Inițierea în contabilitatea entității

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 5299
Mărime: 46.40KB (arhivat)
Publicat de: Grigore Chiș
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Natalia Zlatina

Cuprins

  1. 1.1. Contabilitatea – sistem informaţional principal
  2. 1.2. Repere istorice în evoluţia contabilităţii
  3. 1.3. Sfera de acţiune a contabilităţii
  4. 1.4. Funcţiile contabilităţii
  5. 1.5. Contabilitatea ca tehnică şi ştiinţă

Extras din curs

1.1. Contabilitatea – sistem informaţional principal

Sistemul informaţional economic reprezintă un ansamblu organizat de informaţii economice complexe, care se obţin prin prelucrarea datelor furnizate de anumite surse şi care sunt necesare pentru organizarea, conducerea şi desfăşurarea activităţii economice. Un sistem este definit ca un ansamblu de oameni, maşini, programe şi procedee, ale cărui ţel este de a furniza informaţiile necesare funcţionării unei entităţi sau a unui organism.

Principala funcţie a sistemului informaţional economic este de a furniza informaţiile necesare cunoaşterii activităţii economice în vederea luării deciziilor pe toate treptele organizatorice.

Sistemul informaţional economic are următoarea structură, care reprezintă:

1. ansamblul informaţiilor economice complexe

2. prelucrarea datelor sau informaţiilor economice

3. sursele de date şi informaţii economice.

Importanţa sistemului informaţional economic constă în faptul că organizarea şi conducerea activităţii economice la nivel micro şi macroeconomic presupune cunoaşterea permanentă a stării şi funcţionării entităţilor, cunoaştere ce se realizează cu ajutorul sistemului informaţional economic. Sistemul informaţional ne ajută să observăm modul de utilizare a resurselor, să sesizăm şi să examinăm critic deficienţele existente şi să punem în valoare efectele pozitive.

Principala sursă de date a sistemului informaţional economic şi, totodată, una din componentele de bază ale acestuia este contabilitatea.

Obiectivele contabilităţii entităţilor pot fi formulate astfel:

- înregistrarea cronologică şi sistematică a mişcărilor patrimoniale;

- asigurarea integrităţii patrimoniului şi controlul operaţiilor patrimoniale efectuate;

- urmărirea şi furnizarea rezultatelor obţinute atât pentru necesităţile proprii cât şi pentru informarea acţionarilor sau asociaţilor, clienţilor şi furnizorilor, băncilor, organelor fiscale şi altor persoane juridice şi fizice;

- furnizarea informaţiilor necesare întocmirii situaţiilor financiare şi altor documente de sinteză contabilă.

În cadrul informaţiilor economice, informaţia contabilă vehiculează cunoştinţe de reflectare şi control privitoare la situaţia patrimoniului şi rezultatele obţinute. Totodată informaţia contabilă este:

- riguros exactă

- riguros exactă

- fundamentală

- completă

- comparabilă şi corelată

- se referă la fenomene reale

- se obţine în flux continuu.

Informaţia contabilă se conservă şi se stochează cu ajutorul unui suport material care poate fi:

a) un document justificativ;

b) un registru de evidenţă contabilă;

c) o situaţie financiar contabilă de sinteză şi raportare.

Prelucrarea şi transmiterea datelor contabile se poate face cu ajutorul documentelor sau a echipamentelor electronice.

Multitudinea şi varietatea informaţiilor pe care le gestionează şi le oferă sistemul informaţional contabil se pot delimita în:

1) informaţii de natură juridică şi financiară

2) informaţii de natură economică.

Informaţiile de natură juridică şi financiară se referă la operaţiile generate de relaţiile cu terţii permiţând cunoaşterea în orice moment a:

- sumelor datorate furnizorilor;

- angajaţilor şi creditorilor;

- sumele de primit de la clienţi, debitori şi alţi creanţieri;

- venitului din vânzări (cifrei de afaceri);

- veniturilor şi cheltuielilor;

- rezultatului financiar (sub formă de profit sau pierdere).

Informaţiile de natură economică se referă la:

- cunoaşterea costurilor de fabricaţie a bunurilor, de exercitare a lucrărilor sau de prestare a serviciilor

- nivelul de rentabilitate realizat în urma vânzărilor pe piaţă

- mărimea valorică a factorilor care au cauzat şi determinat volumul rezultatelor obţinute în cursul şi la sfârşitul perioadei de gestiune

- cunoaşterea în perspectivă a modului cum vor evalua în perioada viitoare situaţia datoriilor, creanţelor, costul vânzărilor, rezultatele financiare, etc.

