Normalizarea contabilității întreprinderii

Curs
10/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 9 fișiere: pptx, tmp
Pagini : 200 în total
Mărime: 643.48KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Despre globalizare

Într-o lume în care graniţele dintre pieţe, ţări şi culturi îşi pierd din relevanţa lor tradiţională, inevitabil suntem tentaţi să aruncăm o privire asupra tuturor dezvoltărilor contemporane care modelează o realitate ce înlocuieşte celelalte realităţi.

Ciclurile economice, regulile jocului politic, viaţa cotidiană, sunt adânc modelate de procese ce au fost discutate de mai bine de trei decade în termeni de globalizare. Intensitatea şi dimensiunile care le are în prezent procesul globalizării sunt însă noi, aşa încât putem afirma că trăim într-o perioadă de istorie pe care o putem numi sugestiv epoca globală.

Globalizarea nu este o simplă tendinţă sau un capriciu, ci este mai degrabă un sistem internaţional. El are propriile legi şi propria logică, de natură să influenţeze, direct sau indirect, politica, mediul înconjurător, geopolitica şi economia oricărei ţări.

Definiții ale globalizării

„Modalitate sau sistem de receptare şi abordare pe termen lung a marilor probleme contemporane, determinate de interacţiunea multiplelor procese şi fenomene economice, tehnice, politice, sociale, culturale, ecologice şi preconizarea soluţionării lor într-o largă perspectivă de către comunitatea internaţională”

„Procesul prin care distanţa geografică devine un factor tot mai puţin important în stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor transfrontaliere de natură economică, politică şi socio-culturală”

„Libertatea pentru o firmă de a investi unde vrea, când vrea, pentru a produce ceea ce vrea, aprovizionându-se şi vânzând unde vrea, şi având de suportat cele mai mici constrângeri posibile”

Procesele semnificative generate de globalizare

- existenţa tehnologiilor informaţionale, care ne pun rapid şi frecvent în legătură unii cu alţii;

- comprimarea distanţelor prin noile tehnologii;

- interconectarea şi creşterea dependenţelor reciproce;

- integrarea şi creşterea pieţelor financiare şi comerciale;

- internaţionalizarea accentuată a producţiei prin intermediul unor firme cu activitate globală;

- apariţia unor probleme planetare care necesită abordări globale;

- înfiinţarea unor organisme internaţionale capabile să soluţioneze probleme globale.

Controverse în delimitarea momentului apariției fenomenului de globalizare

Fenomenul a început odată cu politicile de liberalizare-privatizare-dereglementare puse în operă în anii ’80 de administraţia Reagan în SUA şi Margaret Tatcher în Marea Britanie.

Elementul declanşator a fost marcat de instituirea cursurilor de schimb flotante în anii ’70, începând cu administraţia Nixon.

Momentul apariției poate fi considerat, în altă viziune, perioada interbelică, în care elaborarea unor proiecte şi acţiuni de anvergură au generat apariţia globalizării.

Concluzia?

Globalizarea a apărut datorită relațiilor economice interstatale, preponderent comerciale.

Cele șapte păcate ale globalizării

pierderea identităţii şi a suveranităţii naţionale;

revenirea la colonialism;

marginalizarea ţărilor slab dezvoltate;

impunerea unei singure opţiuni (model);

globalizarea economiei subterane;

impunerea suveranității națiunilor celor mai dezvoltate;

ducerea în planul secund a societăților mici, naționale în favoarea companiilor multinaționale, transfrontaliere.

Factorii determinanți ai globalizării

Progresul tehnologic – apariția și dezvoltarea tehnologiilor informaționale și de telecomunicații.

Hegemonia neo-liberală - modelul pieţei libere şi a democraţiei a devenit mai convingător după colapsul comunismului şi sfârşitul Războiului Rece.

Conceptul de normalizare

Întreaga evoluţie care stă în spatele sistemului contabil actual din România se datorează necesităţilor de informare a utilizatorilor, se bazează pe raţionamentul profesional al producătorilor de informaţie, se desfăşoară într-un cadru pe care lumea contabilă îl recunoaşte azi drept piaţa informaţiei contabile şi se bazează, pentru o bună funcţionare, pe un set coerent de norme, pe care le numim reglementări contabile.

Între cererea şi oferta de informaţii se interpune procesul de normalizare.

