Sistemul informațional financiar contabil

Curs
8/10 (5 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 27820
Mărime: 367.57KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1 DESPRE SISTEME 3
 2. 1. DEFINIŢII 3
 3. 1.1. Teoria sistemelor 5
 4. 1.2. Metodologia sistemelor 7
 5. 1.3. Aplicarea sistemelor 7
 6. 1.4. Analiza sistemelor 8
 7. 2. COMPONENTELE UNUI SISTEM 8
 8. 3. FUNCŢIONALITATEA SISTEMELOR 8
 9. 4. CARACTERISTICI ALE SISTEMELOR 9
 10. 5. EVALUAREA UNUI SISTEM 11
 11. 6. CLASIFICĂRI ALE SISTEMELOR 12
 12. CAPITOLUL 2 INFORMAŢIA 18
 13. 1. DEFINIŢII ALE INFORMAŢIEI 18
 14. 1.1. Ştiinţa şi teoriile informaţiei 22
 15. 1.2. Dată, informaţie, cunoştinţă 22
 16. 1.3. Comunicarea informaţiei şi transmisia informaţiei 25
 17. 2. TIPOLOGIA INFORMAŢIILOR 27
 18. 3. CALITATEA INFORMAŢIEI 28
 19. CAPITOLUL 3 32
 20. CONTABILITATEA 32
 21. 1. Definirea obiectului şi metodei contabilităţii 32
 22. 2. Metoda contabilităţii 33
 23. Procedeele metodei contabilităţii 33
 24. 3. PRINCIPII CONTABILE 34
 25. CAPITOLUL 4 SISTEME INFORMAŢIONALE 37
 26. 1. DEFINIŢII 37
 27. 2. TIPOLOGIA SISTEMELOR INFORMAŢIONALE 37
 28. 2.1. SISTEME DE PRELUCRARE A TRANZACŢIILOR (SPT) 43
 29. 2.1.2 Schimbul electronic al documentelor 47
 30. 2.2. BIROTICA ŞI SISTEMELE GRUPURILOR DE LUCRU 48
 31. 2.3. Sistemele de informare a conducerii (SIC) 50
 32. 2.4. Sisteme de sprijinire a procesului decizional (SSPD) 51
 33. 2.5. Sisteme informaţionale pentru conducerea strategică (SICS) 54
 34. 2.6. Sisteme informaţionale funcţionale 55
 35. CAPITOLUL 5 ANALIZA SISTEMELOR INFORMAŢIONALE 58
 36. 1. INIŢIEREA ŞI PLANIFICAREA SISTEMELOR INFORMAŢIONALE 59
 37. 2. ANALIZA DE SISTEM 62
 38. 2.1. Analiza organizaţională 64
 39. 2.2. Analiza sistemului existent 64
 40. 2.3. Analiza fezabilităţii 64
 41. 2.4. Alte activităţi 65
 42. 3. Culegerea informaţiilor despre sistemul existent 67
 43. 3.1. Tehnici de investigare a sistemului 69
 44. 4. DETERMINAREA NECESARULUI DE INFORMAŢII ŞI A CERINŢELOR 71
 45. 5. ELABORAREA VARIANTELOR DE REALIZARE A SISTEMULUI INFORMATIC 73

Extras din curs

(1) Ansamblu de elemente (principii, reguli, forţe etc.) dependente între ele şi formând un întreg organizat, care pune ordine într-un domeniu de gândire teoretică, reglementează clasificarea materialului într-un domeniu de ştiinţe ale naturii sau face ca o activitate practică să funcţioneze potrivit scopului urmărit.

Totalitatea relaţiilor pe baza cărora este constituit un sistem.

(3) Metodă de lucru, mod de organizare a unui proces, a unei operaţii, fel de a lucra; normă, obicei.

(4) Model, tip, tipar.

[DEX]

1. Definiţii

Despre sistem se spune că e o noţiune atât de generală şi complexă, încât mulţi autori nici nu mai încearcă să îi formuleze o definitie riguroasă. Deşi toate corpurile, obiecte, fenome¬nele sunt sisteme, noţiunea de sistem le este "superioară", desemnând o entitate complexă alcătuită dintr-un ansamblu de componente.

