Insolvența în dreptul comercial internațional

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 31636
Mărime: 113.47KB (arhivat)
Puncte necesare: 13
Proiectul a fost prezentat in cadrul facultatii de REI , Dimitrie Cantemir, Bucuresti ,anul 2006

Cuprins

 1. CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE
 2. SECŢIUNEA I Precizări prealabile
 3. 1. Încetarea de plăţi a debitorului - instituţia falimentului.
 4. SECŢIUNEA A II-A Comerciantul străin în încetare de plăţi
 5. 1. Privire istorică asupra tratamentului străinilor.
 6. 2. Teorii şi sisteme în tratamentul comerciantului străin aflat în încetare de plăţi (în faliment).
 7. CAPITOLUL II EFECTE ALE DECLARĂRII STĂRII
 8. DEINSOLVENŢĂ COMERCIALĂ, ÎN
 9. RAPORTURILE JURIDICE DE DREPT AL
 10. COMERŢULUI INTERNAŢIONAL
 11. SECŢIUNEA I Poziţii doctrinare
 12. SECŢIUNEA A-II-A Efectele asupra bunurilor debitorului
 13. 1. Desesizarea.
 14. 2. Invaliditatea actelor încheiate în perioada suspectă.
 15. 3. Situaţia bunurilor aflate în detenţie precară.
 16. SECŢIUNEA A III-A Sancţiuni aplicate debitorului
 17. SECŢIUNEA A IV-A Înţelegeri ale debitorului falit cu creditorii
 18. CAPITOLUL III PRIVIRE SPECIALĂ ASUPRA PROCEDURILOR
 19. MODERNE CARE ÎNLOCUIESC INSTITUŢIA
 20. FALIMENTULUI
 21. SECŢIUNEA I Sistemul common - law
 22. SECŢIUNEA A II-A Ancheta comercială. Tratamentul preventiv al
 23. întreprinderilor în dificultate efectuat de Tribunalul comercial din Bruxelles
 24. 1. Reforma dreptului întreprinderilor în dificultate.
 25. 2. Organizarea anchetei comerciale.
 26. 3. Metoda de lucru adoptată de tribunalul comercial.
 27. 4. Tipologia dosarelor urmărite.
 28. 5. Concordatul.
 29. CAPITOLUL IV REGLEMENTĂRI ALE COMISIEI NAŢIUNILOR UNITE ÎN DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL
 30. SECŢIUNEA I Comisia Naţiunilor Unite în Dreptul Comerţului Internaţional (UNICITRAL)
 31. 1. Noţiuni generale cu privire la UNICITRAL.
 32. 2. Originea, mandatul şi componenţa.
 33. 3. Rolul UNICITRAL.
 34. SECŢIUNEA A II-A Texte ale Comisiei Naţiunilor Unite în Dreptul Comerţului Internaţional (UNICITRAL)
 35. 1. Ghidul legislativ UNCITRAL în legea insolvabilităţii.
 36. 2. Legea Model în Insolvenţa Transfrontalieră.
 37. CAPITOLUL V LEGEA NR. 637 DIN 7 DECEMBRIE 2002 CU PRIVIRE LA REGLEMENTAREA RAPORTURILOR DE DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT ÎN DOMENIUL INSOLVENŢEI
 38. SECŢIUNEA I Insolvenţa în dreptul internaţional privat român
 39. 1. Aspecte introductive
 40. 2. Raporturile cu statele străine si aplicarea legii la nivel internaţional
 41. 3. Sfera de aplicare
 42. SECŢIUNEA A II-A Aplicabilitatea Legii 637/2002 în raporturile internaţionale
 43. 1. Competenţa în materia recunoaşterii procedurilor străine şi cooperarea cu instanţele străine.
 44. 2. Accesul reprezentanţilor şi al creditorilor străini la instanţele româneşti.
 45. 3. Recunoaşterea procedurilor străine.
 46. 4. Coordonarea mai multor proceduri străine.
 47. 5. Raporturile cu statele membre ale Uniunii Europene.
 48. 6. Sfera de aplicare.
 49. 7. Competenţa internaţională.

