Succesiuni

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 27747
Mărime: 402.58KB (arhivat)
Publicat de: Pavel Voicu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Conţinut

1. Noţiunea de succesiune

Obiective

Studierea prezentului curs va facilita cunoaşterea

următoarelor noţiuni şi proceduri:

- noţiuni generale privind succesiunea

- tipurile de moştenire

- caracterele succesiunii

- deschiderea succesiunii

- condiţiile impuse de lege pentru a moşteni

1. Noţiunea de succesiune

Succesiunea reprezintă un mod de transmitere (dobândire) a

patrimoniului. În esenţă noţiunea de succesiune desemnează

transmiterea unui patrimoniu, fracţiune de patrimoniu sau a unor

bunuri singulare de la o persoană fizică decedată la una sau mai

multe persoane fizice sau juridice în fiinţă.

În concluzie:

- moştenirea presupune transmisterea unui patrimoniu;

- obiectul transmisiunii îl constituie un patrimoniu, deci o

universalitate de drepturi şi obligaţii;

- subiectele raportului juridic de moştenire sunt: persoana

fizică decedată, în calitate de transmiţător şi una sau mai

multe persoane fizice sau juridice, în calitate de dobânditori;

- calitatea de transmiţător aparţine doar unei persoane fizice, nu

şi persoanei juridice;

- patrimoniul care se transmite trebuie să fi aparţinut unei

persoane fizice decedate, moştenirea fiind o transmisiune

pentru cauza de moarte (mortis causa);

- calitatea de dobânditor al unei moşteniri poate aparţine atât

persoanei fizice cât şi persoanei juridice, inclusiv statului.

- Condiţia pentru ca o persoană fizică sau o persoană juridică

să obţină o moştenire este ca acestea să existe.

Sediul materie este oferit de :

- art.46 din Constituţia României « Dreptul de moştenire este

garantat »

- Codul civil, Cartea a III-a « Despre diferitele moduri prin care

se dobândeşte proprietatea », Titlul I (art.650-931) dar şi în

alte dispoziţii.

- Alte acte normative care formează izvoarele dreptului

succesoral (ex : Legea 319/1944, privind drepturile

succesorale ale soţului supravieţuitor şi legile care

reglementează materia fondului funciar).

Tipuri de moştenire

1. Moştenirea legală - poate fi definită şi ca ab intestat

(succesiunea fără testament).

Astfel, moştenirea este legală în următoarele situaţii:

- defunctul nu a lăsat testament;

- defunctul a lăsat testament, însă acesta este nul;

- defunctul a lăsat testament care însă nu conţine legate, nu

face referire la patrimonial său ci conţine alte dispoziţii.

- defunctul a lăsat testament, însă nesocotind rezerva

succesorală a dezmoştenit moştenitorii rezervatari şi astfel, în

limita acesteia, sunt aplicabile dispoziţiile legale.

Beneficiarii moştenirii legale sunt moştenitori universali, deaorece

au vocaţie la întregul patrimoniu succesoral şi se numesc :

moştenitori, succesori sau erezi.

Moştenitorul rezervatar este un moştenitor cu titlu universal

deoarece culege din moştenire cota stabilită de lege.

Culeg moştenirea în temeiul legii :

- moştenitorii legitimi (regulaţi) care sunt chemaţi să culeagă

moştenirea ca urmare a legăturii lor de sânge cu persoana

decedată.

- moştenitori neregulari (iregulari) reprezentaţi de soţul

defunctului şi de stat, care, deşi nu sunt rude cu defunctul, vin

la moştenire în puterea legii.

2. Moştenirea testamentară este acordată potrivit voinţei

testatorului şi stabilită în testament.

Dispoziţiile testamentare privind transmiterea masei succesorale

se numesc legate.

Legatarii pot fi :

- legatari universali (care pot culege, care urmare a voinţei

testatorului, întreaga moştenire)

- legatari cu titlu universal (care pot culege o fracţiune din

moştenire)

- legatari cu titlu particular (pot culege bunuri singulare)

Astfel, doar moştenitorul testamentar poate fi moştenitor cu titlu

particular.

3. Coexistenţa moştenirii legale cu moştenirea testamentară

Moştenirea legală şi moştenirea testamentară în majoritatea

cazurilor nu se exclud, ci pot coexista, cu titlu de exemplu amintim

câteva cazuri de coexistenţă ;

- de cujus instituie numai pentru legatarii cu titlu particular,

situaţie în care patrimoniul său se transmite potrivit legii

moştenitorilor legali ;

- de cujus prin anumite legate instituite, a adus atingere

rezervei succesorale a moştenitorilor rezervatari, situaţie în

care moştenirea va fi testamentară, în limitele legatelor şi

legală, în limitele rezervelor.

