Dreptul Comerțului Internațional

Curs
9.7/10 (6 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 121 în total
Cuvinte : 57275
Mărime: 755.77KB (arhivat)
Publicat de: Miron Cozma
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Macovei
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

 1. Capitolul I.3
 2. Noţiunea de drept al comerţului internaţional.3
 3. 1. Definiţia .3
 4. 2. Obiectul dreptului comerţului internaţional.3
 5. 2.1. Caracterul comercial.3
 6. 2.2. Caracterul internaţional .4
 7. Capitolul II .5
 8. Principiile dreptului comerţului internaţional .5
 9. 1. Principiul libertăţii comerţului.5
 10. 2. Principiul concurenţei loiale .5
 11. 3. Principiul libertăţii convenţiilor.6
 12. Capitolul III.8
 13. Izvoarele dreptului comerţului internaţional .8
 14. 1. Izvoarele interne .8
 15. 2. Izvoarele internaţionale.9
 16. 2.1. Convenţiile comerciale internaţionle.9
 17. 2.2. Convenţiile multilaterale .9
 18. 2.3. Convenţiile bilaterale.10
 19. 2.4. Tratatul comercial.10
 20. 2.5. Acordul comercial .10
 21. 2.6. Uzanţele comerciale internaţionale .12
 22. Capitolul IV.17
 23. Comercianţii persoane fizice şi persoane juridice.17
 24. 1. Comercianţii persoane fizice.17
 25. 1.1. Condiţiile calităţii de comerciant.18
 26. 1.2. Exercitarea unor acte de comerţ .18
 27. 1.3. Capacitatea de a fi comerciant.19
 28. 1.4. Obligaţiile specifice comercianţilor.20
 29. 2. Întreprinderea şi fondul de comerţ.22
 30. 2.1. Corelaţia dintre întreprindere şi fondul de comerţ.22
 31. 2.2. Elementele fondului de comerţ.23
 32. 2.3. Natura juridică a fondului de comerţ.25
 33. 3. Societăţile comerciale .25
 34. 3.1. Societatea în nume colectiv .26
 35. 3.2. Societatea în comandită simplă .28
 36. 3.3. Societatea în participaţiune.29
 37. 3.4. Societatea pe acţiuni .31
 38. 3.5. Societatea în comandită pe acţiuni .38
 39. 3.6. Societatea cu răspundere limitată .38
 40. 4. Activitatea internaţională a societăţilor comerciale .40
 41. 4.1. Filialele societăţilor comerciale străine .40
 42. 4.2. Sucursalele societăţilor comerciale străine .41
 43. 4.3. Reprezentanţele societăţilor comerciale străine.42
 44. 4.4. Integrarea societăţilor comerciale.42
 45. 5. Falimentul internaţional al participanţilor la activitatea de comerţ.43
 46. 5.1. Consideraţii generale asupra falimentului .43
 47. 5.2. Sisteme doctrinare .43
 48. 5.3. Lichidarea juridică.44
 49. Capitolul V .45
 50. Contracte de comerţ internaţional .45
 51. 1. Vânzarea comercială internaţională .45
 52. 2. Vânzarea prin burse .52
 53. 3. Contractul de mandat comercial .56
 54. 4. Contractul de comision .58
 55. 5. Contractul de agency.60
 56. 6. Contractul de concesiune exclusivă .61
 57. 7. Contractul de franchising .63
 58. 8.Contractul de licenţă .64
 59. 9. Contractul de know-how.66
 60. 10. Contractul de consulting-engineering .68
 61. 11.Contractul de leasing.70
 62. 12. Contractul de factoring.72
 63. Capitolul VI.75
 64. Titlurile de credit în comerţul internaţional.75
 65. 1. Noţiunea de titluri de credit .75
 66. 2. Clasificarea titlurilor de credit .75
 67. 2.1. Cambia.77
 68. 2.2. Biletul la ordin .86
 69. 2.3. Cecul.87
 70. Capitolul VII .90
 71. Relaţii de plăţi şi credit în comerţul internaţional .90
 72. 1. Mijloace de plată.90
 73. 1.1. Aurul.90
 74. 1.2. Valutele.90
 75. 2. Modalităţile de plată.91
 76. 3. Creditele comerciale .95
 77. 3.1. Creditul de export .95
 78. 3.2. Creditul de import.95
 79. 3.3. Garantarea creditelor comerciale.95
 80. 3.4. Scrisoarea de garanţie bancară .95
 81. Capitolul VIII .97
 82. Operaţiuni comerciale internaţionale pentru aport valutar.97
 83. 1. Operaţiunile de compensaţii .97
 84. 2. Operaţiunile paralele.98
 85. 3. Operaţiunile de switch .99
 86. 4. Operaţiunile de aller-retour.100
 87. Capitolul IX.101
 88. Arbitrajul Comercial Internaţional .101
 89. 1. Consideraţii generale asupra arbitrajului comercial internaţional .101
 90. 1.1. Caracterele arbitrajului .101
 91. 1.2. Natura juridică a arbitrajului.103
 92. 2. Felurile arbitrajului .104
 93. 2.1. Arbitrajul ocazional şi arbitrajul instituţional.104
 94. 2.2. Arbitrajul în drept şi arbitrajul în echitate .105
 95. 3. Convenţia de arbitraj.106
 96. 3.1. Noţiune, forme.106
 97. 3.2. Natura convenţiei de arbitraj .107
 98. 3.3. Forma convenţiei de arbitraj.107
 99. 3.4. Efectele convenţiei de arbitraj .108
 100. 3.5. Legea aplicabilă convenţiei de arbitraj.110
 101. 4. Forme ale arbitrajului ad-hoc.110
 102. 4.1. Arbitrajul ad-hoc în dreptul român.110
 103. 4.2. Arbitrajul ad-hoc în Convenţia de la Geneva din 1961 .111
 104. 5. Forme al arbitrajului instituţional .112
 105. 5.1. Curtea de arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a
 106. României .112
 107. 5.2. Curtea de arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ Internaţională din
 108. Paris .115
 109. 6. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale .116
 110. 6.1. Executarea de bunăvoie a hotărârilor arbitrale .116
 111. 6.2. Executarea silită a hotărârilor arbitrale.116
 112. BIBLIOGRAFIE.119

