Normalizarea contabilității întreprinderii

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 11985
Mărime: 60.35KB (arhivat)
Publicat de: Constantin Udrea
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Horomnea Emilian

Extras din curs

1. Precizati obiectivele generale ale ctb normalizate

Obiectilvele generale ale contabilitatii normalizate sunt:

-precizarea terminologiei si a principiilor structurii continute in situatiile financiare

-definirea principalelor structure continute in situatiile financiare

-modul de prezentare a informatiilor in situatiile financiare

-elaborarea planului de conturi si a schemelor de contabilizare

2. Enumerati obiectivele ctb normalizate in :

a. in plan teeoretic

b. in plan practic.

Contabilitatea normalizata urmareste obiectivele sale in 2 planuri dinstincte:

a. in plan conceptual al teoriei ctb:

-sa-si defineasca grupul de fapte si fenomene pe care le studiaza

-sa-si precezeze metoda proprie de cercetare inclusive mijloacele si procedeele adecvate

-sa delincveze normele, legitatile(principia)care guverneaza obiectul studiat

b. pe planul practicii sau al ctb aplicate:

-sa ofere informatii necesare fundamentarii planurilor si programul de activitate, in primul rand al bugetului de venituri si cheltuieli.

-sa asigure urmarirea si controlul valorii al activitatii desfasurate

-sa ofere informatii necesare atat nevoilor proprii ale firmei cat si tertilor:actionarii/asociati, clienti/furnizori, institutiilor bancare, organe fiscal, stat, potentialii investitori.

-sa asigure informatiile necesare pentru intocmirea documentelor de sinteza si raportare contabila

-sa asigure controlul integritatii patrimoniului, averii in toate structurile sale

-sa asigure informatii despre pozitia financiara(bilant) performantele si modul pozitiei financiare ale entitatii care sunt utile unei largi majoritati de utilizare in luarea decicziilor economice.

3. Mentionati functiile contabilitatii si dezvoltati una dintre ele

Functiile contabilitatii sunt: functia de inregistrare si prelucrare a datelor, functia de observare si informare, functia de control gestionar, functia juridica sau probanta, functia previzionara.

Functia de inregistrare si prelucrare a datelor consta in consemnarea sistematica a tuturor proceselor si fenomelor economice exprimabile in etalon valoric.

Functia de observare si informare, atat pe plan intern (contabilitatea de gestiune), cat si pentru terti (contabilitate financiara). Observarea si informarea privesc patrimoniul sau avera intre prinderii, modul de utilizare al resurselor matriale , umane si financiare, cheltuielile efectuate si veniturile obtinute.

Functia de control gestionar semnifica verificarea modului de pastrare si utilizare a mijloacelor materiale si banesti, a gradului de eficienta in exploatarea resurselor, respectarea disciplinei financiare etc.

Functia juridica sau probanta are in vedere credibilitatea si relevanta informatiei contabile. Solutionarea unor eventuale litigii, stabilirea raspunderii materiale, pornesc de la premisele realitatii exprimate prin cifrele contabilitatii.

Functia previzionala consta in capacitatea de determinare a tendintelor de evolutie a proceselor si fenomenelor economice, prin luarea in consideratie a informatiilor contabile aferente unei perioade déjà incheiata.

4. Care sunt caracteristicile necesare pentru ca o norma sa aiba recunoastere generala?

Pentru ca o norma sa aiba recunoastere generala trebuie sa indeplineasca 10 caracteristice:

1) să fie în acord cu obiectivele informării financiare şi structura situaţiilor anuale;

2) să decurgă în mod logic din principii şi postulate;

3) să fie utilizate într-un număr suficient de cazuri, numai atunci când circumstanţele o justifică;

4) să fie recunoscută de organismele profesiei (CECCAR, CAFR, CNVM);

5) să primească sprijinul organismelor guvernamentale şi a diferitelor legi de specialitate: Legea Contabilităţii, Codul Fiscal, Codul de procedură, Legea Societăţilor Comercial;

