Succesiunea în diferite state

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 8129
Mărime: 42.52KB (arhivat)
Publicat de: Corvin Rădulescu
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lungu Vasile

Extras din referat

Introducere

Instituţia succesiunii în dreptul civil este menită să asigure o continuitate a raporturilor patrimoniale, mai ales a celor cu privire la dreptul de proprietate în condiţiile în care subiecţii de drept , persoane fizice nu au o existenţă veşnică. Instituţia succesiuni, mai ales a celei legale vine să reglementeze modul şi ordinea de transmitere a patrimoniului persoanei fizice care se va stinge din viaţă succesorilor ei conform gradului de rudenie şi claselor de moştenitori legali, vine să stabilească responsabilitatea acestora faţă de datoriile defunctului astfel încît să se asigure o siguranţă juridică pentru creditorii care au intrat în raporturi patrimoniale cu persoana care lasă moştenire. Legea civilă reglementează şi situaţiile în care nu există moştenitori, nici legali, nici testamentari, astfel încît patrimoniul succesoral vacant să nu rămînă fără stăpîn – acesta va deveni statul în cazul moştenirii vacante, care va răspunde şi el, în limitele activului succesoral, pentru datoriile defunctului.

Succesiunea testamentară ca şi instituţie specială a dreptului succesoral exprimă libertatea fiecărei persoane de a dispune de bunurile sale pentru cauză de moarte la discreţia sa, fără vreo limitare decît cu ecceptia unor restricţii legale menite să protetjeze interesele unor persoane apropiate ca grad de rudenie sau afiliate cu defunctul şi care se află într-o stare de vulnerabilitate. Prin intermediul testamentelor persoana care lasă moştenire va putea să pună în sarcina moştenitorilor îndeplinirea unor gratuităţi, acţiuni sau activităţi în favoarea unor anumite persoane sau în scopuri general utile. Aceste ultime doleanţe ale testatorului au căpătat denumirea de legate în dreptul succesoral. Dar vom vedea că testamentele nu au neapărat ca şi scop transmiterea averii, patrimoniului testatorului, ele pot conţine şi alte dispozioţii, de exemplu, de dezmoştenire sau de recunoaştere a unui fapt.

Practic vorbind, testamentul este o excepţie de la moştenirea legală, în sensul că se aplică mai rar. Totodată, testamentul ca şi act juridic unilateral se deoseebeşte actul juridic de drept comun.

Ca instituţie a dreptului civil, moştenirea are o legătură indisolubilă cu dreptul de proprietate. Moştenirea este unul din modurile de dobîndire a dreptului de proprietate şi, ca orice transmisiune, asigură legătura dintre cel care lasă moştenirea, adică defunctul, şi cel care primeşte moştenirea, denumit successor sau moştenitor. Spre deosebire de alte moduri de transmitere a drepturilor şi obligaţiilor, moştenirea are anumite particularităţi.

Evoluția succesiunii testamentare

Dreptul roman constituie originea reglementării succesorale atât în sistemele de drept europene, cât şi în cele care se inspiră sau derivă din acestea. Deşi pe parcursul evoluţiei sale a suferit numeroase şi profunde modificări pentru a ajunge la formele existente astăzi, o analiză istorică inclusiv a acestor alterări ne conduce inevitabil înapoi în dreptul roman.

Legea celor XII table instituie regula uti legassit, ita ius esto (ce s-a dispus prin testament să fie considerat lege). Pater familias, singurul care are dreptul de a dispune asupra bunurilor familiale, deţine, până în primele timpuri ale republicii, libertate testamentară absolută. Şeful de familie, împreună cu toţi cei care trăiau sub autoritatea sa (copiii, soţia, sclavii în orânduirea sclavagistă) constituiau în fapt o comunitate de muncă în scopul asigurării traiului membrilor ei. Libertatea testamentară deplină oferă şefului de familie un mijloc de a menţine unitatea şi disciplina grupului familial, având puterea de a pedepsi prin exheredare sau a recompensa prin instituire de erede pe cei care urmau sa-i culeagă moştenirea. În această formă a sa, dreptul succesoral îşi fundamentează normele pe raţiuni de natură economică, constituind un sprijin pentru supravieţuirea familiei.

Un vechi obicei roman îndatorează pe testator să lase rudelor apropiate cel puţin o parte din bunurile moştenirii, în considerarea faptului că patrimoniul familial reprezintă rezultatul muncii tuturor membrilor familiei. Această obligaţie, fiind de natură morală îşi pierde din eficienţă în noile condiţii sociale. Precaritatea legăturilor de familie în ultima perioadă a republicii şi în vremea imperiului se reflectă în dezmoşteniri scandaloase şi instituiri de moştenitori determinate de adulări şi corupţie.

