Sinteză CCCEA

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 148 în total
Cuvinte : 44342
Mărime: 284.77KB (arhivat)
Publicat de: Bernard Dobrin
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Ion

Extras din curs

1. CATEGORII DE ENTITĂŢI CARE APLICĂ DIRECTIVELE CONTABILE EUROPENE

Reglementările contabile conforme cu „Directiva a IV a” a Comunităţilor Economice Europene se aplică de următoarele categorii de entităţi:

a). Societăţile comerciale:

- în nume colectiv;

- în comandită simplă;

- pe acţiuni;

- în comandită pe acţiuni;

- societăţi cu răspundere limitată.

b). Societăţile / companiile naţionale;

c). Regiile autonome;

d). Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;

e). Societăţile cooperative şi celelalte persoane juridice care funcţionează pe principiile societăţilor comerciale;

f). Subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care apaţin persoanelor prevăzute la lit. a – e, cu sediul sau domiciliul în România, precum şi sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate.

Persoanele juridice care la data bilanţului depăşesc limitele a două din următoarele trei criterii de mărime:

1- total active: 3.650.000 euro,

2- cifră de afaceri netă: 7.300.000 euro,

3- număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50,

Întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:

- bilanţ,

- cont de profit şi pierdere,

- situaţia modificărilor capitalului propriu,

- situaţia fluxurilor de trezorerie,

- notele explicative la situaţiile financiare anuale

Persoanele juridice care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute la aliniatul 1, întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind:

- bilanţ prescurtat,

- cont de profit şi pierdere,

- note explicative la situaţiile financiare anuale.

Opţional: pot întocmi situaţia modificărilor capitalurilor proprii şi/sau situaţia fluxurilor de trezorerie.

Situaţiile financiare anuale trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene.

Pentru anul 2006 – încadrarea în criteriile de mărime prevăzute la pct. 3, al. 1 se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare ale anului 2005.

Situaţiile financiare anuale:

- prevăzute la pct.3, al.1 – sunt auditate potrivit legii

- prevăzute la al.2 – sunt verificate potrivit legii

Atunci când la data bilanţului:

● o entitate încetează să mai depăşească limitele a două din cele trei criterii de mărime (pct.3, al.1), acest fapt afectează aplicarea derogării prevăzute la acel punct numai dacă acest lucru are loc în 2 exerciţii financiare consecutive.

● o entitate care a întocmit situaţii financiare anuale simplificate, va întocmi situaţiile financiare anuale prevăzute la pct.3, al.1 numai dacă în două exerciţii financiare consecutive depăşeşte limitele a două din cele trei criterii de mărime prezentate

Situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a :

- activelor

- datoriilor

- poziţiei financiare

- profitului sau pierderii entităţii

Subunităţile fără personalitate juridică:

- care aparţin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România organizează şi conduc contabilitate proprie la nivel de balanţă de verificare, fără a întocmi situaţii financiare

- care îşi desfăşară activitatea în străinătate şi care aparţin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, se includ în situaţiile financiare ale persoanelor juridice române şi se raportează pe teritoriul României.

În cazul asocierilor în participaţie încheiate între o persoană juridică română şi una străină, contabilitatea se ţine de persoana română.

2. PREZENTAREA FORMATULUI ŞI CONŢINUTULUI SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE

Formatul bilanţului şi a contului de profit şi pierdere:

● pentru fiecare element din bilanţ şi celelalte situaţii financiare, trebuie prezentată o valoare care să fie comparabilă cu cea din exerciţiul financiar precedent, absenţa comparabilităţii trebuie prezentată în notele explicative.

● bilanţul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ, datorii şi capitalurile proprii ale entităţii.

