Dreptul Afacerilor

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 26795
Mărime: 158.25KB (arhivat)
Publicat de: Carla Aurelia Vlad
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alina Oprea

Extras din curs

Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite

Cursul de dreptul afacerilor îşi propune să dezvolte abilităţi şi cunoştinţe juridice necesare persoanelor care vizează ocuparea unor posturi de conducere din diferite domenii de activitate. Titularul de curs încurajează participarea oricăror studenţi în cadrul cursului, indiferent de pregătirea educaţională a acestora. Pentru studenţii care provin din afara învătământului economic sau juridic se recomandă parcurgerea unei bibliografii minimale din domeniul literaturii teoriei generale a dreptului.

Descrierea cursului

Disciplina are un conţinut complex care reflectă obiectivele principale ce vizează aprofundarea noţiunilor teoretice şi practice în domeniul societar dar şi în alte segmente importante ale dreptului afacerilor, cunoaşterea modificărilor legislative în acest domeniu. Prin intermediul unor metode moderne, masterandul primeşte informaţii privind participanţii la raporturile juridice comerciale, necesare pentru a se integra în mediul de afaceri şi a dobândi abilitatea de a relaţiona cu acesta.

Pentru realizarea acestui obiectiv, ne propunem să prezentăm instituţiile juridice de bază ale dreptului afacerilor, anume – raporturile juridice comerciale, participanţii la activitatea comercială şi statutul juridic al comercianţilor, structurile asociative interne şi europene, organizarea şi funcţionarea societăţile comerciale, fondul de comerţ, obligaţiile comerciale, instrumentele juridice din cadrul raporturilor de muncă. Temele vor cuprinde şi unele aspecte de ordin legislativ care vizează şi alte instituţii juridice specifice domeniului disciplinei cum sunt cele privind faptele de comerţ, procedura insolvenţei, obligaţiile financiar-fiscale ale comercianţilor.

Rolul pe care îl îndeplineşte dreptul afacerilor în condiţiile economiei de piaţă, multitudinea reglementărilor legale care vizează acest domeniu şi varietatea punctelor de conexitate care se stabilesc cu alte ramuri de drept cum sunt dreptul financiar, dreptul comercial internaţional, dreptul administrativ şi dreptul civil, constituie argumente pentru considerarea acestei discipline de studiu ca fiind o materie de bază alături de celelalte discipline de specialitate economică.

Cunoştinţele teoretice care se dobândesc prin studierea materiei care formează obiectul acestei discipline sunt menite să formeze, să completeze şi să întregească pregătirea de specialitate a masteranzilor, să le permită acestora o abordare a fenomenelor economice şi comerciale şi din perspectiva juridică.

Abordarea din perspectivă juridică a problematicii societăţilor comerciale - regimul legal privind constituirea, organizarea, funcţionarea acestora şi a comercianţilor în general precum şi a activităţii comerciale, prezintă utilitate pentru înţelegerea şi operarea corectă cu conceptele, noţiunile juridice, principiile şi normele legale care formează reglementarea de bază a relaţiilor comerciale şi, nu în ultimul rând, aplicarea coerentă şi performantă a acestora.

Înfăptuirea acestui deziderat, în raport cu exigenţele profesiilor care au tangenţă cu mediul de afaceri, presupune însuşirea conceptelor şi noţiunilor cu care operează teoria dreptului comercial dar, în egală măsură, cunoaşterea aprofundată a legislaţiei comerciale începând cu actele normative de bază – Codul comercial român şi Legea societăţilor comerciale nr.31 / 1990 rep., cu modificările şi completările ulterioare.

Formatul şi tipul activităţilor implicate de curs

Cursul Dreptul afacerilor îmbină două modalităţi de învăţare pentru a asigura o mai bună pregătire a studentilor . Pe de o parte, ei au posibilitatea să ia parte la audierea unor prelegeri pe o tematică specifică cursului urmate de discuţii cu titularul de curs, menite să exemplifice şi să clarifice conceptele şi noţiunile teoretice prezentate a priori. În al doilea rând, studentii vor fi stimulaţi ia parte la un proces de învăţare activă, prin implicarea lor în realizarea unor proiecte de cercetare realizate asupra unor firme care acţionează în mediul economic românesc.

Materiale bibliografice obligatorii

1. Angela Miff, Adrian Ciprian Păun, Drept comercial, Ed. Imprimeriei Ardealul, Cluj-Napoca, 2005.

2. Angela Miff, Adrian Ciprian Păun, Dreptul afacerilor, Ed. Imprimeriei Ardealul, Cluj-Napoca, 2006.

1. Angela Miff, Ciprian Păun, Mic dicţionar de termeni juridici pentru economişti, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2006.