Preview document

Succesiuni - Pagina 1
Succesiuni - Pagina 2
Succesiuni - Pagina 3
Succesiuni - Pagina 4
Succesiuni - Pagina 5
Succesiuni - Pagina 6
Succesiuni - Pagina 7
Succesiuni - Pagina 8
Succesiuni - Pagina 9
Succesiuni - Pagina 10
Succesiuni - Pagina 11
Succesiuni - Pagina 12
Succesiuni - Pagina 13
Succesiuni - Pagina 14
Succesiuni - Pagina 15
Succesiuni - Pagina 16
Succesiuni - Pagina 17
Succesiuni - Pagina 18
Succesiuni - Pagina 19
Succesiuni - Pagina 20
Succesiuni - Pagina 21
Succesiuni - Pagina 22
Succesiuni - Pagina 23
Succesiuni - Pagina 24
Succesiuni - Pagina 25
Succesiuni - Pagina 26
Succesiuni - Pagina 27
Succesiuni - Pagina 28
Succesiuni - Pagina 29
Succesiuni - Pagina 30
Succesiuni - Pagina 31
Succesiuni - Pagina 32
Succesiuni - Pagina 33
Succesiuni - Pagina 34
Succesiuni - Pagina 35
Succesiuni - Pagina 36
Succesiuni - Pagina 37
Succesiuni - Pagina 38
Succesiuni - Pagina 39
Succesiuni - Pagina 40
Succesiuni - Pagina 41
Succesiuni - Pagina 42
Succesiuni - Pagina 43
Succesiuni - Pagina 44
Succesiuni - Pagina 45
Succesiuni - Pagina 46
Succesiuni - Pagina 47
Succesiuni - Pagina 48
Succesiuni - Pagina 49
Succesiuni - Pagina 50
Succesiuni - Pagina 51
Succesiuni - Pagina 52
Succesiuni - Pagina 53
Succesiuni - Pagina 54
Succesiuni - Pagina 55
Succesiuni - Pagina 56
Succesiuni - Pagina 57
Succesiuni - Pagina 58
Succesiuni - Pagina 59
Succesiuni - Pagina 60
Succesiuni - Pagina 61
Succesiuni - Pagina 62
Succesiuni - Pagina 63
Succesiuni - Pagina 64
Succesiuni - Pagina 65
Succesiuni - Pagina 66
Succesiuni - Pagina 67
Succesiuni - Pagina 68
Succesiuni - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Succesiuni.pdf

Alții au mai descărcat și

Devoluțiunea succesorală legală în viziunea actualului și noului cod civil și elemente de drept comparat

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE SUCCESIUNE Rolul pe care dreptul succesoral este chemat să-l joace în viaţa juridică română reclamă o bună cunoaştere a...

Mostenitorii Rezervatari și Intinderea Rezervelor ce li se Cuvin

CAP.I. Rezerva si cotitatea disponibila I.1 Precizari prealabile. In principiu oricine poate dispune dupa propria vointa de bunurile ce le are in...

Drepturile Succesorale ale Soțului Supraviețuitor

1.Reglementare legală. Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor sunt reglementate în prezent prin Legea nr.319/1944 pentru dreptul de...

Drepturile Reale

Unitatea de învățare 1: Patrimoniul. Obiective Să se determine deosebirile dintre universalitatea juridică si universalitatea de fapt. Să se...

Succesiuni

CAPITOLUL I CONSIDERATII INTRODUCTIVE SECTIUNEA I NOTIUNEA DE MOSTENIRE. FELURILE MOSTENIRII A. Definitia mostenirii Art. 644 C. civ. enumeră...

Elemente de Drept Succesoral

REGULI GENERALE PRIVITOARE LA MOSTENIRE Mostenirea legala consta in transmiterea patrimoniului defunctului catre mostenitorii sai, in temeiul...

Succesiuni

Introducere Precizare prealabilă: Aceste succinte prezentări ale temelor din programa analitică a disciplinei urmăresc să pună la dispoziţia...

Drept Civil - Drepturile Reale

Patrimoniul. Notiuni generale Dreptul civil studiaza raportul juridic civil potrivit prin elementele sale structurale. Raportul juridic civil este...

Te-ar putea interesa și

Succesiunea testamentară

INTRODUCERE Instituţia succesiunii în dreptul civil este menită să asigure o continuitate a raporturilor patrimoniale, mai ales a celor cu privire...

Succesiunea

Introducere Succesiunea se fundamentează pe o idee morală şi socială uşor de sesizat, aceea a solidarităţii între părinţi , copii şi alte rude,...

Legea aplicabilă succesiunilor internaționale

Introducere Relațiile internaționale ajută la realizarea unui mediu de înțelegere între persoanele fizice sau persoanele juridice din diferite...

Succesiuni clasele de moștenitori

Codul civil, în art. 644, enumera succesiunea printre modurile de dobândire si transmitere ale proprietatii. Termenul “succesiune” este folosit...

Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății

CAPITOLUL I Clasificare mod de dobandire a dreptului de proprietate 1. CLASIFICARE În dreptul roman cea mai cunoscută clasificare a modurilor de...

Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare

INTRODUCERE Dreptul civil este una din ramurile principale ale sistemului unitar al dreptului din Romania, cuprinzand ansamblul normelor juridice...

Succesiunea statelor la tratatele internațional

1. Noțiuni generale În momentul în care în existența statelor intervin transformări constând în substituirea unei suveranități noi celei...

Succesiuni - Drept notarial

I. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND MOȘTENIREA NOȚIUNE. FELURILE MOȘTENIRII. CARACTERE JURIDICE Noțiune. În conformitate cu dispozițiile art. 953...

Ai nevoie de altceva?