DEFINIŢII:

► elementele de activ sunt grupate după natură şi lichiditate

► datoriile sunt grupate după natură şi exigibilitate

1- un activ reprezintă o resursă controlată de către entitate ca rezultat al unor evenimente trecute de la care se aşteptă să genereze beneficii economice viitoare pentru entitate şi al căror cost poate fi evaluat în mod credibil;

2- o datorie reprezintă o obligaţie actuală a entităţii ce decurge din evenimente trecute şi prin decontarea căreia se aşteptă să rezulte o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice

3- capitalurile proprii reprezintă interesul rezidual al acţionarilor în activele unei entităţi după deducerea tuturor datoriilor sale

Preview document

Sinteză CCCEA - Pagina 1
Sinteză CCCEA - Pagina 2
Sinteză CCCEA - Pagina 3
Sinteză CCCEA - Pagina 4
Sinteză CCCEA - Pagina 5
Sinteză CCCEA - Pagina 6
Sinteză CCCEA - Pagina 7
Sinteză CCCEA - Pagina 8
Sinteză CCCEA - Pagina 9
Sinteză CCCEA - Pagina 10
Sinteză CCCEA - Pagina 11
Sinteză CCCEA - Pagina 12
Sinteză CCCEA - Pagina 13
Sinteză CCCEA - Pagina 14
Sinteză CCCEA - Pagina 15
Sinteză CCCEA - Pagina 16
Sinteză CCCEA - Pagina 17
Sinteză CCCEA - Pagina 18
Sinteză CCCEA - Pagina 19
Sinteză CCCEA - Pagina 20
Sinteză CCCEA - Pagina 21
Sinteză CCCEA - Pagina 22
Sinteză CCCEA - Pagina 23
Sinteză CCCEA - Pagina 24
Sinteză CCCEA - Pagina 25
Sinteză CCCEA - Pagina 26
Sinteză CCCEA - Pagina 27
Sinteză CCCEA - Pagina 28
Sinteză CCCEA - Pagina 29
Sinteză CCCEA - Pagina 30
Sinteză CCCEA - Pagina 31
Sinteză CCCEA - Pagina 32
Sinteză CCCEA - Pagina 33
Sinteză CCCEA - Pagina 34
Sinteză CCCEA - Pagina 35
Sinteză CCCEA - Pagina 36
Sinteză CCCEA - Pagina 37
Sinteză CCCEA - Pagina 38
Sinteză CCCEA - Pagina 39
Sinteză CCCEA - Pagina 40
Sinteză CCCEA - Pagina 41
Sinteză CCCEA - Pagina 42
Sinteză CCCEA - Pagina 43
Sinteză CCCEA - Pagina 44
Sinteză CCCEA - Pagina 45
Sinteză CCCEA - Pagina 46
Sinteză CCCEA - Pagina 47
Sinteză CCCEA - Pagina 48
Sinteză CCCEA - Pagina 49
Sinteză CCCEA - Pagina 50
Sinteză CCCEA - Pagina 51
Sinteză CCCEA - Pagina 52
Sinteză CCCEA - Pagina 53
Sinteză CCCEA - Pagina 54
Sinteză CCCEA - Pagina 55
Sinteză CCCEA - Pagina 56
Sinteză CCCEA - Pagina 57
Sinteză CCCEA - Pagina 58
Sinteză CCCEA - Pagina 59
Sinteză CCCEA - Pagina 60
Sinteză CCCEA - Pagina 61
Sinteză CCCEA - Pagina 62
Sinteză CCCEA - Pagina 63
Sinteză CCCEA - Pagina 64
Sinteză CCCEA - Pagina 65
Sinteză CCCEA - Pagina 66
Sinteză CCCEA - Pagina 67
Sinteză CCCEA - Pagina 68
Sinteză CCCEA - Pagina 69
Sinteză CCCEA - Pagina 70
Sinteză CCCEA - Pagina 71
Sinteză CCCEA - Pagina 72
Sinteză CCCEA - Pagina 73
Sinteză CCCEA - Pagina 74
Sinteză CCCEA - Pagina 75
Sinteză CCCEA - Pagina 76
Sinteză CCCEA - Pagina 77
Sinteză CCCEA - Pagina 78
Sinteză CCCEA - Pagina 79
Sinteză CCCEA - Pagina 80
Sinteză CCCEA - Pagina 81
Sinteză CCCEA - Pagina 82
Sinteză CCCEA - Pagina 83
Sinteză CCCEA - Pagina 84
Sinteză CCCEA - Pagina 85
Sinteză CCCEA - Pagina 86
Sinteză CCCEA - Pagina 87
Sinteză CCCEA - Pagina 88
Sinteză CCCEA - Pagina 89
Sinteză CCCEA - Pagina 90
Sinteză CCCEA - Pagina 91
Sinteză CCCEA - Pagina 92
Sinteză CCCEA - Pagina 93
Sinteză CCCEA - Pagina 94
Sinteză CCCEA - Pagina 95
Sinteză CCCEA - Pagina 96
Sinteză CCCEA - Pagina 97
Sinteză CCCEA - Pagina 98
Sinteză CCCEA - Pagina 99
Sinteză CCCEA - Pagina 100
Sinteză CCCEA - Pagina 101
Sinteză CCCEA - Pagina 102
Sinteză CCCEA - Pagina 103
Sinteză CCCEA - Pagina 104
Sinteză CCCEA - Pagina 105
Sinteză CCCEA - Pagina 106
Sinteză CCCEA - Pagina 107
Sinteză CCCEA - Pagina 108
Sinteză CCCEA - Pagina 109
Sinteză CCCEA - Pagina 110
Sinteză CCCEA - Pagina 111
Sinteză CCCEA - Pagina 112
Sinteză CCCEA - Pagina 113
Sinteză CCCEA - Pagina 114
Sinteză CCCEA - Pagina 115
Sinteză CCCEA - Pagina 116
Sinteză CCCEA - Pagina 117
Sinteză CCCEA - Pagina 118
Sinteză CCCEA - Pagina 119
Sinteză CCCEA - Pagina 120
Sinteză CCCEA - Pagina 121
Sinteză CCCEA - Pagina 122
Sinteză CCCEA - Pagina 123
Sinteză CCCEA - Pagina 124
Sinteză CCCEA - Pagina 125
Sinteză CCCEA - Pagina 126
Sinteză CCCEA - Pagina 127
Sinteză CCCEA - Pagina 128
Sinteză CCCEA - Pagina 129
Sinteză CCCEA - Pagina 130
Sinteză CCCEA - Pagina 131
Sinteză CCCEA - Pagina 132
Sinteză CCCEA - Pagina 133
Sinteză CCCEA - Pagina 134
Sinteză CCCEA - Pagina 135
Sinteză CCCEA - Pagina 136
Sinteză CCCEA - Pagina 137
Sinteză CCCEA - Pagina 138
Sinteză CCCEA - Pagina 139
Sinteză CCCEA - Pagina 140
Sinteză CCCEA - Pagina 141
Sinteză CCCEA - Pagina 142
Sinteză CCCEA - Pagina 143
Sinteză CCCEA - Pagina 144
Sinteză CCCEA - Pagina 145
Sinteză CCCEA - Pagina 146
Sinteză CCCEA - Pagina 147
Sinteză CCCEA - Pagina 148

