Teste grilă Contabilitate

Seminar
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 1839
Mărime: 35.83KB (arhivat)
Publicat de: Марина П.
Puncte necesare: 0

Extras din seminar

Tema 1

1. Care este obiectivul principal al contabilității financiare?

a) furnizarea informațiilor pentru necesitățile proprii

b) furnizarea informațiilor necesare pentru client, furnizori, bănci, organe fiscae și alte personae fizice și juridice

c) furnizarea informațiilor necesare atât pentru necesitățile proprii, cât și pentru clienți, furnizori, organe fiscale și alte personae fizice și juridice

d) determinarea legăturilor patrimoniale ale societății comerciale cu ceilalți agenți economici

Varianta de răspuns : c

2. Principiul neconpensării presupune :

a) interzicerea supraevaluării elementelor de activ și a veniturilor, respectiv subevaluarea elementelor de pasiv și a cheltuielilor

b) neconpensarea între posturile de activ și cele de pasiv

c) compensări, în anumite condiții, între veniturile și cheltuielile din contul de profit și pierdere

d) necompensări între veniturile și cheltuielile din contul de rezultate

e) b și c

f) b și d

g) nici un răspuns corect

Varianta de răspuns : f

3. Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economice se face :

a) cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor justificative după data de intrare a lor în unitate

b) cronologic, după data de intrare în unitate sau întocmire

c) invers cronologic, după data inversă a intrării în patrimoniu sau de întocmire

d) sistematic, în registrele deschise pentru conturile sintetice și analitice

e) b și d

f) a și d

g) nici un răspuns corect

Varianta de răspuns : e

4. Documentele contabile oficiale sunt :

a) registrele de contabilitate

b) bilanțul contabil și registrele de contabilitate

c) documentele justificative și registrele de contabilitate

d) documentele justificative și bilanțul contabil

e) numai bilanțul contabil

f) documentele justificative, registrele de contabilitate și bilanțul contabil

g) nici un răspuns nu este corect

Varianta de răspuns : f

Tema 2

5. Mijloacele fixe se amortizează :

a) de la data când intră în unitate

b) de la data punerii lor în funcțiune

c) de la data înregitrării lor în contabilitate

d) a și c

e) nici un răspuns nu este corect

Varianta de răspuns : b

6. Evaluarea terenurilor în contabilitate se face :

a) la valoarea stabilită potrivit, legii în funcție de mai multe condiții

b) la costul de achiziție

c) la valoarea de aport stabilită de administrator

d) a și b

e) a, b și c

f) nici un răspuns nu este corect

Varianta de răspuns : d

7. Evaluarea mijloacelor fixe la intrarea în patrimoniu se face :

a) la costul de achiziție pentru mijloacele fixe procurate cu titlu gratuit

b) la costul de producție pentru mijloacele fixe aportate la capitalul social

c) la valoarea estimate la înscrierea lor în active, ținând cont de valoarea mijloacelor fixe cu caracteristici similare sau apropiate, pentru mijloacele fixe obținute ca donație

d) la valoarea de utilitate, acceptată de părți pentru mijloacele fixe intrate în patrimoniu cu ocazia lichidării conform statutelor și contractelor

e) la valoarea rezultată în urma reevaluării, pentru mijloacele fixe reevaluate având la bază dispozițiile legale

f) nici un răspuns nu este corect

Varianta de răspuns : e

Preview document

Teste grilă Contabilitate - Pagina 1
Teste grilă Contabilitate - Pagina 2
Teste grilă Contabilitate - Pagina 3
Teste grilă Contabilitate - Pagina 4
Teste grilă Contabilitate - Pagina 5
Teste grilă Contabilitate - Pagina 6
Teste grilă Contabilitate - Pagina 7
Teste grilă Contabilitate - Pagina 8
Teste grilă Contabilitate - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Teste grila Contabilitate.docx

Alții au mai descărcat și

Contabilitate

Etape în definirea obiectului contabilitatii: În prima etapa aproximativ în jurul anului 1494 au fost gasite o serie de însemnari contabile care...

Aplicații

Să se rezolve următoarele aplicații: Aplicația nr.1 - 1,25 p Funcția utilității totale obținută prin consumul a două bunuri x și y este U(x,y)...

Baze de Date Avansate

Problema analizei şi interpretării unui volum mare de date implică existenţa unui mecanism care să poată manipula volume mari de date stocate în...

Analiza Mediului de Afaceri

Analiza mediului de afaceri O organizaŃie poate esua în a-si atinge obiectivele în cazul în care nu ia în considerare caracteristicile mediului...

Rolul Contabilității

1. Repere privind istoria contabilităţii si a profesiei contabile Întreaga istorie a umanităţii gravitează în jurul conceptelor de nevoi si...

Contabilitatea Întreprinderii

Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fãrã ca ele sã fie componente ale unui sistem contabil articulat. În...

WorldCom - The Fraud

WorldCom is a major global communications provider, operating in more than 65 countries. WorldCom provides data transmission and Internet services...

Contabilitate managerială

1.1 Definirea contabilitatii manageriale. Legatura dintre contabilitatea manageriala si contabilitatea financiara 1.2 1.1 Definirea...

Te-ar putea interesa și

Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz

1. CONSIDERAŢII GENERALE Impozitul reprezintă cea mai importantă şi cea mai veche resursă financiară aflată la dispoziţia statului. La baza unei...

Contabilitate financiară - teste grilă

1. O societate comercială pune în funcțiune, la 20.XII.N, o instalație cu valoarea de intrare de 200.000, amortizabilă în 4 ani. Pentru această...

Grile contabilitate financiară

intresul rezidual al acţionarilor în activele întreprinderii, după deducerea datoriilor1. Lichiditatea unui activ se referă la: a) durata de...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

1. Principalele modificări cu impact asupra fluxurilor financiare ce se derulează la nivelul instituţiilor publice, vizează: a) accentuarea...

Expertiză contabilă - teste grilă

1. Care din urmatoarele enunturi nu reflecta definirea expertului contabil? a) persoana care ,prin profesiunea sa și cunoștințele sale speciale,...

Contabilitate Financiară

1. Armonizarea contabilă semnifică: a) procesul de aplicare deliberată a normelor de contabilitate pentru soluţionarea corectă a problemelor...

Test grilă - Contabilitate

1. După nivelul la care se desfăşoară, întâlnim: a) analiză cantitativă; b) analiză microeconomică; c) analiză calitativă; d) analiză...

Contabilitate financiară

CAPITOLUL 1 CONŢINUTUL ŞI OBIECTIVELE CONTABILITĂŢII FINANCIARE 1.1. Definiţia, obiectul şi trăsăturile contabilităţii financiare Normalizatorii...

Ai nevoie de altceva?