Extras din curs

Capitolul I

Noţiunea de drept al comerţului internaţional

1. Definiţia

Dreptul comerţului internaţional reprezintă un ansamblu de norme care

reglementează relaţiile comerciale internaţionale. Raporturile juridice ale comerţului

internaţional se stabilesc între state, persoane juridice şi persoane fizice. În

organizarea şi desfăşurarea relaţiilor comerciale internaţionale, statul are o dublă

calitate: de subiect de drept internaţional şi subiect de drept civil.

Într-o accepţiune, dreptul comerţului internaţional include norme de drept

internaţional public şi norme din diferite ramuri de drept intern. Într-o altă accepţiune,

dreptul comerţului internaţional cuprinde normele aplicabile relaţiilor patrimoniale şi

personal nepatrimoniale care apar în sfera comerţului internaţional între persoane

fizice şi persoane juridice pe baza egalităţii în drepturi.

Dreptul comerţului internaţional este o materie juridică interdisciplinară.

Datorită specificului său, comerţul internaţional nu poate constitui o ramură autonomă

a dreptului intern sau dreptului internaţional.

Dreptul comerţului internaţional este format, în principal, din norme de drept

material. Acestea sunt norme materiale din diferite ramuri de drept intern şi norme

materiale uniforme. Sfera de aplicare a normelor materiale este determinată de norme

conflictuale aplicabile comerţului internaţional.

Prin prisma elementului de extraneitate, dreptul comerţului internaţional este

un drept material, dar şi un drept conflictual. În conţinutul dreptului comerţului

internaţional se regăsesc norme juridice din mai multe ramuri de drept şi îndeosebi

norme de drept comercial, norme de drept civil şi norme de drept procesual civil. În

situaţia în care nu există reglementări în materie, aceste norme reprezintă dreptul

comun. În cadrul raporturilor juridice de dreptul comerţului internaţional, părţile au o

poziţie de egalitate juridică.

2. Obiectul dreptului comerţului internaţional

Obiectul dreptului comerţului internaţional este constituit din raporturile

juridice patrimoniale care au caracter comercial şi internaţional. În configurarea

obiectului, comercialitatea şi internaţionalitatea sunt elemente proprii şi esenţiale.

Prin esenţa lor, raporturile juridice ale dreptului comerţului internaţional sunt

patrimoniale.

2.1. Caracterul comercial

Comercialitatea reprezintă calitatea unui raport juridic de a fi comercial.

Determinarea noţiunii de comercialitate presupune efectuarea unei calificări.

Operaţiunea calificării se face după dreptul intern al fiecărui stat în conformitate cu

anumite criterii. În definirea comercialităţii sunt cunoscute două concepţii diferite:

concepţia subiectivă şi concepţia obiectivă.

4

Concepţia subiectivă ia în considerare calitatea participanţilor la raportul

juridic. Potrivit acestei concepţii, operaţiunile efectuate de un comerciant, în

exerciţiul profesiei sale, sunt socotite acte sau fapte comerciale. În această concepţie,

comercialitatea coboară de la persoană la actul sau faptul juridic. În aprecierea actelor

subiective de comerţ se ţine seama numai de calitatea de comerciant.

