Actul Juridic

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 5423
Mărime: 23.53KB (arhivat)
Publicat de: Stanca Mihalcea
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Actul juridic (denumit în continuare „aj”) reprezintă manifestarea de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice (adică de a naşte, de a modifica sau de a stinge un raport juridic concret).

Noţiunea de „act juridic” este utilizată în 2 accepţiuni:

- negotium – însăşi manifestarea de voinţă a părţilor exprimată cu scopul de a produce efecte juridice;

- instrumentum – documentul, înscrisul în care se concretizează, se consemnează manifestarea de voinţă.

A. Clasificare (analiza sistematică a aj prin clasificare):

a) după numărul părţilor:

- aj unilateral – ia naştere prin manifestarea de voinţă a unei singure părţi (oferta, acceptarea ofertei, promisiunea publică de recompensă, testamentul, denunţarea unui contract, confirmarea unui act anulabil, recunoaşterea unui copil etc.);

- aj bilateral – ia naştere prin manifestarea de voinţe a 2 părţi (în acest context, părţile reprezintă persoanele cu interese contrare sau, cel puţin, distincte între care se încheie aj). Acest aj poartă denumirea de contract sau conventie;

- aj multilateral – ia naştere prin manifestarea de voinţe a 3 sau mai multe părţi.

b) după scopul urmărit la încheierea lor:

- aj cu titlu oneros – fiecare parte îşi procură (obţine) reciproc câte un folos (avantaj) patrimonial. La rândul lor, aj cu titlu gratuit se subclasifică în:

i. aj comutative –în care părţile cunosc sau pot cunoaşte existenţa şi întinderea obligaţiilor ce le revin din chiar momentul încheierii aj cu titlu oneros (ex. vânzare-cumpărare);

ii. aj aleatorii – în care părţile au în vedere posibilitatea unui câştig sau riscul unei pierderi de care fac să depindă existenţa sau întinderea obligaţiilor (ex. contractul de asigurare, de rentă viageră, jocul sau prinsoarea)

- aj cu titlu gratuit – o parte procură un folos patrimonial celeilalte părţi fără a urmări obţinerea altui folos în schimb. La rândul lor, aj cu titlu gratuit se subclasifică în:

i. liberalităţi – aj cu titlu gratuit în temeiul cărora dispunătorul urmează să transmită gratificatului (beneficiarului) un bun, o fracţiune de patrimoniu sau un patrimoniu (ex. donaţia şi testamentul)

ii. acte dezinteresate – aj cu titlu gratuit prin care dispunătorul procură un avantaj patrimonial gratificatului fără a-şi micşora prin aceasta patrimoniul (adică nici un bun nu urmează să iasă din patrimoniul dispunătorului) – (ex. mandatul gratuit, împrumutul fără dobândă).

c) după efectele produse:

- aj constitutive – prin care se crează raporturi juridice noi – drepturi şi obligaţii inexistente anterior, ca atare – (ex. constituirea unui uzufruct, unei ipoteci etc.);

- aj translative – prin care se transmite un drept dintr-un patrimoniu în altul (ex. vânzarea-cumpărarea, schimbul, cesiunea de creanţă);

- aj declarative – prin care se consolidează se definitivează drepturi preexistente (ex. partajul, tranzacţia).

d) după momentul în care îşi produc efectele:

- aj între vii (inter vivos) – îşi produc efectele în timpul vieţii părţilor între care se încheie;

- aj pentru cauză de moarte (mortis causa) – îşi produc efectele numai la moartea autorului lor, fiind facute tocmai în considerarea morţii (ex.testamentul, asigurarea de viaţă, înfiinţarea unei fundaţii testamentare).

e) după importanţa sau gravitatea lor:

- aj de conservare – prin care se preîntâmpină pierderea unui drept, se păstrează un drept în patrimoniul unei persoane (în raport de cheltuielile pe care le presupune, aj de conservare este întotdeauna un act avantajos, în sensul ca presupune cheltuieli de o valoare mult mai mică decât valoarea dreptului la a cărei salvare se tinde) – (ex. întreruperea curgerii termenului de prescripţie extinctivă, înscrierea dreptului de proprietate în Cartea funciară etc.);

