Probe de Audit

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 4060
Mărime: 38.60KB (arhivat)
Publicat de: Jan Danilă
Puncte necesare: 0

Extras din curs

ISA 500 PROBE DE AUDIT

PROBELE DE AUDIT

Concepte cheie

- Probele de audit

- Natura probelor de audit

- Gradul de adecvare a probelor de audit

- Relevanta

- Credibilitatea

- Suficienta probelor de audit

- Materialitatea

- Riscul de denaturare

- Marimea si caracteristicile populatiei

- Omogenitatea populatiei

- Calitatea probelor de audit

- Evaluarea probelor de audit

Probele de audit

Proba de audit reprezinta intreaga informatie utilizata de catre auditor pentru a ajunge la concluziile pe care se bazeaza opinia sa, continand atat informatii preluate din contabilitate si care au stat la baza intocmirii situatiilor financiare (operatiuni/tranzactii, balantele de verificare) cat si alte informatii relevante in legatura cu acestea.

Probele de audit si procedurile de culegere a acestora sunt reglementate de standardele ISA 500 si ISA 501, ISA 505, ISA 520 si/sau ISA 530.

O buna intelegere a caracteristicilor probelor de audit (natura, gradul de adecvare, suficienta, evaluarea) reprezinta un important instrument conceptual atat pentru auditorii financiari cat si pentru profesionistii contabili in general.

Natura probelor de audit

In functie de natura lor, probele de audit pot fi

• probe obtinute pe baza documentelor contabile (facturi, contracte, jurnale, documente de calcul al modului de alocare a costurilor, etc.) prin aplicarea diferitelor proceduri de audit.

• probe obtinute din alte surse. (angajamente de audit anterioare, proceduri impuse de sistemele de control al calitatii, etc.).

Gradul de adecvare a probelor de audit

Gradul de adecvare a probelor de audit da in fapt masura calitatii acestora, astfel, probele de audit, indiferent de forma lor, sunt considerate ca fiind adecvate atunci cand ele ofera informatii ce sunt si relevante şi credibile.

• Relevanta probelor de audit este data de masura in care acestea sunt in concordanta cu asertiunile (regulile contabile) aplicate de management la intocmirea situatiilor financiare.

O proba de audit cu privire la o asertiune nu se poate substitui unei probe de audit legate de alta asertiune, fiind important sa se tina cont de relatia existenta intre probele de audit si asertiunile aplicate de management la intocmirea situatiilor financiare.

De exemplu, existenta stocurilor poate fi probata prin participarea auditorului la operatiunile de inventariere organizate de client, insa aceasta proba nu este relevanta (suficienta) si pentru determinarea drepturilor si obligatiilor clientului in legatura cu aceste stocuri sau pentru determinarea costului lor.

• Credibilitatea probelor de audit se refera la faptul daca auditorul se poate baza pe un anumit tip de probe pentru a evalua corect modul de aplicare a unei aserţiuni sau a alteia, fiind influentata de sursa, de natura si de circumstantele in care aceste probe sunt obtinute.

Urmatoarele referinte sunt utile atunci cand analizam credibilitatea probelor de audit

o O proba de audit obtinuta de catre auditor dintr-o sursa independenta externa entitatii (confirmari ale soldurilor primite direct de la clienti) este mult mai credibila decat una obtinuta (numai) din interiorul entitatii.

o Proba obtinuta direct de catre auditor prin examinarea fizica (inspectie, observatie) sau calcul, este mai credibila decat informatia obtinuta indirect sau prin deductie (evaluarea sistemului de control intern).

o Atunci cand auditorul evalueaza eficienta sistemului de control intern ca fiind ridicata, probele generate de contabilitatea entitatii pot fi considerate ca fiind mai credibile.

o Probele furnizate de documente originale sunt mai credibile decat cele furnizate de (foto)copii.

o Probele documentare in format electronic sau pe suport de hartie, sunt mai credibile decat alte probe insa, si credibilitatea acestora este mai mare sau mai mica in functie anumiti factori (vezi Fig. 2 de mai jos).

Preview document

Probe de Audit - Pagina 1
Probe de Audit - Pagina 2
Probe de Audit - Pagina 3
Probe de Audit - Pagina 4
Probe de Audit - Pagina 5
Probe de Audit - Pagina 6
Probe de Audit - Pagina 7
Probe de Audit - Pagina 8
Probe de Audit - Pagina 9
Probe de Audit - Pagina 10
Probe de Audit - Pagina 11
Probe de Audit - Pagina 12
Probe de Audit - Pagina 13
Probe de Audit - Pagina 14
Probe de Audit - Pagina 15
Probe de Audit - Pagina 16
Probe de Audit - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Probe de Audit.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul performanțelor financiare la nivel de întreprindere

INTRODUCERE Cuvântul performanță este de origine latină, iar expresia ,,performare” înseamnă a finaliza o activitate propusă. Semnificația...

Probe de Audit

Raport de autoevaluare Scopul acestei lucrari este de a stabili reguli asupra a ceea ce constituie probe de audit într-un audit al situaţiilor...

Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL

1. Pregătirea misiunii de audit intern Pregătirea misiunii de audit public intern consta în: Întocmirea şi aprobarea ordinului de serviciu; -...

Proceduri Analitice

Referintele de baza privind procedurile analitice sunt date de urmatoarele standarde: ISA 500 “Probe de audit” ISA 501” Consideratii suplimentare...

Părți afiliate

Partile afiliate sunt reprezentate de acele parti care controleaza entitatea in comun; asocieri in participatie in care entitatea este un asociat...

Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern

2.1. Reglementări internaţionale privind auditul şi auditul public intern 2.1.1. Conceptul de audit, audit public intern şi legăturile dintre ele...

Audit Financiar Extern

CAPITOLUL I – AUDITUL FINANCIAR CONTABIL. DEFINIRE, ROL,OBIECTIVE, PRACTICI ŞI PROCEDURI 1.1. Auditul –Notiuni introductive Auditul, respectiv...

Fiscalitate - teste grilă

1. Cine sunt potrivit Legii nr.571/2003 privind codul fiscal ,persoanele obligate la plata impozitului pe profit: a) persoane juridice romane in...

Te-ar putea interesa și

Probe de Audit

Raport de autoevaluare Scopul acestei lucrari este de a stabili reguli asupra a ceea ce constituie probe de audit într-un audit al situaţiilor...

Probele în auditul financiar

Introducere Orice profesie, necesită atât un complex de cunoștințe teoretice și de deprinderi practice care definesc pregătirea cuiva, cât și...

Frauda în auditul intern

INTRODUCERE Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată cu...

Auditul Financiar Contabil privind Stocurile

Etapa 1. Prezentarea Cadrului legislativ normativ privind stocurile Principalele acte normative: OMFP 3055/ 2009 pentru aprobarea Reglementarilor...

Metode, Tehnici și Probe de Audit Financiar Contabil

INTRODUCERE În present prin audit se inţelege examinarea profesională a unei informaţii în vederea exprimării unei opinii responsabile şi...

Auditul Financiar Privind Imobilizările Corporale

AUDITUL FINANCIAR PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE Etapa 1. Prezentarea cadrului legislativ privind imobilizările corporale - IAS16 Imobilizări...

Probe de Audit

Probele de audit 1. Conceptul de probe de audit Auditorul trebuie sa obtina suficiente probe de audit adecvate pentru a fi capabil sa emita...

Probe de Audit

Probele de audit reprezintă totalitatea informațiilor utilizate de auditor cu scopul emiterii unei concluzii pe care se bazează opinia de audit și...

Ai nevoie de altceva?