Elemente de Drept și Legislație Economică

Curs
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 6473
Mărime: 35.94KB (arhivat)
Publicat de: Panait Rotariu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ dr.E. Florescu, Asistent. Univ. drd A.C Tarsia

Extras din curs

I CADRUL VIEŢII JURIDICE

Noţiunea de „Drept” sau de „drept obiectiv” înseamnă ansamblul regulilor de conduită aplicabile raporturilor dintre oameni şi societate, într-un stat.

Dreptul obiectiv este de fapt, dreptul pozitiv adică, totalitatea regulilor juridice în vigoare şi aplicabile într-un stat, la un moment dat .

Dreptul obiectiv se împarte în dreptul public şi dreptul privat.

Dreptul public cuprinde ansamblul de norme juridice care vizează interese publice sau colective, organizând statul şi raporturile dintre stat şi/sau autorităţile publice ale statului, şi celelalte persoane.

Normele dreptului public sunt imperative, ceea ce înseamnă că persoanele nu pot deroga sau contraveni acestora, prin actele (sau faptele) lor, orice încălcare a acestor norme fiind sancţionată cu nulitatea absolută a actului şi/sau cu atragerea răspunderii pentru fapta ilicită.

Dreptul privat cuprinde ansamblul de norme juridice care vizează interese private, disciplinând raporturile născute din interes individual al persoanelor.

Normele dreptului privat sunt, în marea majoritate, supletive sau dispozitive, ceea ce înseamnă că persoanele pot deroga de la acestea şi pot să-şi reglementeze liber raporturile. Aceste norme devin aplicabile doar în cazul în care, persoanele nu au convenit altfel, sau în cazul în care, reglementarea ( contractul) ori faptele părţilor, contravin ordinea publică, morala sau configurează abuzul de drept.

Încălcarea normelor de drept privat este sancţionată cu nulitatea relativă şi/sau cu atragerea răspunderii pentru fapta ilicită, a cărei gravitate este considerată de lege, mai redusă decât în cazul încălcării normei imperative.

Noţiunea de drepturi se referă la prerogative, facultăţi, posibilităţi pe care dreptul obiectiv (pozitiv) le recunoaşte persoanelor, şi de care, persoanele se pot prevala în relaţiile inter-personale apelând la protecţia asigurată prin intervenţia autorităţilor publice.

Aşadar, dreptul şi drepturile nu există în abstract, fiind edictate şi recunoscute participanţilor la viaţa juridică adică, subiectelor raporturilor inter-personale.

În privinţa raporturilor inter-personale, distingem între noţiunea de raport social şi raport juridic.

Noţiunea de raport social se referă la aprecierea societăţii faţă de moralitatea, educaţia, atitudinea sau conduita unei persoane.

Raporturile sociale nu intră sub protecţia normelor juridice fiind supuse doar normelor morale .

Noţiunea de raport juridic se referă la protecţia anumitor relaţii sociale asigurată de stat prin norme juridice specifice drepturilor şi obligaţiilor corelative, izvorâte din actul juridic încheiat de părţi sau din fapta juridică (licită sau ilicită) săvârşită ori evenimentul produs (naştere, deces, fulger, inundaţii, îngheţ, etc.)

II. PARTICIPANŢII LA VIAŢA JURIDICĂ

Orice raport juridic se naşte între persoane care devin subiecte de drepturi şi obligaţii.

1. Subiectele raportului juridic pot fi numai oamenii.

Cu scopul de a evidenţia modul individual sau ca grup organizat, în care oamenii participă la raporturi juridice, distingem între persoane:

- fizice

- juridice

Persoana fizică se identifică prin nume, prenume, sex, cetăţenie, domiciliu, etc. iar persoana juridică prin forma organizatorică, denumire, naţionalitate, sediu, etc.

2. Condiţiile dobândirii calităţii de persoană juridică

Nu orice entitate colectivă are calitatea de persoană juridică.

