la costul estimat 16-19
 17. Beneficiile angajatilor 20
 18. Diferente cumulative de conversie 21-22
 19. Instrumente financiare compuse 23
 20. Activele si pasivele filialelor, întreprinderilor asociate si asocierilor în participatie
 21. 24-25
 22. Exceptii de la aplicarea retroactiva a altor IFRS 26-34
 23. Derecunoasterea activelor financiare si pasivelor financiare 27
 24. Contabilitatea operatiunilor de acoperire a riscurilor 28-30
 25. Estimari 31-34
 26. PREZENTARE 35-46
 27. Informatii comparative 36-37
 28. Explicatii cu privire la trecerea la aplicarea IFRS 38-46
 29. Cuprins
 30. Reconcilieri 39-43
 31. Utilizarea valorii juste ca fiind costul estimat 44
 32. Rapoarte financiare interimare 45-46
 33. DATA INTRA RII ÎN VIGOARE 47
 34. ANEXE
 35. A Definitii termeni
 36. B Combinari de întreprinderi
 37. C Amendamente ale altor IFRS
 38. APROBAREA IFRS 1 DE CATRE CONSILIU
 39. BAZELE CONCLUZIILOR a se vedea brosura separata
 40. INSTRUCTIUNI PRIVIND IMPLEMENTAREA
 41. a se vedea brosura separata

Extras din curs

INTRODUCERE

Motive pentru emiterea IFRS

IN1 IFRS înlocuieste SIC-8 Aplicarea pentru prima data a IAS ca baza principala a contabilitatii. Consiliul a elaborat IFRS cu scopul de a aborda urmatoarele aspecte:

unele aspecte ale cerintei SIC-8 privind aplicarea retroactiva au generat costuri care au depasit beneficiile potentiale pentru utilizatorii situatiilor financiare. Mai mult, desi SIC-8 nu prevedea aplicarea retroactiva în cazurile în care acest lucru este imposibil, nu explica daca o entitate care aplica pentru prima data IAS trebuie sa interpreteze aceasta imposibilitate de aplicare ca un impediment si nu specifica nici un tratament particular pentru aceste cazuri;

conform SIC-8, o entitate care aplica pentru prima data IAS poate aplica doua versiuni diferite ale unui Standard daca o noua versiune este introdusa pe parcursul perioadelor la care se refera primele situatii financiare întocmite în conformitate cu IAS iar noua versiune interzice aplicarea retroactiva;

SIC-8 nu specifica în mod clar daca o entitate care aplica pentru prima data IAS trebuie sa efectueze o analiza înainte de implementarea retroactiva a deciziilor privind recunoasterea si masurarea;

au existat îndoieli în ce priveste modul de interactiune a SIC-8 cu prevederile tranzitorii specifice ale Standardelor individuale.

Principalele caracteristici ale IFRS

IN2 IFRS se aplica în cazurile în care o entitate adopta pentru prima data IFRS, printr-o declaratie explicita si fara rezerve de conformare la IFRS.

IN3 În general, IFRS prevede ca o entitate trebuie sa aplice toate IFRS în vigoare la data de raportare în cazul primelor situatii financiare IFRS. În particular, IFRS impune entitatiilor urmatoarele conditii la întocmirea Bilantului contabil de deschidere IFRS ca punct de plecare pentru contabilitatea conform IFRS:

sa recunoasca toate activele si pasivele a caror recunoastere este prevazuta de IFRS;

sa nu recunoasca acele active si pasive a caror recunoastere nu este permisa conform IFRS;

sa reclasifice elementele contabile care au fost recunoscute conform GAAP ca fiind incluse într-o anumita categorie de active, pasive sau componente ale capitalurilor proprii dar conform IFRS fac parte din alta categorie de active, pasive sau componente ale capitalurilor proprii; si

sa aplice IFRS la masurarea tuturor activelor si pasivelor recunoscute.

IN4 IFRS permite exceptii limitate de la aceasta cerinta în anumite cazuri specifice, în special atunci când costul respectarii acestei cerinte este mai mare decât beneficiile utilizatorilor situatiilor financiare. De asemenea, IFRS interzice aplicarea retroactiva a IFRS în unele cazuri, în special daca aplicarea retroactiva impune conducerii sa evalueze conditiile existente anterior, dupa cunoasterea rezultatului unei anumite tranzactii.

IN5 IFRS prevede efectuarea unor prezentari care explica modul în care trecerea de la aplicarea GAAP la aplicarea IFRS a afectat situatia financiara raportata a entitatii, performanta financiara si fluxurile de numerar.

IN6 O entitate va aplica IFRS daca primele situatii financiare IFRS sunt întocmite pentru o perioada care începe la sau ulterior datei de 1 ianuarie 2004. Aplicarea acestora la o data anterioara este încurajata.

