Contabilitate Financiară

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 153 în total
Cuvinte : 42971
Mărime: 794.50KB (arhivat)
Publicat de: Iris Iliescu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: lect.dr.Violeta State si lect.drd.Marius Bargaoanu

Extras din curs

CAPITOLUL I Contabilitatea financiară - teorie şi normalizare INTRODUCERE Acest capitol tratează o serie de probleme legate de procesul de armonizare a contabilităţii româneşti cu Directivele europene. De asemenea este prezentat şi cadrul contabil general care stă la baza prezentării informaţiei financiar-contabile. Tot în cuprinsul acestui capitol sunt prezentate noţiunile de contabilitate financiară/contabilitate de gestiune, asemănările şi deosebirile dintre ele precum şi funcţiile acestora. OBIECTIVELE PROCESULUI DE STUDIU După ce veţi parcurge această secţiune, veţi putea: -să definiţi contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune; -să explicaţi diferenţele existente între cele două; -să definiţi armonizarea contabilă şi să prezentaţi etapele programului de armonizare din România; -să prezentaţi utilizatorii şi necesităţile lor de informare; -să prezentaţi principiile , convenţiile şi conceptele contabile; -să definiţi şi să prezentaţi criteriile de recunoaştere a elementelor situaţiilor financiare;

1.1. Definiţia contabilităţii financiare

Contabilitatea a apărut din nevoia de a răspunde în plan informaţional şi decizional la problemele gestiunii valorilor economice separate pe entităţi patrimoniale. Entităţilor economice se referă la: regiile autonome, societăţile comerciale, instituţiile publice, unităţile cooperatiste, asociaţiile şi celelalte persoane fizice şi juridice care desfăşoară activităţi comerciale. Pe plan internaţional există mai multe „culturi contabile” dintre care două sunt mai dominante: europeană şi anglo-saxonă. În raport de aceste două culturi au apărut două concepte referitoare la modul de organizare al contabilităţii: monist şi dualist. Conceptul monist afirmă că la nivel de întreprindere există un singur circuit contabil (o singură contabilitate) atât pentru partea externă cât şi pentru cea internă. În viziunea dualistă contabilitatea este organizată pe două nivele: intern şi extern ( contabilitate financiară şi contabilitate de gestiune). În România conceptul adoptat este cel dualist, la nivel de întreprindere existând organizată o contabilitate financiară dar şi una de gestiune, în funcţie de specificul întreprinderii. Contabilitatea financiară, denumită şi generală, are rolul de a înregistra tranzacţiile întreprinderii cu mediul ei extern, pentru determinarea periodică şi sintetică a situaţiei patrimoniale şi financiare cât şi a rezultatului operaţiilor efectuate. Informaţiile furnizate de contabilitatea financiară au caracter retrospectiv şi se fac publice, prin divulgarea produselor ei (situaţiile financiare).

4

În cele mai multe ţări, contabilitatea financiară este reglementată, adică se bazează pe norme, iar situaţiile financiare pe care le produce, fiind destinate terţilor întreprinderii, constituie obiectivul normalizării, atăt pe plan naţional căt şi internaţional.

Funcţiile contabilităţii financiare pot fi sintetizate astfel:1 -funcţia de înregistrare exhaustivă a tranzacţiilor întreprinderii, în scopul determinării periodice a situaţiei patrimoniale şi financiare şi a rezultatului global; -funcţia de comunicare financiară externă; -funcţia de instrument de verificare şi probă, generată de raţiuni juridice şi fiscale; -funcţia de instrument de gestiune internă a întreprinderii; -funcţia de furnizare a informaţiilor necesare realizării sintezelor macroeconomice (întocmirea conturilor naţionale); -funcţia de satisfacere a cerinţelor informaţionale ale analizei financiare. Contabilitatea de gestiune, denumită şi contabilitate analitică sau managerială are rolul de a servii ca instrument în luarea deciziilor de către managerii firmei. De regulă, ea nu este reglementată la nivel naţional (nu se organizează pe bază de norme unitare şi obligatorii). Marile întreprinderi îşi definesc proceduri stricte şi detaliate privind organizarea contabilităţii de gestiune, având în vedere specificul activităţii şi nevoile interne de informare. Informaţiile contabilităţii de gestiune sunt destinate exclusiv conducerii firmei, nefiind publicate în exterior şi deci nedivulgate.

Funcţiile îndeplinite de contabilitatea de gestiune sunt2: -funcţia de determinare a costurilor pe produse, activităţi şi pe unităţi organizaţionale; -funcţia de determinare a diferitelor marje şi a rezultatelor analitice pe produse sau activităţi; -funcţia de furnizare a informaţiilor necesare elaborării bugetelor şi conturilor previzionare; -funcţia de furnizare a informaţiilor destinate actualizării indicatorilor de gestiune care formează structura tabloului de bord al întreprinderii; -funcţia de producere a informaţiilor destinate măsurării performanţelor la nivelul sectoarelor de activitate şi al produselor.

