Instituții publice

Curs
6/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 3 în total
Cuvinte : 1858
Mărime: 14.01KB (arhivat)
Publicat de: Stanca Ichim
Puncte necesare: 0
Curs 12

Extras din curs

Contabilitatea capitalurilor instituţiilor publice

Capitalurile reprez surse permanente ale I2P care cuprind sursele proprii reprezentate de fonduri, rezultatul patrimonial (economic), rezultatul reportat precum şi sursele împrumutate pe termen mediu şi lung reprezentate de împrumuturi şi datorii asimilate.

Capitalurile împrumutate pe termen mediu şi lung sunt alternative de finanţare pt I2P fiind considerate elemente de capital deoarece se află (rămân) la dispoziţia instituţieio perioadă mai mare de timp (peste 3 ani).

1. Fondurile I2P

Fondurile sunt elemente de capital propriu ale I2P, care ne arată dreptul statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale de posesie, folosinţă şi de dispoziţie asupra bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al acestora.

Bunurile mobile şi imobile pot aparţine proprietăţii publice sau private a statului sau unităţilor administrativ-teritoriale în care statul exercită posesia, folosinţa şi dispoziţia acestor bunuri conform Constituţiei Rom.

Bunurile din proprietatea publică nu pot face obiectul actelor de vânzare-cumpărare, actelor de donaţie sau altor forme de schimbare a proprietăţii, ci pot fi doar concesionate sau închiriate temporar de către unităţile deţinătoare. În ceea ce priveşte concesionarea sau închirierea acestora, acest demers se realizează prin licitaţie publică cf cerinţelor legale.

Bunurile aparţinând domeniului public a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale sunt inalienabile şi imprescriptibile. Ele pot fi de asemenea date după caz şi în administrarea regiilor autonome, prefeturilor, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale şi altor I2P de interes naţional, judeţean, etc.

Inventarierea bunurilor din proprietatea publică a statului se realizează de către ministere şi de către celelalte organe ale administraţiei publice centrale, care administrează aceste bunuri, iar rezultatele inventarierii se centralizează la nivelul MFP şi se supun spre aprobare Guvernului.

În ceea ce priveşte inventarierea bunurilor din proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, aceasta se realizează de către comisii special constituite în acest sens, conduse de primari şi respectiv de preşedinţii Consiliului Judeţean, iar rezultatele se centralizează de către comisii judeţene sau de către Consiliile Locale şi se aprobă prin hotărâre de guvern.

Bunurile aflate în domeniul privat al statului şi al unităţilor adm-teritoriale sunt supuse regimului juridic de drept comun, inventarierea acestora făcându-se de către Comisiile fiecărei unităţi adm-teritoriale în concordanţă cu normele privind inventarierea şi evaluarea elementelor de A şi P (aprobate prin ordinul 1753/2004).

Bunurile aflate în domeniul public al statului sau al unităţilor adm-terit pot fi trecute în domeniul privat în baza fie a unei hotărâri de guvern, fie în baza hotărârii Consiliului Local în măsura în care nu există prevederi exprese.

Conturile utilizate pt evidenţierea fondurilor unei I2P se găsesc în clasa 1, grupa 10 numită ”Capitaluri, rezerve şi fonduri” grupă care cuprinde urm. conturi:

- ct. 100 „Fondul activelor fixe necorporale”

- ct. 101 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului”

- ct. 102 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului”

- ct. 103 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor adm-teritoriale”

- ct. 104 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor adm-teritoriale”

- ct. 105 „Rezerve din reevaluare”

D 100 - Fondul activelor fixe necorporale C

Se debitează:

206 „Înregistrări ale evenimentelor cultural sportive”

- valoarea activelor fixe necorporale ieşite din patrimoniu prin transfer, prin scoatere din funcţiune etc:

100=206 Se creditează cu:

206 „Înregistrări ale evenimentelor cultural sportive”

- activele necorporale fixe intrate în patrimoniu cf diferitelor posibilităţi de intrare (achz, transfer, + la inv, realizat în regie proprie) cu valoarea de intrare a acestora:

206=100

Sc: evidenţiază fondul activelor fixe necorporale la un moment dat care se găsesc în instituţia respectivă.

Contul 100 „Fondul activelor fixe necorporale” – este un cont cu funcţiune contabilă de pasiv, care ţine evidenţa fondului activelor fixe necorporale, care nu se supun amortizării potrivit legii.

Concomitent pt activele fixe necorporale neamortizate (care nu se amortizează) intrate prin achiziţie de la terţi se face şi înregistrarea “Cheltuieli cu active fixe neamortizabile” 682 = 404 “Furnizori de imobilizări”.

În cazul intrării de active fixe necorporale obţinute în regie proprie se face “Cheltuieli cu active fixe neamortizabile” 682 = 233 “Active fixe necorporale în curs de execuţie”, desigur că această formulă contabilă se face dp ce prealabil, pe măsură ce s-au făcut ch2 legate de obţinerea acestor active fixe s-a făcut nota contabilă: “Active fixe necorporale în curs de execuţie” 233 = 721 “Venituri din producţia de active fixe necorporale”.

Contul 101 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului” – este un cont cu funcţiune contabilă de pasiv, ţine evidenţa surselor de formare ale bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi care nu se supun amortizării potrivit legii.

D 101 – Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului C

Se debitează:

211 „Terenuri”

212 „Construcţii”

213 „Instalaţii tehnice, mijloace de transport”

214 „Mobilier şi aparatură birotică”

- diminuarea surselor aferente bunurilor ieşite din patrimoniu, transferate la alte instituţii, constatate lipsă la inv:

100=%

211

212

213

214 Se creditează cu:

211 „Terenuri”

212 „Construcţii”

213 „Instalaţii tehnice, mijloace de transport”

214 „Mobilier şi aparatură birotică”

- sursa de provenienţă a bunurilor intrate în domeniul public al statului potrivit modalităţilor de intrare cunoscute:

%=100

211

212

213

214

Sc: evidenţiază fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului la un moment dat.