Extras din proiect

CAPITOLUL I

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA I

Precizări prealabile

Din multitudinea participanţilor la raporturile juridice de comerţ internaţional, în lucrarea de faţă mă voi opri asupra situaţiei societăţilor comerciale şi comercianţilor persoane fizice aflaţi în dificultate, care desfăşoară activităţi comerciale pe teritoriul altor state decât acela care le-a dat naţionalitatea/cetăţenia, cu implicaţiile directe şi indirecte, patrimoniale şi nepatrimoniale, rezultate din starea de insolvenţă comercială, ca stare specifică de încetare de plăţi şi blocaj economic, caracteristice etapei actuale de recesiune din economia mondială.

Demersul încearcă, totodată, studiul controverselor ivite în căutarea unor soluţii pentru rezolvarea conflictelor de legi în materia falimentului, cu atât mai mult cu cât dreptul comunitar al comercianţilor în dificultate pare a fi încă în gestaţie, iar o abordare punctuală putea, totuşi, fi sperată la sfârşitul mileniului doi. Consider că şi prin argumentele acestei lucrări, fără a avea pretenţia unei propuneri de uniformizare generală a drepturilor substanţiale, putem spera realizarea, într-un viitor apropiat, a unui drept comun al falimentului a cărui premiză o constituie armonizarea dreptului obligaţiilor şi al garanţiilor.

1. Încetarea de plăţi a debitorului - instituţia falimentului.

Comerţul, în genere, dar mai cu seamă comerţul internaţional, în evoluţia sa, s-a întemeiat şi se întemeiază tot mai mult pe credit. Aceasta se traduce prin prezumţia că patrimoniul comerciantului este în orice moment suficient şi adecvat spre a plăti datoriile ajunse la scadenţă, atunci când el se află în încetare de plăţi.

Potrivit dispoziţiilor de drept comun, când un debitor nu-şi respectă angajamentele sale patrimoniale, fiecare creditor în parte îl poate urmări pe debitor în mod individual, procedând, în ultimă instanţă, la executarea silită a averii debitorului. O atare procedură individuală nu face obiectul acestei lucrări, cu atât mai mult cu cât nu este indicată în privinţa comercianţilor din cel puţin două motive: în primul rând, s-ar lăsa mai departe necontrolat patrimoniul în posesia comerciantului debitor, care s-a dovedit inapt să-şi onoreze obligaţiile şi s-ar crea, astfel, noi pericole pentru ceilalţi creditori şi, în general, pentru credit, iar, în al doilea, rând urmărirea individuală aduce rezultate inechitabile faţă de interesul tuturor creditorilor care au drepturi egale asupra patrimoniului debitorului lor comun. Iată de ce încetarea de plăţi a debitorului pentru datoriile sale comerciale nu reprezintă, în anume condiţii, doar incapacitatea de plată a unei datorii ajunse la scadenţă, ci o stare de insolvenţă comercială, care poate fi dedusă din manifestările exterioare ale patrimoniului debitorului din care să rezulte imposibilitatea de satisfacere la scadenţă a tuturor datoriilor, născându-se, astfel, prezumţia inexistenţei mijloacelor de plată necesare.

Starea de insolvenţă comercială este o stare de fapt care poate conduce la starea de drept a falimentului, prin constatarea acesteia de către instanţa judecătorească.

Starea de insolvenţă comercială nu trebuie, însă, confundată cu insolvabilitatea unui comerciant, deoarece, pe când insolvabilitatea înseamnă o stare deficitară a patrimoniului, insolvenţa comercială poate să existe indiferent de rezultatul raportului dintre activul şi pasivul patrimonial. Simplul fapt că activul întrece pasivul nu este suficient a rezolva insolvenţa comercială, deoarece s-ar putea ca activul să nu satisfacă acoperirea pasivului (de pildă când elementele ce compun patrimoniul nu sunt lichide sau sunt investite în operaţii pe termen lung şi, deci, nu pot fi utilizate în plata datoriilor). Tot astfel, dacă pasivul întrece activul nu înseamnă că prin aceasta debitorul nu mai poate face faţă datoriilor (dacă, de pildă, comerciantul debitor se bucură de credit în acest scop).

