Sisteme Contabile Comparate

Curs
5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4911
Mărime: 162.14KB (arhivat)
Publicat de: Caterina Maftei
Puncte necesare: 0

Extras din curs

- Astăzi, în lume există un evantai larg de sisteme contabile, care au puternice caracteristici şi nuanţe specifice fiecărei ţări, chiar dacă unele au încercat o armonizare a acestora.

- Existenţa unei palete largi de sisteme contabile se datorează modului diferit în care au fost elaborate, aplicate şi fundamentate în cadrul unor teorii şi doctrine contabile diferite, componentele edificiului conceptual al contabilităţii.

- Edificiul conceptual al contabilităţii

- La problemele ridicate de modul în care sunt tratate elementele edificiului conceptual al contabilităţii trebuie să adăugăm şi modul în care contabilitatea diferitelor ţări răspunde nevoii de a degaja informaţii financiare, care să răspundă tuturor intereselor utilizatorilor de asemenea informaţii, în condiţiile în care astăzi au loc mutaţii majore în evoluţia economiilor naţionale ca urmare a accentuării fenomenului de globalizarea a acestora.

- În aceste condiţii se naşte un nou segment al ştiinţei contabilităţii care va purta denumirea de contabilitate comparată, având ca obiect studiul comparativ al celor mai semnificative sisteme de contabilitate din lume, punând în evidenţă modul în care normalizatorii contabili şi utilizatorii de informaţii financiare din diferite ţări preiau şi aplică în practică componentele edificiului conceptual al contabilităţii.

- Studiul sistemelor contabile comparate porneşte de fiecare dată de la definirea elementelor cadrului teoretic al contabilităţii financiare, identificate în:

- obiectivele informării financiare;

- criteriile de evaluare a calităţii informaţiei financiare;

- problemele măsurării în contabilitate;

- postulatele şi principiile contabile;

- definirea diferitelor elemente care fac parte integrantă din situaţiile financiare ale întreprinderii.

- În cadrul studierii sistemelor contabile comparate, determinarea obiectivelor informării financiare prezintă o importanţă deosebită, acestea urmând să răspundă la la câteva întrebări:

- Care sunt principalele limite, funcţii şi restricţii ale contabilităţii financiare?

- Care sunt principalele caracteristici şi care este sfera de cuprindere ale informaţiei financiare?

- Care sunt principalele tipuri de decizii cărora se doreşte să li se acorde un statut privilegiat?

- Care sunt principalele părţi, componente sau caracteristici inerente luării deciziilor?

- Care sunt utilizatorii pe care întreprinderea doreşte să-i servească cu prioritate?

- Care sunt cerinţele informaţionale ale principalilor utilizatori?

- Dar, în condiţiile globalizării economiilor naţionale, se impune o tot mai bună informare financiară, care să răspundă nevoilor unei game tot mai largă şi mai mare de utilizatori.

- De aceea în studiul sistemelor contabile comparate trebuie să ţinem permanent seama de factorii care caracterizează şi influienţează evoluţia contemporană a contabilităţii:

- normalizarea contabilă;

- armonizarea contabilă;

- internaţionalizarea contabilităţii.

1.Factorii care caracterizează şi influienţează evoluţia contemporană a contabilităţii

A. Normalizarea contabilă

- Este procesul prin care se elaborează reguli şi norme contabile unanim acceptate în prezentarea situaţiilor financiare anuale, a metodelor contabile şi a terminologiei folosită în contabilitate. Normalizarea contabilă se realizează :

- la nivel internaţional;

- la nivel regional, zonal;

- la nivel naţional.

a. Normalizarea contabilă internaţională

- presupune elaborarea de reguli sau norme aplicabile în totalitate sau parţial la un ansamblu de ţări sau la un ansamblu de întreprinderi;

- acestea nu se substituie normalizărilor contabile naţionale, fiind cu titlu de recomandare în degajarea informaţiilor financiare prezentate prin situaţiile financiare anuale;

- normalizarea contabilă internaţională a fost impusă de fenomenele de mondializare şi financiarizare a economiilor, manifestate prin apariţia de întreprinderi multinaţionale şi a celor mari care vor să fie cotate pe pieţele financiare străine. Acestea au condus la necesitatea unui limbaj contabil unic la nivel mondial şi de aici la necesitatea prezentării lor în raportări financiare unitare.

