Politici și opțiuni contabile

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 20240
Mărime: 118.96KB (arhivat)
Publicat de: Martin Paraschiv
Puncte necesare: 0

Extras din curs

3.2. Politici de evaluare a activelor

Pentru activele menţionate (imobilizări necorporale, imobilizări corporale, investiții imobiliare, active necurente deţinute în vederea vânzării, stocuri) se vor analiza politicile de evaluare la intrare, evaluare ulterioară şi evaluare la ieşire.

● imobilizările necorporale

1) evaluarea iniţială (evaluarea la recunoaştere) pentru imobilizările necorporale se realizează la cost (IAS 38.24).

Imobilizările necorporale pot fi obţinute prin mai multe modalităţi, astfel că şi costurile stabilite în momentul recunoaşterii sunt determinate distinct:

- imobilizările provenite printr-o achiziţie separată sunt evaluate la cost de achiziţie, care este format din (IAS 38.27): preţul de cumpărare, inclusiv impozitele şi accizele aferente şi nereturnabile, după deducerea rabaturilor comerciale şi orice cheltuieli atribuite direct pregătirii activului pentru utilizarea aşteptată.

- imobilizările provenite dintr-o achiziţie ca parte a unei grupări de întreprinderi (IAS 38.33) sunt evaluate iniţial la valoarea justă stabilită la data achiziţiei, conform IFRS 3 „Grupări de întreprinderi”. Valoarea justă a unei imobilizări necorporale reflectă aşteptările pieţei privind posibilitatea ca avantajele economice viitoare din imobilizare să revină entităţii.

- imobilizările necorporale obţinute intern sunt evaluate la cost de producţie, care cuprinde (IAS 38.66) toate cheltuielile direct atribuite necesare pentru crearea, producerea şi pregătirea activului astfel încât sa fie capabil să funcţioneze la nivelul aşteptărilor conducerii. Cheltuielile de dezvoltare vor fi încadrate ca active necorporale dacă îndeplinesc anumite condiţii de fezabilitate.

2) evaluarea ulterioară (evaluarea după recunoaştere) pentru imobilizările necorporale se realizează, fie la costul său mai puţin orice amortizare acumulată şi orice pierdere din depreciere acumulată (IAS 38.74), fie la valoarea reevaluată (IAS 38.75).

Surplusul din reevaluare trebuie să crediteze capitalurile proprii. Totuşi, creşterea va fi recunoscută în contul de rezultate în măsura în care aceasta reia o diminuare în reevaluare a aceleiaşi imobilizări recunoscută anterior în contul de profit şi pierdere (IAS 38.85).

Atunci când în urma reevaluării valoarea imobilizării necorporale scade, această diminuare va fi recunoscută direct în contul de profit şi pierdere. Totuşi, atunci când există o reevaluare pozitivă înregistrată anterior pentru aceeaşi imobilizare, se vor diminua, în limita surplusului existent, capitalurile proprii.

Imobilizările necorporale sunt supuse unui proces de amortizare, pe perioadele de utilitate stabilite în mod raţional, mai puţin acele active care au o perioadă de utilitate nedeterminată şi care nu vor fi supuse amortizării.

Evaluarea la închiderea exerciţiului se realizează la cea mai mică valoare dintre valoarea netă contabilă şi valoarea recuperabilă (prevederile normei IAS 36 vor fi detaliate la imobilizări corporale).

3) evaluarea la ieşire (derecunoaşterea) se realizează la valorea de intrare, odată cu diminuarea amortizărilor şi pierderilor din depreciere cumulate (orice câştig sau pierdere fiind recunoscut(ă) direct în contul de rezultate).

Exemplul 1

Pe parcursul exerciţiului N a început realizarea unui proiect de dezvoltare, pentru care s-au angajat următoarele cheltuieli (sumele sunt exprimate în lei): cheltuieli cu materiale 4.000, cheltuieli cu salariile 15.000, cheltuieli cu alte servicii prestate de terţi 1.000. La 29.06.N s-a capitalizat o imobilizare necorporală, respectiv o cheltuială de dezvoltare, la nivelul costului suporatat pentru realizarea sa, considerându-se că sunt îndeplinite condiţiile de recunoaştere ca activ. Durata de utilitate se estimează la 4 ani, iar regimul de amortizare este liniar.

Să se înregistreze tranzacţiile aferente exerciţiilor N şi N+1 dacă din punct de vedere fiscal capitalizarea cheltuielilor de dezvoltare nu este recunoscută. Cota de impozit pe profit 16%.