Preview document

Contabilitate Financiară - Pagina 1
Contabilitate Financiară - Pagina 2
Contabilitate Financiară - Pagina 3
Contabilitate Financiară - Pagina 4
Contabilitate Financiară - Pagina 5
Contabilitate Financiară - Pagina 6
Contabilitate Financiară - Pagina 7
Contabilitate Financiară - Pagina 8
Contabilitate Financiară - Pagina 9
Contabilitate Financiară - Pagina 10
Contabilitate Financiară - Pagina 11
Contabilitate Financiară - Pagina 12
Contabilitate Financiară - Pagina 13
Contabilitate Financiară - Pagina 14
Contabilitate Financiară - Pagina 15
Contabilitate Financiară - Pagina 16
Contabilitate Financiară - Pagina 17
Contabilitate Financiară - Pagina 18
Contabilitate Financiară - Pagina 19
Contabilitate Financiară - Pagina 20
Contabilitate Financiară - Pagina 21
Contabilitate Financiară - Pagina 22
Contabilitate Financiară - Pagina 23
Contabilitate Financiară - Pagina 24
Contabilitate Financiară - Pagina 25
Contabilitate Financiară - Pagina 26
Contabilitate Financiară - Pagina 27
Contabilitate Financiară - Pagina 28
Contabilitate Financiară - Pagina 29
Contabilitate Financiară - Pagina 30
Contabilitate Financiară - Pagina 31
Contabilitate Financiară - Pagina 32
Contabilitate Financiară - Pagina 33
Contabilitate Financiară - Pagina 34
Contabilitate Financiară - Pagina 35
Contabilitate Financiară - Pagina 36
Contabilitate Financiară - Pagina 37
Contabilitate Financiară - Pagina 38
Contabilitate Financiară - Pagina 39
Contabilitate Financiară - Pagina 40
Contabilitate Financiară - Pagina 41
Contabilitate Financiară - Pagina 42
Contabilitate Financiară - Pagina 43
Contabilitate Financiară - Pagina 44
Contabilitate Financiară - Pagina 45
Contabilitate Financiară - Pagina 46
Contabilitate Financiară - Pagina 47
Contabilitate Financiară - Pagina 48
Contabilitate Financiară - Pagina 49
Contabilitate Financiară - Pagina 50
Contabilitate Financiară - Pagina 51
Contabilitate Financiară - Pagina 52
Contabilitate Financiară - Pagina 53
Contabilitate Financiară - Pagina 54
Contabilitate Financiară - Pagina 55
Contabilitate Financiară - Pagina 56
Contabilitate Financiară - Pagina 57
Contabilitate Financiară - Pagina 58
Contabilitate Financiară - Pagina 59
Contabilitate Financiară - Pagina 60
Contabilitate Financiară - Pagina 61
Contabilitate Financiară - Pagina 62
Contabilitate Financiară - Pagina 63
Contabilitate Financiară - Pagina 64
Contabilitate Financiară - Pagina 65
Contabilitate Financiară - Pagina 66
Contabilitate Financiară - Pagina 67
Contabilitate Financiară - Pagina 68
Contabilitate Financiară - Pagina 69
Contabilitate Financiară - Pagina 70
Contabilitate Financiară - Pagina 71
Contabilitate Financiară - Pagina 72
Contabilitate Financiară - Pagina 73
Contabilitate Financiară - Pagina 74
Contabilitate Financiară - Pagina 75
Contabilitate Financiară - Pagina 76
Contabilitate Financiară - Pagina 77
Contabilitate Financiară - Pagina 78
Contabilitate Financiară - Pagina 79
Contabilitate Financiară - Pagina 80
Contabilitate Financiară - Pagina 81
Contabilitate Financiară - Pagina 82
Contabilitate Financiară - Pagina 83
Contabilitate Financiară - Pagina 84
Contabilitate Financiară - Pagina 85
Contabilitate Financiară - Pagina 86
Contabilitate Financiară - Pagina 87
Contabilitate Financiară - Pagina 88
Contabilitate Financiară - Pagina 89
Contabilitate Financiară - Pagina 90
Contabilitate Financiară - Pagina 91
Contabilitate Financiară - Pagina 92
Contabilitate Financiară - Pagina 93
Contabilitate Financiară - Pagina 94
Contabilitate Financiară - Pagina 95
Contabilitate Financiară - Pagina 96
Contabilitate Financiară - Pagina 97
Contabilitate Financiară - Pagina 98
Contabilitate Financiară - Pagina 99
Contabilitate Financiară - Pagina 100
Contabilitate Financiară - Pagina 101
Contabilitate Financiară - Pagina 102
Contabilitate Financiară - Pagina 103
Contabilitate Financiară - Pagina 104
Contabilitate Financiară - Pagina 105
Contabilitate Financiară - Pagina 106
Contabilitate Financiară - Pagina 107
Contabilitate Financiară - Pagina 108
Contabilitate Financiară - Pagina 109
Contabilitate Financiară - Pagina 110
Contabilitate Financiară - Pagina 111
Contabilitate Financiară - Pagina 112
Contabilitate Financiară - Pagina 113
Contabilitate Financiară - Pagina 114
Contabilitate Financiară - Pagina 115
Contabilitate Financiară - Pagina 116
Contabilitate Financiară - Pagina 117
Contabilitate Financiară - Pagina 118
Contabilitate Financiară - Pagina 119
Contabilitate Financiară - Pagina 120
Contabilitate Financiară - Pagina 121
Contabilitate Financiară - Pagina 122
Contabilitate Financiară - Pagina 123
Contabilitate Financiară - Pagina 124
Contabilitate Financiară - Pagina 125
Contabilitate Financiară - Pagina 126
Contabilitate Financiară - Pagina 127
Contabilitate Financiară - Pagina 128
Contabilitate Financiară - Pagina 129
Contabilitate Financiară - Pagina 130
Contabilitate Financiară - Pagina 131
Contabilitate Financiară - Pagina 132
Contabilitate Financiară - Pagina 133
Contabilitate Financiară - Pagina 134
Contabilitate Financiară - Pagina 135
Contabilitate Financiară - Pagina 136
Contabilitate Financiară - Pagina 137
Contabilitate Financiară - Pagina 138
Contabilitate Financiară - Pagina 139
Contabilitate Financiară - Pagina 140
Contabilitate Financiară - Pagina 141
Contabilitate Financiară - Pagina 142
Contabilitate Financiară - Pagina 143
Contabilitate Financiară - Pagina 144
Contabilitate Financiară - Pagina 145
Contabilitate Financiară - Pagina 146
Contabilitate Financiară - Pagina 147
Contabilitate Financiară - Pagina 148
Contabilitate Financiară - Pagina 149
Contabilitate Financiară - Pagina 150
Contabilitate Financiară - Pagina 151
Contabilitate Financiară - Pagina 152
Contabilitate Financiară - Pagina 153