Conținut arhivă zip

  • Tema nr 1.doc
  • Tema nr_2.doc

Alții au mai descărcat și

Sisteme contabile comparate între Germania și Japonia

1.Introducere La nivel international, normalizarea contabila comporta elaborarea de reguli sau de norme aplicabile, in totalitate sau partial, la...

Diferențe Naționale și Armonizări Contabile

INTRODUCERE Demersurile privind compatibilizarea sistemului contabil românesc cu cel mondial sunt determinate de noua configuraţie a relaţiilor...

Contabilitate Financiară

CAPITOLUL I Contabilitatea financiară - teorie şi normalizare INTRODUCERE Acest capitol tratează o serie de probleme legate de procesul de...

Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta

CAPITOLUL I FORŢA DE MUNCÃ – ASPECTE JURIDICE, CONTABILE ŞI FISCALE 1.1 Forţa de muncã – importanţa, salariul nominal, salariul real. 1.2 Rolul...

Normalizarea contabilității întreprinderii

INTRODUCERE Disciplina „Normalizarea contabilității întreprinderii” se studiază în cadrul programului de studii de licență, specializarea...

Prezentarea Sistemului Contabil American

1. Consideraţii generale - În abordarea sistemelor contabile comparate şi a contabilităţii internaţionale, contabilitatea americană constituie un...

Contabilitate Creativă

CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA CREATIVĂ: DEFINIRE ŞI FACTORI DE INFLUENŢĂ 1.1. Contabilitatea creativă între perversitate şi perfecţionarea...

Sisteme Contabile Comparate

1.1. Reconsiderari istorice În general, pentru a ilustra prestigiul social sau gradul de „stiintificitate” cu care opereaza o profesie sau o...

Te-ar putea interesa și

Sisteme contabile comparate - Noua Zeelandă, Polonia, România

Prezentul proiect urmarește prezentarea cât mai comparativ posibilă a următoarelor țări: Noua Zeelandă, Portugalia și România. Principalele...

Sisteme contabile comparate - Marea Britanie, Japonia

Patru caracteristici ale economiei britanice din secolul al XIX-lea au influenţat în mod decisiv dezvoltarea contabilităţii: dezvoltarea...

Sisteme contabile comparate între Germania și Japonia

1.Introducere La nivel international, normalizarea contabila comporta elaborarea de reguli sau de norme aplicabile, in totalitate sau partial, la...

Sisteme contabile comparate privind contractele de construcții

Capitolul I – PREZENTAREA GENERALA IAS 11 1.1. INTRODUCERE: Standardul International IAS 11 se refera la prelucrarea contabila a veniturilor si...

Sisteme Contabile Comparate

CONTABILITATEA ÎN PREZENT Contabilitatea reprezintă o ştiinţă independentă cu obiect propriu de studiu şi metode proprii de analiză. Definirea...

Sisteme Contabile Comparate Privind Leasingul

INTRODUCERE Originile termenului de "leasing" se regasesc la mijlocul secolului XX cand s-au realizat primele operatiuni de acest fel. Leasingul...

Sisteme contabile comparate - caracteristicile sistemelor contabile în diferite țări

În România, recurgerea la clasificările contabile internaţionale s-a făcut din nevoia de a justifica opţiunile în materie de strategie de...

Sisteme Contabile Comparate

INTRODUCERE Eseul debutează cu o introducere în cadrul căreia am prezentat contextul european şi internaţional al contabilităţii, deschiderea...

Ai nevoie de altceva?