Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor

Proiect
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 41447
Mărime: 851.53KB (arhivat)
Publicat de: Adriana A.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE .4
 2. CAPITOLUL I - DINAMICA ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE ...8
 3. 1. Caracteristici ale Organizațiilor Internaționale ..8
 4. 2. Categorii de Organizații Internaționale ..12
 5. 3. Structura și funcționarea Organizațiilor Internaționale ..16
 6. 4. Capacitatea Organizațiilor Internaționale ca subiecte de Drept Internațional ...22
 7. CAPITOLUL II - ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE CARE ACȚIONEAZĂ LA NIVEL
 8. MONDIAL 26
 9. 2.1. Organizația Natiunilor Unite (O.N.U.) .26
 10. 2.2. N.A.T.O.și Mediul Securitar post “Razboi Rece” 31
 11. 2.3. Uniunea Europeană-Organizație de Integrare ..36
 12. 2.4. OrganizațiI pentru Securitate, Cooperare, și Dezvoltare in Europa (O.S.C.E.) si
 13. (O.C.D.E.) ...42
 14. 2.5. Organizația Țarilor Exportatoare de Petrol (O.P.E.C.) .48
 15. CAPITOLUL III - ORGANIZAȚII NON GUVERNAMENTALE CARE ACȚIONEAZĂ LA NIVEL NAȚIONAL ȘI MONDIAL .52
 16. 3.1. Evoluție, istoric si obiective ale Organizațiilor Non-Guvernamentale .52
 17. 3.2. Clasificarea și Structurarea Organizațiilor Non-Guvernamentale la nivel mondial .56
 18. 3.3. Controverse privind existența Organizațiilor Non Guvernamentale ca subiecte de Drept
 19. Internațional ..59
 20. 3.4. Greenpeace și Crucea Roșie .62
 21. 3.5. Principalele Organizații Internaționale a Sănătății și Muncii ...69
 22. 3.6. Organizația Națiunilor Unite pentru Educație,Știintă și Cultură (U.N.E.S.C.O.) .73
 23. 3.7. Fondul Internațional pentru Urgențe ale copiilor din Națiunile Unite (U.N.I.C.E.F)...75
 24. CAPITOLUL IV - STUDIU DE CAZ ..78
 25. 4.1. Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (N.A.T.O.) ...78
 26. 4.2. Summit-ul N.A.T.O de la București 2-4 aprilie 2008 87
 27. CONCLUZII 89
 28. BIBLIOGRAFIE .95
 29. ANEXE .98

Extras din proiect

INTRODUCERE

Evolutia relatiilor internationale reprezinta o consecinta dezvoltarii unui intreg complex de interese ce au aparut de-a lungul timpului intre oameni, state, natiuni sau diferite tipuri de organizatii. Din perspectiva relatiilor internationale, conceptul de organizatie internationala a suferit transformari substantiale astazi intelegand prin acest conceptatat modelul de organizatie guvernamentala cat si cel de organizatie nonguvernamentala. Diferitele abordari in identificarea unei directii optime in descoperirea conotatiilor si a sensului teremenului este usurata de textul conventiei de la Viena (23 mai1969) care stipuleaza ca prin sintagama de „organizatie internationala” se intelege o organizatie interguvernamentala . Deși sunt considerate subiecte de drept internațional public, Organizațiile Internaționale au un impact major în cadrul relatiilor internaționale, acestea reprezentând o modalitate de conlucrare a statelor în direcția colaborării internaționale.

Organizațiile Internaționale sunt percepute, in genere, drept „asociații”, care pot formate din mai multe state, sau nestatale, in acest caz, fiind formate din persoane fizice sau juridice, cu nationalitati diferite, cu scopul declarat de a realiza o colaborare între state pentru atingerea unor interese comune.

O trasatura definitorie a relațiilor internaționale contemporane rezida în rolul din ce în ce mai mare pe care organizațiile internaționale îl au în soluționarea problemelor globale cu care se confruntă lumea contemporana, acestea devenind nu doar necesare, dar si indispensabile, mai ales in domeniile politic, cultural, economic, social, si mai ales în domeniul drepturilor omului. Drept consecinta la problemele apărute pe diferitele continente ale globului, au luat naștere numeroase organizații internationale regionale, acestea dovedindu-se a fi de mare folos în rezolvarea unor probleme zonale, mai ales în momentele de criză.

Este de remarcat faptul că diversificarea organizațiilor internaționale reprezintă o expresie a evoluției societații internaționale, a transformarilor survenite, mai ales în ultimul secol în raporturile comunității internaționale: cele două războaie mondiale, abolirea colonialismului si cresterea numărului de state, războiul rece, precum și colapsul comunismului și apariția unor noi amenințări la adresa păcii și securității internaționale, precum terorismul, migratia sau subdezvoltarea.

