Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 28589
Mărime: 129.64KB (arhivat)
Publicat de: Manole Bodea
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tighineanu

Extras din curs

Tema 2: Activitatea de întreprinzător. Reglementarea juridică a activităţii de întreprinzător

1. Definiţia activităţii de întreprinzător şi elementele ei constitutive.

2. Genuri de activităţi antreprenoriale.

3. Tipurile activităţii de întreprinzător

4. Principalele obligaţiuni ale întreprinzătorului.

4.1 Obligaţiunea de licenţiere

4.2 Alte obligaţiuni

1.Definiţia activităţii de întreprinzător şi elementele ei distinctive.

Prin activitatea de întreprinzător se subînţelege activitatea de fabricare a producţiei, de executare a lucrărilor şi de prestare a serviciilor, desfăşurată de cetăţeni şi de asociaţiile acestora în mod independent, din propria iniţiativă, în numele şi cu riscul propriu, sub răspunderea lor patrimonială, în scopul asigurării unei surse de venituri permanente (Legea nr. 845/1992, art. 1).

În calitate de întreprinzător, după cum reiese din definiţia legală, poate activa o persoană fizică sau juridică, care efectuează orice gen de activitate economică neinterzisă de lege, precum ar fi: producerea bunurilor materiale, intermedierea comercială, activitatea de comerţ (vânzarea-cumpărarea), operaţiile cu valorile mobiliare etc.

Persoana fizică, fără a constitui o persoană juridică, poate desfăşura activitatea dată, dacă:

- a obţinut patenta de întreprinzător;

- a înregistrat o întreprindere individuală;

- a înregistrat o gospodărie ţărănească.

Codul civil clasifică persoanele juridice în persoane juridice cu scop lucrativ şi persoane juridice cu scop nelucrativ (art. 55), dreptul de a desfăşura activitatea de întreprinzător având-o cele cu scop lucrativ (societăţile comerciale, societăţile cooperatiste, întreprinderile de stat şi municipale).

Luând în considerare importanţa acestei activităţi, statul permite practicarea ei numai după înregistrarea oficială. Prin înregistrare se urmăresc mai multe scopuri, dintre care cele mai importante sunt: efectuarea unui control asupra persoanei care practică activitatea de întreprinzător, contracararea activităţii ilegale, ţinerea unei evidenţe statistice în vederea reglementării economiei, promovarea politicii de impozitare, informarea publicului asupra identităţii şi capacităţii persoanelor înregistrate.

Din definitia dreptului afacerilor, reies şi principalele elemente ale activităţii de întreprinzător:

Activitatea independentă presupune libertatea întreprinzătorului în alegerea obiectului viitoarei activităţi şi a metodelor de lucru, inadmisibilitatea imixtiunii în afacerile private. Întreprinzătorul activează din propria voinţă şi în interesul său propriu.

Activitatea independentă a întreprinzătorului are, totuşi, anumite limite, astfel că nu putem vorbi de libertate totală. Independenţa lui poate fi limitată de actele normative, dar numai în măsura necesară asigurării securităţii statului, ordinii publice, sănătăţii, drepturilor şi libertăţilor legale ale altor persoane etc.

Activitatea din proprie iniţiativă este activitatea care se exercită prin propriul spirit de întreprinzător şi propria ingeniozitate. Iniţiativa trebuie să fie raţională, întemeiată, reală şi legală. Nimeni nu poate fi obligat să practice activitatea de întreprinzător.

Activitatea în nume propriu este desfăşurată de întreprinzător sub denumirea de firmă proprie, dacă este persoană juridică cu scop lucrativ, iar de întreprinzătorul individual sub numele său, care trebuie să fie inclus în denumirea de firmă. Denumirea de firmă şi numele individualizează întreprinzătorul în activitatea sa.

Activitatea pe riscul propriu şi sub răspunderea patrimonială proprie. Riscul activităţii de întreprinzător, spre deosebire de alte noţiuni juridice ale riscului, poate fi definit ca activitatea acestuia pe piaţă, în condiţiile incerte referitoare la posibilul câştig sau pierdere, când cel care ia decizia, nefiind în stare să prevadă faptul dacă va obţine profit sau va suferi pierderi, trebuie, totuşi, să opteze pentru una din deciziile optime.

Răspunderea materială a întreprinzătorului este diversă, în funcţie de forma organizatorico-juridică, şi intervine atunci când activitatea sa este ineficientă sau când nu şi-a onorat obligaţiile.

Activitatea în scopul asigurării unei surse de venit permanent. Activitatea de întreprinzător presupune obţinerea sistematică a unei surse de venit, ca rezultat al unei activităţi continue, şi nu ocazionale.