Pentru a dobândi această calitate este necesară întrunirea cumulativă a trei condiţii: - 1. - o organizare de sine stătătoare adică o structură internă şi unitară care să-i permită să acţioneze în raporturile cu alte persoane. Exemplu, societatea comercială are adunare generală, consiliu de administraţie, comisia de cenzori, deci organ de conducere, organ de executare şi de reprezentare şi organ de control.

Preview document

Elemente de Drept și Legislație Economică - Pagina 1
Elemente de Drept și Legislație Economică - Pagina 2
Elemente de Drept și Legislație Economică - Pagina 3
Elemente de Drept și Legislație Economică - Pagina 4
Elemente de Drept și Legislație Economică - Pagina 5
Elemente de Drept și Legislație Economică - Pagina 6
Elemente de Drept și Legislație Economică - Pagina 7
Elemente de Drept și Legislație Economică - Pagina 8
Elemente de Drept și Legislație Economică - Pagina 9
Elemente de Drept și Legislație Economică - Pagina 10
Elemente de Drept și Legislație Economică - Pagina 11
Elemente de Drept și Legislație Economică - Pagina 12
Elemente de Drept și Legislație Economică - Pagina 13
Elemente de Drept și Legislație Economică - Pagina 14
Elemente de Drept și Legislație Economică - Pagina 15
Elemente de Drept și Legislație Economică - Pagina 16
Elemente de Drept și Legislație Economică - Pagina 17
Elemente de Drept și Legislație Economică - Pagina 18
Elemente de Drept și Legislație Economică - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Elemente de Drept si Legislatie Economica.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul Comerțului Internațional

1. NOŢIUNI GENERALE. NORME CONFLICTUALE – NORME DE DREPT MATERIAL (SUBSTANŢIAL). Raporturile juridice de drept al comerţului internaţional sunt...

Drept Comercial Român

Titlul I INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI COMERCIAL Capitolul I. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL Secţiunea I Definiţia şi obiectul dreptului...

Drept Comercial Român

DREPT COMERCIAL ROMÂN Capitolul 1 Noţiuni introductive privind dreptul comercial 1. 1. Precizări prealabile Din punct de vedere economic,...

Societăți comerciale

Conceptul de societate comerciala (I) Originea si evolutia Societas romana Indiviziune Fara personalitate juridica, fara patrimoniu propriu...

Legislație comercială

Rolul social al dreptului În societatea omenească acțiunile omului sunt determinate de trebuințele sale. Aceste acțiuni, individuale sau și comune...

Sinteze Drept Comercial

Capitolul I. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL ROMÂN 1.1. Notiune, definitie, obiect A. Notiune Denumirea de drept comercial –...

Te-ar putea interesa și

Politică de dezvoltare urbană în România

În prezenta lucrare îmi propun să prezint situaţia dezvoltării urbane, atăt la nivelul Uniunii Europene, cât şi la nivelul naţional şi local. Am...

Finanțele Publice

Finanţele publice au apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a societăţii, fiind strâns legate de istoria statului şi dreptului. De-a lungul...

Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar

Integrarea României în Uniunea Europeană are o miză extrem de puternică, privită la nivel tridimensional: individ, firmă şi societate. Este evident...

Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale

Introducere Pe piaţa concurenţială aferentă anului 2009 nu există sistemul fiscal perfect, fără neajunsuri, dar crearea lui reprezintă un ţel al...

Analiza Gradului de Integrare a României în Comerțul Internațional Contemporan

Comerţul internaţional reprezintă modalitatea esenţială prin care se efectuează circuitul de valori şi are ca obiectiv schimbul de produse şi...

Înregistrările și interceptările audio-video și telefonice - mijloace de probă în procesul penal

Capitolul 1. Consideratii preliminare referitoare la mijloacele de proba audio-video in cadrul sistemului probator Orice persoana are dreptul la...

Managementul Public în Context European

Introducere Societatea româneasca se afla într-un proces de schimbare în care toate elementele de ordin economic, social, politic, civic au...

Organizația mondială a comerțului

INTRODUCERE Tendinţa către sistemul comercial multilateral este determinată de evoluţia adîncirii proceselor economice internaţionale, a...

Ai nevoie de altceva?