Privite din această perspectivă, normele contabile reprezintă rezultatul unei concilieri, compromisul acceptat de fiecare dintre actorii implicaţi în scopul realizării unui echilibru între cererea şi oferta de informaţii.

Norma contabilă este o regulă precisă privind evaluarea, înregistrarea, clasificarea sau prezentarea informaţiei contabile, elaborată în cadrul unui organism de reglementare contabilă, în vederea rezolvării unei probleme repetitive.

Normalizarea reprezintă procesul de aplicare deliberată a normelor de contabilitate pentru soluţionarea corectă a problemelor privind producţia şi utilizarea informaţiei contabile.

Conținut arhivă zip

 • Normalizarea Contabilitatii Intreprinderii
  • 703991D2.tmp
  • NCI curs 1.pptx
  • NCI curs 2.pptx
  • NCI curs 3.pptx
  • NCI curs 4.pptx
  • NCI curs 5.pptx
  • NCI curs 6.pptx
  • NCI curs 7.pptx
  • NCI curs 8.pptx

Alții au mai descărcat și

Modele și Structuri Privind Situațiile Financiare Anuale

Modele şi structuri privind situaţiile financiare anuale conform IAS 1 şi Directivei a-IV-a Convergenţă sau nonconvegenţă? 1. Introducere...

Normalizarea contabilității întreprinderii

1. Precizati obiectivele generale ale ctb normalizate Obiectilvele generale ale contabilitatii normalizate sunt: -precizarea terminologiei si a...

Dispozitivul de normalizare a contabilității întreprinderii

1. Elemente ale dispozitivului de normalizare a contabilitatii romanesti In Romania, normalizarea si reglementarea contabila este de factura...

Patrimoniul și bilanțul - fundamente ale logicii contabile

Baza legală a organizării contabilităţii în România o constituie legea 82/1991, legea contabilităţii. Potrivit art.1 regiile autonome, societăţile...

Normalizarea contabilității întreprinderii

INTRODUCERE Disciplina „Normalizarea contabilității întreprinderii” se studiază în cadrul programului de studii de licență, specializarea...

Contabilitatea Intermediarilor Financiari - Cursul 4

Recunoaşterea instrumentelor financiare Este procesul prin care se încorporează în bilanţ sau în contul de profit şi pierdere un anumit element/...

Contabilitatea Intermediarilor Financiari - Cursul 5

Studiu metodologic privind recunoaşterea unei achiziţii de instrumente financiare clasificate comparativ drept active disponibile pentru vânzare şi...

Contabilitate și Control de Gestiune

CAPITOLUL I ROLUL CONTABILITĂŢII FINANCIARE ŞI AL CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE ÎN REALIZAREA FUNCŢIILOR MANAGERIALE 1.1. Contabilitatea financiară...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IN ROMÂNIA 1.1. Întreprinderea-parte integranta a economiei...

Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA

Introducere Informaţia economică, în special informaţia contabilă, reprezintă în momentul de faţă factorul cheie în toate domeniile de activitate,...

Normalizarea contabilității întreprinderii - cadrul conceptual pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare

CADRUL GENERAL DE INTOCMIRE SI PREZENTARE A SITUATIILOR FINANCIARE Desi situatiile financiare intocmite de intreprinderile din lumea intreaga pot...

Patrimoniul întreprinderii

ARGUMENT Contabilitatea este o stiinta si un important domeniu al practicii sociale. Produs al unei activitati practice si teoretice indelungate,...

Sisteme contabile comparate între Germania și Japonia

1.Introducere La nivel international, normalizarea contabila comporta elaborarea de reguli sau de norme aplicabile, in totalitate sau partial, la...

Standarde internaționale de contabilitate

Introducere Contabilitatea este arta si tehnica si stiinta si limbaj. Sau cum ar spune Bernard Colasse, o tehnostiinta, adica o tehnica alimentata...

Dispozitivul de Normalizare a Contabilitații Întreprinderii

“Dispozitivul de normalizare a contabilitatii întreprinderii” Orisice sistem tehnic, pentru a functiona are nevoie de un dispozitiv , angrenaj...

Armonizarea și Normalizarea Contabilității

Normalizarea contabilă este procesul prin care se armonizează prezentarea documentelor de sinteză, metodele contabile şi terminologia. (Jean...

Ai nevoie de altceva?