Sistemul reprezintă un ansamblu coordonat de elemente care au asignate anumite funcţii, şi care concordă în îndeplinirea unui scop.

Jon Allan inventariază trei direcţii majore de abordare a sistemelor în literatura de specialitate :

1. Un mod de organizare a interactiunilor observate (ex. Koestler).

2. Un mod de gândire despre lucruri şi procese relationate (ex. Checkland).

3. Un mod de a discuta despre (de a eticheta) părţile (componentele) unui sistem sau relaţiile sistemului (ex. von Bertalanffy, Checkland şi Scholes).

Iată câteva definiţii ale sistemului:

• un ansamblu de elemente aflate în interacţiune (Ludwig von Bertalanffy );

• un ansamblu de elemente identificabile (ce dispun de atribute proprii) împreună cu relaţiile dintre ele, ansamblu demarcat pentru care se pot defini, de o manieră discreţionară, frontierele, graniţele sale (Le Moigne );

• un set de obiecte, împreună cu relaţiile dintre ele şi dintre atributele lor, ce este conectat cu mediul în care se află într-o asemenea manieră astfel încât formează un întreg ;

• un ansamblu de elemente aflate în interacţiune dinamică, organizate în funcţie de atingerea unui obiectiv (deRosnay );

• acea mulţime de elemente între care există legături mai puternice, mai stabile şi mai necesare decât între celelalte elemente din mediu (Restian );

• un ansamblu de componente între care există legături şi care "posedă" un observator ;

• o entitate care îşi menţine existenţa şi funcţiunile ca întreg prin intermediul interacţiunilor dintre părţile sale (Joseph O'Connor ).

• un ansamblu de componente în care:

a. părţile sau componentele sunt conectate într-un mod organizat;

b. componentele suferă o serie de acţiuni ce decurg din existenţa lor în cadrul sistemului;

c. ansamblul face ceva sau, la modul general, are un obiectiv;

d. ansamblul a fost identificat de o persoană care are un anumit scop în analiza sa (Lucey ).

Russell Ackoff – un sistem este un întreg ce conţine două sau mai multe părţi care satisface următoarele cinci condiţii:

1. Întregul are una sau mai multe funcţii definite.

2. Fiecare parte în cadrul ansamblului poate afecta comportamentul sau proprietăţile întregului.

1. Există un sub-ansamblu de părţi care este suficient în unul sau mai multe medii pentru îndeplinirea funcţiunii întregului; fiecare din aceste părţi este necesarmente separată, dar insuficientă pentru îndeplinirea funcţiunilor lor predefinite.

2. Modul în care comportamentul sau proprietăţile fiecărei părţi a sistemului afectează comportamentul şi proprietăţile întregului depinde de comportamentul şi proprietăţile a cel puţin unei alte componente a sistemului.

3. Efectul oricărui sub-ansamblu de părţi asupra întregului sistem depinde de comportamentul a cel puţin unui alt sub-ansamblu. Dacă părţile nu interacţionează, ele formează o mulţime, nu un sistem.

Din definiţiile de mai sus rezultă că, în principal, investigarea unui sistem vizează:

1. părţile componente ale sistemului

2. relaţiile care se manifestă în cadrul sistemului

3. obiectivul sau obiectivele care reprezintă finalitatea sistemului

4. un observator, care delimitează şi analizează sistemul, având un anumit scop.

Dintr-un alt punct de vedere, analiza unui sistem este centrată pe problematicile ordinii, organizării, structurii şi stărilor în care se pot afla componentele sale , iar după Rapoport trei sunt elementele fundamentale ale oricărui sistem:

1. Identitate - stabilitate în cadrul schimbării

2. organizare - modelarea şi administrarea complexităţii

3. orientare pe obiective - destinul unui sistem

Noţiunile conexe noţiunii de sistem sunt:

SISTEMATIC = care se bazează pe un anumit sistem sau care are în vedere constituirea unui sistem, care se referă la un sistem sau este alcătuit după un anumit sistem.

A SISTEMATIZA = a dispune elementele unei ştiinţe, ale unei doctrine, ale unei expuneri într-un tot unitar, organizat, într-un sistem. A transforma şi a organiza un sistem tehnic existent, pentru a corespunde unor anumite cerinţe moderne. [DEX]

1.1. TEORIA SISTEMELOR

Noţiunea de sistem face parte din vocabularul de bază al oricărei limbi moderne (sisteme politice, sisteme mecanice, sisteme economice etc).