Concepţia obiectivă are în vedere obiectul reglementării juridice, adică

activitatea comercială. Conform acestei concepţii actele şi faptele de comerţ sunt

operaţiunile pe care legea le determină astfel indiferent de calitatea şi voinţa părţilor.

În această concepţie, comercialitatea urcă de la actul sau faptul juridic la persoană. În

aprecierea actelor obiective de comerţ se ţine seama de operaţiunile juridice în sine.

În absenţa unor elemente precise care să le individualizeze şi să delimiteze

cele două concepţii reglementările din unele legislaţii naţionale au consacrat o soluţie

mixtă. Astfel, comerciantul se determină după natura actelor care le efectuează, iar

natura faptelor este dependentă de calitatea persoanelor care le exercită.

2.2. Caracterul internaţional

Noţiunea de internaţionalitate se defineşte prin prezenţa elementului de

extraneitate şi specificul operaţiunii. Caracterul internaţional este dat de existenţa

anumitor criterii în conformitate cu specificul operaţiunii.

În contextul reglementării din sistemul nostru de drept, noţiunea de

internaţionalitate are o accepţiune tehnico-juridică. În acest sens, un raport comercial

va fi internaţional, dacă elementul de extraneitate pe care îl cuprinde este de natură a-l

face susceptibil de a veni în contact cu mai multe sisteme de drept. Această condiţie

este îndeplinită dacă părţile îşi au domiciliul sau sediul ori reşedinţa lor obişnuită în

altă ţară, dacă actele referitoare la încheierea ori executarea contractului prezintă

puncte de legătură cu mai multe legislaţii sau obiectul obligaţiei se localizează pe

teritoriul unor state diferite.

Unele convenţii internaţionale consacră un singur criteriu. Astfel, în materia

contractului de vânzare de mărfuri, caracterul internaţional este dat de domiciliul sau

sediul părţilor, iar în absenţa acestuia reşedinţa lor obişnuită. În acest sens dispune art.

1 al Convenţiei Naţiunilor Unite de la Viena asupra contractului de vânzare

internaţională de mărfuri din 1980 şi art. 2 al Convenţiei de la New York asupra

prescripţiei în materie de vânzare internaţională de mărfuri din 1974. În materia

transporturilor, elementul internaţional constă în executarea prestaţiei pe teritoriul mai

multor state. În acest sens, dispun prevederile Convenţiei de la Varşovia pentru

unificarea unor reguli privitoare la transportul aerian internaţional din 1929 şi

dispoziţiile Convenţiei de la Geneva referitoare la contractul de transport internaţional

de mărfuri pe şosele din 1956. Alte convenţii internaţionale adoptă pentru

identificarea internaţionalităţii două criterii, adică un criteriu principal, care este

dublat de un criteriu secundar. În Convenţia de la Haga referitoare la vânzarea

internaţională de bunuri mobile corporale din 1964 sunt stipulate două criterii ce

trebuie îndeplinite cumulativ: sediul sau reşedinţa părţilor în state diferite, precum şi

mişcarea obiectelor vândute, locul încheierii contractului sau locul predării lucrului

vândut.

5

Capitolul II

Principiile dreptului comerţului internaţional

Principiile fundamentale ale dreptului comerţului internaţional sunt principiul

libertăţii comerţului, principiul protecţiei concurenţei loiale şi principiul libertăţii

convenţiilor.

1. Principiul libertăţii comerţului

Principiul libertăţii comerţului reprezintă o cerinţă fundamentală, care asigură

participarea activă şi neîngrădită la schimburile internaţionale de mărfuri şi servicii.

Libertatea comerţului dă expresie şi facilitează existenţa economiei de piaţă.

Acest principiu reprezintă o cerinţă fundamentală care asigură participarea

activă şi neîngrădită la schimburile internaţionale de mărfuri şi servicii. În contextul

relaţiilor economice, acest principiu este consacrat de Constituţia României din 1991

revizuită în 2003. Astfel, prin textul art. 135 se prevede că statul trebuie să asigure

libertatea comerţului pe baza egalităţii de şanse a comercianţilor. În acţiunea de

promovare a comerţului mijloacele concrete sunt configurate de politica statului care

urmăreşte să creeze un cadru favorabil. Acest principiu se exprimă în posibilitatea

recunoscută prin lege persoanelor fizice şi juridice de a fi subiecte de dreptul

comerţului internaţional. Pentru exercitarea comerţului se cere ca persoanele să aibă

calitatea de comerciant şi obiectul de activitate să prevadă efectuarea de acte de

comerţ internaţional.

Datorită caracterului său de generalitate acest principiu se aplică şi în materia

investiţiilor străine, precum şi a licenţelor de export şi import. Regulile acestui

principiu guvernează şi regimul zonelor libere.