Secolul XX a reprezentat o crestere exponentiala la nivelul organizațiilor internaționale, prim planul fiind luat de organizatiile ce au un tipar politic, dar si economic, inregistrandu-se saltul de la sistemul alianțelor politico-militare la cel al unor organisme multistatale ori superstatale. Pe lânga acestea, se individualizeaza tot mai multe organizații cu caracter tehnic, științific, ori de altă măsură menite să coordoneze eforturile omenirii spre bunastare si progres. În secolul XXI un rol tot mai important îl joacă organizațiile non-guvernamentale, avansul considerabil al acestora fiind determinant în soluționarea numeroaselor probleme globale cu precadere, mai organismele specializate pe problemele mediului sau de aparare a drepturilor omului.

Un semnal al faptului că și societatea civilă tinde să depașească sfera interesului național, implicandu-se tot mai mult în chestiunile globale il reprezinta intereesul major al opiniei publice fata de solutionarea diverselor probleme globale ale omenirii aduse in atentia noastra prin intermediul mass mediei.. Putem considera astfel, faptul că, organizațiile și organismele internaționale constituie astazi o necesitate a societatii contemporane, în care provocările adresate omenirii capătă valente noi față de acum două decenii. Având în vedere de cele amintite mai sus, pentru acomodarea studentilor cu acest domeniu, în primul capitol au fost prezentate elementele definitorii care structurează teoria organizațiilor internaționale, cu accent pe clasificarea organizațiilor internaționale, crearea și încetarea acestora, precum și pe calitatea de membru și personalitatea juridică a organizațiilor internaționale interguvernamentale.

Proliferarea și diversificarea organizațiior internaționale reprezintă expresia evoluției societății internaționale, a mutațiilor intervenite, mai ales în ultimul secol, în viața comunitații internaționale: cele două războaie mondiale, abolirea colonialismului și cresterea numărului de state, războiul rece, precum și caderea comunismului și apariția unor noi amenințări la adresa păcii și securității internaționale. Un motiv esențial al prezentei lucrării il constituie necesitatea familiarizarii studentilor specializarii de Relatii Internationale si Studii Europene cu problematica organizațiilor europene și euroatlantice în general precum și nevoia de a strânge în cuprinsul unei singure lucrări cât mai multe informații, care să vină în ajutorul celor interesați.

Lucrarea de față are drept argument convingerea că, in scopul unei mai bune ințelegeri și a unei viziuni de ansamblu in ceea ce priveste evoluția organizațiilor europene și euroatlantice, si nu numai, este absolut obligatoriu sa ne caoprim atentia asupra organizațiilor apartinatoare statelor Europei Occidentale, asupra celor cele ale statelor foste socialiste din centrul și estul Europei sau cele intemeiate de de societatea civila deoarece, toate își au originea în situația complexă instituită după cel de-al doilea război mondial și au evoluat într-un mod interdependent.

Mai mult decât atât, lucrarea de față isi propune sa identifice istoria numeroaselor organizații europene și euroatlantice, din care România a făcut parte, într-o perioadă dificilă din istoria sa; meritul lucrării este de a prezenta în mod lucid aceste organizații și mai ales acțiunea acestora la nivel global, în condiții și presiuni ideologice, politice și economice.

Bibliografie

Abi - Saab, The Concept of internațional Organisation : A Synthesis, in The Cincept of international Organisation, Ed. G. Abi-Saab, 1981.

Alexandru Bolintineanu, Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, Drept internațional public, Editura All Beck, București, 2000.

Anișoara Popa,Teoria Relațiilor Internaționale, Editura.Fundației Academice Danubius Galați., 2007.

Andrei Popescu, Alina Dinu, Ion Jinga, Organizații europene și euroatlantice, Editura Economică, București., 2005.

Andrei Popescu, Ion Diaconu- Organizații europene și euroatlantice, Editura Universul Juridic, București 2009.

Andrei Popescu, Dinu, Alina Organizații europene și euroatlantice, Ed. Fundației România de Mâine, București, 2004.

Andrei Miroiu., Manual de Relații Internaționale, Ed. Polirom, Iași, 2006

Augustin Fuerea, Instituțiile Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, București, 2002.

Cafe. Bothe, Le droit de la guerre et les Nations Unies, Etudes et travaux de l’Institut de Hautes Etudes Internationales de Geneve, no. 5, 1967.

Carta Națiunilor Unite Articolul 1,Articolul 61, Articolul. 17

Cartea Albă România - NATO, lucrare editată în comun de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Apărării Naționale, București, 1996.

Charles Zorgbibe, Construcția europeană. Trecut, prezent și viitor, Ed. Trei, București, 1998

Danny Foster John, The Massive Relation Doctrine, în John Endicott and Roz Stafford, „US Defense Policy”, Johns Hopkins Universitary Press, Balmore, 1977.