Analizând domeniul mare de cuprindere a termenului a fost necesară de-a lungul timpului dezvoltarea unei teorii, teoria sistemelor, care, după F. Heylighen si C. Joslyn reprezintă studiul transdisciplinar al organizării abstracte a fenomenelor, independent de substanţa lor, de tipul sau scala lor de existenţă spaţială şi temporală.

Teoria sistemelor investighează atât principiile comune ale tuturor entităţilor complexe, cât şi modelele (de obicei matematice) care pot fi utilizate pentru descrierea entităţilor.

Într-o oarecare măsură, sistemica poate fi asociată unui medic generalist: acesta are cunoştinţe, instrumentarul pentru a analiza nişte simptome, în funcţie de acestea transmiţând pacientul unui specialist. Mai mult, cunoştinţele generale sunt suportul comunicării între toate categoriile de medici.

Teoria sistemelor, ca metodă de studiere a organizaţiilor şi a comportamentului acestora, îşi are rădăcinile în fizică şi în biologie, părintele său fiind biologul Ludwig von Bertalanffy.

Bertalanffy (creditat ca părinte al „mişcării” sistemice) consideră că datorită imensului volum de cunoştinţe acumulat, ştiinţa modernă a fost nevoită să se fragmenteze în domenii tot mai analitice, în vederea pătrunderii în intimitatea fenomenelor şi proceselor.

Deducem aşadar ca teoria sistemelor reprezinta un ansamblu de concepte şi principii aplicabile tuturor sistemelor, deci peste graniţele unei ştiinţe sau discipline specifice. În cadrul teoriei sistemelor sunt integrate elemente din multiple şi variate discipline ale cercetării umane.

Obiectivul teoriei sistemice este de a prelua de la fiecare domeniu de cercetare specific acele elemente generale ale cunoaşterii, ce pot fi adoptate şi aplicate pe o întinsă arie transdisciplinară.

Teoria generală a sistemelor (TGS) îşi are baza în biologie, matematică, fiziologie şi ştiinţele economice.

Domeniul său principal de studiu îl reprezintă fenomenele de creştere şi evoluţie, pornind de la ideea potrivit căreia procesele de dezvoltare, stadiile sale intermediare şi cel final urmează acelaşi model, tipar, indiferent dacă este vorba de dezvoltarea unui singur organism, unui grup de organisme sau societăţii înseşi.

În general, se acreditează ideea structurării teoriei generale a sistemelor pe trei zone de interes:

Preview document

Sistemul informațional financiar contabil - Pagina 1
Sistemul informațional financiar contabil - Pagina 2
Sistemul informațional financiar contabil - Pagina 3
Sistemul informațional financiar contabil - Pagina 4
Sistemul informațional financiar contabil - Pagina 5
Sistemul informațional financiar contabil - Pagina 6
Sistemul informațional financiar contabil - Pagina 7
Sistemul informațional financiar contabil - Pagina 8
Sistemul informațional financiar contabil - Pagina 9
Sistemul informațional financiar contabil - Pagina 10
Sistemul informațional financiar contabil - Pagina 11
Sistemul informațional financiar contabil - Pagina 12
Sistemul informațional financiar contabil - Pagina 13
Sistemul informațional financiar contabil - Pagina 14
Sistemul informațional financiar contabil - Pagina 15
Sistemul informațional financiar contabil - Pagina 16
Sistemul informațional financiar contabil - Pagina 17
Sistemul informațional financiar contabil - Pagina 18
Sistemul informațional financiar contabil - Pagina 19
Sistemul informațional financiar contabil - Pagina 20
Sistemul informațional financiar contabil - Pagina 21
Sistemul informațional financiar contabil - Pagina 22
Sistemul informațional financiar contabil - Pagina 23
Sistemul informațional financiar contabil - Pagina 24
Sistemul informațional financiar contabil - Pagina 25
Sistemul informațional financiar contabil - Pagina 26
Sistemul informațional financiar contabil - Pagina 27
Sistemul informațional financiar contabil - Pagina 28
Sistemul informațional financiar contabil - Pagina 29
Sistemul informațional financiar contabil - Pagina 30
Sistemul informațional financiar contabil - Pagina 31
Sistemul informațional financiar contabil - Pagina 32
Sistemul informațional financiar contabil - Pagina 33
Sistemul informațional financiar contabil - Pagina 34
Sistemul informațional financiar contabil - Pagina 35
Sistemul informațional financiar contabil - Pagina 36
Sistemul informațional financiar contabil - Pagina 37
Sistemul informațional financiar contabil - Pagina 38
Sistemul informațional financiar contabil - Pagina 39
Sistemul informațional financiar contabil - Pagina 40
Sistemul informațional financiar contabil - Pagina 41
Sistemul informațional financiar contabil - Pagina 42

