Conspect drept succesoral

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 17467
Mărime: 189.32KB (arhivat)
Publicat de: Bianca I.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

-SUCCESIUNI-

Moștenirea = transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către

una sau mai multe persoane în ființă.

FELURILE MOȘTENIRII:

1. legală= transmisiunea patrimoniului succesoral are loc în temeiul

legii la persoanele, în ordinea și în cotele determinate de lege.

intervine atunci când defunctul nu a lăsat testamnet sau atunci când

manifestarea sa de voință nu produce efecte.

Persoanele care moștenesc în temeiul legii =moștenitori rezervatari.

Rezerva succesorală se culege cu titlu universal, deoarece rezerva reprezintă o parte a moștenirii. Nu pot exista moștenitori legali cu titlu particular deoarece bunurile care se moștenesc nu pot fi văzute singular.

2. testamentară= cazul în care transmiterea masei succesorale are loc în temeiul voinței celui care lasă moștenirea.

Persoanele care moștenesc în acest caz se numesc legatari. Legatarul poate fi universal (cu vocație la întreaga moștenire), cu titlu universal (cu vocație la o fracțiune) sau cu titlu particular (cu vocația doar la anumite bunuri).

!!Cele două tipuri nu se exclud ele pot coexista!! (exemplu la pag 25-26)

CARACTERELE:

- Transmisiune pentru cauză de moarte (se produce doar în urma decesului unei personae fizice)

- Transmisiune universal (are ca obiect transmiterea patrimoniului în universalitatea sa- drepturi+obligații).

!!NU SE TRANSMIT PRIN MOȘTENIRE: drepturile ne patrimoniale deoarece au caracter viager sau ctr. Intuit personae și obligațiile nepatrimoniale care sunt legate de o calitate personală a defunctului sau cele intuit persoane.

- Transmisiune unitară (se transmit toate drepturile și obligațiile în întregime către moștenitorii legali sau legatari) - excepție: art 974 Cc, art. 167 al (2) Codul muncii etc.

- Transmisiunea este indivizibilă (în sensul că acceptarea sau renunțarea se face cu privire la întreaga moștenire, neputând avea ca obiect doar o parte a patrimoniului.)

DESCHIDEREA MOȘTENIRII:

!ATENȚIE! Moștenirea se deschide doar în momentul decesului unei personae, iar prin moarte codul civil înțelege moartea naturală a unei personae fizice sau declararea judecătorească a morții dispariția unei personae nu are același efect.

DATA DESCHIDERII SUCCESIUNII LOCUL DESCHIDERII SUCCESIUNII

-data deschiderii coincide cu momentul decesului

-deschiderea succesiunii≠deschiderea procedurii notariale

-dovada se face cu certificatul de deces eliberat după întocmirea actului de deces, ca urmare a constatării morții în mod direct de către organele abilitate de lege.

-pentru decedatul declarant judecătoresc data deschiderii succesiunii este data la care a rămas definitive hotărârea instanței.

- prezintă importanță deoarece în funcție de data se determină: persoanele chemate a moșteni, capacitatea lor succesorală, drepturile ce li se cuvin; este data de la acre începe să curgă termenul de opțiune succesorală de un an; actul acceptării sau renunțării succesiunii retroactivează până la acea data; compunerea și valoarea masei succesorale; începutul indiviziunii succesorale (în cazul în care sunt mai mulți moștenitori). -locul ultimului domiciliu al defunctului.

-domiciliu=locuința principală a defunctului

-art 954 al(3) si (4) se aplică doar pentru proceduriile notariale sau judecătorești

-dovada se face cu certificatul de deces sau cu hotărârea judecătoarească definitive de moarte.

-prezintă importanță pentru: determinarea organelor competente teritorial să soluționeze succesiunea.

Preview document

Conspect drept succesoral - Pagina 1
Conspect drept succesoral - Pagina 2
Conspect drept succesoral - Pagina 3
Conspect drept succesoral - Pagina 4
Conspect drept succesoral - Pagina 5
Conspect drept succesoral - Pagina 6
Conspect drept succesoral - Pagina 7
Conspect drept succesoral - Pagina 8
Conspect drept succesoral - Pagina 9
Conspect drept succesoral - Pagina 10
Conspect drept succesoral - Pagina 11
Conspect drept succesoral - Pagina 12
Conspect drept succesoral - Pagina 13
Conspect drept succesoral - Pagina 14
Conspect drept succesoral - Pagina 15
Conspect drept succesoral - Pagina 16
Conspect drept succesoral - Pagina 17
Conspect drept succesoral - Pagina 18
Conspect drept succesoral - Pagina 19
Conspect drept succesoral - Pagina 20
Conspect drept succesoral - Pagina 21
Conspect drept succesoral - Pagina 22
Conspect drept succesoral - Pagina 23
Conspect drept succesoral - Pagina 24
Conspect drept succesoral - Pagina 25
Conspect drept succesoral - Pagina 26
Conspect drept succesoral - Pagina 27
Conspect drept succesoral - Pagina 28
Conspect drept succesoral - Pagina 29
Conspect drept succesoral - Pagina 30
Conspect drept succesoral - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • Conspect drept succesoral.docx

Alții au mai descărcat și

Moștenirea Testamentară

INTRODUCERE Potrivit art.650 C.civ. patrimoniul succesoral se poate transmite nu numai în temeiul legii (la persoanele, în ordinea şi în cotele...

Aspecte juridice privind moștenirea testamentară

INTRODUCERE Un rol important în materia succesiunilor îl ocupă moştenirea legală, pentru că principiile acesteia operează ori de câte ori de cujus...

Domeniul privat al statului și al unităților

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi imobile care nu sunt afectate...

Comparație între Testamentul Olograf și Testamentul Mistic

Consideratii generale Potrivit art.650 Cod Civil patrimoniul succesoral se poate transmite nu numai în temeiul legii (la persoanele, în ordinea si...

Succesiunea în diferite state

Introducere Instituţia succesiunii în dreptul civil este menită să asigure o continuitate a raporturilor patrimoniale, mai ales a celor cu privire...

Devoluțiunea Legală a Moștenirii

Prin devoluţiunea moştenirii se înşelege atribuirea către anumiţi moştenitori a patrimoniului succesoral. Devoluţiunea legală a moştenirii se...

Jura obligationumm

1. Definiție Obligațiile fac parte integrantă din jus rerum, deoarece pentru romani acestea sunt doar niște varietăți ale drepturilor cu privire...

Drepturile statului asupra succesiunilor vacante

Noțiunea de moștenire vacantă Potrivit art. 1135 alin. 1 C. civ., „Dacă nu sunt moștenitori legali sau testamentari, moștenirea este vacantă”....

Ai nevoie de altceva?