Rezerva Succesorală în Noul Cod Civil

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4568
Mărime: 53.74KB (arhivat)
Publicat de: Mirona Aldea
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Maria Harbadă

Cuprins

 1. Capitolul I Consideraţii generale privitoare la moştenire în NCC 2
 2. 1.1 Prezentarea noţiunii 3
 3. 1.2 Felurile moştenirii 3
 4. 1.3 Importanţa dreptului la moştenire 4
 5. 1.4 Conditii generale ale dreptului la succesiune 5
 6. Capitolul 2 Rezerva succesorală în NCC 8
 7. 2.1 Noţiunea de rezervă succesorală 8
 8. 2.2 Rezerva succesorală reglementată în Noul Cod Civil 9
 9. 2.3 Caracterele juridice ale rezervei succesorale 11
 10. 2.4 Cotitatea disponibilă. Reglementare în noul Cod Civil 12
 11. Capitolul III Stabilirea valorii rezervei succesorale 14
 12. Concluzii şi propuneri 15
 13. Bibliografie: 16

Extras din proiect

Capitolul I Consideraţii generale privitoare la moştenire în NCC

1.1 Prezentarea noţiunii

Prin moştenire sau succesiune se întelege transmisiunea patrimoniului unei persoane decedate la una sau mai multe persoane în viaţă. Persoana decedată, al cărei patrimoniu se transmite prin succesiune se numeste “de cujus”, prescurtare a expresiei romane “is de cujus succesione agitur” (cel despre a carui succesiune este vorba ). Persoanele care dobândesc integral sau parţial patrimoniul celui care a lăsat moştenirea sunt denumite generic „succesori” sau „moştenitori”.

Bunurile succesorale se transmit mostenitorilor fie în temeiul legii, fie în temeiul voinţei celui care lasă moştenirea exprimată prin testament aşa cum prevede şi Noul Cod Civil în art. 962 „Pentru a putea moşteni, o persoană trebuie să aibă calitatea cerută de lege sau să fi fost desemnată de către defunct prin testament”

Noţiunea de succesiune este susceptibilă de mai multe înţelesuri. Într-o primă accepţiune, mai largă, prin succesiune se înţelege orice transmisiune de drepturi (cu titlu universal sau cu titlu particular) de la o persoană la alta, fie prin acte între vii, fie prin acte pentru cauză de moarte.

Într-o altă accepţiune, restrânsă, prin succesiune sau mostenire se înţelege transmisiunea întregului patrimoniu, a unei fracţiuni din aceasta ori a unor bunuri sau valori determinate de la o persoană fizică decedată către una sau mai multe persoane fizice în viaţă, către una sau mai multe persoane juridice în fiinţă sau către stat, în baza unor norme de drept prestabilite.

Normele juridice civile care reglementează mostenirea sunt aplicabile numai în cazul încetării din viaţă a unei persoane fizice. Noţiunea de mostenire desemnează si patrimoniul care se transmite la moartea unei persoane (masa succesorală).

1.2 Felurile moştenirii

Mostenirea este legală când transmisiunea din cauză de moarte (mortis causa) are loc în temeiul legii. Intervine numai atunci când de cujusul nu a dispus prin testament ori donaţiuni de bunuri viitoare, de bunurile sale în favoarea uneia sau mai multor persoane, ea fiind şi moştenire ab intest (moştenire fără testament). Persoanele care dobândesc, în temeiul legii, patrimonial lui de cujus se mai numesc “ moştenitori” sau “erezi”.

Pentru a putea moşteni în calitate de moştenitor legal, o persoană trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să aibă capacitate succesorală;

b) să aibă vocaţie succesorală legală;

c) sa nu fie nedemn;

Primele două condiţii reprezintă condiţiile generale ale dreptului la moştenire, pe când cea de-a treia, nedemnitatea succesorală, este specifică doar moştenirii legale şi, ca atare, nu reprezintă o condiţie generală a dreptului de moştenire, tot aşa cum şi revocarea legatelor pe cale judecătorească pentru ingratitudine este specifică moştenirii testamentare. Moştenirea legală se cuvine rudelor şi soţului supravieţuitor, păstrându-se împărţirea rudelor în patru clase de moştenitori: a) descendenţii; b) ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi; c) ascendenţii ordinari; d) colateralii ordinari. Descendenţii şi ascendenţii au vocaţie succesorală indiferent de gradul de rudenie cu defunctul, în timp ce colateralii numai până la gradul al patrulea inclusiv.

