Succesiuni

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 111 în total
Cuvinte : 53939
Mărime: 804.08KB (arhivat)
Publicat de: Alex Sandu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CAPITOLUL I

CONSIDERATII INTRODUCTIVE

SECTIUNEA I

NOTIUNEA DE MOSTENIRE. FELURILE MOSTENIRII

A. Definitia mostenirii

Art. 644 C. civ. enumeră succesiunea printre modurile de dobândire si de

transmitere a dreptului de proprietate.

Dreptul la mostenire este consacrat si de art. 46 din Constitutie.

Notiunea de succesiune este susceptibilă de mai multe întelesuri. Într-o primă

acceptiune, mai largă, prin succesiune se întelege orice transmisiune de drepturi (universală,

cu titlu universal sau cu titlu particular) de la o persoană la alta, fie prin acte între vii,

fie prin acte pentru cauză de moarte.

Într-o altă acceptiune, restrânsă, prin succesiune sau mostenire se întelege

transmisiunea întregului patrimoniului, a unei fractiuni din acesta ori a unor bunuri sau

valori determinate de la o persoană fizică decedată către una sau mai multe persoane fizice

în viată, către una sau mai multe persoane juridice în fiintă sau către stat, în baza unor

norme de drept prestabilite.

Normele juridice civile care reglementează mostenirea sunt aplicabile numai în

cazul încetării din viată a unei persoane fizice.

Notiunea de mostenire desemnează si patrimoniul care se transmite la moartea unei

persoane (masa succesorală).

Persoana al cărei patrimoniu se transmite prin succesiune se numeste de cujus,

prescurtare a expresiei romane is de cujus successione agitur (cel despre a cărui mostenire

este vorba), iar persoanele care dobândesc, în tot sau în parte, patrimoniul celui care a lăsat

mostenirea sunt denumite generic succesori sau mostenitori.

B. Felurile mostenirii

Potrivit art. 650 C. civ.: „Succesiunea se deferă sau prin lege, sau după vointa

omului, prin testament” (subl. n.).

Prin urmare, în functie de izvorul ei, succesiunea este de două feluri, si anume:

succesiunea legală si succesiunea testamentară. Teoretic, am mai putea vorbi si despre

succesiunea conventională, denumită si institutiune contractuală (art. 933 C. civ.), lipsită

astăzi de interes practic.

a. Mostenirea legală

Mostenirea este legală în cazul în care transmisiunea pentru cauză de moarte are

loc în temeiul legii, fiind cunoscută si sub denumirea de mostenire ab intestat (fără

testament). Ea intervine atunci când persoana care a decedat nu a dispus de bunurile sale,

prin testament, în favoarea uneia sau a mai multor persoane, precum si în cazul în care cel

decedat a lăsat testament, dar acesta nu cuprinde dispozitii cu privire la patrimoniului

succesoral sau, desi contine, ele nu produc efecte.

b. Mostenirea testamentară

Mostenirea este testamentară în cazul în care transmisiunea patrimoniului are loc

în baza testamentului, de cujus desemnând prin vointa sa persoanele care îl vor mosteni.

Cel care dispune de patrimoniul său prin testament se numeste testator, iar

persoanele desemnate să-l culeagă testament se numesc legatari.

Desi art. 650 C. civ. precizează că mostenirea se deferă „ prin lege sau prin

testament”, mostenirea legală poate coexista cu cea testamentară. Astfel, în ipoteza în care

de cujus a făcut unul sau mai multe legate care nu epuizează masă succesorală, mostenirea

va fi testamentară în limitele legatelor făcute si legală pentru rest.

Situatia este similară si atunci când de cujus a făcut legate, dar există mostenitori

rezervatari (descendenti, ascendenti privilegiati, sot supravietuitor): mostenirea va fi legală

cu privire la rezerva succesorală si testamentară cu privire la rest (cotitatea disponibilă).

În schimb, mostenirea testamentară ar putea s-o înlăture pe cea legală, în ipoteza în

care testatorul nu a lăsat mostenitori rezervatari, iar legatele inserate în testament

epuizează întregul patrimoniu succesoral.

SECTIUNEA A II-A

CARACTERELE JURIDICE ALE TRANSMISIUNII SUCCESORALE

A. Caracterul mortis causa al transmisiunii succesorale

Transmisiunea succesorală are loc numai la încetarea din viată a unei persoane

fizice (art. 651 C. civ.), un astfel de efect nefiind de conceput în cazul încetării existentei

unei persoane juridice.