2.Genurile activităţii de întreprinzător pot fi deduse din definiţia dată la art.1 al Legii nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi: fabricarea producţiei, executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor. În definiţie nu a fost indicată cea mai răspândită activitate – comercializarea mărfurilor şi a produselor. Mai sunt şi alte genuri de activitate reglementate de legislaţie: activităţile bancare, de investiţii, operaţiunile cu valorile mobiliare, de asigurare etc.

În legislaţia altor state acţiunile întreprinse de agenţii economici în procesul activităţii lor sunt denumite acte sau fapte de comerţ (Franţa, România).

Producerea mărfurilor este acel tip de activitate economică cu caracter general, care are ca obiect transformarea materiilor prime şi a materialelor în produse noi cu o valoare mai mare.

Executarea lucrărilor este activitatea economică prin care întreprinzătorul se obligă să îndeplinească, într-un termen stabilit, o anumită lucrare, fie din propriul material, fie din materialul beneficiarului. Acestea sunt lucrări de construcţii, montaj.

Prestarea serviciilor este acel gen de activitate economică destinată satisfacerii necesităţilor persoanelor fizice şi juridice prin acordarea diferitelor servicii: consultative, de transport, de asigurare, de deservire socială etc.

Comercializarea mărfurilor şi produselor. Tot spectrul de produse şi servicii sunt destinate, în general, consumatorilor. Comercializarea mărfurilor poate fi făcută direct şi nemijlocit de către producător prin magazine sau depozite angro proprii ori prin intermediari (firme de distribuţie).

Toate mărfurile şi serviciile sînt destinate consumatorilor. între producător şi consumator însă există de regulă unul sau mai mulţi intermediari, altfel spus, comercianţi, care cumpără de la producător mărfuri pentru a le revinde fie consumatorilor nemijlocit, fie altor comercianţi. Actul de comercializare presupune transferul dreptului de proprietate asupra unui bun de la vânzător la cumpărător.

3.Tipurile activităţii de întreprinzător

După importanţa pentru societate, activităţile de întreprinzător pot fi clasificate în: activităţi interzise; activităţi monopol de- stat; activităţi monopoluri naturale, activităţi supuse licenţierii; activităţi practicate în baza patentei de întreprinzător; activităţi care pot fi practicate liber, fără autorizaţie specială.

Activităţile interzise. Legislaţia nu conţine o listă a activităţilor economice interzise aşa cum fusese anterior94. în lipsa unor reglementări exprese, în această listă se includ activităţile care pot să aducă un profit material şi pentru care este prevăzută o pedeapsă penală sau administrativă.

Potrivit Codului penal nr.985/2002, se interzic şi se sancţionează: activitatea mercenarilor (art.141), traficul de fiinţe umane (art.165), traficul de copii (art.206), munca forţată (art.168), practicarea ilegală a medicinii şi activităţii farmaceutice (art.214), proxenetismul (art.220) etc.

Activităţile monopol de stat sunt desfăşurate exclusiv de organe ale statului sau de persoane juridice constituite de stat. Monopolul de stat este definit ca situaţie în care un număr limitat de agenţi economici sunt învestiţi de către autorităţile administraţiei publice cu dreptul exclusiv sau cu drepturi exclusive de desfăşurare a unei anumite activităţi aducătoare de profit. Potrivit Legii nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, art. 10 alin.(3), numai întreprinderilor de stat li se permite să desfăşoare următoarele activităţi:

- prepararea şi vânzarea substanţelor narcotice, cu efect puternicşi toxice, inclusiv semănatul, cultivarea şi desfacerea culturilor ce conţin substanţe narcotice şi toxice;

- tratamentul prin intervenţie chirurgicală şi metode invazive, supravegherea şi tratamentul femeilor gravide, bolnavilor care suferă de narcomanie, boli canceroase, boli cantagioase, periculoase şi deosebit de periculoase, inclusiv de boli dermatovenerice infecţioase, precum şi de boli psihice în forme agresive, eliberarea avizelor corespunzătoare;

- efectuarea expertizei pentru determinarea pierderii temporare sau stabile a capacităţii de muncă, precum şi a examenelor şi controalelor medicale periodice şi preventive decretate ale cetăţenilor;

- tratamentul animalelor ce suferă de boli deosebit de periculoase;

- confecţionarea ordinelor şi medaliilor;

- producerea emblemelor ce confirmă achitarea impozitelor şi taxelor de stat;

- prestarea serviciilor poştale (cu excepţia poştei exprese), telegrafice, serviciilor de telecomunicaţii internaţionale, confecţionarea timbrelor poştale;

