Suport curs contabilitate și gestiune fiscală

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 10304
Mărime: 43.00KB (arhivat)
Publicat de: Olimpiu Epure
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gabriel Radu

Cuprins

 1. 1.1 Abordari conceptuale privind Contabilitatea si Gestiunea fiscala
 2. 1.2 Rolul fiscalitatii in cadrul unei întreprinderi
 3. 1.3 Gestiunea fiscală, managent fiscal şi riscul fiscal
 4. 1.4. Sursele de drept fiscal si sistemul fiscal
 5. 1.4.1 Sistemul fiscal – structura şi elemente definitorii de recunoaştere şi aplicare a elementelor fiscale în practica afacerilor.
 6. 1.4.2 Structura sistemului fiscal
 7. 1.4.2.1 Impozitele, taxele si contributiile
 8. 1.4.2.2 Mecanismul fiscal
 9. 1.4.2.3.Aparatul fiscal
 10. 1.4.2.4. Obiectivele fiscalităţii, politica fiscala, funcţiile sistemului fiscal
 11. 1.5. Contabilitatea si relatia acesteia cu fiscalitatea
 12. 1.5.1. Principii contabile
 13. 1.5.2 Evaluarea si recunoasterea în contabilitate

Extras din curs

1 Notiuni introductive

1.1 Abordari conceptuale privind Contabilitatea si Gestiunea fiscala

A gestiona eficient resursele economice şi financiare ale întreprinderii, înseamnă a lua în calcul şi dimensiunea fiscală a afacerilor. Pe baza analizei financiare, din documentele de sinteză, se pot stabili performanţele trecute prezente şi viitoare, limitarea riscurilor şi determinarea eficacităţii fiscale.

Contabilitatea şi fiscalitatea constituie două discipline adesea independente una de alta, ori societăţile comerciale, regiile autonome şi alte instituţii de stat prezintă un ansamblu de documente contabile şi fiscale care trebuie analizate în ansamblu şi nu independent una de alta.

Contabilitatea răspunde în plan informaţional şi decizional la problematica gestiunii valorilor economice separate patrimonial. Entităţile patrimoniale au reprezentat spaţiul de reprezentare şi acţiune al contabilităţii. Unul din interesele informaţionale onorate de contabilitate, considerat de unii autori principal este cel fiscal. Din totdeauna pentru contabilitate a existat problema concilierii sale cu fiscalitatea. Cauza perpetuă a unei asemenea situaţii a fost generată de faptul că nu în toate cazurile principiile contabile privind evaluarea şi calculul economic sunt convergente cu cele fiscale , care nu se subordonează prezentării unei imagini fidele a operaţiilor ce au loc în întreprindere. Principiile fiscale urmăresc fie stimularea fie inhibarea unor activităţi.

Prin Directiva a IV-a a C.E. s-a stabilit interactivitatea între dreptul contabil şi dreptul fiscal. Aceasta este realizată prin Gestiunea fiscală a întreprinderii.

Obiectul de studiu al Gestiunii fiscale îl constituie analiza distorsiunilor sau abaterilor prin incompatibilitatea între regula fiscala şi contabilă, convergenţele dintre ele, precum şi stabilirea, pe baza analizei lor, a strategiei, a riscului fiscal şi eficienţei fiscale a întreprinderii. Gestiunea fiscală se adresează tuturor întreprinderilor care au în obiectul de activitate acte de comerţ, operaţii economice şi financiare destinate obţinerii de profit. Pentru acest motiv trebuie respectate principalele mecanisme ale fiscalităţii, fără ca profesionistul contabil să se abată de la obiectivul fundamental al contabilităţii, obţinerea unei imagini clare, complete şi reale (o imagine fidelă) a situaţiei financiare şi a rezultatelor.

Fiscalitatea are la bază dreptul contabil pentru a determina regimul de impozitare privind beneficiile, TVA, impozitele şi taxele locale, contribuţiile pentru asigurări sociale, etc.

Contabilitatea, în cadrul obiectivelor de imagine fidelă, are un rol esenţial în economie pentru a furniza situaţii financiare. Aceste situaţii prezintă credibilitate daca nu conţin erori semnificative, ele trebuie să fie :

- inteligibile ( înţelese de diverşi utilizatori ),

- pertinente ( în raport cu necesitatea luării de decizii ),

- corecte ( să inspire încredere în fidelitatea informaţiilor ),

- să fie comparabile în timp şi spaţiu.

Imaginea tradiţională a fiscalităţii ca instrument de constrângere este înlocuită cu cea de gestiune fiscală a întreprinderii.

Comportamentul fiscal al întreprinderii nu este o simplă cură cantonată în domeniul imperativului şi litigiului. În această optică întreprinderea are un anumit demers în suportarea impozitelor şi taxelor dominat de criteriul securităţii şi eficienţei. Ea se dotează cu o gestiune fiscală care pendulează între interesul microeconomic şi cel macroeconomic.

Situaţia semnalată mai sus se explică prin creşterea progresivă a impactului fiscal asupra activităţii întreprinderii şi incitarea fiscală a acesteia. Odată cu dezvoltarea afacerilor, fiecare operaţie este generatoare de un element fiscal. Impozitul penetrează tot ce este tranzacţie, intersecţie între întreprindere şi mediul economico-social, acumulare şi distribuire de resurse.

1.2. Rolul fiscalitatii in cadrul unei întreprinderi

Dezvoltarea fiscalităţii generează necesitatea creării unui sistem informaţional pentru a ţine cont mulţimii regulilor fiscale, cu complementul penalităţilor aplicabile în momentul punerii în evidenţă a neregulilor.