Modificari ale cerintelor anterioare

IN7 Ca si SIC-8, IFRS prevede aplicarea retroactiva în cele mai multe situatii. IFRS difera de SIC-8 în ce priveste urmatoarele:

existenta unor exceptii, în special în anumite cazuri în care aplicarea retroactiva este probabil sa necesite costuri care sa depaseasca beneficiile utilizatorilor situatiilor financiare, si a unui numar limitat de alte exceptii din motive practice;

asigura aplicarea ultimei versiuni a IFRS;

clarifica felul in care estimarile unei entitatii care aplica pentru prima data IFRS difera de estimarile facute la aceeasi data în conformitate cu GAAP;

specifica daca prevederile tranzitorii ale altor IFRS nu se aplica în cazul unei entitatii care le aplica pentru prima data;

prevede o prezentare detaliata despre tranzitia la IFRS.

STANDARDUL INTERNATIONAL DE RAPORTARE FINANCIARA 1

Adoptarea pentru prima data a Standardelor Internationale de Raportare Financiara

Preview document

IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 1
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 2
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 3
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 4
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 5
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 6
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 7
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 8
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 9
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 10
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 11
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 12
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 13
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 14
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 15
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 16
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 17
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 18
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 19
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 20
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 21
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 22
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 23
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 24
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 25
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 26
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 27
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 28
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 29
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 30
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 31
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 32
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 33
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 34
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 35
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 36
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 37
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 38
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 39
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 40
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 41
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 42
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 43
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 44
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 45
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 46
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 47
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 48
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 49
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 50
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 51
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 52
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 53
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 54
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 55
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 56
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 57
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 58
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 59
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 60
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 61
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 62
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 63
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 64
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 65
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 66
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 67
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 68
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 69
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 70
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 71
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 72
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 73
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 74
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 75
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 76
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 77
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 78
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 79
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 80
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 81
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 82
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 83
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 84
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 85
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 86
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 87
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 88
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 89
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 90
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 91
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 92
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 93
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 94
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 95
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 96
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 97
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 98
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 99
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 100
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 101
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 102
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 103
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 104
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 105
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 106
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 107
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 108
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 109
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 110
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 111
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 112
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 113
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 114
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 115
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 116
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 117
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 118
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 119
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 120
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 121
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 122
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 123
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 124
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 125
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 126
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 127
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 128
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 129
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 130
IFRS - standarde de raportare contabilă - Pagina 131

Conținut arhivă zip

 • IFRS - Standarde de Raportare Contabila
  • IFRS 1.doc
  • IFRS 2.doc
  • IFRS 3 .doc
  • Ifrs 5.doc

Alții au mai descărcat și

Metodologia de efectuare a expertizei contabile

1.1.NECESITATEA EXPERTIZEI CONTABILE ŞI IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ De multe ori pentru lămurirea faptelor care formează obiectul unei...

Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformizare în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează şi materializează...

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Politici și opțiuni contabile aferente stocurilor și producției în curs de execuție

INTRODUCERE Stocurile reprezintă, materiale, lucrări şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia...

Instrumentarea contabilă a contractelor de leasing conform IFRS 16

În prezent, standardul internațional de contabilitate financiară care stabilește tratamentul contabil al contractelor de leasing este IAS 17...

Principii și modele de reflectare a performanțelor întreprinderii în documentele contabile de sinteză

CAPITOLUL I LOCUL SI ROLUL SITUATIILOR FINANCIARE ÎN EXPRIMAREA ADEVARULUI CONTABIL 1.1. Delimitari privind situatiile financiare În literatura...

Situația Fluxurilor de Trezorerie

Introducere Situaţia fluxurilor de trezorerie prezintă situaţia în ansamblu a ieşirilor şi a intrărilor de lichidităţi şi de echivalente de...

Evaluarea Stocurilor

INTRODUCERE Norma internaţională IAS 2 - Stocuri prezintă aspecte cu privire la evaluarea stocurilor, modalităţile de determinare a bazelor de...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Datoriilor

INTRODUCERE Contabilitatea a aparut din nevoia de a raspunde in plan informational si decizional la problematica gestiunii miscarilor de valori...

Elementele comune și particularitățile reglementării contabilității în Republica Moldova și altor sisteme

Întroducere În condiţiile globalizării economiei şi sporirii gradului de deschidere a economiilor naţionale se observă o accelerare a convergenţei...

Normalizarea, armonizarea și convergentă în contabilitate - demersuri către o contabilitate internațională - reușite și provocări

Introducere Ca şi celelalte activităţi umane şi celelalte discipline care cad sub incidenţa ştiinţelor sociale, contabilitatea este în mod...

Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformizare în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează şi materializează...

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia

CAPITOLUL I NOȚIUNI PRIVIND CONVERGENȚA ȘI NORMALIZAREA CONTABILITĂȚII 1.1 Procesul de reformă contabilă și de asimilare a IAS / IFRS în România...

Viitorul Raportarii Financiare în UK și Irlanda

Sectiunea 1. O prezentare generala a propunerilor acestui document De ce propune Consiliul Standardelor de Contabilitate aceste schimbari?...

Analiza comparativă US GAAP - IFRS

I. Notiuni introductive Standardele Internationale de Raportare Financiara (International Financial Reporting Standards - IFRS) reprezinta un set...

Politici și opțiuni contabile referitoare la contabilitatea stocurilor

Capitolul 1 IAS– Standardele Internationale de Contabilitate/ IFRS– Standardele Internationale de Raportare financiara 1.1 Standardizarea si...

Ai nevoie de altceva?