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Financiara.pdf

Alții au mai descărcat și

Proiect analiză economico-financiară

Scurta prezentare a contului de profit si pierdere Având în vedere faptul ca orice activitate economica si sociala este în acelasi timp...

Contabilitate Managerială

Contabilitate managerială In primul rând aș dori sa subliniez diferența dintre “contabilitate financiară” şi “contabilitate de gestiune”.De multă...

Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta

CAPITOLUL I FORŢA DE MUNCÃ – ASPECTE JURIDICE, CONTABILE ŞI FISCALE 1.1 Forţa de muncã – importanţa, salariul nominal, salariul real. 1.2 Rolul...

Normalizarea contabilității întreprinderii

INTRODUCERE Disciplina „Normalizarea contabilității întreprinderii” se studiază în cadrul programului de studii de licență, specializarea...

Prezentarea Sistemului Contabil American

1. Consideraţii generale - În abordarea sistemelor contabile comparate şi a contabilităţii internaţionale, contabilitatea americană constituie un...

Contabilitate Creativă

CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA CREATIVĂ: DEFINIRE ŞI FACTORI DE INFLUENŢĂ 1.1. Contabilitatea creativă între perversitate şi perfecţionarea...

Sisteme Contabile Comparate

1.1. Reconsiderari istorice În general, pentru a ilustra prestigiul social sau gradul de „stiintificitate” cu care opereaza o profesie sau o...

Sinteză sisteme informatice contabile comparate

SINTEZA CONŢINUTUL TEMATIC DE BAZĂ: 1.Locul şi rolul sistemului informatic financiar- contabil în activitatea organismelor economice. Relaţia...

Te-ar putea interesa și

Modelarea aplicațiilor financiar contabile

SISTEME INFORMAŢIONALE FINANCIAR-CONTABILE Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare 1.1. Structura...

Organizarea și conducerea imobilizărilor corporale - calitatea și structura sortimentală la SC Rostramo SA

ARGUMENT S.C. ROSTRAMO S.A este o firma reprezentativa pentru judetul Gorj, in industria prelucrarii lemnului. Am ales tema intitulata “...

Organizarea contabilității la Administrația Financiară Timișoara

Ministerul Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 1.1. SCURT ISTORIC AL FIRMEI S.C. ONCOS IMPEX S.R.L. S.C. ONCOS IMPEX S.R.L este o societate cu...

Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante

INTRODUCERE Contabilitatea este un sistem de culegere, prelucrare şi transmitere a informaţiei diferitilor utilizatori de informaţii. Informaţia...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu

ARGUMENT Contabilitatea financiară a cheltuielilor şi veniturilor este organizată având la bază concepţia dualistă. În consecinţă, ea are ca...

Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Ai nevoie de altceva?