Tratamente contabile privind imobilizările corporale conform IAS 16 și reglementărilor naționale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 7448
Mărime: 154.03KB (arhivat)
Publicat de: Ionut C.
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. Capitolul 1.Definiții si clasificări 3
 2. Capitolul 2. Depreciere 4
 3. 2.1 Amortizarea imobilizărilor corporale sau deprecierea ireversibilă 4
 4. 2.2 Deprecierea reversibilă a imobilizărilor corporale 9
 5. 2.3 Reguli fiscale privind imobilizările corporale 10
 6. Capitolul 3. Evaluarea imobilizărilor corporale 14
 7. 3.1 Evaluarea la intrare 16
 8. 3.2 Evaluarea la inventar 18
 9. 3.3 Evaluara la ieșire 20
 10. 3.4 Cheltuieli ulterioare (de modernizare) 20
 11. 3.5 Reevaluarea 22
 12. Capitolul 4. Finanțare - imobilizări pentru investiții 25

Extras din proiect

Capitolul 1.Definiții si clasificări

Activul este definit, în general, ca resursă controlată de entitate ca rezultat al unor evenimente trecute și de la care se așteaptă generarea de beneficii economice viitoare pentru entitate.

Activele unei entități se împart în două categorii:

- active imobilizate;

- active circulante.

Activele imobilizate se caracterizează prin faptul că nu se consumă la prima lor utilizare, participă la mai multe cicluri de exploatare și își transmit în mod treptat valoarea asupra bunurilor, lucrărilor și serviciilor la a căror obținere contribuie..

Activele imobilizate se grupează în următoarele categorii:

a) Imobilizări corporale

b) Imobilizări necorporale

c) Imobilizări corporale și necorporale în curs de execuție

d) Imobilizări financiare

Imobilizările corporale sunt definite de OMFP 1802/2014 și IAS 16 ,,Imobilizări corporale” ca active materiale care:

- Sunt deținute de o entitate pentru a fi utilizate în producția de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terților sau pentru a fi folosite în scopuri administrative.

- Sunt utilizate de entitate o perioada mai mare de un an.

În Romania sunt imobilizări corporale activele care îndeplinesc regulile menționate mai sus și au o valoare mai mare decât limita stabilită de lege. În structura imobilizărilor corporale se cuprind: terenurile, construcțiile, utilajele, mijloacele de transport, animalele de muncă, mobilierul și aparatura birotică.

Reglementările contabile din Romania clasifică imobilizările corporale în următoarele structuri patrimoniale:

- terenuri și construcții;

- instalații tehnice și mașini;

- alte instalații, utilaje și mobilier;

- avansuri și imobilizări corporale în curs.

Imobilizările corporale aflate în patrimoniul unei entități se individualizează prin anumite caracteristici precum: valoarea de intrare, durata de viață utilă, gradul de uzură, anul de fabricație, parametrii de funcționare.

Conturile care se găsesc în operațiile cu imobilizările corporale sunt cuprinse în grupele 21,, Imobilizări corporale” , 28 ,,Amortizări privind imobilizările” și 23 ,, Imobilizări în curs de execuție și avansuri pentru imobilizări”.

Capitolul 2. Depreciere

Imobilizările corporale suferă două tipuri de deprecieri:

a) deprecieri ireversibile sau permanente, denumite amortizări și

b) deprecieri reversibile sau temporare, denumite ajustări pentru depreciere

2.1 Amortizarea imobilizărilor corporale sau deprecierea ireversibilă

Conform reglementărilor contabile, amortizarea reprezintă alocarea sistematică a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga sa durată de viață utilă.

Din punct de vedere contabil, amortizarea reprezintă reducerea valorii unui activ imobilizat, ca urmare a deprecierii, prin utilizarea lui de către entitate, într-o anumită perioadă de timp, a acțiunii valorii factorilor naturali, a concurenței, a progresului tehnic sau a altor cauze. Amortizarea ca depreciere ireversibilă se deduce din valoare de intrare pentru a estima valoarea contabilă netă sau valoarea rămasă.

Privită din punct de vedere financiar, amortizarea reprezintă o sursă de autofinanțare a capitalului imobilizat, fiind componenta principală a capacității de autofinanțare.

Pentru calculul amortizării, entitatea trebuie să dețină informații asupra imobilizărilor corporale ce privesc valoarea amortizabilă, durata de viață utilă și metoda sau metodele de amortizare (regimuri de amortizare).

Valoarea reziduală conform reprezintă costul imobilizării sau altă valoare substituită acestuia în situațiile financiare anuale, din care s-a scăzut valoarea reziduală.

