Drept Civil Anul 2

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 10 fișiere: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 7901
Mărime: 76.08KB (arhivat)
Publicat de: Andreea A.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1) PRECIZĂRI TERMINOLOGICE LEGALE ŞI DOCTRINALE

2) NOŢIUNEA ŞI CARACTERUL JURIDIC AL PATRIMONIULUI

3) FUNCŢIILE PATRIMONIULUI

4) CONŢINUTUL PATRIMONIULUI

1) Precizări terminologice legale şi doctrinale

a) noţiunea de patrimoniu, a fost utilizată cu diverse înţelesuri încă din dreptul roman, fără însă, a i se da un concept legal; astfel, romanii, utilizau mai multe cuvinte pentru a exprima această noţiune: familia, bona hereditas, familia pecuniaque, etc.

b) nici în codul civil român, nu se dă o definiţie patrimoniului, dar, sunt mai multe texte din acest izvor care fac referire directă la noţiunea de patrimoniu.

c) în art. 781 – 784 CCv. se arată că, creditorii unei succesiuni (patrimoniu succesoral) pot cere separarea de patrimonii între succesorii defunctului şi patrimoniul defunctului.

d) art. 1718 C.Cv: Oricine este obligat personal, este ţinut să răspundă de datoriile sale mobile sau imobile, prezente sau viitoare.

2) Noţiunea şi caracterul juridic al patrimoniului

Def.: Patrimoniul, reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu conţinut economic (evaluabile în bani), care aparţin unui subiect de drept.

- patrimoniul aparţine numai persoanei, fie fizice, fie juridice – expresia personalităţii

- orice persoană are un singur patrimoniu, nici o persoană nu există fără patrimoniu.

- este divizibil în mai multe mase de drepturi şi obligaţii, fără ca această divizie să-i afecteze unicitatea. Ex.: legea spune că o persoană căsătorită, are în patrimoniul său, 2 mase de bunuri cu regim juridic distinct: masa bunurilor proprii şi masa bunurilor comune.

- un creditor personal al unuia dintre soţi, nu poate urmării decât bunurile proprii ale soţului debitor; numai în măsura în care aceste bunuri sunt neândestulătoare, el poate cere împărţirea bunurilor comune, cerănd să se îndestuleze din partea ce i se cuvenea celuilalt soţ.

3) Funcţiile patrimoniului

a) permite şi explică gajul general al creditorilor chirografari (art. 1718 C.Cv)

Creditorii chirografari nu dispun de o garanţie reală pentru satisfacerea creanţei lor, ci au doar un drept de gaj general asupra patrimoniului debitorului, în sensul că, la scadenţă, ei vor putea urmării, în vederea satisfacerii creanţei lor, orice bun aflat în patrimoniul debitorului. Ei nu sunt posesorii unui gaj specializat sau unei ipoteci.

b) explică şi permite subrogaţia reală cu titlu universal (înlocuirea unui bun cu altul are loc într-un patrimoniu) şi se numeşte subrogaţie reală cu titlu universal.

c) explică şi permite transmisia universală şi cu titlu universal al patrimoniului.

Subrogaţia reală are loc la moartea unei persoane fizice care are doar un singur moştenitor. Cea cu titlu universal, are loc la moartea persoanei fizice ce are mai mulţi moştenitori.

4) Conţinutul patrimoniului cuprinde drepturi şi obligaţii cu caracter economic.

Clasificarea dreptului patrimoniului în

a) drepturi reale - acele drepturi în temeiul cărora, titularii lor pot să-şi exercite singuri prerogativele prevăzute de lege, fără concursul altor persoane.

b) drepturi de creanţă (jus impersonam) – acel drept subiectiv civil, în virtutea căruia, subiectul activ, numit creditor, are posibilitatea să pretindă de la subiectul pasiv, numit debitor, să dea, să facă sau să nu facă ceva.

Drepturile reale sunt limitate ca număr:

 dreptul de proprietate cu formele sale:

 public

 privat

Dezmembrămintele dreptului de proprietate sunt:

o uzufructul

o uzul

o superficia

o habitaţia

o servitutea

 dreptul de folosinţă prevăzut de legislaţia funciară, şi drepturile reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică (lg. nr. 213 / 1998)

 drepturile de creanţă care sunt nelimitate şi, titularii lor pot să-şi exercite singuri atributele dar, numai, şi munai cu concursul celor obligaţi – creditorii.

