Standardul internațional de contabilitate IAS 16 (revizuit 1998)

Curs
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 6417
Mărime: 23.79KB (arhivat)
Publicat de: Ina Alexe
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. OBIECTIV Paragrafele
 2. ARIE DE APLICAPILITATE .1 - 5
 3. DEFINIŢII. 6
 4. RECUNOAŞTEREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE. 7-13
 5. MĂSURAREA INIŢIALĂ A IMOBILIZĂRILOR CORPORALE.14-22
 6. Componente ale costului 15-20
 7. Schimburi de active 21-22
 8. CHELTUIELI ULTERIOARE .23-27
 9. MĂSURAREA ULTERIOARA RECUNOAŞTERII INIŢIALE.28- 53
 10. Tratament contabil de bază 28
 11. Tratament contabil alternativ permis 29-40
 12. Reevaluări 30-40
 13. Amortizare 41-52
 14. Revizuirea duratei utile de viaţă 49-51
 15. Revizuirea metodei de amortizare 52
 16. RECUPERABILITATEA VALORII CONTABILE – PIERDERI DIN DEPRECIERE.53-54
 17. CASARE ŞI CEDARE.55-59
 18. PREZENTAREA INFORMAŢIILOR.60-66
 19. DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE . 67-68

Extras din curs

Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 16 (revizuit 1998)

Imobilizări corporale

Standardele, tipărite cu litere de tipar italic, aldin, trebuie citite în contextul materialului de fond şi al recomandărilor de implementare din acest Standard, precum şi în contextul Prefeţei la Standardele Internaţionale de Contabilitate. Standardele Internaţionale de Contabilitate nu au fost elaborate cu intenţia de fi aplicate elementelor nesemnificative (a se vedea paragraful 12 din Prefaţă).

Obiectiv

Obiectivul acestui Standard este descrierea tratamentului contabil pentru imobilizările corporale. Problema principală în contabilizarea imobilizărilor corporale este identificarea momentului de recunoaştere a acestor active, a valorii contabile şi a amortizării aferente.

Acest Standard prevede recunoaşterea ca activ a unei imobilizări corporale atunci când aceasta satisface definiţia şi criteriile de recunoaştere pentru un activ, aşa cum sunt ele definite în „Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare”.

Arie de aplicabilitate

1. Acest standard trebuie aplicat în contabilitatea imobilizărilor corporale, exceptând cazul în care un alt IAS prevede sau permite o abordare contabilă diferită.

2. Acest standard nu este aplicabil pentru:

(a) Active biologice aferente activităţii agricole ( a se vedea IAS41, Agricultura) păduri şi alte resurse naturale

neregenerabile similare; şi

(b) concesiuni miniere, prospecţiuni şi extracţie de minereu, de petrol, gaze naturale şi resurse naturale neregenerabile.

Oricum, acest standard se aplică imobilizărilor corporale destinate dezvoltării sau întreţinerii activităţilor, sau activelor prevăzute la literele (ŞL) şi (b) de mai sus şi care pot fi individualizate.

3. În anumite cazuri, Standardele Internaţionale de Contabilitate permit ca recunoaşterea iniţială a valorii contabile a imobilizărilor corporale să fie determinată utilizându-se o abordare diferită de cea prevăzută de acest Standard. Spre exemplu, IAS 22 Combinări de întreprinderi prevede ca imobilizările corporale achiziţionate într-o combinare de întreprinderi să fie evaluate iniţial la valoarea justă, chiar dacă aceasta este superioară costului. În aceste cazuri, toate celelalte aspecte ale tratamentului contabil pentru aceste active, incluzând amortizarea, sunt determinate de cerinţele acestui Standard.

4. Pentru investiţii imobiliare, o întreprindere aplică, mai degrabă, IAS 40, Investiţii imobiliare, decât acest Standard. O întreprindere aplică acest Standard proprietăţilor construite sau dezvoltate în scopul utilizării viitoare ca investiţii imobiliare. Odată cu finalizarea construcţiei sau dezvoltării, întreprinderea aplică IAS40. IAS 40 se aplică, de asemenea, investiţiilor imobiliare existente care sunt redezvoltate în scopul utilizării şi în viitor ca investiţii imobiliare. IAS 25, Contabilitatea investiţiilor financiare, permite unei întreprinderi să trateze investiţiile în bunuri imobiliare drept mijloace fixe, definite în conformitate cu acest Standard, sau ca investiţii pe termen lung, în conformitate cu IAS 25.

5. Acest Standard nu tratează anumite aspecte ale aplicării unui sistem complet care să reflecte efectele variaţiei preţurilor (a se vedea IAS 1, Prezentarea situaţiilor financiare şi IAS 29, Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste). Întreprinderile ce aplică acest sistem trebuie să respecte toate aspectele acestui Standard, cu excepţia celor care se referă la evaluarea imobilizărilor corporale ulterior recunoaşterii lor iniţiale.

Definiţii

6. Următorii termeni sunt folosiţi în acest Standard cu semnificaţia specificată mai jos:

Imobilizări corporale sunt acele active care:

(a) sunt deţinute de o întreprindere pentru a fi utilizate în producţia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi

închiriate terţilor, sau pentru a fi folosite în scopuri administrative;

(b) este posibil a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade.

Amortizarea este alocarea sistematică a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga sa durată de viaţă utilă.

Valoarea amortizabilă este costul activului sau o altă valoare substituită costului în situaţiile financiare, din care s-a scăzut valoarea reziduală.

