Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4686
Mărime: 261.35KB (arhivat)
Publicat de: Emilia B.
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cristian Jora
Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative
Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir", Bucuresti
Materie: Drept civil. Succesiuni

Cuprins

  1. I. INTRODUCERE
  2. II. DREPTURILE SUCCESORALE ALE SOȚULUI SUPRAVIEȚUITOR
  3. III. CONCLUZII
  4. IV. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

I.INTRODUCERE

Drepturilor succesorale ale soțului supraviețuitor au reglementate, începând cu Codul Civil de la 1864 astfel: dispozițiile inechitabile ale art. 679 și 681-684 din Codul Civil de la 1864, potrivit cărora soțul supraviețuitor putea culege moștenirea numai după ultimul colateral de gradul al XII-lea; aceste dispoziții au fost abrogate, însă, în 1921 Legea nr. 3581 asupra impozitului progresiv pe succesiuni, prin care aceste exigențe au fost atenuate, soțul supraviețuitor culegând moștenirea după ultimul colateral de gradul al IV-lea.

Prin Legea nr. 319/1944 au fost reglementate dreptul de moștenire al soțului supraviețuitor, lege care la rândul ei a abrogat implicit prevederile Codului civil de la 1864. Prin acest act normativ s-a recunoscut dreptul soțului supraviețuitor la moștenire, în concurs cu oricare din clasele de moștenitori legali ai defunctului, dreptul acestuia la rezerva succesorală, precum și anumite drepturi speciale de moștenire.

Odată cu intrarea în vigoare a noului Cod civil (1 octombrie 2011), drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor sunt reglementate în art. 970-974 (Secțiunea I intitulată Soțul supraviețuitor) din Capitolul III - Moștenitorii legali din Titlul II - Moștenirea legală. Legiuitorul a păstrat, în principiu, configurația drepturilor succesorale recunoscute soțului supraviețuitor consacrată prin Legea nr. 319/1944.

Întodeauna legiuitorul a încercat să-i acorde o atenție sporită soțului supraviețuitor, din prisma relațiilor pe care acesta le-a avut cu defunctul. Codul Civil impune acestuia o condiție negativă, și anume ca nu trebuie să existe o hotărâre de divorț, pentru ca soțul supraviețuitor să vină la moștenire cu celelalte clase succesorale.

II. DRETURILE SUCCESORALE ALE SOTULUI SUPRAVIETUITOR

Reglementarea actuală a drepturilor succesorale ale soțului supraviețuitor, a fost făcută înaintea drepturilor succesorale a celorlalți moștenitori legali ai defunctului, făcând parte din cele patru clase de moștenitori, întrucât acesta vine în concurs cu oricare din aceste clase de moștenitori și pentru că stabilirea cotei soțului supraviețuitor se determină cu prioritate față de aceștia.

Condiții de succesiune. Pentru ca soțul supraviețuitor să vină la moștenirea defunctului, pe lângă condițiile generale impuse oricărui moștenitor, acesta trebuie să îndeplinească și o condiție specială, respectiv de a fi căsătorit cu decedatul la data succesiunii (art. 970 Noul Cod Civil) (de a avea calitatea de soț la data decesului soțului său), ceea ce presupune existența unui certificat de căsătorie valabil (articolul 289 NCC). Indiferent de durata, conviețuirea, parteneriatul între două persoane, nu conferă dreptul legal general în urmă succesorul decedatului.

Conform noului Cod civil, căsătoria este dizolvată de la data la care o instanță a pronunțat prin hotărâre definitivă divorțul. În cazurile în care divorțul este obținut fie prin înțelegere reciprocă între soți, fie prin intermediul unei persoane ori proceduri administrative sau notariale, căsătoria este considerată dizolvată de la data la care a fost eliberat un certificat de divorț (articolul 375 și art. 382 NCC), statutul de soț încetând la data respectivă. "În cazul în care decesul de cujus a avut loc în timpul procedurilor de divorț, căsătoria este dizolvată de drept prin moarte, iar soțul supraviețuitor are dreptul la succesiunea soțului decedat".

De asemenea, căsătoria poate fi dizolvată retroactiv pentru căsătoriile fără voie; în astfel de cazuri, se consideră că statutul de soț nu a existat niciodată. În cazul căsătoriilor putative (articolul 304 NCC), soțul de bună credință la încheierea unei căsătorii nule sau anulate păstrează statutul de soț într-o căsătorie valabilă și va avea dreptul la succesiune a soțului supraviețuitor, până la data când hotărârea judecătorească rămâne definitivă.