B. Caracterul universal al transmisiunii succesorale

Obiectul transmisiunii succesorale (cu exceptia legatului cu titlu particular) îl

formează patrimoniul celui decedat, în totalitate sau o fractiune a acestuia, ca

universalitate juridică, respectiv ca totalitate a drepturilor si obligatiilor care au valoare

economică si care au apartinut persoanei decedate.

În cazul transmisiunii mortis causa universale, o dată cu activul se transmite si

pasivul mostenirii, pe când în cazul transmisiunilor cu titlu particular, se transmite doar un

anumit bun, fără nici o datorie aferentă, cu exceptia sarcinilor reale, care sunt opozabile

erga omnes.

În cazul succesiunii, pentru opozabilitatea fată de terti a drepturilor reale transmise,

nu este necesară îndeplinirea formalitătilor de publicitate imobiliară. Totusi dacă titularul

lor întelege să garanteze cu acestea sau să dispună de ele, nu o va putea face decât după ce

le-a înscris în prealabil (art. 28 din Legea nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea

imobiliară).

C. Caracterul unitar al transmisiunii succesorale

În principiu, întregul patrimoniu succesoral este guvernat de aceleasi norme juridice.

Caracterul unitar al transmisiunii succesorale subzistă si în cazul în care de cujus a

dispus prin testament de o parte din bunurile sale, restul deferindu-se potrivit regulilor

devolutiunii succesorale legale.

De la caracterul unitar al transmisiunii succesorale se admit si unele exceptii:

a) Potrivit art. 5 din Legea nr. 319/1944 privind dreptul de mostenire al sotului

supravietuitor, dacă acesta vine la mostenire în concurs cu alti mostenitori decât

descendentii, el are un drept special asupra mobilelor si obiectelor apartinând gospodăriei

4

casnice, precum si asupra darurilor de nuntă, fără a suporta concursul celorlalti

mostenitori. În acest caz, aceleiasi succesiuni i se vor aplica două categorii de norme:

unele continute în Codul civil si altele de Legea nr. 319/1944.

Preview document

Succesiuni - Pagina 1
Succesiuni - Pagina 2
Succesiuni - Pagina 3
Succesiuni - Pagina 4
Succesiuni - Pagina 5
Succesiuni - Pagina 6
Succesiuni - Pagina 7
Succesiuni - Pagina 8
Succesiuni - Pagina 9
Succesiuni - Pagina 10
Succesiuni - Pagina 11
Succesiuni - Pagina 12
Succesiuni - Pagina 13
Succesiuni - Pagina 14
Succesiuni - Pagina 15
Succesiuni - Pagina 16
Succesiuni - Pagina 17
Succesiuni - Pagina 18
Succesiuni - Pagina 19
Succesiuni - Pagina 20
Succesiuni - Pagina 21
Succesiuni - Pagina 22
Succesiuni - Pagina 23
Succesiuni - Pagina 24
Succesiuni - Pagina 25
Succesiuni - Pagina 26
Succesiuni - Pagina 27
Succesiuni - Pagina 28
Succesiuni - Pagina 29
Succesiuni - Pagina 30
Succesiuni - Pagina 31
Succesiuni - Pagina 32
Succesiuni - Pagina 33
Succesiuni - Pagina 34
Succesiuni - Pagina 35
Succesiuni - Pagina 36
Succesiuni - Pagina 37
Succesiuni - Pagina 38
Succesiuni - Pagina 39
Succesiuni - Pagina 40
Succesiuni - Pagina 41
Succesiuni - Pagina 42
Succesiuni - Pagina 43
Succesiuni - Pagina 44
Succesiuni - Pagina 45
Succesiuni - Pagina 46
Succesiuni - Pagina 47
Succesiuni - Pagina 48
Succesiuni - Pagina 49
Succesiuni - Pagina 50
Succesiuni - Pagina 51
Succesiuni - Pagina 52
Succesiuni - Pagina 53
Succesiuni - Pagina 54
Succesiuni - Pagina 55
Succesiuni - Pagina 56
Succesiuni - Pagina 57
Succesiuni - Pagina 58
Succesiuni - Pagina 59
Succesiuni - Pagina 60
Succesiuni - Pagina 61
Succesiuni - Pagina 62
Succesiuni - Pagina 63
Succesiuni - Pagina 64
Succesiuni - Pagina 65
Succesiuni - Pagina 66
Succesiuni - Pagina 67
Succesiuni - Pagina 68
Succesiuni - Pagina 69
Succesiuni - Pagina 70
Succesiuni - Pagina 71
Succesiuni - Pagina 72
Succesiuni - Pagina 73
Succesiuni - Pagina 74
Succesiuni - Pagina 75
Succesiuni - Pagina 76
Succesiuni - Pagina 77
Succesiuni - Pagina 78
Succesiuni - Pagina 79
Succesiuni - Pagina 80
Succesiuni - Pagina 81
Succesiuni - Pagina 82
Succesiuni - Pagina 83
Succesiuni - Pagina 84
Succesiuni - Pagina 85
Succesiuni - Pagina 86
Succesiuni - Pagina 87
Succesiuni - Pagina 88
Succesiuni - Pagina 89
Succesiuni - Pagina 90
Succesiuni - Pagina 91
Succesiuni - Pagina 92
Succesiuni - Pagina 93
Succesiuni - Pagina 94
Succesiuni - Pagina 95
Succesiuni - Pagina 96
Succesiuni - Pagina 97
Succesiuni - Pagina 98
Succesiuni - Pagina 99
Succesiuni - Pagina 100
Succesiuni - Pagina 101
Succesiuni - Pagina 102
Succesiuni - Pagina 103
Succesiuni - Pagina 104
Succesiuni - Pagina 105
Succesiuni - Pagina 106
Succesiuni - Pagina 107
Succesiuni - Pagina 108
Succesiuni - Pagina 109
Succesiuni - Pagina 110
Succesiuni - Pagina 111

