Cambia

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 6176
Mărime: 26.43KB (arhivat)
Publicat de: David Ion Nistor
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. CAPITOLUL I ISTORIC 2
 2. CAPITOLUL II NOŢIUNEA SI CARACTERELE CAMBIEI 2
 3. Secţiunea I NOŢIUNEA CAMBIEI 2
 4. Secţiunea a II-a CARACTERELE CAMBIEI 3
 5. CAPITOLUL III CONDIŢIILE DE FORMĂ ALE CAMBIEI 5
 6. CAPITOLUL IV TRANSMITEREA CAMBIEI (GIRUL) 8
 7. Secţiunea I MODURI DE TRANSMITERE A CAMBIEI 8
 8. Secţiunea a II-a NOŢIUNEA GIRULUI 8
 9. Secţiunea a III-a CONDIŢIILE DE VALABILITATE A GIRULUI 9
 10. CAPITOLUL V PLATA CAMBIEI 11
 11. Secţiunea I REGULILE GENERALE PRIVIND PLATA CAMBIEI 11
 12. BIBLIOGRAFIE 16

Extras din curs

CAPITOLUL I

ISTORIC

Nu există o părere generală acceptată cu privire la originea cambiei şi la epoca în care se situează apariţia acestei instituţii juridice. Este cert că antichitatea greco-romană a cunoscut operaţia care a devenit în urmă conţinutul cambiei şi anume remiterea unei sume de bani de pe o piaţă pe alta prin intermediul unui document care atestă vărsământul.

Însă între „permutatio” din timpul romanilor şi „cambium” din Evul Mediu nu se poate face decât o simplă analogie.

Din punct de vedere economic au fost determinanţi pentru crearea cambiei următorii factori :

- nesiguranţa transporturilor;

- marea densitate de monede;

- interzicerea exportului de capitaluri.

Iar din punct de vedere juridic, lipsa de transmisibilitate liberă a creditelor şi reprezentare procesuală.

CAPITOLUL II

NOŢIUNEA SI CARACTERELE CAMBIEI

Secţiunea I NOŢIUNEA CAMBIEI

Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin nu dă o definiţie a cambiei. Ea cuprinde însa anumite dispoziţii privind cuprinsul cambiei pe baza cărora se poate defini acest titlu de credit.

Cambia este un înscris prin care o persoană, denumită trăgător sau emitent, dă dispoziţie altei persoane, numită tras, să plătească la scadenţă unei a treia persoane, numită beneficiar, sau la ordinul acesteia, o sumă de bani determinată, la o dată precisă şi în locul arătat.

Cambia implică participarea a trei persoane:

- trăgătorul (emitentul) este persoana care emite titlul; el dă dispoziţia să se plătească o sumă de bani. Prin semnătura sa, trăgătorul îşi asumă obligaţia de a face să se plătească suma de bani beneficiarului de către tras. Emitentul înscrisului poartă denumirea de trăgător, deoarece “trage” titlul asupra debitorului care este obligat să efectueze plata;

- trasul este persoana căreia i se adresează dispoziţia (ordinul) de a plăti o sumă de bani;

- beneficiarul este persoana căreia sau la ordinul căreia urmează să se facă plata de către tras.

Creanţa pe care o are trăgătorul faţă de tras, izvorâtă din raportul juridic fundamental stabilit între ei, se numeşte proviziunea sau acoperirea cambiei. Întrucât la rândul său trăgătorul este debitor al beneficiarului, el emite cambia pentru a stinge propria sa datorie. Creanţa beneficiarului faţa de trăgător se numeşte valoare furnizată. Dacă beneficiarul este şi el debitorul altei persoane şi doreşte să efectueze plata cu aceeaşi cambie, va înscrie pe spatele cambiei menţiunea de a se plăti creditorului sau la ordinul acestuia. Această menţiune se numeşte gir sau andosare. Beneficiarul care a înscris menţiunea este girant, iar noul beneficiar este giratar. Dacă beneficiarul iniţial sau giratarul vor să obţină suma în numerar înainte de termenul înscris pe cambie, ei pot recurge la scontarea cambiei, prezentând-o unei bănci. Banca va reţine cambia girată în favoarea ei şi va plăti suma înscrisă pe cambie diminuată cu taxa scontului, echivalentă cu dobânda corespunzătoare sumei şi timpul rămas până la termenul de plată a cambiei, plus comisionul.

Secţiunea a II-a CARACTERELE CAMBIEI

Fiind un titlu de valoare, cambia are caracterele care sunt comune titlurilor comerciale de valoare. Dar, pe lângă aceste caractere generale, cambia are şi anumite caractere proprii.

- Cambia este un titlu de credit. Cambia este un înscris care conferă posesorului legitim dreptul de a primi suma de bani menţionată în cuprinsul său. Plata dispusă de trăgător devine exigibilă după scurgerea unui termen de la data emiterii cambiei. Datorită acestui fapt, prin cambie se realizează o operaţie de credit. Scadenţa este unică pentru toate obligaţiile cambiale rezultate din cambie.

- Cambia are ca obiect plata unei sume de bani. Dispoziţia trăgătorului dată trasului priveşte plata unei sume de bani. Deci, obligaţia cambială poate avea ca obiect numai plata unei sume de bani, cu excluderea oricărei alte prestaţii. De remarcat că toate obligaţiile cambiale vor avea ca obiect plata aceleiaşi sume de bani, pe care trăgătorul a menţionat-o în cambie, afară de cazurile când legea prevede altfel.

