Succesiuni

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 20795
Mărime: 65.92KB (arhivat)
Publicat de: Rafila Niculescu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Introducere

Precizare prealabilă:

Aceste succinte prezentări ale temelor din programa analitică a disciplinei urmăresc să pună la dispoziţia studenţilor un material didactic util dar nu şi suficient pentru examen. Util căci se doreşte a fi subliniate reperele, principiile materiei succesiunilor, trăsăturile fundamentale ale instituţiilor care alcătuiesc această materie. Se urmăreşte de asemenea, să se pună în evidenţă unele trăsături pe care o instituţie sau alta de drept succesoral le prezintă şi care sunt necesare a fi ştiute pentru a evita confuziile cu alte instituţii de drept civil, în raport cu care ar exista asemănări, uneori doar de natură terminologică: de pildă, capacitate civilă, capacitate succesorală ori reprezentare convenţională legală – reprezentarea succesorală. Insuficient căci acest material nu înlocuieşte bibliografia tipărită ci dorim numai să înlocuiască înţelegerea acesteia.

Noţiuni generale privind dreptul de moştenire.

Transmisiunea succesorală şi caracterele ei juridice

Potrivit art. 953 Cod civ., „Moştenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în fiinţă”. Pe lângă accepţiunea de transmisiune succesorală, moştenirea o are şi pe cea de patrimoniu transmis (prin urmare patrimoniul care constituie însuşi obiectul acestei transmisiuni).

Moştenirea, constând în însuşi patrimoniul ce a aparţinut unei persoane fizice decedate, are şi activ (drepturile cu conţinut economic ale defunctului) şi pasiv (obligaţiile evaluabile în bani ale acestuia). Moştenirea, altfel spus, în sens de lăsământ succesoral, este o universalitate juridică.

Deoarece cel decedat nu mai are calitatea de subiect de drept şi pentru că nu poate exista patrimoniu fără titular, universalitatea juridică, dacă până la moartea celui care lasă moştenirea, constituia patrimoniul acestuia, se transmite la data decesului, prin simplul fapt al morţii, către moştenitorii săi.

Moştenirea, legală şi cea testamentară sunt moduri de dobândire a dreptului de proprietate (art. 557 alin.(1) Cod civ.).

Dreptul de moştenire este reglementat în Cartea a IV-a a Codului Civil intitulată „Despre moştenire şi liberalităţi”.

Transmisiunea moştenirii operează dinspre cel care o lasă numit de cujus (din formula dreptului roman ,,is de cuius succesionis agitur – cel despre a cărui moştenire este vorba) către moştenitorii sau succesorii săi. În cazul moştenirii testamentare, de cujus se numeşte şi testator iar moştenitorii se numesc şi legatari.

Daca cel care lasă moştenirea (de cujus) poate fi exclusiv o persoană fizică (moartea determină încetarea capacităţii civile, a calităţii de subiect de drept numai în privinţa acestor persoane), moştenitorii pot fi şi persoane juridice (îndeoseb moştenitorii testamentari iar prin excepţie moştenitorii legali posibili titulari ai unei succesiuni vacante – statul, sau, după unele distincţii pe care Codul civil le face, comuna, oraşul sau municipiul). Pentru a cuprinde şi pe potenţialii moştenitori persoane juridice, definiţia moştenirii dată de art. 953 Cod civ, vorbeşte de persoane în fiinţă, nu în viaţă.

De precizat că de cujus nu poate fi niciodată o persoană juridică, transmisiunea patrimoniului acestei categorii de subiecte de drept urmând alt regim juridic decât al dreptului de moştenire şi anume regulile prescrise în principal de Codul civil referitoare la reorganizarea persoanei juridice.

Din cele ce preced a rezultat deja că moştenirea este de două feluri, legală şi testamentară (art. 955 alin.(1) C. Civ.). Cele două feluri de moşteniri nu se exclud ci pot cooexista fie cu titulari diferiţi fie cu acelaşi titular care, în acest caz, cumulează calitatea de moştenitor legal cu aceea de legatar.

Transmisiunea succesorală are patru caractere juridice:

- deoarece operează, are loc, în momentul decesului unei persoane, aceasta fiind şi data deschiderii moştenirii (art. 954 alin. (1) C. Civ.), este o transmisiune mortis causa;

- deoarece obiectul ei este un patrimoniu, o universalitate juridică, este o transmisiune universală (cu excepţia legatului cu titlu particular, când prin testament se dispune mortis causa, de unul sau mai multe bunuri singulare, izolate şi nu de intregul patrimoniu?);

- este o transmisiune unitară pentru că este guvernată, urmează acelaşi regim juridic fără a se distinge după natura bunurilor din succesiune, după felul moştenitorilor ori după alte criterii.

