Contractele Comerciale Internaționale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 21218
Mărime: 69.71KB (arhivat)
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. CAPITOLUL I – DREPTUL COMERCIAL INTERNAŢIONAL-INTRODUCERE, SCURT ISTORIC.2
 2. 1.1 INTRODUCERE.2
 3. 1.2 SCURT ISTORIC.5
 4. CAPITOLUL II – LEGEA APLICABILĂ CONTRACTELOR DE COMERŢ INTERNAŢIONAL.11
 5. CAPITOLUL III – CONTRACTELE COMERCIALE INTERNAŢIONALE.20
 6. 3.1 CLASIFICAREA CONTRACTELOR COMERCIALE INTERNAŢIONALE.22
 7. 3.2 ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI COMERCIAL INTERNAŢIONAL SUB CONDIŢIE SUSPENSIVĂ.23
 8. 3.3 ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI PRIN CONDIŢII GENERALE.23
 9. 3.4 CLAUZELE GENERALE ALE CONTRACTELOR COMERCIALE INTERNAŢIONALE.31
 10. 3.5 CLAUZE PRIVIND RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ.34
 11. 3.6 ARIBTRAJUL COMERCIAL.38
 12. CAPITOLUL IV – CONTRACTELE UTILIZATE IN ACTIVITATEA DE COMERŢ INTERNAŢIONAL.40
 13. 4.1 CONTRACTUL DE GAJ.40
 14. 4.2 CONTRACTUL DE LEASING.43
 15. 4.3 CONTRACTUL DE LEASE-BACK.52
 16. 4.4 CONTRACTUL DE KNOW-HOW.53
 17. 4.5 CONTRACTUL DE FACTORING.56
 18. BIBLIOGRAFIE.61

Extras din proiect

CAPITOLUL I – DREPTUL COMERCIAL INTERNAŢIONAL-INTRODUCERE, SCURT ISTORIC

1.1 INTRODUCERE

În viaţa mondială , în condiţiile în care colaborarea şi cooperarea dintre state pot şi trebuie să se manifeste ca un mijloc esenţial de menţinere a unui echilibru, relaţiile economice şi îndeosebi comerţul internaţional ocupă un loc deosebit de însemnat.

În condiţiile multiplicării şi diversificării raporturilor internaţionale ce se stabilesc în sfera comerţului exterior şi a activităţii de cooperare economică ştiinţifică internaţională, dreptul comerţului internaţional cunoaşte o continuă şi amplă evoluţie.

Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte, într-un cadru coerent, principalele izvoare ale dreptului comerţului internaţional, abordate atât din punctul de vedere al dreptului român cât şi din punctul de vedere al dreptului comparat, formal , material sau conflictual.

Dreptul comerţului internaţional definindu-se ca o materie juridică interdisciplinară, situată la confluenţa dreptului internaţional public cu sistemele naţionale de drept ale statelor comunităţii internaţionale şi reglementând raporturile de comerţ internaţional în sens larg, s-a urmărit definirea lui din mai multe direcţii pentru a realiza un întreg, o viziune complexă asupra originii, izvorului de informaţii juridice.

În definirea izvorului dreptului comerţului internaţional trebuie avute în vedere atât elementele generale, comune izvoarelor tuturor ramurilor de drept, cât – mai ales – elementele specifice acestei discipline juridice.

De asemenea, în definirea izvorului dreptului comerţului internaţional nu putem să nu luăm în considerare realitatea comercială, “dat”- ul relaţiilor comerciale, acel rerum natura, cum îl defineau romanii, şi cerinţele dezvoltării vieţii comerciale, care definesc izvorul dreptului comerţului internaţional, în primul rând ca un izvor substanţial, cum îl numea Jean- Louis Bergel.

Având, însă, în vedere că normele dreptului comerţului internaţional nu se prezintă într-o formă nudă, ci, au întotdeauna o formă exterioară, imprimată- în mod firesc de elementul juridic – izvorul dreptului comerţului internaţional este definit şi ca izvor formal, care ne ajută să înţelegem forma de exprimare a normei de drept al comerţului internaţional.

Aşadar, izvorul dreptului comerţului internaţional este forma prin care conţinutul perceptiv al normei de drept devine regulă de conduită, impunându-se ca model de urmat în relaţiile comerciale internaţionale.

După cum observa şi Charles Montesquieu “deşi comerţul este supus unor mari prefaceri, se poate întâmpla ca anumite cauze fizice, calitatea solului sau felul climei, să-i fixeze pentru totdeauna natura”. Analiza ştiinţifică a dreptului nu poate ignora rolul izvoarelor materiale.

1. Rerum natura. Romanii subliniau importanţa luării în considerare a cerinţelor decurse din rerum natura în înţelegerea surselor substnţiale ale dreptului, surse de care nu poate face abstracţie nici concepţia cea mai pozitivist- juridică, după cum observa W. Maihofer.

