Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 25041
Mărime: 88.72KB (arhivat)
Publicat de: Liviu Adam
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. INTRODUCERE.4
 2. Capitolul I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE.5
 3. Capitolul II STATELE – Subiecte primordiale ale dreptului internaţional.8
 4. 2.1. Conceptul de stat.8
 5. 2.2. Suveranitatea de stat.9
 6. 2.3. Egalitatea statelor.13
 7. 2.4. Elemente constitutive ale statului.15
 8. 2.5. Diverse tipuri de state.17
 9. Capitolul III NEUTRALITATEA.19
 10. 3.1. Neutralitatea clasică.19
 11. 3.2. Neutralitatea permanentă.19
 12. 3.3. State neutre.21
 13. 3.4. Neutralitatea în epoca contemporană.22
 14. 3.5. Compatibilitatea între statutul de neutralitate permanentă şi
 15. calitatea de membru O.N.U.23
 16. 3.6. Politica de neutralitate activă.24
 17. Capitolul IV RECUNOAŞTEREA STATELOR ŞI GUVERNELOR.26
 18. 4.1. Consideraţii generale.26
 19. 4.2. Recunoaşterea statelor.29
 20. 4.3. Recunoaşterea guvernelor.33
 21. 4.4. Recunoaşterea beligeranţei şi insurecţiei.35
 22. 4.5. Formele recunoaşterii statelor şi guvernelor.35
 23. 4.6. Consecinţe ale recunoaşterii de noi state şi guverne. 37
 24. Capitolul V SUCCESIUNEA STATELOR.38
 25. 5.1. Consideraţii introductive.38
 26. 5.2. Noţiunea de succesiune în dreptul internaţional.39
 27. 5.3. Reguli aplicabile succesiunii statelor.40
 28. 5.4. Obiectul succesiunii.42
 29. Capitolul VI ORGANIZAŢIILE INTERNAŢIONALE
 30. INTERGUVERNAMENTALE.49
 31. 6.1. Consideraţii introductive.49
 32. 6.2. Definiţie. Tipologie. Elemente constitutive.51
 33. 6.3. Actul constitutiv.54
 34. 6.4. Membrii organizaţiilor internaţionale.55
 35. 6.5. Reprezentarea statelor membre în organizaţiile internaţionale.59
 36. 6.6. Structura internaţională.60
 37. 6.7. Personalitatea juridică a organizaţiilor internaţionale.65
 38. Capitolul VII ALTE ENTITĂŢI ALE SOCIETĂŢII INTERNAŢIONALE.68
 39. 7.1. Popoarele şi mişcările de eliberare naţională.68
 40. 7.2. Organizaţiile internaţionale neguvernamentale.71
 41. 7.3. Societăţile transnaţionale.71
 42. 7.4. Vaticanul.74
 43. Capitolul VIII POZIŢIA INDIVIDULUI ÎN RAPORTURILE JURIDICE
 44. INTERNAŢIONALE.76
 45. Concluzii şi propuneri.79
 46. Bibliografie.81

Extras din proiect

INTRODUCERE

Ca urmare a schimbării raportului de forţă pe plan internaţional în favoarea forţelor păcii, libertăţii şi progresului social al popoarelor, asistăm la procesul de schimbare fundamentală a relaţiilor internaţionale, pe baze noi, democratice.

Datorită acestor mutaţii profunde care se petrec în relaţiile internaţionale contemporane, şi dreptul internaţional public trece printr-un proces de înnoire şi dezvoltare. El trebuie adaptat noilor realităţi ale vieţii internaţionale prin îmbunătăţirea conţinutului normelor sale şi adoptarea de noi norme şi principii, astfel ca el să devină un instrument eficace al statelor şi popoarelor în realizarea unei noi ordini economice şi politice internaţionale, să contribuie la consolidarea păcii, şi securităţii internaţionale. Dreptul internaţional a apărut şi s-a dezvoltat din nevoia formulării unui cadru ordonat pentru relaţiile interstatale. Evoluţia sa, pornind de la elemente normative disparate şi de natură strict bilaterală, încă din perioada antichităţii s-a caracterizat printr-o dinamică exponenţială, o reflectare evidentă a creşterii interdependenţelor internaţionale pe care este chemat să le guverneze.

În ce măsură poate dreptul internaţional contemporan să ţină pasul, cu evoluţia extrem de rapidă a relaţiilor internaţionale, cum va evolua ordinea normativă internaţională în următoarele decenii, care sunt modalităţile de conectare şi armonizare între politica externă a statelor şi dreptul internaţional, iată numai câteva probleme de natură epistemologică la care vor trebui să reflecteze specialiştii în probleme internaţionale la sfârşitul acestui mileniu.