- aj de administrare – prin care se tinde la o punere în valoare, la o normală exploatare a unui bun sau a unui patrimoniu (ex. perceperea, încasarea şi folosirea fructelor şi a veniturilor, reparaţiile de întreţinere, asigurarea unor bunuri etc.);

Preview document

Actul Juridic - Pagina 1
Actul Juridic - Pagina 2
Actul Juridic - Pagina 3
Actul Juridic - Pagina 4
Actul Juridic - Pagina 5
Actul Juridic - Pagina 6
Actul Juridic - Pagina 7
Actul Juridic - Pagina 8
Actul Juridic - Pagina 9
Actul Juridic - Pagina 10
Actul Juridic - Pagina 11
Actul Juridic - Pagina 12
Actul Juridic - Pagina 13
Actul Juridic - Pagina 14
Actul Juridic - Pagina 15
Actul Juridic - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Actul Juridic.doc

Alții au mai descărcat și

Drept Financiar

1. Caracterizati originea conceptului financiar Finantele au aparut drept urmare a accentuarii diviziunii sociale a muncii , a dezvoltarii pina...

Dreptul funciar în Republica Moldova

Tema1: Introducere in Dreptul Funciar 1. Raporturile funciare. Obiectul de reglementare a DR. Funciar. 2. Definitia, principiile, metodele DR....

Teoria Generală a Dreptului

CAPITOLUL I SISTEMUL ŞTIINŢEI DREPTULUI. LOCUL TEORIEI GENERALE A DREPTULUI ÎN SISTEMUL ŞTIINŢEI DREPTULUI 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ROLUL...

Posesia

Proboematica legata de posesie ca stare de fapt ocrotita juridiceste In legatura cu stapanirea unui bun se pot distinge 3 situatii juridice: 1-sa...

Dreptul Afacerilor

12.1. Institutia insolventei, indiferent de denumirea de care a beneficiat in timp, este una traditionala, avand inceputurile pierdute in...

Constituirea societăților comerciale

Societatea comercială se constituie, în principiu, parcurgându-se două etape: I. Întocmirea actului constitutiv. II. Înmatricularea societăţii...

Subiectele Dreptului Internațional

1. Preliminarii Dreptul internaţional reprezintă ansamblul de reguli şi principii ce reglementează relaţiile şi conduita statelor între ele....

Istoria Dreptului Românesc

Evoluţia raporturilor juridice în spaţiul geto-dacic: • Particularităţi politice, sociale şi juridice ale populaţiei de la N Dunării din...

Te-ar putea interesa și

Nulitatea. rezoluția și rezilierea - sancțiuni de drept civil

Introducere În decursul timpului, concepţia despre nulitatea actului juridic civil a cunoscut o anumită evoluţie. În dreptul român nulitatea...

Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil

Introducere „Binefacerea cea mai mare pentru oameni este să dea şi să trăiască sub legi civile bune, ele îmblânzesc puterea şi o ajută să se facă...

Actul Juridic

Prin act juridic civil se inţelege manifestarea de voinţă facută cu intenţia de a produce efecte juridce, adică de a naşte sau stinge un aport...

Efectele Actului Juridic Civil

Noţiuni generale I. Noţiunea de efecte ale actului juridic civil Actul juridic este manifestarea de voinţă făcută în scopul de o produce efecte...

Principiul forței obligatorii a actului juridic civil

INTRODUCERE Scopul pentru care se încheie un act juridic este, prin definiţie, tocmai producerea de efecte juridice. Care sunt aceste efecte, ce...

Actul Juridic și Efectele Sale

Capitolul I. Noţiunea şi clasificarea actelor juridice civile 1. Noţiunea actelor juridice civile Cunoaşterea actului juridic civil este nu numai...

Efectele Actului Juridic Civil

Actul juridic civil Notiunea actului juridic civil Izvoarele raportului juridic civil cuprind, pe langa evenimentele juridice (fapte care se...

Efectele Actului Juridic

Efectele actului juridic civil constau în drepturile subiective şi obligaţiile civile corelative care se nasc, se modifică sau se sting prin...

Ai nevoie de altceva?