Durata de viată utilă reprezintă:

(a) perioada pe parcursul căreia se estimează că întreprinderea va utiliza activul supus amortizării; sau

(b) numărul unităţilor produse sau a unor unităţi similare ce se estimează că vor fi obţinute de întreprindere prin

folosirea activului respectiv.

Costul reprezintă suma plătită în numerar sau echivalente de numerar, ori valoarea justă a altor contraprestaţii efectuate pentru achiziţionarea unui activ, la data achiziţiei sau construcţiei acestuia.

Valoarea reziduală reprezintă valoarea netă pe care o întreprindere estimează că o va obţine pentru un activ la sfârşitul duratei de viaţă utilă a acestuia, după deducerea prealabilă a costurilor de cedare estimate.

Valoarea justă reprezintă suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunăvoie între două părţi aflate în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat obiectiv.

Pierderea din depreciere reprezintă diferenţa dintre valoarea contabilă şi valoarea recuperabilă.

Valoarea contabilă este valoarea la care un activ este recunoscut în bilanţ după scăderea amortizării cumulate până la acea dată, precum şi a pierderilor cumulate din depreciere.

Recunoaşterea imobilizărilor corporale

Preview document

Standardul internațional de contabilitate IAS 16 (revizuit 1998) - Pagina 1
Standardul internațional de contabilitate IAS 16 (revizuit 1998) - Pagina 2
Standardul internațional de contabilitate IAS 16 (revizuit 1998) - Pagina 3
Standardul internațional de contabilitate IAS 16 (revizuit 1998) - Pagina 4
Standardul internațional de contabilitate IAS 16 (revizuit 1998) - Pagina 5
Standardul internațional de contabilitate IAS 16 (revizuit 1998) - Pagina 6
Standardul internațional de contabilitate IAS 16 (revizuit 1998) - Pagina 7
Standardul internațional de contabilitate IAS 16 (revizuit 1998) - Pagina 8
Standardul internațional de contabilitate IAS 16 (revizuit 1998) - Pagina 9
Standardul internațional de contabilitate IAS 16 (revizuit 1998) - Pagina 10
Standardul internațional de contabilitate IAS 16 (revizuit 1998) - Pagina 11
Standardul internațional de contabilitate IAS 16 (revizuit 1998) - Pagina 12
Standardul internațional de contabilitate IAS 16 (revizuit 1998) - Pagina 13
Standardul internațional de contabilitate IAS 16 (revizuit 1998) - Pagina 14
Standardul internațional de contabilitate IAS 16 (revizuit 1998) - Pagina 15
Standardul internațional de contabilitate IAS 16 (revizuit 1998) - Pagina 16
Standardul internațional de contabilitate IAS 16 (revizuit 1998) - Pagina 17

Conținut arhivă zip

 • Standardul International de Contabilitate IAS 16 (Revizuit 1998).doc

Alții au mai descărcat și

Studiu de Caz Privind Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE 1.1. Definirea imobilizărilor corporale, potrivit normele internaţionale...

Deprecierea Activelor

IAS 36 – DEPRECIEREA ACTIVELOR CAPITOLUL I TERMENUL DE DEPRECIERE Într-o abordare tradiţională, în dicţionarul limbii române termenul „a...

Contabilitatea Imobilizărilor

CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR 1.1. CONSIDERATII GENERALE Imobilizarile reprezinta bunuri si valori destinate sa serveasca o perioada...

Raționamentul profesional, principii și reguli contabile

1.1.Calitatea de expert contabil si contabil autorizat Profesia de expert contabil si de contabil autorizat se exercita de catre persoanele care...

Ghid pentru Redactarea și Prezentarea Lucrării de Licență

Introducere – cadrul general In conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire/licenţă/diplomă la...

Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern

2.1. Reglementări internaţionale privind auditul şi auditul public intern 2.1.1. Conceptul de audit, audit public intern şi legăturile dintre ele...

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor Locale

În categoria impozitelor si taxelor locale sunt incluse: - impozitul pe clădiri; - impozitul pe teren; - taxa asupra mijloacelor de transport;...

Contabilitate

PATRIMONIUL AGENTILOR ECONOMICI Obiectul de studiu al METODEI CONTABILITATII il constituie patrimoniul agentilor economici. Prin PATRIMONIU se...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje

INTRODUCERE Consider contabilitatea stocurilor şi a ambalajelor ca fiind o activitate importantă în cadrul unei societăţi comerciale care...

Imobilizări Corporale

INTRODUCERE Această lucrare, „Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale” a fost elaborată şi structurată în conformitate cu...

Proiectarea unui flux informațional financiar-contabil

Cap.1 Bazele teoretice şi metodologice ale sistemului contabil 1.1 Conceptia dualista a actualului sistem contabil Sistemul contabil poate fi...

IAS 16 - Imobilizări Corporale

Cap. 1. Introducere Standardul international de contabilitate IAS 16 “Imobilizari corporale” (revizuita în 1998) a intrat în vigoare la data de 1...

Probleme de organizare și funcționare a contabilității

,,Ordinea este lumina, unde se administreaza fonduri fara contabilitate - care nu e decat stiinta ordinii - acolo nu este decat intuneric” Th....

Impozit Amânat

IMPOZITE AMANATE 1. Introducere Una din principalele diferente intre principiile contabile din Romania si Standardele Internationale de...

Standardul internațional de contabilitate 33 - rezultatul pe acțiune

1. Introducere Acest standar international de Contabilitate a fost aprobat de consiliu IASC in ianuarie 1997 si a intrat in vigoare pentru...

Standard Internațional de Contabilitate IAS 1

Standard International de Contabilitate IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare . Acest Standard International de Contabilitate revizuit...

Ai nevoie de altceva?