Conținut arhivă zip

 • Sistemul Informational Financiar Contabil.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect practică în contabilitate

Cap.2. Caiet de practica ZIUA 1 (24 IUNIE 2005) In aceasta zi am facut cunostinta cu directorul general al unitatii si cu directorul economic....

Contabilitatea ca Sistem Informațional

Introducere Existenţa şi dezvoltarea societăţii omeneşti se bazează pe procesul de producere a bunurilor materiale (activităţi productive)....

Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante

INTRODUCERE Contabilitatea este un sistem de culegere, prelucrare şi transmitere a informaţiei diferitilor utilizatori de informaţii. Informaţia...

Auditul Sistemelor Informatice

1 Prezentarea generală a sistemului informatic si informaţional din cadrul societatii. 1.1 Definiţia sistemului informatic si informational....

Practică de specialitate în cadrul unei firme - SC Fastpromo SRL

Cap.1.Prezentarea entitatii. 1.1.Infiintare,denumire,capital. Societatea FASTPROMO SRL a luat fiinta in anul 2003. Numarul inregistrarii la...

Sistemul Informațional Contabil al Întreprinderii Moderne

INTRODUCERE Din totdeauna a existat si va exista o discrepanta între teorie si practica. Astfel teoreticienii sunt aspru criticati de practicieni...

Practică de Specialitate în Cadrul Firmei X

Capitolul I. Prezentarea entităţii. 1.1. Înfiinţare, denumire, capital. Societatea „X” a luat fiinţă în data de 05.02.2003, înregistrată la...

SC Nexus Media SRL

INTRODUCERE Prezenta lucrare descrie programele specializate şi importanţa acestora, şi se doreşte a fi un raport între teorie şi practică, între...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IN ROMÂNIA 1.1. Întreprinderea-parte integranta a economiei...

Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA

1.1 Politicile contabile înainte de adoptarea noilor reglementari 2 1.2 Note si politici contabile în conditiile aplicarii actualelor...

Analiza diagnostic - SC Electrica SA Giurgiu

CAPITOLUL 1 “INVESTITIILE IN ROMANIA CONTEMPORANA” 1.1. ROLUL INVESTITIILOR IN CONTEXTUL ECONOMIEI DE PIATA DIN ROMANIA In orice domeniu:...

Perspective ale contabilității digitale

Capitolul 1. Prezentarea Sistemului Informational al S.C. Moldoplast S.A. 1.1. Istoric Societate S.C. Moldoplast S.A. este succesoarea de...

Studiu de caz privind sistemul informațional al clienților la SC Rompak SRL

1. Identificarea proiectului 1.1 Descrierea organizării întreprinderii S.C. ROMPAK S.R.L. are este o organizaţie care desfăşoară activităţi de...

Politici și opțiuni contabile privind sistemul informațional contabil în cadrul unei instituții financiare nebancare. studiu de caz - CAR Mușcelul

INTRODUCERE Pentru realizarea proceselor de cunoastere si de gestiune a patrimoniului se procedeaza la organizarea datelor si informatiilor...

SC GT Trans SRL Roman

1. Scurta prezentare a organizatiei 1.1 Scurt istoric Activitatea de producere si industrializare a laptelui in judetul Neamt are vechi traditii,...

Analiza și modelarea sistemului informațional privind cheltuielile salariale

Capitolul 1. Capitolul 1. Capitolul 1. Analiza sistemului informationalAnaliza sistemului informational Analiza sistemului informational Analiza...

Ai nevoie de altceva?