Trebuie totodată a se distinge între faptul brut material al neplăţii datoriilor şi starea de fapt complexă a încetării plăţilor. Dacă neplata datoriilor se evidenţiază în mod imediat şi sigur, ca fapt material pur şi simplu, starea juridică de încetare de plăţi nu apare decât mai în urmă ca o consecinţă a neplăţii

Preview document

Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 1
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 2
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 3
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 4
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 5
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 6
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 7
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 8
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 9
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 10
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 11
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 12
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 13
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 14
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 15
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 16
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 17
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 18
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 19
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 20
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 21
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 22
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 23
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 24
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 25
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 26
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 27
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 28
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 29
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 30
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 31
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 32
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 33
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 34
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 35
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 36
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 37
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 38
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 39
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 40
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 41
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 42
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 43
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 44
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 45
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 46
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 47
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 48
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 49
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 50
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 51
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 52
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 53
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 54
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 55
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 56
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 57
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 58
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 59
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 60
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 61
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 62
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 63
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 64
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 65
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 66
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 67
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 68
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 69
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 70
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 71
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 72
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 73
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 74
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 75
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 76
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 77
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 78
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 79
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 80
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 81
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 82
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 83
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 84
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 85
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 86
Insolvența în dreptul comercial internațional - Pagina 87

Conținut arhivă zip

 • Insolventa in Dreptul Comercial International.doc

Alții au mai descărcat și

Contractele Comerciale Internaționale

CAPITOLUL I – DREPTUL COMERCIAL INTERNAŢIONAL-INTRODUCERE, SCURT ISTORIC 1.1 INTRODUCERE În viaţa mondială , în condiţiile în care colaborarea şi...

Uzanțele comerciale uniforme internaționale

CAPITOLUL I 1. Vânzarea comerciala internationala generalitati. Contractele speciale, ca parte integranta a dreptului privat, a obligatiilor...

Legea model UNCITRAL privind insolvența transfrontalieră

1.Aspecte introductive Dezvoltarea fara precedent a comertului pe plan mondial, adus în mod proportional la multiplicarea falimentelor...

Contracte de Intermediere

I.Aspecte introductive A. Reglementări interne şi internaţionale Evoluţia economică a societăţii a dus la o creştere a volumului de afaceri aşa...

Contractul de vânzare-cumpărare în comerțul internațional

1. Consideratii introductive Contractul de vanzare-cumparare internationala constituie principalul instrument juridic prin care se desfasoara...

Premisele organizării UNCITRAL

1. Ce inseamna UNCITRAL UNCITRAL este organismul legal central in cadrul sistemului Natiunilor Unite in domeniul dreptului comercial...

Dreptul Comercial

Scopul cursului este acela de a avea un corp de economisti bine pregatiti din punct de vedere juridic – comercial care sa poata raspunde cu...

Drept Comercial - Suport Curs

Capitolul I NOTIUNI INTRODUCTIVE DESPRE DREPTUL COMERCIAL Sectiunea 1. Notiuni generale Dezvoltarea economiei de piata a marcat o noua abordare a...

Te-ar putea interesa și

Regimul Juridic al Falimentului în Dreptul Comerțului Internațional

Capitolul I Introducere Într-o lume a globalizarii, având la baza mobilitatea factorilor de productie si posibilitati atât de complexe de...

Piața de capital

Introducere Motivul alegerii temei Piața de capital și Investițiile străine în România, pentru elaborarea lucrarii de licență a fost acela de a...

Insolvența în context european - proceduri și participanți

Insolventa in context european: proceduri si participanti 1. Procedura insolventei si participantii la aceasta 1.1. Insolventa comerciala...

Legea model UNCITRAL privind insolvența transfrontalieră

1.Aspecte introductive Dezvoltarea fara precedent a comertului pe plan mondial, adus în mod proportional la multiplicarea falimentelor...

Regulamentul consiliului Uniunii Europene nr 1346 din 29 mai 2000 privind procedurile de faliment - aspecte generale

Capitolul I.Clarificări conceptuale Din punct de vedere etimologic, denumirea de procedură a falimentului derivă din <<faillir>>, cuvânt care...

Criza Financiară și Insolvența Autorităților Administrației Publice

Cap. 1 Criza financiară Criza financiară şi economică actuală pare să fie fără precedent în ultima jumătate de secol. Întreaga lume pare astăzi că...

Insolvența în dreptul comparat

Insolventa este definita de lege ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti pentru...

Procedura Reorganizării Judiciare și a Falimentului

Perspectiva aderării României la Uniunea Europeană şi dobândirea, în cursul anului 2004 a unui statut de economie de piaţă funcţională din partea...

Ai nevoie de altceva?