Conținut arhivă zip

  • Sinteza CCCEA.doc

Alții au mai descărcat și

Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale

II. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE 1. Consideratii generale. 2. Procedura reorganizarii judiciare si a falimentului. 3....

Audit Financiar Extern

CAPITOLUL I – AUDITUL FINANCIAR CONTABIL. DEFINIRE, ROL,OBIECTIVE, PRACTICI ŞI PROCEDURI 1.1. Auditul –Notiuni introductive Auditul, respectiv...

Contabilitatea Imobilizărilor

1.Conţinutul, evaluarea, recunoaşterea şi clasificarea activelor imobilizate Activele reprezintă o resursă controlată de întreprindere ca rezultat...

Control și Expertiză Contabilă

I. CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR Contextul general. Obiectul, rolul şi funcţiile controlului financiar. Formele controlului financiar. Sistemul...

Contabilitatea operațiunilor fiscale

Contabilitatea si fiscalitatea constituie doua discipline adesea independente una de alta, or societatile comerciale, regiile autonome si alte...

Audit Financiar-Contabil

CAPITOLUL I – AUDITUL FINANCIAR CONTABIL. DEFINIRE, ROL,OBIECTIVE, PRACTICI ŞI PROCEDURI 1.1. Auditul –Notiuni introductive Auditul, respectiv...

Contabilitate managerială

l.l. Obiectul contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor Costul este expresia unui raport între forma bănească a cheltuielilor pe care...

Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții

In general în cadrul activitatilor economice se realizeaza schimburi de valori. Adica una din partile contractante ofera bunul sau serviciul spre...

Ai nevoie de altceva?