Sinteză sisteme informatice contabile comparate

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 16961
Mărime: 135.30KB (arhivat)
Publicat de: Ccc L.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

SINTEZA

CONŢINUTUL TEMATIC DE BAZĂ:

1.Locul şi rolul sistemului informatic financiar- contabil în activitatea organismelor economice. Relaţia sistem informatic financiar contabil-sistem informatic economic integrat; sistemul informatic financiar- contabil:

-este definitde aplicaţia software cu rol în gestionarea şi prelucrarea datelor financiar contabile generate de activităţile desfăşurate de organismele economice;

-este un sistem informatic de gestiune- sistem informatic cu bază de date, integrat, centrat pe utilizator;

-este un sistem informatic de management deoarece are rol in fundamentarea deciziilor manageriale cu privire la eficienţa şi perspectivele de evoluţie ale unui organism economic;

-este o componentă a sistemului informatic global al oricărui organism economic deoarece legislaţia impune gestionarea automată a datelor fianciar contabile şi comunicarea rezultatelor prelucrărilor către organismele financiar contabile în format electronic recunsocut de acestea;

-are rol în evidenţa, prelucrarea şi stocarea datelor financiar contabile; pune la dispoziţia utilizatorilor avantajele oferite de tehnologia IT cu privire la capacitatea de stocare a datelor, la viteza de prelucrare, motoare de căutare performante, mecanisme de analiză avansate etc.; permite acestora să proceseze volume mari şi foarte mari de date în perioade foarte scurte de timp, lucru care depăşeste capacitatea umană de procesare:

2.Realizarea centrată pe utilizator a sistemelor informatice financiar- contabile: particularităţi de realizare, de utilizare şi de auditare. Categorii de sisteme informatice financiar- contabile: performanţe, funcţii şi caracteristici reprezentative.

-sistemul informatic financiar- contabil este centrat pe utilizator deoarece se adresează direct utilizatorului final, specialist în domeniul financiar contabil, căruia îi pune la dispoziţie un set de funcţii şi instrumente de evidenţă şi prelucrare automată a datelor specifice locului său de muncă;

-are interfaţă prietenoasă cu utilizatorul, apropiată de modul său de gândire, adaptată funcţiilor specifice fiecărei categorii de utilizatori cu care interacţionează, care implică minimul necesar de cunoştinţe de informatică, care foloseşte semantica, formularistica şi conţinutul specifice domeniului financiar- contrabil;

-este uşor de utilizat, de administrat şi de auditat deoarece implică în principal cunoştinţe generale de informatică şi cunoştinţe aprofundate din domeniul financiar- contabil care nu pun probleme specialiştilor în domeniu; nu necesită cunoştinţe aprofundate din domeniul IT;

-pentru a pune la dispoziţia utilizatorului un asemenea sistem dedicat specialiştii în domeniul informatic trebuie să includă în sistem mecanisme software şi componente hardware suplimentare, bazate pe tehnici şi metode de proiectare moderne şi performante care permit implementarea funcţiei şi funcţionalităţilor specifice;

-în funcţie de tehnologia folosită, de modul de realizare şi de performanţele oferite, aceste sisteme pot fi de sine stătătoare- aplicaţii software izolate (cu mai multe sau mai puţie funcţii, toate însă având un nucleu de funcţii de bază fără de care activitatea financiar contabilă nu se poate desfăşura; care se bazează pentru funcţionare pe componente hardware şi software mai mult sau mai puţin performante în funcţie de posibilităţi; care sunt mai uşor sau mai greu de exploatat; care nu comunică direct cu alte componente software similare sau nu, după caz, ci numai prin inrervenţia utilizatorului) sau pot fi module ale unor sisteme complexe care comunică direct între ele pt a asigura eficienţa activităţii economice desfăşurate de organismele economice (sisteme modulare de tip ERP, care pot avea mai multe sau mai puţine module, pot fi mai mult sau mai puţin performante, care comunică numai direct sau şi cu ajutorul utilizatorului);

-generic vorbind, sistemele informatice financiar contabile au aceleaşi funcţii impuse in principal de legislaţia în domeniu, dar prezintă şi particularităţi date de specificul domeniului de activitate pentru care a fost gandit;

3.Infrastructura hardware, software necesară pentru integrarea, adaptarea, implementarea şi exploatarea sistemelor informatice financiar- contabile;

-Tehnolofia IT, care permite integrarea unor sisteme modulare, felxibile, adaptabile la condiţiile de exploatare; permite fiecărui utilizator să integreze sistemul cu performanţele şi funcţionalităţile dorite, in funcţie de necesităţile sale de prelucrare a datelor financiar contabile şi de cât îl ţin buzunarele;

4.Compatibilitatea între diferitele categorii de sisteme informatice financiar- contabile. Posibilităţi şi modalităţi de transfer a datelor de la un sistem informatic financiar- contabil la altul;

-s-au definit standarde în domeniu; toate sistemele informatice financiarcontabile pot comunica între ele şi cu alte sisteme folosind standardele şi interfeţele de comunicaţie uzuale, accesibile publicului larg;

5.Selectarea sistemului informatic financiar- contabil în funcţie de particularităţile funcţionale ale domeniului de activitate, de cadrul organizatoric specific şi de legislaţia în vigoare.