Preview document

Succesiuni - Pagina 1
Succesiuni - Pagina 2
Succesiuni - Pagina 3
Succesiuni - Pagina 4
Succesiuni - Pagina 5
Succesiuni - Pagina 6
Succesiuni - Pagina 7
Succesiuni - Pagina 8
Succesiuni - Pagina 9
Succesiuni - Pagina 10
Succesiuni - Pagina 11
Succesiuni - Pagina 12
Succesiuni - Pagina 13
Succesiuni - Pagina 14
Succesiuni - Pagina 15
Succesiuni - Pagina 16
Succesiuni - Pagina 17
Succesiuni - Pagina 18
Succesiuni - Pagina 19
Succesiuni - Pagina 20
Succesiuni - Pagina 21
Succesiuni - Pagina 22
Succesiuni - Pagina 23
Succesiuni - Pagina 24
Succesiuni - Pagina 25
Succesiuni - Pagina 26
Succesiuni - Pagina 27
Succesiuni - Pagina 28
Succesiuni - Pagina 29
Succesiuni - Pagina 30
Succesiuni - Pagina 31
Succesiuni - Pagina 32
Succesiuni - Pagina 33
Succesiuni - Pagina 34
Succesiuni - Pagina 35
Succesiuni - Pagina 36
Succesiuni - Pagina 37
Succesiuni - Pagina 38
Succesiuni - Pagina 39
Succesiuni - Pagina 40
Succesiuni - Pagina 41
Succesiuni - Pagina 42
Succesiuni - Pagina 43
Succesiuni - Pagina 44
Succesiuni - Pagina 45
Succesiuni - Pagina 46
Succesiuni - Pagina 47
Succesiuni - Pagina 48
Succesiuni - Pagina 49
Succesiuni - Pagina 50
Succesiuni - Pagina 51
Succesiuni - Pagina 52
Succesiuni - Pagina 53
Succesiuni - Pagina 54
Succesiuni - Pagina 55
Succesiuni - Pagina 56
Succesiuni - Pagina 57
Succesiuni - Pagina 58
Succesiuni - Pagina 59
Succesiuni - Pagina 60
Succesiuni - Pagina 61
Succesiuni - Pagina 62
Succesiuni - Pagina 63
Succesiuni - Pagina 64
Succesiuni - Pagina 65
Succesiuni - Pagina 66
Succesiuni - Pagina 67
Succesiuni - Pagina 68
Succesiuni - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Succesiuni.doc

Alții au mai descărcat și

Nedemnitatea Succesorală

INTRODUCERE Motivarea alegerii temei Rolul pe care dreptul succesoral este chemat să-l joace în viaţa juridică română reclamă o bună cunoaştere...

Clasele de Moștenitori

INTRODUCERE „Nu se cade să semeni numai pentru tine din grădina sădită de străbuni, roadele le-au strâns urmaşii. Dacă a fost ceva semănat pentru...

Devoluțiunea succesorală legală în viziunea actualului și noului cod civil și elemente de drept comparat

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE SUCCESIUNE Rolul pe care dreptul succesoral este chemat să-l joace în viaţa juridică română reclamă o bună cunoaştere a...

Moștenirea legală

INTRODUCERE Un rol important in materia succesiunilor il ocupa mostenirea legala, pentru ca principiile acesteia opereaza ori de cate ori de cujus...

Rezerva Succesorală în Noul Cod Civil

Capitolul I Consideraţii generale privitoare la moştenire în NCC 1.1 Prezentarea noţiunii Prin moştenire sau succesiune se întelege transmisiunea...

Condițiile generale ale moștenirii

I . NOTIUNI INTRODUCTIVE I.1. PRECIZĂRI TERMINOLOGICE Prin moştenire legala, se întelege transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate...

Drepturile Succesorale ale Soțului Supraviețuitor

1.Reglementare legală. Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor sunt reglementate în prezent prin Legea nr.319/1944 pentru dreptul de...

Succesiuni

CAPITOLUL I CONSIDERATII INTRODUCTIVE SECTIUNEA I NOTIUNEA DE MOSTENIRE. FELURILE MOSTENIRII A. Definitia mostenirii Art. 644 C. civ. enumeră...

Te-ar putea interesa și

Succesiunea testamentară

INTRODUCERE Instituţia succesiunii în dreptul civil este menită să asigure o continuitate a raporturilor patrimoniale, mai ales a celor cu privire...

Succesiunea

Introducere Succesiunea se fundamentează pe o idee morală şi socială uşor de sesizat, aceea a solidarităţii între părinţi , copii şi alte rude,...

Legea aplicabilă succesiunilor internaționale

Introducere Relațiile internaționale ajută la realizarea unui mediu de înțelegere între persoanele fizice sau persoanele juridice din diferite...

Succesiuni clasele de moștenitori

Codul civil, în art. 644, enumera succesiunea printre modurile de dobândire si transmitere ale proprietatii. Termenul “succesiune” este folosit...

Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății

CAPITOLUL I Clasificare mod de dobandire a dreptului de proprietate 1. CLASIFICARE În dreptul roman cea mai cunoscută clasificare a modurilor de...

Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare

INTRODUCERE Dreptul civil este una din ramurile principale ale sistemului unitar al dreptului din Romania, cuprinzand ansamblul normelor juridice...

Succesiunea statelor la tratatele internațional

1. Noțiuni generale În momentul în care în existența statelor intervin transformări constând în substituirea unei suveranități noi celei...

Succesiuni - Drept notarial

I. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND MOȘTENIREA NOȚIUNE. FELURILE MOȘTENIRII. CARACTERE JURIDICE Noțiune. În conformitate cu dispozițiile art. 953...

Ai nevoie de altceva?