În timp, pentru ca averea familială să rămână în marile familii, în statul roman, practica judiciară cataloghează testamentul prin care defunctul nu lăsa nimic rudelor apropiate ca fiind incompatibil cu cele mai elementare îndatoriri morale - officium pietatis - şi declară că un astfel de testament nu poate fi decât opera unui nebun. Încă din acea perioadă nebunii erau lipsiţi de capacitate testamentară activă, iar testamentele acestora erau considerate nule, devoluţiunea urmând cursul stabilit de lege.

Preview document

Succesiunea în diferite state - Pagina 1
Succesiunea în diferite state - Pagina 2
Succesiunea în diferite state - Pagina 3
Succesiunea în diferite state - Pagina 4
Succesiunea în diferite state - Pagina 5
Succesiunea în diferite state - Pagina 6
Succesiunea în diferite state - Pagina 7
Succesiunea în diferite state - Pagina 8
Succesiunea în diferite state - Pagina 9
Succesiunea în diferite state - Pagina 10
Succesiunea în diferite state - Pagina 11
Succesiunea în diferite state - Pagina 12
Succesiunea în diferite state - Pagina 13
Succesiunea în diferite state - Pagina 14
Succesiunea în diferite state - Pagina 15
Succesiunea în diferite state - Pagina 16
Succesiunea în diferite state - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Succesiunea in Diferite State.docx

Alții au mai descărcat și

Moștenirea Testamentară

INTRODUCERE Potrivit art.650 C.civ. patrimoniul succesoral se poate transmite nu numai în temeiul legii (la persoanele, în ordinea şi în cotele...

Moștenirea legală

INTRODUCERE Moştenirea legală ocupă un loc important în materia succesiunilor, pentru că principiile acesteia operează ori de câte ori de cujus nu...

Aspecte juridice privind moștenirea testamentară

INTRODUCERE Un rol important în materia succesiunilor îl ocupă moştenirea legală, pentru că principiile acesteia operează ori de câte ori de cujus...

Domeniul privat al statului și al unităților

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi imobile care nu sunt afectate...

Rezerva Succesorală și Cotitatea Disponibilă

1. Notiuni generale. În principiu, orice persoana fizica poate sa dispuna liber de bunurile care alcatuiesc patrimoniul sau, prin acte juridice...

Comparație între Testamentul Olograf și Testamentul Mistic

Consideratii generale Potrivit art.650 Cod Civil patrimoniul succesoral se poate transmite nu numai în temeiul legii (la persoanele, în ordinea si...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Drept Român

Obiectivele fundamentale ale cursului sunt: - cunoasterea de catre studentii anului I a modului de aparitie si evolutie a dreptului si stiintei...

Te-ar putea interesa și

Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România

La înfiinţarea sa, la Bretton-Woods, în iulie 1944, FMI a fost conceput într-o lume caracterizată prin cursuri fixe de schimb şi control al...

Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară

INTRODUCERE O trecere în revistă - chiar şi succintă - a diplomaţiei Uniunii Europene la acest început de secol şi de mileniu permite înţelegerea...

Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale

INTRODUCERE Ca urmare a schimbării raportului de forţă pe plan internaţional în favoarea forţelor păcii, libertăţii şi progresului social al...

Clasele de Moștenitori

INTRODUCERE „Nu se cade să semeni numai pentru tine din grădina sădită de străbuni, roadele le-au strâns urmaşii. Dacă a fost ceva semănat pentru...

Moduri de dobândire a dreptului de proprietate

INTRODUCERE A dobîndi înseamnă a deveni proprietar, iar dacă se înstrăinează urmează a fi făcută o altă persoană proprietar (rem suam alienam...

Normă conflictuală în materia moștenirii

In conformitate cu prevederile art. 66 din Legea nr. 105/1992 , mostenirea (succesiunea) este supusa unor legi diferite, in functie de obiectul ei....

Dreptul Englez

1. Legaturile originare dintre Europa si Insulele Britanice In vreme ce sistemele juridice latino-germane se bazeaza pe dreptul roman, in Anglia...

Succesiunea statelor la tratatele internațional

1. Noțiuni generale În momentul în care în existența statelor intervin transformări constând în substituirea unei suveranități noi celei...

Ai nevoie de altceva?