Dreptul Civil

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 6 fișiere: pdf
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 15473
Mărime: 893.11KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Conceptul de drept international public

Lato sensu, dreptul international public cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementează

raporturile între subiectele acestui drept.

Evolutiv, la baza definirii dreptului international au stat trei categorii de principii si anume:

principiile dreptului international, principiile dreptului natural si principiile dreptului pozitiv.

Dumitra Popescu defineste dreptul international public ca fiind totalitatea normelor juridice create

de state si de celelalte subiecte de drept international, pe baza acordului liber exprimat de acestea prin

tratate si alte izvoare de drept, în vederea reglementării raporturilor dintre ele, norme a căror aducere la

îndeplinire este asigurată de respectarea lor de bună-voie, iar în caz de necesitate prin măsuri de

constrângere aplicate de către state în mod individual sau colectiv".

Definitia se fundamentează pe următoarele aspecte:

- relatiile internationale cu element de extraneitate sunt reglementate de normele dreptului

international public;

- normele dreptului international public sunt create numai de către state si alte subiecte de drept

international pe baza acordului de vointă liber exprimat de către acestea;

- asigurarea respectării normelor de drept international este realizată de către aceleasi state care le-au

elaborat, de bună-voie si în caz de necesitate prin măsuri de constrângere aplicate individual sau colectiv.

Conceptul de drept international a apărut în secolul al XIX-lea, el fiind întâlnit de-a lungul evolutiei

sale sub denumirea de jus gentium (în Antichitate si o lungă perioadă din Evul Mediu) sau jus intergentes

(până în perioada modernă).

Comunitatea internatională este constituită din totalitatea subiectelor dreptului international public,

iar ordinea juridică internatională reprezintă procesul de elaborare si aplicare a normelor dreptului

international public în cadrul acestei comunităti.

Dreptul international public este o disciplină dinamică întrucât orice modificare intervenită în cadrul

relatiilor internationale se reflectă în normele sale juridice.

Codificarea acestor norme a dus la aparitia unor noi ramuri ale dreptului international public precum:

dreptul comunitar; dreptul păcii; dreptul mediului; dreptul dezvoltării; dreptul spatial; dreptul international al

drepturilor omului etc.

Trasaturile specifice ale dreptului international public

Exercitarea principiului egalitătii în relatiile dintre state impune existenta unor aspecte specifice care

delimitează sfera de actiune a dreptului international public de celelalte ramuri ale dreptului. Printre aceste

trăsături specifice putem enumera:

 inexistenta unui organ legislativ suprastatal.

Făcând o paralelă cu dreptul intern, putem afirma că, în sistemul intern, Parlamentul este organul

care are atributii legislative. Prin aplicarea principiului teritorialitătii legii, actele normative îsi produc efecte

numai pe teritoriul statului respectiv.

O situatie particulară întâlnim în cazul dreptului international public, întrucât, pe plan international,

nu există un astfel de organ legislativ, care să edicteze norme juridice cu vocatie universală. Acest lucru s-ar

putea justifica prin faptul că, în eventualitatea faptului că ar fi înfiintat un astfel de organism, el ar intra în

contradictie cu principiul suveranitătii nationale si cu principiul neamestecului în treburile interne ale

statului. De aceea, organul legislativ international a fost înlocuit cu grupurile de state, care elaborează

normele juridice în acest domeniu.

În acelasi timp aceste state sunt si destinatarele normelor pe care le-au edictat, fapt ce impune

concluzia că, în timp ce dreptul intern este un drept de subordonare, datorită raporturilor existente între

organul legislativ si destinatarii normelor juridice, dreptul international public este un drept de coordonare.

Astfel, relatiile dintre state se bazează pe principiul fundamental al dreptului international public si anume

principiul egalitătii în drepturi a statelor.

garantarea aplicării normelor juridice ce formează obiectul de reglementare al dreptului international public se face de către statele care le-au creat, întrucât pe plan international nu există oautoritate

publică administrativă, ca în dreptul intern.

În practică s-au întâlnit situatii în care aceste atributii au fost încredintate unor organe sau organizatii internationale, pe baza consimtământului statelor respective. Cu toate acestea, astfel de structuri nu pot fi echivalente cu o autoritate publică administrativă.

inexistenta unei instante judecătoresti internationale care să controleze executarea normelor si să aplice anumite sanctiuni în cazul neândeplinirii obligatiilor ce revin statelor. Este adevărat că există instante internationale care functionează în anumite domenii, dar ele îsi desfăsoară activitatea având anumite particularităti.