Obligaţiile, riscul, controlul şi sancţiunile au fost de-a lungul timpului asociate fiscalităţii, conferindu-i o imagine de constrângere greu acceptată atât de conducerile întreprinderilor , dar şi de cetăţeni. Întreprinderea a fost mental orientată să acorde mai multă atenţie parametrului fiscal. Aceasta se explică prin convergenţa dintre fiscalitate şi aplicabilitatea teoriei contabile în viaţa întreprinderii. Fiecare tranzacţie economică de cele mai multe ori generează impozite. Din acest motiv trebuie să se ţină cont de numărul mare de reguli aplicabile, de evoluţia lor constantă în timp şi spaţiu, de problemele de armonizare ale fiscalităţii cu contabilitatea.

Greutăţile financiare parcurse de întreprinderi într-o societate care doreşte trecerea de la o economie supracentralizată la una de piaţă, pot constitui ameliorări dar şi penalităţi aplicabile în momentul punerii în evidenţă a neregulilor atât în domeniul contabilităţii dar şi fiscalităţii. Această metodă de securitate constituie primul deziderat al gestiunii fiscale al întreprinderii.

Preview document

Suport curs contabilitate și gestiune fiscală - Pagina 1
Suport curs contabilitate și gestiune fiscală - Pagina 2
Suport curs contabilitate și gestiune fiscală - Pagina 3
Suport curs contabilitate și gestiune fiscală - Pagina 4
Suport curs contabilitate și gestiune fiscală - Pagina 5
Suport curs contabilitate și gestiune fiscală - Pagina 6
Suport curs contabilitate și gestiune fiscală - Pagina 7
Suport curs contabilitate și gestiune fiscală - Pagina 8
Suport curs contabilitate și gestiune fiscală - Pagina 9
Suport curs contabilitate și gestiune fiscală - Pagina 10
Suport curs contabilitate și gestiune fiscală - Pagina 11
Suport curs contabilitate și gestiune fiscală - Pagina 12
Suport curs contabilitate și gestiune fiscală - Pagina 13
Suport curs contabilitate și gestiune fiscală - Pagina 14
Suport curs contabilitate și gestiune fiscală - Pagina 15
Suport curs contabilitate și gestiune fiscală - Pagina 16
Suport curs contabilitate și gestiune fiscală - Pagina 17
Suport curs contabilitate și gestiune fiscală - Pagina 18
Suport curs contabilitate și gestiune fiscală - Pagina 19
Suport curs contabilitate și gestiune fiscală - Pagina 20

Conținut arhivă zip

 • Suport Curs Contabilitate si Gestiune Fiscala.doc

Alții au mai descărcat și

Principiile Contabile

Am ales si tratat cu multa placere si cu mult interes aceasta tema deopotriva fundamentala, utila si pasionanta pentru teoria si practica...

Studiu Privind Contabilitatea Activelor Imobilizate la Muzeul de Etnografie Maramureș

INTRODUCERE Au existat multe discuţii asupra definirii contabilităţii. Astfel, de-a lungul timpului contabilitatea a fost definită ca artă,...

Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante

INTRODUCERE Contabilitatea este un sistem de culegere, prelucrare şi transmitere a informaţiei diferitilor utilizatori de informaţii. Informaţia...

Contabilitatea exportului de mărfuri pe cont propriu - prezentare generală

Contabilitatea exportului de marfuri pe cont propriu – prezentare generala Exportul de mărfuri reprezintă o componentă a activităţii de comerţ...

Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale

CAP. 1: CONTABILITATEA CREANŢELOR 1.1 Definirea şi gruparea creanţelor Legea care reglementează atât creanţele cât si datoriile este Legea...

Contabilitatea financiară a cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor în SC Agricola International SA Bacău

INTRODUCERE Ştiinţă a ordinii şi controlului economic, născută din necesităţile vieţii practice, contabilitatea reprezintă un puternic mijloc de...

Contabilitatea unei firme de comerț exterior - Distribution San Jose SRL

CAPITOLUL I GENERALITĂŢI ASUPRA CONŢINUTULUI ŞI ROLULUI COMERTULUI EXTERIOR 1.1. Comerţul exterior – definire, fundamentare, rol Comerţul...

Contabilitate și gestiune fiscală

Capitolul 1 Noţiuni introductive Taxa pe valoare adăugată este un impozit indirect, adică un impozit general de consum, care se aplică asupra...

Te-ar putea interesa și

Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț

CAPITOLUL I STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC AL SOCIETĂŢII Dezvoltarea producţiei de mărfuri în condiţiile de piaţă a făcut necesară crearea unor...

Analiza rentabilității entității economice - Studiu de caz la SC Orion 92 SA

Investigarea societăţii economice necesită un demers specific care integrează viziunea clasică bazată pe cunoaşterea relaţiilor de cauzalitate şi a...

Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL

CAPITOLUL 1. CONTABILITATEA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR În acest capitol vor fi prezentate câteva considerente privind obținerea rezultatelor...

Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA

Introducere Criza economică actuală și problemele sociale și de mediu determină creșterea rolului de informare financiară și economică în luarea...

Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA

Introducere Într-o lume a afacerilor extrem de dinamică, întreprinderile trebuie să aibă în vedere investiţii cât mai avantajoase a capitalului pe...

Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale

INTRODUCERE Contabilitatea este un instrument de cunoaştere, gestiune, şi control al patrimoniului şi al rezultatelor obţinute care asigură...

Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice

Introducere Informația economică este prezentă în toate domeniile de activitate, reprezentând un element indispensabil al progresului. În...

Tratamente contabile privind imobilizările corporale conform IAS 16 și reglementărilor naționale

Capitolul 1.Definiții si clasificări Activul este definit, în general, ca resursă controlată de entitate ca rezultat al unor evenimente trecute și...

Ai nevoie de altceva?