Guzini, Stefano, Realismul și relațiile internaționale, Editura Institutului European, Iași, 2000.

Ion Rusu, Organizații și relații internaționale, Ed. Lumina Lex, București 2002

Ion. Pâlșoiu, Organizații politice și militare internaționale, Ed. Universitaria, Craiova, 2006.

Iordan Gheorghe Bărbulescu, Uniunea Europeană de la Economic la Politic, Ed. Tritonic, București, 2006.

Ion Pâlșoiu, Organizații politice și militare internaționale, Editura Universitaria, Craiova, 2006.

Ion Jinga, Andrei Popescu, Dicționar de termeni comunitari, Editura Lumina Lex, București, 2000.

Ion Diaconu, Relațiile internaționale în epoca modernă și contemporană, Editura Fundației România de Mâine, 2008.

Kenneth Waltz., Teoria Politicii Internaționale, Editura Polirom, Iași, 2007.

Maurice Vaisse, Dicționar de Relații Internaționale Editura Polirom, Iași, 2008.

Manualul NATO, ed. 2001, Oficiul de Informație și Presă, NATO, Bruxelles, Ed. Cavallioti, București, 2001.

Managementul Crizelor și Conflictelor Regionale-Dorel Buse,Editura Fundației România de Mâine București, 2005.

Octavian Dumitrescu, OSCE - Organizație în continuă evoluție: noi condiții și noi responsabilități in “Impact Strategic” nr. 3/ 2004.

Preview document

Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 1
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 2
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 3
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 4
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 5
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 6
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 7
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 8
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 9
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 10
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 11
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 12
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 13
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 14
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 15
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 16
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 17
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 18
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 19
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 20
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 21
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 22
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 23
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 24
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 25
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 26
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 27
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 28
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 29
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 30
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 31
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 32
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 33
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 34
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 35
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 36
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 37
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 38
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 39
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 40
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 41
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 42
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 43
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 44
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 45
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 46
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 47
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 48
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 49
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 50
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 51
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 52
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 53
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 54
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 55
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 56
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 57
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 58
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 59
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 60
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 61
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 62
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 63
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 64
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 65
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 66
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 67
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 68
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 69
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 70
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 71
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 72
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 73
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 74
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 75
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 76
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 77
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 78
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 79
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 80
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 81
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 82
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 83
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 84
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 85
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 86
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 87
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 88
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 89
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 90
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 91
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 92
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 93
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 94
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 95
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 96
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 97
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 98
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 99
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 100
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 101
Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor - Pagina 102

Conținut arhivă zip

 • Istoricul Organizatiilor Internationale intre trecut prezent si viitor.docx

Alții au mai descărcat și

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Locuri insuficiente la creșa de copii Livada din orașul Livada

După părerea mea este o problemă politică publică deoarece în zilele noastre ai nevoie de serviciu, și în timpul serviciului cineva trebuie să se...

Finanțe publice

Dreptul finanțelor publice locale = ansamblu unitar de norme juridice care reglementează relații financiare, ca relații sociale, în formă economică...

Agenții economici

Nevoile umane constituie punctul de pornire,impulsul activității economice.Prin volumul, structura și nivelul lor calitativ , nevoile determină...

Te-ar putea interesa și

Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente

CAPITOLUL I – CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1. 1. – Scurt istoric al uniunii Europene Declaratia din 9 mai 1950 a lui Robert Schuman, ministrul...

Moneda euro

INTRODUCERE Moneda unica este unul din cele mai incitante proiecte economice realizate vreodata. De altfel, implicatiile introducerii unei monede...

Construcția Europeană

Introducere Termenul de Europa are o etimologie controversată, unii atribuindu-i o origine semitică, alţii una celtică sau grecească . Cert este...

Poziția Județului Argeș în cadrul Regiunii Sud Muntenia

Introducere Bun venit in Argesul milenar, acolo unde s-a zamislit cea mai frumoasa legenda a constructiei fara de moarte - cea a Mesterului...

Procesul integrării vest-europene (1945-1969)

INTRODUCERE Epoca contemporană este marcată prin apariţia unui şir de organizaţii internaţionale, care au fost cunoscute sub numele de uniunii,...

Poziția Județului Argeș în cadrul regiunii de sud

Introducere Bun venit in Argesul milenar, acolo unde s-a zamislit cea mai frumoasa legenda a constructiei fara de moarte - cea a Mesterului...

Științe politice

Cursul I 1. MODALITĂŢI DE DETERMINARE Şl DEFINIRE A POLITICULUI- 1.1. Elemente teoretico-epistemologice în definirea politicului 1.2. Politic —...

Managementul Crizelor

Pe la jumatatea anilor ’85, secolul al XX-lea, omenirea începea pregatirile pentru întâmpinarea secolului urmator. Lasa în urma si, totodata, ducea...

Ai nevoie de altceva?