Concomitent pt activele fixe neamortizate (care nu se amortizează) intrate prin achiziţie de la furnizori se face nota contabilă “Cheltuieli cu active fixe neamortizabile” 682 = 404 “Furnizori de imobilizări”.

Pt cele realizate în regie proprie şi care nu se amortizează se face fomula contabilă “Cheltuieli cu active fixe neamortizabile” 682 = 231 “Active fixe corporale în curs de execuţie” dp ce în prealabil am avut “Active fixe corporale în curs de execuţie” 231=722 “Venituri din producţia de active fixe corporale”.

Contul 102 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului” – este un cont cu funcţiune contabilă de pasiv, este un cont care ţine evidenţa surselor de formare a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului şi care nu se supun amortizării potrivit legii.

D 102 - Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului C

Se debitează:

211 „Terenuri”

212 „Construcţii”

213 „Instalaţii tehnice, mijloace de transport”

214 „Mobilier şi aparatură birotică”

359 „Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi”

- bunurile ieşite din domeniul privat al statului potrivit legii:

102=%

211

212

213

214

359 Se creditează cu:

211 „Terenuri”

212 „Construcţii”

213 „Instalaţii tehnice, mijloace de transport”

214 „Mobilier şi aparatură birotică”

347 „Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii în proprietatea privată a statului”

- sursa de finanţare a bunurilor intrate în domeniul privat al statului:

%=102

211

212

213

214

347

Sc: evidenţiază fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului la un moment dat.

Contul 102 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului” evidenţiază şi sursele proprii ale I2P ce provin din bunuri legal confiscate şi respectiv bunurile în custodie sau în consignaţie la terţi ale Direcţiei generale ale Finanţelor Publice (la nivelul fiecărui judeţ). De asemenea bunuri confiscate şi transferate în domeniul privat al statului întâlnim şi în cadrul unor structuri specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (confiscate din vamă).

Conturile cu ajutorul cărora se ţine evidenţa acestor bunuri confiscate sunt urm: 347 „Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii în proprietatea privată a statului” , 359 „Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi”.

Preview document

Instituții publice - Pagina 1
Instituții publice - Pagina 2
Instituții publice - Pagina 3

Conținut arhivă zip

  • Institutii Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Ghid pentru Redactarea și Prezentarea Lucrării de Licență

Introducere – cadrul general In conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire/licenţă/diplomă la...

Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern

2.1. Reglementări internaţionale privind auditul şi auditul public intern 2.1.1. Conceptul de audit, audit public intern şi legăturile dintre ele...

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor Locale

În categoria impozitelor si taxelor locale sunt incluse: - impozitul pe clădiri; - impozitul pe teren; - taxa asupra mijloacelor de transport;...

Contabilitate

PATRIMONIUL AGENTILOR ECONOMICI Obiectul de studiu al METODEI CONTABILITATII il constituie patrimoniul agentilor economici. Prin PATRIMONIU se...

Contabilitatea Decontărilor cu Terții

Contabilitatea decontărilor cu terţii 1. Definirea,conţinutul şi structura decontărilor cu terţii 2. Obiectivele şi factorii organizatorii...

Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție

Capitolul 4. CONTABILITATEA STOCURILOR ŞI A PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE 4.1. Delimitări şi structuri privind stocurile Desfăşurarea...

Contabilitate în Comerț și Turism

CAPITOLUL I ORGANIZAREA GENERALĂ A CONTABILITĂŢII ÎN COMERŢ ŞI TURISM 1.1. TRĂSĂTURILE ECONOMICO-FINANCIARE ALE ACTIVITĂŢII DE COMERŢ INTERIOR...

Contabilitatea Activelor Imobilizate

1. Definiţii şi delimitări Activele imobilizate sunt definite în IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare” ca toate acele active care nu sunt...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea instituțiilor publice

INTRODUCERE Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Comunicarea între Instituțiile Publice Europene și Instituțiile Publice Naționale

Comunicarea între Instituţiile Publice Europene şi Instituţiile Publice Naţionale "Omul poate dobândi diferite competente în viată, inclusiv pe...

Gestiunea financiară a instituțiilor publice

1. ORGANIZARE SI FUNCTIONALITATE IN INSTITUTIA PUBLICA 1.1.PREZENTAREA GENERALA A PRIMARIEI MUNICIPIULUI BOTOSANI Municipiul Botosani este...

Organizarea și conducerea gestiunii financiare la Spitalul Clinic de Urgentă Sfânta Treime Iași

CAP. 1. ORGANIZARE SI FUNCTIONALITATE ÎNTR-O INSTITUTIE PUBLICA 1.1. SCURT ISTORIC Spitalul Clinic de Urgenta Sfanta Treime are sediul in...

Reevaluarea și Amortizarea Activelor Fixe Aflate în Patrimoniul Instituțiilor Publice o Noutate în Politica Contabilă a Instituțiilor Publice

.1. Reevaluarea activelor fixe Prin Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul...

Interdependența dintre Instituțiile Publice și Instituțiile Private

Organizații publice și organizații private Organizaţiile reprezintă entităţi considerate a fi complexe şi dificil de a da o definiție concretă....

Organizații publice

1. Definitie, clasificari 1.1.Ce este organizatia publica? “Organizatiile sunt unitati sociale (sau grupuri umane) construite si reconstruite in...

Ai nevoie de altceva?