Preview document

Dreptul Civil - Pagina 1
Dreptul Civil - Pagina 2
Dreptul Civil - Pagina 3
Dreptul Civil - Pagina 4
Dreptul Civil - Pagina 5
Dreptul Civil - Pagina 6
Dreptul Civil - Pagina 7
Dreptul Civil - Pagina 8
Dreptul Civil - Pagina 9
Dreptul Civil - Pagina 10
Dreptul Civil - Pagina 11
Dreptul Civil - Pagina 12
Dreptul Civil - Pagina 13
Dreptul Civil - Pagina 14
Dreptul Civil - Pagina 15
Dreptul Civil - Pagina 16
Dreptul Civil - Pagina 17
Dreptul Civil - Pagina 18
Dreptul Civil - Pagina 19
Dreptul Civil - Pagina 20
Dreptul Civil - Pagina 21
Dreptul Civil - Pagina 22
Dreptul Civil - Pagina 23
Dreptul Civil - Pagina 24
Dreptul Civil - Pagina 25
Dreptul Civil - Pagina 26
Dreptul Civil - Pagina 27
Dreptul Civil - Pagina 28

Conținut arhivă zip

 • Dreptul Civil
  • Modulul I.pdf
  • Modulul II.pdf
  • Modulul III.pdf
  • Modulul IV.pdf
  • Modulul V.pdf
  • Modulul VI.pdf

Alții au mai descărcat și

Organizațiile internaționale interguvernamentale - personalitatea juridică a organizațiilor internaționale

INTRODUCERE Ca urmare a schimbării raportului de forţă pe plan internaţional în favoarea forţelor păcii, libertăţii şi progresului social al...

Drept internațional public

GENERALITATI I.1.NOTIUNI INTRODUCTIVE In acceptiunea sa cea mai larga, dreptul international public, odinioara denumit si “dreptul...

Aplicarea pedepsei mai blânde de cât cea prevazută de lege

Articolul 79. Aplicarea pedepsei mai blînde decît cea prevăzută de lege (1) Ţinînd cont de circumstanţele excepţionale ale cauzei, legate de...

Recursul

RECURSUL Secţiunea I - Noţiuni introductive privind recursul Recursul este o cale de atac parţial devolutivă şi excepţional extensivă, care poate...

Introducerea în teoria generală a dreptului

I Sistemul stiintei dreptului 1.Conceptul general al stiintei Definitia stiintei Stiinta este un sistem de cunostinte despre natura,societate si...

Dreptul Proprietății Intelectuale

1. Noţiunea de dr. al prop. intelectuale -def, elemente, componente, nat.jur. a dr2 de prop. intelectuală Activitatea creatoare a omului a...

Drept Diplomatic

1.1. NOłIUNEA, DEFINIREA SI CARACTERISTICILE DREPTULUI DIPLOMATIC Dreptul diplomatic cuprinde totalitatea normelor juridice care guvernează...

Noțiuni Generale de Drept Internațional Public

1. Notiunea si obiectul dreptului international public 1. Scurt istoric. Istoria dreptului international public se confunda cu istoria omenirii,...

Te-ar putea interesa și

Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil

INTRODUCERE Viaţa socială fiind eminamente o viaţă colectivă presupune existenţa unei mari diversităţi de raporturi, interacţiuni între agenţii...

Răspunderea civilă și delictuală

INTRODUCERE În această scurtă introducere la lucrarea de faţă voi încerca să fac o succintă prezentare a motivelor ce m-au determinat să susţin...

Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice

ARGUMENT În lucrarea de faţă încercam să dezbatem problema legată de legile ce se aplică asupra persoanelor fizice şi juridice, accentuând ideea...

Principiile Dreptului Civil

CAP. I. DREPTUL CIVIL – RAMURĂ ÎN SISTEMUL DREPTULUI 1.1 Noţiunea de drept civil român Etimologic, expresia „drept civil” îşi are sorgintea în...

Abuzul de Drept

INTRODUCERE Dreptul apare odată cu statul, ca produs al aceleaşi dezvoltări sociale. Existenţa statului în epoca modernă se afirmă în corelarea...

Drept Civil - Ramură de Drept

Introducere Actualitatea temei Prezentarea cît mai largă a dreptului, ca totalitate a normelor juridice, i-a preocupat din cele mai vechi...

Locul și Rolul Dreptului Civil în Sistemul de Drept

Introducere a) Expunerea obiectivelor propuse Dreptul nu este altceva decît o disciplină care are ca scop reglementarea acţiunilor omeneşti,...

Uzucapiunea - Mod de Dobândire a Proprietății Private

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Dintre toate drepturile pe care o persoană le poate avea asupra unui lucru, cel mai complet este dreptul de proprietate...

Ai nevoie de altceva?