-sistemele financioar contabile prezintă particularităţi de realizare şi exploatare date de caracteristicile funcţionale şi legislative specifice fiecărui domeniu de activitate, precum şi de cadrul organizatoric specific organismului economic în cadrul căruia se utilizează; s-au dezvoltat astfel sisteme informatice penntru reţele de magazine, reţele de benzinării, reţele de farmacii, reţele de comunicaţie, reţele de policlinici, reţele de transport etc. care sunt distribuite pe arie largă de cuprindere; toate acestea prezintă funcţiile specifice domeniului financiar contabil implementate şi configurate în funcţie de specificul domeniului şi de modul de organizare.

Preview document

Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 1
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 2
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 3
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 4
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 5
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 6
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 7
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 8
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 9
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 10
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 11
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 12
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 13
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 14
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 15
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 16
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 17
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 18
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 19
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 20
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 21
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 22
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 23
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 24
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 25
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 26
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 27
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 28
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 29
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 30
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 31
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 32
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 33
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 34
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 35
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 36
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 37
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 38
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 39
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 40
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 41
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 42
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 43
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 44
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 45
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 46
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 47
Sinteză sisteme informatice contabile comparate - Pagina 48

Conținut arhivă zip

  • Sinteza Sisteme Informatice Contabile Comparate.doc

Alții au mai descărcat și

Informatică pentru afaceri privind sistemul de gestiune furnizori

1. PARTEA CONCEPTUALĂ 1.1. DESCRIEREA PROBLEMEI DE REZOLVAT Problema de rezolvat este reprezentată de evidențierea furnizorilor pentru fiecare...

Gestiunea unei agenții de turism

O agentie de turism se infiinteaza cu scopul de-a avea cat mai multi clienti, carora doreste sa le ofere cele mai bune servicii. Partea frumoasa o...

Contabilitate Financiară

CAPITOLUL I Contabilitatea financiară - teorie şi normalizare INTRODUCERE Acest capitol tratează o serie de probleme legate de procesul de...

Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta

CAPITOLUL I FORŢA DE MUNCÃ – ASPECTE JURIDICE, CONTABILE ŞI FISCALE 1.1 Forţa de muncã – importanţa, salariul nominal, salariul real. 1.2 Rolul...

Normalizarea contabilității întreprinderii

INTRODUCERE Disciplina „Normalizarea contabilității întreprinderii” se studiază în cadrul programului de studii de licență, specializarea...

Contabilitatea în comerț

Întreprinderile comerciale au drept scop activitatea de intermediere intre producător şi consumatorul final. Comerţul consta în cumpărarea de...

Prezentarea Sistemului Contabil American

1. Consideraţii generale - În abordarea sistemelor contabile comparate şi a contabilităţii internaţionale, contabilitatea americană constituie un...

Contabilitate Creativă

CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA CREATIVĂ: DEFINIRE ŞI FACTORI DE INFLUENŢĂ 1.1. Contabilitatea creativă între perversitate şi perfecţionarea...

Te-ar putea interesa și

Analiză diagnostic la SC Insula Mare a Brăilei

Termenul de analiza-diagnostic a fost preluat din medicina unde semnifica analiza simptomelor si determinarea cauzelor interne sau externe ale unor...

Normalizarea, armonizarea și convergentă în contabilitate - demersuri către o contabilitate internațională - reușite și provocări

Introducere Ca şi celelalte activităţi umane şi celelalte discipline care cad sub incidenţa ştiinţelor sociale, contabilitatea este în mod...

Decontări în numerar și prin conturile curente

Capitolul I Aspecte legislative 1.1. Problematica decontărilor în accepţiunea legislaţiei în vigoare Contabilitatea trezoreriei are ca obiect...

Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile

CAPITOLUL I. SISTEMUL INFORMAŢIONAL CONTABIL 1.1. Dezvoltarea tehnicii de calcul şi creşterea nevoii de informaţii Noi toţi trăim în prezent...

Sistem Expert de Asistare a Deciziei

CAPITOLUL I – SISTEME EXPERT. INTRODUCERE Sistemele expert se pot împărţi în trei mari categorii: a) sisteme expert de clasificare –...

Definirea noțiunii de control și formele sale

Control financiar Cap.1. Definirea activităţii de control financiar Originea activităţii de control se regăseşte în expresia latinească” contra...

Contabilitatea Întreprinderii

Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fãrã ca ele sã fie componente ale unui sistem contabil articulat. În...

Sisteme Expert de Gestiune

1. MANAGEMENTUL SISTEMELOR INFORMATIONALE În conditiile actuale firmele se confrunta cu noi valente pentru obţinerea unei cit mai bune...

Ai nevoie de altceva?