Deci, în mod concret informaţiile contabile se identifică cu:

1. datele financiar contabile privind starea şi mişcarea elementelor patrimoniale, şi cu

2. indicatorii economico-financiari privind resursele şi rezultatele obţinute.

Preview document

Inițierea în contabilitatea entității - Pagina 1
Inițierea în contabilitatea entității - Pagina 2
Inițierea în contabilitatea entității - Pagina 3
Inițierea în contabilitatea entității - Pagina 4
Inițierea în contabilitatea entității - Pagina 5
Inițierea în contabilitatea entității - Pagina 6
Inițierea în contabilitatea entității - Pagina 7
Inițierea în contabilitatea entității - Pagina 8
Inițierea în contabilitatea entității - Pagina 9
Inițierea în contabilitatea entității - Pagina 10
Inițierea în contabilitatea entității - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Initierea in Contabilitatea Entitatii.doc

Alții au mai descărcat și

Test grilă - Contabilitate

1. După nivelul la care se desfăşoară, întâlnim: a) analiză cantitativă; b) analiză microeconomică; c) analiză calitativă; d) analiză...

Bazele Contabilității

MODULUL I: EVOLUŢIA , DEFINIREA SI OBIECTUL DE STUDIU AL CONTABILITĂŢII 5 Concepte de bază regăsite pe parcursul prezentului modul 5 Scopul...

Suport curs contabilitate și gestiune fiscală

1 Notiuni introductive 1.1 Abordari conceptuale privind Contabilitatea si Gestiunea fiscala A gestiona eficient resursele economice şi...

Contabilitate

CAPITOLUL 1 SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE – PRODUS FINAL AL CONTABILITĂŢII FINANCIARE Situaţiile financiare sunt raportări anuale privind starea şi...

Contabilitatea de gestiune - 2020

1) CAPITOLUL I OBIECTUL ȘI OBIECTIVELE CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE 1.1. Conceptul contabilității de gestiune Un management eficient al oricărei...

Teste grilă Contabilitate

Tema 1 1. Care este obiectivul principal al contabilității financiare? a) furnizarea informațiilor pentru necesitățile proprii b) furnizarea...

Contabilitate Financiară Aplicată

1. SITUAŢIILE FINANCIARE – PRODUS FINAL AL CONTABILITĂŢII FINANCIARE Ca instrument al conducerii, contabilitatea asigură informaţiile specifice...

Bazele contabilității

CURS I CONTABILITATEA CA SISTEM INFORMAŢIONAL I.1. SCURT ISTORIC AL CONTABILITĂŢII Ca urmare a descoperirilor arheologice se poate susţine,...

Te-ar putea interesa și

Intocmirea Situațiilor Financiare

CAPITOLUL I STADIUL CUNOASTERII ÎN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.Reglementari contabile in Romania privind situatiile...

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS, în România și Statele Unite ale Americii

Capitolul I. Noţiuni privind convergenţa şi normalizarea contabilă Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul...

Principiile Contabile

Am ales si tratat cu multa placere si cu mult interes aceasta tema deopotriva fundamentala, utila si pasionanta pentru teoria si practica...

Principii Contabile Generale

Principiile contabile, parte esenţială a dispozitivului contabil Datorită faptului că este important ca toţi cei care ţin evidenţă contabilă...

Auditul Financiar

1. Conceptul de audit financiar - contabil În urmă cu patru decenii, cabinetele anglo-saxone de expertiză contabilă au popularizat pe continentul...

Standardul internațional de audit 315 - cunoașterea entității și mediului său și evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă

Scopul Standard Internaţional de Audit (ISA) este de a stabili reguli şi de a oferi recomandări privind cunoaşterea entităţii şi mediului său,...

Riscurile de Audit

Introducere Entitatile urmaresc strategii prin care sa isi realizeze obiectivele s i in functie de natura operatiunilor si a sectorului de...

Credibilitea informațiilor contabile prin prisma principiilor contabile

1. Introducere Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală,utilă şi pasionantă pentru teoria şi...

Ai nevoie de altceva?