Indicatorii Bilanțului Contabil

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2157
Mărime: 25.57KB (arhivat)
Publicat de: Marieta Pătrașcu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vera Morariu

Extras din curs

CAPITOLUL 15

INDICATORII BILANŢULUI CONTABIL

Marile categorii ale bilanţului trebuie comparate între ele pentru a aprecia echilibrul în finanţare.

Lichiditatea reprezintă abilitatea companiei de a-şi acoperi obligaţiile pe termen scurt.

Fondul de rulment reprezintă capacitatea firmei de a finanţa nevoile prin resurse stabile.

Fondul de rulment este o marjă de siguranţă pentru întreprindere care poate astfel să facă faţă unor probleme cum ar fi falimentul unui client important, reducerea sensibilă a creditului acordat de un furnizor sau să facă faţă unor pierderi fără a intra imediat în criză de lichidităţi.

Mai jos sunt prezentaţi câţiva dintre cei mai utili şi frecvent folosiţi indicatori, ilustrându-se metodele lor de calcul şi explicându-se folosirea lor.

INDICATORUL LICHIDITĂŢII CURENTE

Folosit ca o măsură a capacităţii întreprinderii de a satisface datoriile scadente pe termen scurt, indicatorul lichidităţii curente comparã activele circulante (curente) şi pasivele curente. Oferă garanţia acoperirii datoriilor curente din activele circulante.

Se calculează după formula:

Un nivel acceptabil al acestui indicator, este, de regulã, de 2 : 1, indicând cã pasivele curente sunt de douã ori acoperite de activele circulante. Dacă indicatorul este mai mic decât 1,5, compania are deficit de lichiditate, trebuie crescut capitalul permanent. Dacă este mai mare decât 3, societatea comercială are exces de lichiditate, având active nevalorificate. Indicatorul lichidităţii curente trebuie să fie cuprins între 1,5 – 3.

Din punct de vedere al furnizorilor unei companii şi al băncilor, dacă o companie este într-o poziţie financiară dificilă, va începe să-şi plătească mai încet facturile, împrumutând de la bănci sau de la furnizori. Dacă pasivele curente cresc mai repede decât activele circulante, lichiditatea curentă se va reduce, ceea ce înseamnă dificultate pentru firmă.

Din punct de vedere al managementului şi al acţionarilor unei companii, o lichiditate curentă mare înseamnă bani blocaţi în active neproductive, deci stocuri prea mari. Aceasta înseamnă o reducere a profitabilităţii.

INDICATORUL LICHIDITĂŢII IMEDIATE (TESTUL ACID)

Utilizat ca o măsură a capacităţii întreprinderii de a satisface datoriile pe termen scurt, indicatorul lichidităţii imediate ia în considerare numai acele active care se pot vinde şi încasa într-un timp foarte scurt, adică acele active care pot fi transferate rapid în bani.

Activele lichide sunt, în mod normal, definite ca:

- disponibilităţi băneşti;

- debitori bun – platnici;

- bunuri finite (pregătite pentru vânzare).

Se calculează după formula:

sau

Un nivel acceptabil al indicatorului lichidităţii imediate ar fi de 1 : 1, indicând cã pasivele curente sunt acoperite o singură dată de active uşor realizabile. De obicei, acest indicator este situat între 0,7 – 1. Dacă indicatorul este mai mare decât 1, societatea comercială are fonduri imobilizate, pe care ar trebui să le investească, deci trebuie accelerat procesul de producţie. Dacă indicatorul este mai mic decât 0,7, societatea comercială nu are o lichiditate imediată bună, având foarte multe stocuri ce trebuie reduse.

Acest indicator trebuie corelat cu sfera de activitate şi stadiul atins în ciclul comercial. Un nivel ridicat al acestui indicator sugerează aparent, o lichiditate pozitivă, dar poate, de asemenea, sugera o blocare nerentabilă a fondurilor în stocuri greu vandabile, creanţe incerte şi numerar.

Atunci când sumele mari sunt legate de stocuri, lichiditatea curentă poate apărea ca având o valoare corespunzătoare, în timp ce lichiditatea imediată ne arată o problemă potenţială.

FONDUL DE RULMENT

Când sursele permanente ale întreprinderii (capitalul permanent) sunt mai mari decât necesităţile permanente de alocare a fondurilor băneşti (activele fixe), aceasta dispune de o marjă de siguranţă sub forma Fondului de rulment (FR). Acest surplus de surse permanente, degajat de ciclul de finanţare al investiţiilor, poate fi "rulat" pentru reînnoirea stocurilor şi creanţelor. Această utilizare potenţială a determinat şi denumirea de fond de rulment.