Preview document

Politici și opțiuni contabile - Pagina 1
Politici și opțiuni contabile - Pagina 2
Politici și opțiuni contabile - Pagina 3
Politici și opțiuni contabile - Pagina 4
Politici și opțiuni contabile - Pagina 5
Politici și opțiuni contabile - Pagina 6
Politici și opțiuni contabile - Pagina 7
Politici și opțiuni contabile - Pagina 8
Politici și opțiuni contabile - Pagina 9
Politici și opțiuni contabile - Pagina 10
Politici și opțiuni contabile - Pagina 11
Politici și opțiuni contabile - Pagina 12
Politici și opțiuni contabile - Pagina 13
Politici și opțiuni contabile - Pagina 14
Politici și opțiuni contabile - Pagina 15
Politici și opțiuni contabile - Pagina 16
Politici și opțiuni contabile - Pagina 17
Politici și opțiuni contabile - Pagina 18
Politici și opțiuni contabile - Pagina 19
Politici și opțiuni contabile - Pagina 20
Politici și opțiuni contabile - Pagina 21
Politici și opțiuni contabile - Pagina 22
Politici și opțiuni contabile - Pagina 23
Politici și opțiuni contabile - Pagina 24
Politici și opțiuni contabile - Pagina 25
Politici și opțiuni contabile - Pagina 26
Politici și opțiuni contabile - Pagina 27
Politici și opțiuni contabile - Pagina 28
Politici și opțiuni contabile - Pagina 29
Politici și opțiuni contabile - Pagina 30
Politici și opțiuni contabile - Pagina 31
Politici și opțiuni contabile - Pagina 32
Politici și opțiuni contabile - Pagina 33
Politici și opțiuni contabile - Pagina 34
Politici și opțiuni contabile - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • curs 5.doc
  • curs 6.doc
  • curs 7.doc
  • CURS 7 continuare.doc
  • curs 8.doc
  • curs 9.doc
  • seminar 4 continuare.doc
  • Seminar 5.doc
  • Seminar 6.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Tratamente Contabile privind Stocurile

Introducere Prin prezenta lucrare îmi propun să analizez politicile şi tratamentele contabile privind elementele de natura stocurilor aşa cum sunt...

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale

Studiul imobilzărilor corporale în această lucrare acoperă aspecte conceptuale relevante (definiția, aria de aplicabilitate, recunoașterea și...

Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor în Viziunea IAS 2 și a Reglementărilor Naționale

1. Introducere IAS 2 Stocuri a fost publicat de Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate în decembrie 1993. El a înlocuit IAS 2...

Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale

Introducere Lucrarea „Politici şi opţiuni contabile privind imobilizările corporale” a fost elaborată şi structurată în conformitate cu normele...

IAS 2

Contabilitatea stocurilor e un subiect foarte important pentru multe entitati datorita semnificatiei sale din contul de profit si pierdere (costul...

Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16)

INTRODUCERE Standardul Internațional de Contabilitate care face referire la problematica imobilizărilor corporale se intitulează IAS 16”...

Analiza Activității de Producție și Comercializare

ANALIZA ACTIVITATII DE PRODUCTIE SI COMERCIALIZARE CONSIDERATII GENERALE: Produtia si comercializarea constituie premisa si totodata finalitatea...

Audit public intern - pregătirea misiunii de audit public intern

INTRODUCERE Auditul public intern – reprezintă o activitate funcţională independentă şi obiectivă care dă asigurări şi consiliere conducerii...

Te-ar putea interesa și

Politici contabile și influența lor asupra situației financiare a întreprinderii

INTRODUCERE Lucrarea “Politici contabile si influenta lor asupra situatiei financiare a intreprinderii” se constituie intr-o prezentare sintetica...

Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale

Introducere Lucrarea „Politici şi opţiuni contabile privind imobilizările corporale” a fost elaborată şi structurată în conformitate cu normele...

Politici și opțiuni contabile privind sistemul informațional contabil în cadrul unei instituții financiare nebancare. studiu de caz - CAR Mușcelul

INTRODUCERE Pentru realizarea proceselor de cunoastere si de gestiune a patrimoniului se procedeaza la organizarea datelor si informatiilor...

Politici și opțiuni contabile privind imobilizările corporale

1.Obiectivul si aria de aplicabilitate a standardului 1.1 Obiectiv Obiectivul Standardului este descrierea tratamentului contabil aferent...

Politici și opțiuni contabile referitoare la contabilitatea stocurilor

Capitolul 1 IAS– Standardele Internationale de Contabilitate/ IFRS– Standardele Internationale de Raportare financiara 1.1 Standardizarea si...

Politici și opțiuni contabile la nivelul grupurilor de societăți - SC GruzinExport SA

1 INTRODUCERE SC GRUZINEXPORT SA s-a infiintat in baza HG 1213/1990 din fosta Întreprindere de Comert Exterior GRUZINEXPORTIMPORT, este...

Politici și Opțiuni Contabile IAS 1

1. Introducere Nevoia de armonizare și uniformitate în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează și materializeează...

Politici si opțiuni contabile la nivelul grupului de societăți SC Delta SA

INTRODUCERE Politicile contabile definesc o conceptie contabila privind „sinceritatea” fiecarei intreprinderi sau institutie publica in...

Ai nevoie de altceva?