Libertatea comerţului nu exclude controlul statului. Activitatea participanţilor

la raporturile de comerţ internaţional este controlată de stat prin mijloace financiar

bancare. Intervenţia statului se realizează, în condiţiile legii, prin intermediul taxelor,

a impozitelor şi a licenţelor de export-import.

Preview document

Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 1
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 2
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 3
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 4
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 5
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 6
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 7
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 8
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 9
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 10
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 11
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 12
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 13
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 14
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 15
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 16
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 17
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 18
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 19
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 20
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 21
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 22
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 23
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 24
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 25
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 26
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 27
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 28
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 29
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 30
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 31
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 32
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 33
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 34
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 35
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 36
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 37
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 38
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 39
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 40
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 41
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 42
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 43
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 44
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 45
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 46
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 47
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 48
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 49
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 50
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 51
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 52
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 53
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 54
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 55
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 56
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 57
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 58
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 59
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 60
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 61
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 62
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 63
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 64
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 65
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 66
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 67
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 68
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 69
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 70
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 71
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 72
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 73
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 74
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 75
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 76
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 77
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 78
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 79
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 80
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 81
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 82
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 83
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 84
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 85
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 86
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 87
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 88
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 89
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 90
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 91
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 92
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 93
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 94
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 95
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 96
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 97
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 98
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 99
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 100
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 101
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 102
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 103
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 104
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 105
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 106
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 107
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 108
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 109
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 110
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 111
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 112
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 113
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 114
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 115
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 116
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 117
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 118
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 119
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 120
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 121

Conținut arhivă zip

 • Dreptul Comertului International.pdf

Alții au mai descărcat și

Aspecte ale arbitrajului comercial internațional

Capitolul I. Consideraţii generale asupra arbitrajului comercial internaţional 1. Noţiune şi avantaje Majoritatea litigiilor dintre participanţii...

Contractele Comerciale Internaționale

CAPITOLUL I – DREPTUL COMERCIAL INTERNAŢIONAL-INTRODUCERE, SCURT ISTORIC 1.1 INTRODUCERE În viaţa mondială , în condiţiile în care colaborarea şi...

Convenția de Arbitraj

1. NOTIUNEA ARBITRAJULUI COMERCIAL INTERNATIONAL Activitatea comercială este una dintre cele mai vechi activităti desfasurate în cadrul reltiilor...

Titluri Comerciale de Valoare

1.TITLURILE COMERCIALE DE VALOARE 1.1. Consideraţii generale Titlurile de valoare sau de credit reprezintă înscrisuri care încorporează anumite...

Prescripția în comerțul internațional

Prescripţia extinctivă este o instituţie juridică cu un caracter complex, fiind întâlnită în toate ramurile de drept. Codul Comercial cuprinde în...

Titlurile Comerciale de Valoare

1.NOTIUNEA SI CARACTERISTICILE TITLURILOR COMERCIALE DE VALOARE Bunurile realizate de producatori sunt cele destinate satisfacerii trebuintelor...

Arbitrajul ca mijloc de soluționare a conflictelor

Arbitrajul este reglementat de Codul de procedura civila , reglementare ce reprezinta dreptul comun pentru toate formele de arbitraj privat. Prin...

Dreptul Comercial

Scopul cursului este acela de a avea un corp de economisti bine pregatiti din punct de vedere juridic – comercial care sa poata raspunde cu...

Te-ar putea interesa și

Unificarea dreptului comerțului internațional în Uniunea Europeană. Aspecte teoretico-practice

INTRODUCERE Comerţul reprezintă zona cea mai dinamică a relaţiilor publice. Concurenţa impune comercianţii să creeze produse şi servicii noi, să...

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

CAP. 1 NOTIUNI GENERALE DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL 1. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL Analiza relaţiilor comerciale...

Evoluția Dreptului Comerțului Internațional

1. Noţiuni generale. Drepul comerţuşui internaţional a apărut în evul mediu. Importantele valori şi riscuri pe care le angajează relaţiile...

Dreptul comerțului internațional

Dreptul comertului international este format dintr-un ansamblu de norme conflictuale, norme de drept civil, de drept comercial si norme de drept...

Obiectul Dreptului Comerțului Internațional

Capitolul I Enunţarea obiectului; enumerarea caracterelor Dreptul comerţului internaţional are ca obiect de reglementare rapoarte juridice de...

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

I. Denumirea şi definiţia dreptului comerţului internaţional În literatura juridică, pentru titulatura disciplinei se folosesc mai multe expresii....

Dreptul comerțului internațional 2

INTERNATIONAL Cap I Obiectul dreptului com. internat. Def: Este un ansamblu de norme juridice care reglementeaza rel. comerciale si de...

Dreptul Comerțului Internațional

CAPITOLUL I DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL 1. Definiţie. Elemente specifice. Rolul şi importanţa instituţiilor juridice privind comerţul...

Ai nevoie de altceva?