Preview document

Indicatorii Bilanțului Contabil - Pagina 1
Indicatorii Bilanțului Contabil - Pagina 2
Indicatorii Bilanțului Contabil - Pagina 3
Indicatorii Bilanțului Contabil - Pagina 4
Indicatorii Bilanțului Contabil - Pagina 5
Indicatorii Bilanțului Contabil - Pagina 6
Indicatorii Bilanțului Contabil - Pagina 7
Indicatorii Bilanțului Contabil - Pagina 8
Indicatorii Bilanțului Contabil - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Indicatorii Bilantului Contabil.doc

Alții au mai descărcat și

Contul și Dubla Înregistrare

1. Notiunea de cont. Structura si forma contului. Pentru a descrie situatia si miscarea fiecarui element patrimonial luat în parte, precum si a...

Impozitul pe Profit

I. IMPOZITELE NOTIUNI GENERALE 1.1 Continutul si rolul impozitelor 1.2 Principiile de impozitare 1.3 Clasificarea impozitelor 1.1 Continutul...

Contabilitatea și Fiscalitatea privind TVA

Principii generale Taxa pe Valoarea Adaugata (TVA) este un impozit indirect bazat pe criteriul deductibilitatii. Din punct de vedere economic...

Standardele internaționale de reglementare contabile

Situatiile financiare cu scop general trebuie sa ofere o imagine fidela a rezultatelor si pozitiei financiare a unei societati la sfârsitul...

Introducere în Bazele Contabilității

LECTIA 1 INTRODUCERE ÎN BAZELE CONTABILITATII - Reliefarea faptului ca contabilitatea este o stiinta, cu principii riguros stabilite, cu o...

Contabilitate managerială

Prin productia de baza a unei întreprinderi cu caracter productiv se subîntelege productia care formeaza obiectul activitatii principale a...

Finanțele Întreprinderii

Situatia neta Pornind de la abordarea juridica a bilantului, exista diferite opinii 1.2.3potrivit carora conceptul de situatia netÎ este mai...

Contabilitatea Capitalurilor

Capitalurile sunt denumite in literatura de specialitate si capitaluri permanente. Ele reprezinta totalitatea surselor de finante de care dispune...

Te-ar putea interesa și

Bilanțul contabil și indicatorii derivați din bilanț - studiu de caz la SC Polypus Com SRL

Introducere Lucrarea de faţa este o prezentare, în primul rând, a ceea ce înseamnă bilanţ (concept, alcătuire) urmată de o sinteză a...

Analiza evoluției indicatorilor din bilanțul contabil pentru banca DNB Group din Norvegia

INTRODUCERE În al doilea capitolul am analizat evoluția indicatorilor de performanta pentru banca DNB Group, între anii 2014-2020, accentuand în...

Analiza evoluției indicatorilor din bilanțul contabil - China

Banca Industrială și Comercială a Chinei Cap. 1 Analiza evoluţiei bilanţului contabil 1.1. Scurt istoric Banca Industrială și Comercială a...

Analiza evoluției indicatorilor de performanță din bilanțul contabil pentru Royal Bank of Canada

În această lucrare am surprins analiza evoluției indicatorilor din bilanțul contabil pentru banca Royal Bank of Canada, originară din statul...

Evoluția indicatorilor din bilanțul contabil al unei bănci - Banca Votorantim

Capitolul 1. Istoricul Băncii Votorantim Banca Votorantim este în prezent a treia bancă privată din Brazilia, cu o structură solidă a...

Analiza evoluției indicatorilor din bilanțul contabil pentru Skandinaviska Enskilda Banken AB din Suedia

Capitolul 1. Analiza evoluției indicatorilor din bilanțul contabil pentru SEB 1.1. Scurt istoric André Oscar Wallenberg a înființat Stockholms...

Analiza indicatorilor din bilanțul contabil pentru banca Erste Bank Hungary pentru anii 2006-2012

Capitolul 1 Sistemul bancar ungar şi evoluţia elementelor bilanţiere din bilanţul băncii ERSTE BANK 1.1. Scurt istoric Ungaria are un sistem...

Analiza Evoluției Indicatorilor din Bilanțul Contabil pentru Banca BNP Paribas din Franța

Capitolul I: Analiza evoluţiei indicatorilor din bilanţul contabil pentru banca BNP Paribas din Franța în perioada 2006-2012 1.1. Scurt istoric...

Ai nevoie de altceva?