Factorii naturali impun normele comerciale; factorii naturali determină substanţa normelor de drept comercial; factorii naturali impun modificarea sau adaptarea acestor norme. Charles Montesquieu a stăruit mult asupra acestor factori în configurarea normelor de drept în comerţul internaţional. “Astăzi nu facem comerţ cu Indiile – atrăgea atenţia marele gânditor – decât prin banii pe care îi trimitem acolo. Romanii duceau acolo cam 50 de milioane de sesterţi pe an. Aceşti bani, la fel ca şi ai noştri acum, erau transformaţi în mărfuri pe care ei le duceau în Apus. Toate popoarele care au făcut comerţ cu Indiile au adus acolo întotdeauna metale şi au adus de acolo mărfuri”. Clima locuitorilor Indiilor – observa Montesquieu – « nu le cere şi nici nu le îngăduie aproape nimic din ceea ce le vine de la noi ». Ei umblă « în mare parte goi; veşmintele, potrivite pentru ei, le sunt procurate de către propria lor ţară ; iar religia lor are asupra lor atâta putere, le insuflă silă faţă de lucrurile care ne servesc nouă ca hrană ». Ei nu au deci nevoie decât de metalele noastre, care sunt semnele valorilor, şi dau în schimb mărfuri, ceea ce datorită cumpătării si naturii ţării lor au din belşug. După opinia lui Montesquieu, « Indiile vor fi ceea ce sunt astăzi; şi întotdeauna, cei care vor face negoţ cu Indiile vor duce acolo bani, şi nu vor aduce de acolo aşa ceva ». În concepţia lul Montesquieu, factorii naturali au jucat întotdeauna un rol important în elaborarea normelor dreptului comercial, determinând conţinutul şi configuraţia lor în diferite sectoare şi având – la rândul lor, tocmai de aceea – un impact apreciabil asupra dezvoltării schimburilor comerciale internaţionale. Referindu-se – în susţinerea acestei teze – la comerţul cu popoare africane, Montesquieu preciza că toate popoarele dezvoltate pot « să facă cu ele un comerţ avantajos ; pot să le facă să aprecieze ca foarte valoroase lucrurile lipsite de orice valoare şi să obţină pentru aceste lucruri preţuri foarte mari ».

Preview document

Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 1
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 2
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 3
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 4
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 5
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 6
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 7
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 8
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 9
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 10
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 11
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 12
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 13
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 14
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 15
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 16
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 17
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 18
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 19
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 20
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 21
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 22
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 23
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 24
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 25
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 26
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 27
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 28
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 29
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 30
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 31
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 32
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 33
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 34
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 35
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 36
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 37
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 38
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 39
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 40
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 41
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 42
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 43
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 44
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 45
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 46
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 47
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 48
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 49
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 50
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 51
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 52
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 53
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 54
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 55
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 56
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 57
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 58
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 59
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 60
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 61
Contractele Comerciale Internaționale - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Contractele Comerciale Internationale.doc

Alții au mai descărcat și

Insolvența în dreptul comercial internațional

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE SECŢIUNEA I Precizări prealabile Din multitudinea participanţilor la raporturile juridice de comerţ...

Contractul de agenție comercială

Contractul de agenţie Prin Legea nr. 509/2002 s-a regle¬mentat statutul juridic al agenţilor comerciali permanenţi, care reprezintă o categorie...

Contractul de Concesiune

1.Cadrul general de reglementare a contractului În legislaţia română, o definiţie a concesiunii întâlnim în art.1, alin.2 din Legea nr.219/1998...

Constituirea Societăților Comerciale

Societatea comercială poate fi definită ca o grupare de persoane constituită pe baza unui contract de societate şi beneficiind de personalitate...

Prescripția în comerțul internațional

Prescripţia extinctivă este o instituţie juridică cu un caracter complex, fiind întâlnită în toate ramurile de drept. Codul Comercial cuprinde în...

Contractul de Leasing

Leasingul-un instrument modern de investitii si finantare Istoria stiintelor economice il considera in primul rand un instrument de finantare...

Dreptul Comercial

Scopul cursului este acela de a avea un corp de economisti bine pregatiti din punct de vedere juridic – comercial care sa poata raspunde cu...

Conspect Drept Comercial

1.Notiunea de obligatie in general Obligatia este un raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ- creditorul, de a cere...

Te-ar putea interesa și

Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional

CAPITOLUL I ASPECTE ALE RAPORTURILOR DE DETERMINARE INTRE COMERTUL INTERNATIONAL SI DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL I.1 Noţiunea de Drept al...

Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale

PREZENTARE Lucrarea mea cuprinde o parte introductivă – conţinând cuvântul înainte şi introducerea generală- conţinutul propriu-zis împărţit în...

Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale

Capitolul I INTRODUCERE I.1. NECESITATEA ADAPTÃRII CONTINUTULUI CONTRACTELOR COMERCIALE INTERNATIONALE Încã de acum câteva decenii se vorbea...

Criterii de clasificare a contractelor comerciale internațional

I. Notiuni asupra comertului international I.l.Acceptiunile notiunii comertului internationl Comertul international si cooperarea economica si...

Aspecte ale Incheierii Contractelor Comerciale Internaționale

CAPITOLUL I GENERALITĂŢI DESPRE ACTIVITĂŢI DE COMERŢ INTERNATIONAL ÎN CONTEXTUL ECONOMIC ACTUAL I.1. Termenii de: actualitate economică; sistem...

Clauza de Hardship în Contractele Comerciale Internaționale și Române

Cap. I Despre contractul de comerţ internaţional în general Comerţul exterior se concretizează în contracte internaţionale, care generează...

Contracte speciale în materia dreptului comercial internațional

CAPITOLUL 1.CONTRACTUL DE VÂNZARE INTERNATIONALA DE BUNURI MATERIALE 1.1.Aspecte juridice fundamentale Contractul extern de vânzare-cumparare...

Noțiunea, importanța și clasificarea clauzelor contractului comercial internațional

I. Noţiuni generale şi importanţa clauzelor contractelor comerciale internaţionale In temeiul principiului libertăţii contractuale, participanţii...

Ai nevoie de altceva?