- Cambia este un titlu complet. Dreptul şi obligaţia corelativă sunt cele cuprinse în înscris. În lipsa unei menţiuni esenţiale din înscris este exclusă folosirea unor elemente exterioare, chiar dacă în cambie s-ar face trimitere la ele.

- Cambia este un titlu la ordin. Dreptul cuprins în cambie poate fi exercitat de beneficiar sau de persoana căreia acesta i-a transmis prin gir. Clauza “la ordin” este subînţelesă în orice cambie. Deci, emitentul cambiei autorizează pe posesorul ei să o transmită altei persoane oricând doreşte şi la infinit. Legea permite transmiterea cambiei şi pe calea dreptului comun a cesiunii de creanţă. În acest scop, în cambie trebuie să se facă menţiunea “nu la ordin”.

- Cambia este un titlu abstract. Drepturile şi obligaţiile rezultate din cambie există în mod valabil, independent de cauza juridică care le-a generat (raporturile fundamentale). Întrucât cambia este un titlu abstract, pentru valorificarea drepturilor şi realizarea obligaţiilor cambiale nu trebuie făcută dovada raporturilor fundamentale. Din moment ce a fost emisă, cambia şi, implicit, drepturile şi obligaţiile cambiale au o existenţă de sine-stătătoare.

- Cambia creează obligaţii autonome. Toate obligaţiile care se nasc din cambie au o existenţă de sine-stătătoare. Fiecare semnătură pusă pe titlu creează un raport juridic distinct cu regim propriu. În consecinţă, viciile sau lipsurile unui raport juridic nu afectează valabilitatea celorlalte raporturi juridice. Astfel, dacă beneficiarul transmite cambia prin gir, el îşi asumă fată de dobânditor (giratar) o obligaţie valabilă, chiar dacă dreptul său este afectat de vicii. Tot astfel, dacă o persoană (avalist) garantează obligaţia trasului acceptant, obligaţia de garanţie (obligaţie accesorie) este valabilă, chiar dacă obligaţia trasului (obligaţia principală) este anulabilă pentru vicii de consimţământ ori incapacitate. Dar, recunoaşterea valabilităţii obligaţiilor cambiale are ca premisă existenţa unei cambii emise cu respectarea cerinţelor legii.

Preview document

Cambia - Pagina 1
Cambia - Pagina 2
Cambia - Pagina 3
Cambia - Pagina 4
Cambia - Pagina 5
Cambia - Pagina 6
Cambia - Pagina 7
Cambia - Pagina 8
Cambia - Pagina 9
Cambia - Pagina 10
Cambia - Pagina 11
Cambia - Pagina 12
Cambia - Pagina 13
Cambia - Pagina 14
Cambia - Pagina 15
Cambia - Pagina 16
Cambia - Pagina 17

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Cambia

1. Notiune si clasificarea titlurilor comerciale de valoare Unul dintre instrumentele juridice prin intermediul carora circula valorile...

Libera Circulație a Persoanelor în Uniunea Europeana

CAPITOLUL 1. Reglementări comunitare privind libera circulaţie a persoanelor în UE 1.1. Reglementări primare privind libera circulaţie a...

Cambia

Cambia I. Noţiuni introductive Precizări prealabile. Cambia este unul dintre titlurile de credit cu mare aplicabilitate în activitatea...

Regimul Juridic al Cambiei

INTRODUCERE În această lucrare am descris unul dintre numeroasele titluri de credit, şi anume cambia. Este recunoscută ca fiind acel titlu de...

Trăsăturile și funcțiile cambiei

Introducere Dezvoltarea şi diversificarea comerţului, sporirea relaţiilor comerciale internaţionale, au readus mijloacele de plată în atenţia...

Drept Diplomatic și Consular

1. instituţiile interne din România care au competenţă în politica externă a statului: sunt a. preşedintele româniei: i. încheie în numele Ro...

Audit Public - Capitolul 1

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND AUDITUL INTERN ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE Termenul de audit vine de la cuvântul italian „audire”, care are...

Audit Public - Capitolul 2

CAPITOLUL 2 METODOLOGIA DE DERULARE A MISIUNII DE AUDIT Cuvântul „misiune” are origini latine – „missio”, însemnând „a trimite”. Normele...

Te-ar putea interesa și

Cambia

Introducere În perioada economiei comuniste, instrumentele de plată nu îşi găseau utilitatea pe piaţa internă din România, şi, drept urmare, au...

Cambia și alte Instrumente de Plată

CAPITOLUL I CAMBIA ŞI UTILIZĂRILE EI 1.1. Introducere 1.1.1. Plăţile fără numerar Lumea europeană, dar nu numai s-a confruntat de-a lungul...

Acceptarea Cambiei

Introducere “Unul dintre cele mai importante aspecte ale gândirii economice este sÎ stii ce nu stii” J.K.Galbraith. În contextul trecerii la...

Cambia

1. Notiune si clasificarea titlurilor comerciale de valoare Unul dintre instrumentele juridice prin intermediul carora circula valorile...

Cambia și Biletul la Ordin

TITLURILE DE CREDIT Cambia, biletul la ordin şi cecul sunt titluri de credit a căror reglementare formează materia dreptului cambial. Ceea ce...

Cambia și operațiunile cambiale

INTRODUCERE Actualitatea temei. Cambia este unul din cele mai vechi instrumente de plată folosit în activitatea comercială internă și...

Cambia

1. Notiune Este unul dintre cele mai vechi instrumente financiare fiind folosita incepand cu secolul X de catre comerciantii arabi si este...

Cambia

Cambia reprezinta un înscris, prin care o persoana ( tragatorul) ordona unei persoane (tras) sa plateasca unei a treia persoane (beneficiar) o suma...

Ai nevoie de altceva?