Valoarea reziduală reprezintă valoarea netă contabilă pe care o entitate estimează că o va obține la sfârșitul duratei de viață utilă a imobilizărilor corporale, după deducerea costurilor de cesiune previzionate. Dacă această valoare este semnificativă, entitatea nu o ia în considerare la calculul valorii amortizabile.

Durata amortizării unei imobilizări corporale corespunde, în principiu, duratei sale de utilizare exprimate în ani.

Preview document

Tratamente contabile privind imobilizările corporale conform IAS 16 și reglementărilor naționale - Pagina 1
Tratamente contabile privind imobilizările corporale conform IAS 16 și reglementărilor naționale - Pagina 2
Tratamente contabile privind imobilizările corporale conform IAS 16 și reglementărilor naționale - Pagina 3
Tratamente contabile privind imobilizările corporale conform IAS 16 și reglementărilor naționale - Pagina 4
Tratamente contabile privind imobilizările corporale conform IAS 16 și reglementărilor naționale - Pagina 5
Tratamente contabile privind imobilizările corporale conform IAS 16 și reglementărilor naționale - Pagina 6
Tratamente contabile privind imobilizările corporale conform IAS 16 și reglementărilor naționale - Pagina 7
Tratamente contabile privind imobilizările corporale conform IAS 16 și reglementărilor naționale - Pagina 8
Tratamente contabile privind imobilizările corporale conform IAS 16 și reglementărilor naționale - Pagina 9
Tratamente contabile privind imobilizările corporale conform IAS 16 și reglementărilor naționale - Pagina 10
Tratamente contabile privind imobilizările corporale conform IAS 16 și reglementărilor naționale - Pagina 11
Tratamente contabile privind imobilizările corporale conform IAS 16 și reglementărilor naționale - Pagina 12
Tratamente contabile privind imobilizările corporale conform IAS 16 și reglementărilor naționale - Pagina 13
Tratamente contabile privind imobilizările corporale conform IAS 16 și reglementărilor naționale - Pagina 14
Tratamente contabile privind imobilizările corporale conform IAS 16 și reglementărilor naționale - Pagina 15
Tratamente contabile privind imobilizările corporale conform IAS 16 și reglementărilor naționale - Pagina 16
Tratamente contabile privind imobilizările corporale conform IAS 16 și reglementărilor naționale - Pagina 17
Tratamente contabile privind imobilizările corporale conform IAS 16 și reglementărilor naționale - Pagina 18
Tratamente contabile privind imobilizările corporale conform IAS 16 și reglementărilor naționale - Pagina 19
Tratamente contabile privind imobilizările corporale conform IAS 16 și reglementărilor naționale - Pagina 20
Tratamente contabile privind imobilizările corporale conform IAS 16 și reglementărilor naționale - Pagina 21
Tratamente contabile privind imobilizările corporale conform IAS 16 și reglementărilor naționale - Pagina 22
Tratamente contabile privind imobilizările corporale conform IAS 16 și reglementărilor naționale - Pagina 23
Tratamente contabile privind imobilizările corporale conform IAS 16 și reglementărilor naționale - Pagina 24
Tratamente contabile privind imobilizările corporale conform IAS 16 și reglementărilor naționale - Pagina 25
Tratamente contabile privind imobilizările corporale conform IAS 16 și reglementărilor naționale - Pagina 26

Conținut arhivă zip

 • Tratamente contabile privind imobilizarile corporale conform IAS 16 si reglementarilor nationale.docx

Alții au mai descărcat și

Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor în Viziunea IAS 2 și a Reglementărilor Naționale

1. Introducere IAS 2 Stocuri a fost publicat de Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate în decembrie 1993. El a înlocuit IAS 2...

Modele și Structuri Privind Situațiile Financiare Anuale

Modele şi structuri privind situaţiile financiare anuale conform IAS 1 şi Directivei a-IV-a Convergenţă sau nonconvegenţă? 1. Introducere...

Modalități de finanțare a investițiilor și activității de exploatare - IAS 20

Introducere: Obiectul Standardul 20 este problema contabilizării subvenţiilor publice şi a comunicării de informaţii privind ajutorul public,...

Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16)

INTRODUCERE Standardul Internațional de Contabilitate care face referire la problematica imobilizărilor corporale se intitulează IAS 16”...

Modalități de Finanțare a Investițiilor și a Activităților de Exploatare prin Intermediul Subvențiilor

1. Introducere Datorită evoluţiei societăţii umane, necesitatea existenţei unor asemănări între documentele întocmite de agenţii economici din...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Modele și structuri privind situațiile financiare anuale, conform IAS 1 - Situații financiare anuale și Directiva 34-2013

Cap 1. Noțiunea de Situații Financiare Anuale și locul lor în raportarea financiară a companiilor 1.1 Cadrul general conceptual privind IAS...

Ai nevoie de altceva?