- confecţionarea şi comercializarea tehnicii de luptă şi militare speciale, oricăror feluri de arme, precum şi reparaţia acestora (cu excepţia armelor sportive şi de vânătoare), confecţionarea şi comercializarea muniţiilor şi substanţelor explozive;

- evidenţa de stat, înregistrarea de stat şi inventarirea tehnică (inclusiv paşaportizarea) bunurilor imobile, restabilirea documentelor pentru dreptul de proprietate şi administrarea acestora;

- imprimarea şi baterea monedei, imprimarea hârtiilor de valoare de stat;

Preview document

Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 1
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 2
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 3
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 4
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 5
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 6
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 7
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 8
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 9
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 10
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 11
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 12
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 13
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 14
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 15
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 16
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 17
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 18
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 19
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 20
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 21
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 22
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 23
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 24
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 25
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 26
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 27
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 28
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 29
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 30
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 31
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 32
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 33
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 34
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 35
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 36
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 37
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 38
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 39
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 40
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 41
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 42
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 43
Activitatea de întreprinzător - reglementarea juridică a activității de întreprinzător - Pagina 44

Conținut arhivă zip

  • Activitatea de Intreprinzator - Reglementarea Juridica a Activitatii de Intreprinzator
    • T 5 REORGANIZARE.doc
    • tema 2 Regl jur(1).doc
    • tema 3 subiectele dr afac.doc
    • Tema 4 Soc Comerc.doc

Alții au mai descărcat și

Izvoarele Dreptului Afacerilor

I.Cutuma ca izvor de drept Înţelegerea evoluţiei dreptului în decursul timpului implică cunoaşterea - între altele - a conturării şi dezvoltării...

Noțiuni Introductive privind Dreptul Afacerilor

1.1.Dispoziţii generale. Denumirea drept al afacerilor sugerează ieea că acest drept reprezintă un ansamblu de norme juridice care reglementează...

Modificarea Societății Comerciale

Condiţiile economice pot determina modificarea societăţii comerciale; astfel asociaţii pot considera utilă mărirea sau reducerea capitalului...

Drept Bancar și Valutar

In perioada Romei antice si a evului mediu apar primele banci. Prima atestare documentara dateaza in perioada 3400-3200 inaintea erei noastre. A...

Drept Comercial

Capitolul 1. SOCIETĂŢILE COMERCIALE 1. 1. Reglementare Deoarece reglementarea privind societăţile comerciale cuprinsă în Codul comercial era...

Drept Comunitar

Criza scaunului gol este vorba de perioada celui de-al doilea semestru 1965 cand, datorita divergentelor legate de trecerea la voturi cu majoritate...

Curs Dreptul Mediului

Mediul reprezinta un ansamblu de conditii si elemente naturale ale Terrei, respectiv aer, apa, sol, subsol, aspectele caracteristice ale...

Drept Administrativ

Drept administrativ Are 2 sensuri: Stiinta, care se ocupa cu studiul institutiilor dreptului administrativ (raportul juridic, norme, izvoare,...

Te-ar putea interesa și

Reglementarea Juridică a Transportului de Persoane

INTRODUCERE Actualitatea investigaţiei: La momentul actual, atît pentru legislaţia Republicii Moldova, cît şi pentru legislaţia fostelor republici...

Cerințele Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND ACTUL JURIDIC CIVIL 1.1. Noţiunea de act juridic civil Actul juridic civil reprezintă o manifestare de...

Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale

INTRODUCERE Societăţile comerciale sunt cel mai adecvat instrument juridic de drenare a energiilor umane şi financiare pentru realizarea unor...

Impozitarea Venitului Persoanelor Juridice

INTRODUCERE „In viaţă nu este nimic inevitabil decît moartea şi impozitele „ Benjamin Franklin Actualitatea cercetării şi gradul de investigaţie...

Problemele reformării proprietății în perioada de tranziție la economia de piață

Întroducere Cele mai valoroase soluţii concepute de omenire în urma evoluţiei ştiinţei economice sînt principiile economiei orien¬tate social...

Contabilitatea accizelor și altor taxe în Republica Moldova

Accizele sunt reglementate de titlul IV al Codului fiscal. Acciz – reprezintă un impozit general de stat pentru limitarea producţiei, importului şi...

Negustori și Comercianți

Comerciantul este persoana care in nume propriu si pe riscul sau cumpara si vinde marfuri si valori mobiliare pentru a obtine profit,facand...

Noțiuni de drept și drept economic

1. Notiuni juridice despre Drept, Economie, Piata. Dreptul este stiința care studiază regulile și legile conviețuirii în societate. De asemenea,...

Ai nevoie de altceva?