Preview document

Drept Civil Anul 2 - Pagina 1
Drept Civil Anul 2 - Pagina 2
Drept Civil Anul 2 - Pagina 3
Drept Civil Anul 2 - Pagina 4
Drept Civil Anul 2 - Pagina 5
Drept Civil Anul 2 - Pagina 6
Drept Civil Anul 2 - Pagina 7
Drept Civil Anul 2 - Pagina 8
Drept Civil Anul 2 - Pagina 9
Drept Civil Anul 2 - Pagina 10
Drept Civil Anul 2 - Pagina 11
Drept Civil Anul 2 - Pagina 12
Drept Civil Anul 2 - Pagina 13
Drept Civil Anul 2 - Pagina 14
Drept Civil Anul 2 - Pagina 15
Drept Civil Anul 2 - Pagina 16
Drept Civil Anul 2 - Pagina 17
Drept Civil Anul 2 - Pagina 18
Drept Civil Anul 2 - Pagina 19
Drept Civil Anul 2 - Pagina 20
Drept Civil Anul 2 - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • curs_1.doc
  • curs_10.doc
  • curs_2.doc
  • curs_3.doc
  • curs_4.doc
  • curs_5.doc
  • curs_6.doc
  • curs_7.doc
  • curs_8.doc
  • curs_9.doc

Alții au mai descărcat și

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept Civil Anul 2 Sem 1

PATRIMONIUL SI FUNCTIILE SALE: 1-Precizări terminologice legale şi doctrinale: Noţiunea de patrimoniu, a fost utilizată cu diverse înţelesuri încă...

Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale

Curs I Patrimoniul şi drepturile patrimoniale 1. Structura generală a noţiunii de patrimoniu a) Noţiune Codul civil sau alte legi nu conţin o...

Drepturi Reale

CAPITOLUL I PATRIMONIUL 1. Noţiunea de patrimoniu Codul civil sau alte legi nu conţin o definiţie a patrimoniului deşi numeroase texte legale...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Drepturi Reale

1.Notiuni generale despre patrimoniu.Din studiul partii generale a dreptului civil cunoastem ca obiectul dreptului civil - ramura importanta a...

Te-ar putea interesa și

Apărarea dreptului de proprietate prin acțiunea de revendicare

Aspecte de practică judiciară Concluzii Bibliografie Lista de abrevieri R.R.D. - Revista Română de Drept sec. - secţie civ. - civil com. -...

Contractul de Întreținere

CAPITOLUL I 1.1. Introducere În doctrina franceză, încă din anul 1937, marii civilişti afirmau că trăim din ce în ce mai mult contractual....

Retroactivitatea legii civile, a actului juridic civil și a unor hotărâri judecătorești

CUVÂNT ÎNAINTE In societatea omeneasca actiunile omului sunt determinate de trebuintele, de nevoile sale. Aceste actiuni, proprii si comune...

Nulitatea actului juridic civil

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUȚIA NULITĂȚII 1.1 Noțiunea nulității și cadrul legal actual Nulitatea actului juridic...

Căile extraordinare de atac împotriva hotărârilor instanțelor de contencios administrativ

Capitolul I Caile de atac – caractere generale – Caile de atac sunt mijloace procedurale prin care se poate obtine anularea sau reformarea...

Dreptul de Proprietate

Dreptul de proprietate si îngradirile sale Sectiunea I Definitia dreptului de proprietate si continutul lui Codul civil român de la 1865, fiind...

Epoca lui Cuza și așezarea bazelor dreptului românesc modern

Capitolul 1. Unirea politico-administrativă şi consolidarea suveranităţii principatelor române 1.1. Împrejurări istorice Convenţia de la Paris...

Teoria Generală a Dreptului

I. Noţiuni generale despre “Drept” Importanţa ştiinţei juridice este determinată de rolul pe care îl au normele de drept în disciplinarea...

Ai nevoie de altceva?