Moştenirea este testamentară în cazul în care transmisiunea moştenirii are loc pe baza testamentului, care reprezintă manifestarea voinşei celui care lasă moştenirea. Cel care dispune de patrimonial său, prin testament, se numeste testator. Asa cum am amintit mai înainte, persoanele desemnate să moştenească, în temeiul unui testament se numesc legatari. Aceştia pot culege întreaga moştenire, caz în care se numesc legatari universali, sau bunuri singular, caz în care se numesc legatari particulari.

Preview document

Rezerva Succesorală în Noul Cod Civil - Pagina 1
Rezerva Succesorală în Noul Cod Civil - Pagina 2
Rezerva Succesorală în Noul Cod Civil - Pagina 3
Rezerva Succesorală în Noul Cod Civil - Pagina 4
Rezerva Succesorală în Noul Cod Civil - Pagina 5
Rezerva Succesorală în Noul Cod Civil - Pagina 6
Rezerva Succesorală în Noul Cod Civil - Pagina 7
Rezerva Succesorală în Noul Cod Civil - Pagina 8
Rezerva Succesorală în Noul Cod Civil - Pagina 9
Rezerva Succesorală în Noul Cod Civil - Pagina 10
Rezerva Succesorală în Noul Cod Civil - Pagina 11
Rezerva Succesorală în Noul Cod Civil - Pagina 12
Rezerva Succesorală în Noul Cod Civil - Pagina 13
Rezerva Succesorală în Noul Cod Civil - Pagina 14
Rezerva Succesorală în Noul Cod Civil - Pagina 15
Rezerva Succesorală în Noul Cod Civil - Pagina 16

Conținut arhivă zip

 • Rezerva Succesorala in Noul Cod Civil.docx

Alții au mai descărcat și

Nedemnitatea Succesorală

INTRODUCERE Motivarea alegerii temei Rolul pe care dreptul succesoral este chemat să-l joace în viaţa juridică română reclamă o bună cunoaştere...

Clasele de Moștenitori

INTRODUCERE „Nu se cade să semeni numai pentru tine din grădina sădită de străbuni, roadele le-au strâns urmaşii. Dacă a fost ceva semănat pentru...

Testamentul

INTRODUCERE Motivația alegerii temei Instituţia succesiunii în dreptul civil este menită să asigure o continuitate a raporturilor patrimoniale,...

Devoluțiunea succesorală legală în viziunea actualului și noului cod civil și elemente de drept comparat

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE SUCCESIUNE Rolul pe care dreptul succesoral este chemat să-l joace în viaţa juridică română reclamă o bună cunoaştere a...

Testamentul

1. Consideraţii generale privind testamentul 1.1. Noţiunea şi caracterele juridice ale testamentului Succesiunea, sau moştenirea, desemnează...

Condițiile generale ale moștenirii

I . NOTIUNI INTRODUCTIVE I.1. PRECIZĂRI TERMINOLOGICE Prin moştenire legala, se întelege transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept Civil Succesiuni și Testamente

1. Precizari terminologice cu privire la cuvântul „succesiune”. Termenul de succesiune desemneaza într-o prima acceptiune un mod specific de...

Te-ar putea interesa și

Aspecte juridice privind moștenirea testamentară

INTRODUCERE Un rol important în materia succesiunilor îl ocupă moştenirea legală, pentru că principiile acesteia operează ori de câte ori de cujus...

Dreptul la moștenire a rudelor defunctului

Argument Subiectul ales pentru aceasta lucrare se desprinde dintr-o tema vasta si anume „Mostenirea”. Eu m-am oprit asupra „Dreptului la mostenire...

Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate

INTRODUCERE În dreptul roman, instituţia moştenirii a cunoscut cel puţin trei reglementări (precum cea a Legii celor Douăsprezece Table , a...

Devoluțiunea succesorală legală în viziunea actualului și noului cod civil și elemente de drept comparat

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE SUCCESIUNE Rolul pe care dreptul succesoral este chemat să-l joace în viaţa juridică română reclamă o bună cunoaştere a...

Reprezentarea și rezerva succesorală

Mostenirea este considerata una dintre cele mai importante institutii ale dreptului civil ea fiind indisolubil legata de formele de proprietate....

Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor

I.INTRODUCERE Drepturilor succesorale ale soțului supraviețuitor au reglementate, începând cu Codul Civil de la 1864 astfel: dispozițiile...

Reducțiunea liberalităților

INTRODUCERE Tema acestei lucrări este constituită de reducțiunea liberalităților excesive așa cum sunt reglementate de noul Cod Civil al României....

Relațiile Patrimoniale dintre Soți

Capitolul 1. REGIMUL MATRIMONIAL Familia reprezinta scopul căsătoriei, ca uniune liber consimţită între un bărbat şi o femeie. Naşterea,...

Ai nevoie de altceva?