Conținut arhivă zip

  • Succesiuni.pdf

Alții au mai descărcat și

Nedemnitatea Succesorală

INTRODUCERE Motivarea alegerii temei Rolul pe care dreptul succesoral este chemat să-l joace în viaţa juridică română reclamă o bună cunoaştere...

Clasele de Moștenitori

INTRODUCERE „Nu se cade să semeni numai pentru tine din grădina sădită de străbuni, roadele le-au strâns urmaşii. Dacă a fost ceva semănat pentru...

Devoluțiunea succesorală legală în viziunea actualului și noului cod civil și elemente de drept comparat

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE SUCCESIUNE Rolul pe care dreptul succesoral este chemat să-l joace în viaţa juridică română reclamă o bună cunoaştere a...

Rezerva Succesorală în Noul Cod Civil

Capitolul I Consideraţii generale privitoare la moştenire în NCC 1.1 Prezentarea noţiunii Prin moştenire sau succesiune se întelege transmisiunea...

Condițiile generale ale moștenirii

I . NOTIUNI INTRODUCTIVE I.1. PRECIZĂRI TERMINOLOGICE Prin moştenire legala, se întelege transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate...

Protecția specială a copilului

Reglementarile juridice au tinut intotdeauana seama de situatia speciala a copilului determinata de vulnerabilitatea si nevoia sa de ocrotire ,in...

Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire

Enumerarea condiţiilor Capacitatea şi vocaţia succesorală. Sub titlul "Despre calităţile cerute pentru a succede", Codul civil (art.654-658)...

Drept Civil Succesiuni și Testamente

1. Precizari terminologice cu privire la cuvântul „succesiune”. Termenul de succesiune desemneaza într-o prima acceptiune un mod specific de...

Te-ar putea interesa și

Succesiunea testamentară

INTRODUCERE Instituţia succesiunii în dreptul civil este menită să asigure o continuitate a raporturilor patrimoniale, mai ales a celor cu privire...

Succesiunea

Introducere Succesiunea se fundamentează pe o idee morală şi socială uşor de sesizat, aceea a solidarităţii între părinţi , copii şi alte rude,...

Legea aplicabilă succesiunilor internaționale

Introducere Relațiile internaționale ajută la realizarea unui mediu de înțelegere între persoanele fizice sau persoanele juridice din diferite...

Succesiuni clasele de moștenitori

Codul civil, în art. 644, enumera succesiunea printre modurile de dobândire si transmitere ale proprietatii. Termenul “succesiune” este folosit...

Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății

CAPITOLUL I Clasificare mod de dobandire a dreptului de proprietate 1. CLASIFICARE În dreptul roman cea mai cunoscută clasificare a modurilor de...

Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare

INTRODUCERE Dreptul civil este una din ramurile principale ale sistemului unitar al dreptului din Romania, cuprinzand ansamblul normelor juridice...

Succesiunea statelor la tratatele internațional

1. Noțiuni generale În momentul în care în existența statelor intervin transformări constând în substituirea unei suveranități noi celei...

Succesiuni - Drept notarial

I. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND MOȘTENIREA NOȚIUNE. FELURILE MOȘTENIRII. CARACTERE JURIDICE Noțiune. În conformitate cu dispozițiile art. 953...

Ai nevoie de altceva?