2. Angela Miff, Ciprian Păun, Dreptul afacerilor. Sinteze. Legislaţie. Jurisprudenţă, Ed. EFES, Cluj-Napoca, 2005.

3. Angela Miff, Dreptul afacerilor şi legislaţie în turism. Note de curs, Ed. EFES, Cluj-Napoca, 2005.

4. Angela Miff, Business Law. Volume I. Introduction to business law, Ed. Sfera juridică, Cluj-Napoca, 2007.

5. Angela Miff, Dreptul comerţului internaţional. Partea generală. Introducere în dreptul comerţului internaţional, Ed. Sfera juridică, Cluj-Napoca, 2008.

6. Smaranda Angheni, Magda Volonciu, Camelia Stoica, Drept comercial, Ed. All Beck, Bucureşti, 2004.

7. Stanciu D. Cărpenaru , Drept comercial român , Ed. All Beck , Buc., 2002 .

8. Ion Turcu , Teoria şi practica dreptului comercial român , Ed. Lumina Lex , Buc., 1998 .

9. Ion Turcu, Liviu Pop , Contractele comerciale , Ed. Lumina Lex , Buc., 1997

Materiale şi instrumente necesare pentru curs

Realizarea în condiţii optime a cursului va fi asigurată prin punerea la dispoziţia titularului de disciplină a următoarelor echipamente: video proiector, laptop, acces la internet.

Calendar al cursului

Activităţi Tematica abordată Responsabilităţile masteranzilor Locul de desfăşurare

Întâlnire I: Activităţi didactice Introducere. Faptele de comert.Comerciantii

Parcurgerea bibliografiei Va fi comu- nicat ulte- rior

Întâlnire II: Activităţi didactice Legislatia muncii. Insolventa. Arbitrajul. Elemente de drept fiscal. Parcurgerea bibliografiei

Parcurgerea bibliografiei. Va fi comu- nicat ulte- rior

Examen final Parcurgerea bibliografiei precizate în vederea susţinerii examenului Va fi comu- nicat ulte- rior

Politica de evaluare şi notare

Modalitatea de notare a masteranzilor pentru disciplina Dreptul afacerilor are în vederea următoarele aspecte:

- susţinerea unui examen scris a cărui pondere este de 100% în nota finală. Examenul va fi structurat pe două părţi: prima va fi alcătuită din întrebări grilă, iar cea de a doua din întrebări deschise care vor acoperi întrega materie predată masteranzilor.

Studenţii trebuie să ştie că silabusul de faţă reprezintă un suport minimal, a cărui simplă parcurgere nu este suficientă pentru promovarea examenului. În vederea promovării examenului cu o notă satisfăcătoare, studenţii vor trebui să parcurgă bibliografie indicată în cadrul acestui silabus.

Preview document

Dreptul Afacerilor - Pagina 1
Dreptul Afacerilor - Pagina 2
Dreptul Afacerilor - Pagina 3
Dreptul Afacerilor - Pagina 4
Dreptul Afacerilor - Pagina 5
Dreptul Afacerilor - Pagina 6
Dreptul Afacerilor - Pagina 7
Dreptul Afacerilor - Pagina 8
Dreptul Afacerilor - Pagina 9
Dreptul Afacerilor - Pagina 10
Dreptul Afacerilor - Pagina 11
Dreptul Afacerilor - Pagina 12
Dreptul Afacerilor - Pagina 13
Dreptul Afacerilor - Pagina 14
Dreptul Afacerilor - Pagina 15
Dreptul Afacerilor - Pagina 16
Dreptul Afacerilor - Pagina 17
Dreptul Afacerilor - Pagina 18
Dreptul Afacerilor - Pagina 19
Dreptul Afacerilor - Pagina 20
Dreptul Afacerilor - Pagina 21
Dreptul Afacerilor - Pagina 22
Dreptul Afacerilor - Pagina 23
Dreptul Afacerilor - Pagina 24
Dreptul Afacerilor - Pagina 25
Dreptul Afacerilor - Pagina 26
Dreptul Afacerilor - Pagina 27
Dreptul Afacerilor - Pagina 28
Dreptul Afacerilor - Pagina 29
Dreptul Afacerilor - Pagina 30
Dreptul Afacerilor - Pagina 31
Dreptul Afacerilor - Pagina 32
Dreptul Afacerilor - Pagina 33
Dreptul Afacerilor - Pagina 34
Dreptul Afacerilor - Pagina 35
Dreptul Afacerilor - Pagina 36
Dreptul Afacerilor - Pagina 37
Dreptul Afacerilor - Pagina 38
Dreptul Afacerilor - Pagina 39
Dreptul Afacerilor - Pagina 40
Dreptul Afacerilor - Pagina 41
Dreptul Afacerilor - Pagina 42
Dreptul Afacerilor - Pagina 43
Dreptul Afacerilor - Pagina 44
Dreptul Afacerilor - Pagina 45
Dreptul Afacerilor - Pagina 46
Dreptul Afacerilor - Pagina 47
Dreptul Afacerilor - Pagina 48
Dreptul Afacerilor - Pagina 49
Dreptul Afacerilor - Pagina 50
Dreptul Afacerilor - Pagina 51
Dreptul Afacerilor - Pagina 52
Dreptul Afacerilor - Pagina 53
Dreptul Afacerilor - Pagina 54
Dreptul Afacerilor - Pagina 55
Dreptul Afacerilor - Pagina 56
Dreptul Afacerilor - Pagina 57
Dreptul Afacerilor - Pagina 58
Dreptul Afacerilor - Pagina 59
Dreptul Afacerilor - Pagina 60
Dreptul Afacerilor - Pagina 61
Dreptul Afacerilor - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Afacerilor.doc