6) Să obţină acordul investitorilor cu experienţă, membri ai Asocaţiei Profesorilor Universitari de Contabilitate;

7) să primească sprijinul majorităţii utilizatorillor de informaţii financiare;

8) să primească sprijinul contabililor şi cabinetelor de experţi contabili;

9) să primească sprijinul întreprinderilor;

10) să fie în concordanţă cu normele contabile internaţionale elaborate de IASB

Preview document

Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 1
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 2
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 3
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 4
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 5
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 6
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 7
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 8
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 9
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 10
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 11
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 12
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 13
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 14
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 15
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 16
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 17
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 18
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 19
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 20
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 21
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 22
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 23
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 24
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 25
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 26
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 27
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 28
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 29
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 30
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 31
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 32
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 33
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 34
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Normalizarea Contabilitatii Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Normalizarea contabilității întreprinderii

Despre globalizare Într-o lume în care graniţele dintre pieţe, ţări şi culturi îşi pierd din relevanţa lor tradiţională, inevitabil suntem tentaţi...

Dispozitivul de normalizare a contabilității întreprinderii

1. Elemente ale dispozitivului de normalizare a contabilitatii romanesti In Romania, normalizarea si reglementarea contabila este de factura...

Audit Financiar

Catre Consiliul de Administratie sau alt reprezentant adecvat al clientului care angajeaza auditorul. Aceasta scrisoare reprezinta o confirmare a...

Normalizarea contabilității întreprinderii

INTRODUCERE Disciplina „Normalizarea contabilității întreprinderii” se studiază în cadrul programului de studii de licență, specializarea...

Principiile Contabile

I.1. Principiile contabile – element component al procesului de armonizare Principiile contabile reprezintă elemente conceptuale necesare...

Contabilitate Bancară

CAPITOLUL 1 ASPECTE PRIVIND SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. EVOLUTIA SISTEMUL BANCAR ÎN ROMÂNIA Pâna la sfârsitul anului 1989, în perioada...

Contabilitatea Intermediarilor Financiari - Cursul 4

Recunoaşterea instrumentelor financiare Este procesul prin care se încorporează în bilanţ sau în contul de profit şi pierdere un anumit element/...

Contabilitatea Intermediarilor Financiari - Cursul 5

Studiu metodologic privind recunoaşterea unei achiziţii de instrumente financiare clasificate comparativ drept active disponibile pentru vânzare şi...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IN ROMÂNIA 1.1. Întreprinderea-parte integranta a economiei...

Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA

Introducere Informaţia economică, în special informaţia contabilă, reprezintă în momentul de faţă factorul cheie în toate domeniile de activitate,...

Normalizarea contabilității întreprinderii - cadrul conceptual pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare

CADRUL GENERAL DE INTOCMIRE SI PREZENTARE A SITUATIILOR FINANCIARE Desi situatiile financiare intocmite de intreprinderile din lumea intreaga pot...

Patrimoniul întreprinderii

ARGUMENT Contabilitatea este o stiinta si un important domeniu al practicii sociale. Produs al unei activitati practice si teoretice indelungate,...

Sisteme contabile comparate între Germania și Japonia

1.Introducere La nivel international, normalizarea contabila comporta elaborarea de reguli sau de norme aplicabile, in totalitate sau partial, la...

Standarde internaționale de contabilitate

Introducere Contabilitatea este arta si tehnica si stiinta si limbaj. Sau cum ar spune Bernard Colasse, o tehnostiinta, adica o tehnica alimentata...

Dispozitivul de Normalizare a Contabilitații Întreprinderii

“Dispozitivul de normalizare a contabilitatii întreprinderii” Orisice sistem tehnic, pentru a functiona are nevoie de un dispozitiv , angrenaj...

Armonizarea și Normalizarea Contabilității

Normalizarea contabilă este procesul prin care se armonizează prezentarea documentelor de sinteză, metodele contabile şi terminologia. (Jean...

Ai nevoie de altceva?