Capitolul 1

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

Problema de a şti cine este subiect de drept internaţional este de deplină actualitate şi are un caracter controversat pe plan doctrinar.

În doctrina occidentală, unii autori caută să lărgească sfera subiectelor de drept internaţional public, în special, prin introducerea persoanei fizice ca subiect al acestui drept. Teoriile care afirmă că şi persoana fizică este subiect al dreptului internaţional public subminează principiul suveranităţii statelor şi încearcă să legalizeze amestecul în treburile interne ale statului în numele apărării drepturilor omului.

În elucidarea noţiunii de subiect de drept internaţional este necesar să se pornească de la definiţia dată în teoria generală a statului şi dreptului. Este greşită teza, după care, datorită particularităţilor dreptului internaţional public, în această ramură de drept nu s-ar putea aplica categoriile juridice generale.

Conform teoriei generale a dreptului, prin subiect de drept se înţeleg participanţii la raporturile juridice care au calitatea de a fi titulari de drepturi şi obligaţii.

Noţiunea de subiect de drept este comună oricărei ordini juridice, fie ea internă ori internaţională. Ea desemnează entităţile, care au calitatea de a participa la raporturi juridice guvernate de normele specifice respectivei ordini juridice şi de a fi deci titulare de drepturi şi obligaţii în cadrul acesteia. În dreptul intern subiectele se împart în două mari categorii: persoane fizice şi persoane juridice. Pentru identificarea unui subiect de drept internaţional este necesar să se constate dacă acesta posedă personalitate juridică în cadrul ordinii juridice internaţionale, dacă are deci capacitatea juridică de a acţiona pe plan internaţional. Subiectul de drept internaţional a mai fost identificat ca:

Preview document

Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 1
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 2
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 3
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 4
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 5
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 6
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 7
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 8
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 9
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 10
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 11
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 12
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 13
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 14
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 15
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 16
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 17
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 18
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 19
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 20
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 21
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 22
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 23
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 24
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 25
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 26
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 27
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 28
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 29
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 30
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 31
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 32
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 33
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 34
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 35
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 36
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 37
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 38
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 39
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 40
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 41
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 42
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 43
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 44
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 45
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 46
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 47
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 48
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 49
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 50
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 51
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 52
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 53
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 54
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 55
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 56
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 57
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 58
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 59
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 60
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 61
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 62
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 63
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 64
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 65
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 66
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 67
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 68
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 69
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 70
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 71
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 72
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 73
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 74
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 75
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 76
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 77
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 78
Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale - Pagina 79

Conținut arhivă zip

 • Bibliografie.doc
 • Cuprins.doc
 • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Personalitatea juridică a organizațiilor internaționale

INTRODUCERE Actualitatea și importanța problemei abordate: Personalitatea juridică internațională - exprimă calitatea de subiect de drept...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Dreptul Civil

Conceptul de drept international public Lato sensu, dreptul international public cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementează...

Drept Internațional Public

Unitatea de învățare nr. 1 Definiția, rolul, scopul, trăsăturile, fundamentul și limitele dreptului internațional CUPRINS 1.1. Definiția...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană

INTRODUCERE Actualitatea temei: După multiplele cercetări pe care le-am efectuat, am constatat că această temă este actuală şi importantă pentru...

Organizații economice internaționale

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ORGANIZAŢIILE INTERNAŢIONALE 1.1.Definirea organizaţiilor internaţionale Între principalii „actori”...

Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor

INTRODUCERE Evolutia relatiilor internationale reprezinta o consecinta dezvoltarii unui intreg complex de interese ce au aparut de-a lungul...

Cooperarea Economică Internațională

CUPRINS INTRODUCERE Am ales tema ’’Cooperarea economică internaţionala’’ pentru a putea înţelege mai bine procesul de cooperare şi elementele...

Drept internațional public

TEMA ESEU:Organizatiile internationale guvernamentale Dreptul international public poate fi definit ca totalitatea normelor juridice create de...

Examen drept internațional public

1. Ce categorii de relaţiile dintre state pot fi guvernate de normele dreptului internaţional? Relaţii in care statele sa fie purtătoare ale...

Drept Internațional Public

Îşi are originea în dreptul roman. Studiază:state, cetăţenie, suveranitate, tratate. Noţiunea dreptului internaţional public şi natura sa. În...

Organizații și relații internaționale

Curs 1 ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE. CURS INTRODUCTIV-INTRODUCERE Organizaţia internaţională este o asociere statală (reunind mai multe state) sau...

Ai nevoie de altceva?