Alții au mai descărcat și

Trăsăturile societăților cu răspundere limitată

Motivul pentru care am ales aceasta tema, si anume "Trasaturile societatilor cu raspundere limitata", este multitudinea de avantaje pe care le...

Types of Romanian Commercial Companies

TYPES OF COMMERCIAL COMPANIES Introduction The term “commercial” comes from two Latin words: “cum” (with) and “merx” (merchandise). According...

Procedura Insolvenței

PROCEDURA INSOLVENŢEI I.Noţiuni introductive. In cadrul procedurii insolvenţei, Legea nr. 85/2006, lege-cadru în acest domeniu, stabileşte...

Dreptul Comercial

Scopul cursului este acela de a avea un corp de economisti bine pregatiti din punct de vedere juridic – comercial care sa poata raspunde cu...

Contracte Speciale

CONTRACTELE COMERCIALE SPECIALE 1. Contractul de vânzare-cumparare comerciala 1. NOTIUNEA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPARARE COMERCIALA. Întrucât...

Drept Comercial Român

Titlul I INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI COMERCIAL Capitolul I. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL Secţiunea I Definiţia şi obiectul dreptului...

Încheierea contractului de comerț internațional

Contractul se incheie atunci cand oferta se suprapune cu acceptarea. In cazul oricarui contract, una dintre parti ofera celuilalte posibilitatea de...

Te-ar putea interesa și

Teoria distinctă a dreptului

INTRODUCERE Studierea dreptului afacerilor este important pentru însuşirea elementelor esenţiale ale dreptului afacerilor ca disciplină distinctă...

Izvoarele Dreptului Afacerilor

I.Cutuma ca izvor de drept Înţelegerea evoluţiei dreptului în decursul timpului implică cunoaşterea - între altele - a conturării şi dezvoltării...

Principiile dreptului afacerilor

1. Dispoziții generale despre Dreptul afacerilor Putem defini Dreptul afacerilor, în sens larg, ca fiind totalitatea activităților...

Dreptul Afacerilor

LECłIA 1. Consideratii generale Definitia si însemnătatea dreptului afacerilor Pasul 1. Definitii Dreptul afacerilor desemnează activităti...

Dreptul Afacerilor

NOTĂ INTRODUCTIVĂ Locul şi importanţa disciplinei 1. Sub raport didactic: a) locul disciplinei în cadrul programei de învăţămînt Disciplina de...

Dreptul Afacerilor

1.1. Noţiunea şi obiectul dreptului afacerilor Dreptul afacerilor este o ramură de drept care cuprinde totalitatea normelor juridice ce...

Dreptul Afacerii

Cap.I. NOȚIUNI DE DREPTUL AFACERILOR 1.1. ASPECTE GENERALE Dreptul afacerilor este teoretizat într-o variantǎ nuanțatǎ a dreptului comercial,...

Elemente de Drept al Afacerilor

PARTEA I. OBIECTUL ŞI SUBIECŢII DREPTULUI AFACERILOR; CONCURENŢA COMERCIALĂ ŞI FONDUL DE COMERŢ CAPITOLUL I. OBIECTUL ŞI SUBIECŢII DREPTULUI...

Ai nevoie de altceva?