Condițiile impuse de lege pentru ca soțul supraviețuitor să vină la moștenire sunt următoarele:

- să aibă capacitate succesorală;

- să nu fie nedemn față de defunct;

- să aibă vocație succesorală;

- să aibă calitatea de soț la data deschiderii moștenirii (condiție specială);

În ceea ce privește recunoașterea drepturilor succesorale ale soțului supraviețuitor, aceasta este legată de existența calității sale, de soț al defunctului, la data decesului. Textul art. 970 Cod civil prevede că soțul supraviețuitor îl moștenește pe soțul decedat dacă, la data deschiderii moștenirii, nu există o hotărâre de divorț definitivă. Termenul de hotărâre judecătorească, la care se referă textul legal, vizează atât actul jurisdicțional al instanței, dar și actul final al ofițerului de stare civilă și al notarului public, prin care se desface căsătoria părților, respectiv certificatul de divorț. Potrivit noului Cod civil, divorțul se poate pronunța atât de ofițerul de stare civilă, cât și de notarul public, nemaifiind atributul exclusiv al instanței de judecată.

Bibliografie

1. Francisc Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral. Moștenirea legală, ediția a IV-a, Universul Juridic, București, 2019.

2.https://legalup.ro/drepturile-sotului-supravietuitor/

3.https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2384882

4.https://lege5.ro/Gratuit/gi3tqojtheya/mostenirea-legala-drepturile-succesorale-ale-sotului-supravietuitor

5.https://notariat-tineretului.net/succesiune/dreptul-de-mostenire-al-sotului-supravietuitor

6. http://nos.iem.ro/bitstream/handle/11748/1316/4.Baluta%20Clarisa.pdf?sequence=1

7.https://avocatiuliadumitru.ro/arhive/99

Preview document

Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor - Pagina 1
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor - Pagina 2
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor - Pagina 3
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor - Pagina 4
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor - Pagina 5
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor - Pagina 6
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor - Pagina 7
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor - Pagina 8
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor - Pagina 9
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor - Pagina 10
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor - Pagina 11
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor - Pagina 12
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor - Pagina 13
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Drepturile succesorale ale sotului supravietuitor.docx

Alții au mai descărcat și

Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate

INTRODUCERE În dreptul roman, instituţia moştenirii a cunoscut cel puţin trei reglementări (precum cea a Legii celor Douăsprezece Table , a...

Drepturile Succesorale ale Soțului Supraviețuitor

1.Reglementare legală. Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor sunt reglementate în prezent prin Legea nr.319/1944 pentru dreptul de...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Vicii de consimțământ - dolul

DOLUL (VICLENIA) 1. Definiţie Dolul este viciul de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane, prin mijloace viclene,...

Succesiuni

SUCCESIUNI Reguli generale ale devolutiunii legale a mosteniriiConditiile dr de mostenire legala Mostenirea legala = transmiterea mostenirii are...

Proprietatea Periodică

Proprietatea, în sens economic, este, raportul de însusire de către om a bunurilor materiale, care constituie o conditie a oricărei productii de...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Te-ar putea interesa și

Moștenirea Legală

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Moştenirea este legală în cazul în care transmiterea patrimoniului succesoral are loc în temeiul legii - la persoanele, în...

Clasele de Moștenitori

INTRODUCERE „Nu se cade să semeni numai pentru tine din grădina sădită de străbuni, roadele le-au strâns urmaşii. Dacă a fost ceva semănat pentru...

Moștenirea legală

INTRODUCERE Moştenirea legală ocupă un loc important în materia succesiunilor, pentru că principiile acesteia operează ori de câte ori de cujus nu...

Dreptul la moștenire a rudelor defunctului

Argument Subiectul ales pentru aceasta lucrare se desprinde dintr-o tema vasta si anume „Mostenirea”. Eu m-am oprit asupra „Dreptului la mostenire...

Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate

INTRODUCERE În dreptul roman, instituţia moştenirii a cunoscut cel puţin trei reglementări (precum cea a Legii celor Douăsprezece Table , a...

Devoluțiunea succesorală legală în viziunea actualului și noului cod civil și elemente de drept comparat

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE SUCCESIUNE Rolul pe care dreptul succesoral este chemat să-l joace în viaţa juridică română reclamă o bună cunoaştere a...

Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor

1.INTRODUCERE Daca ne gandim la numarul mare de studii consacrate dreptului de mostenire al sotului supravietuitor probabil abordarea acestei teme...

Moștenirea legală

INTRODUCERE Un rol important in materia succesiunilor il ocupa mostenirea legala, pentru ca principiile acesteia opereaza ori de cate ori de cujus...

Ai nevoie de altceva?