Cursuri de Drept

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 161 în total
Cuvinte : 60825
Mărime: 200.83KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marian Bratis
Cursuri predate la facultatea de stiinte economice " Ioan Slavici" din Timisoara

Extras din curs

CAPITOLUL I

NOŢIUNI GENERALE DESPRE ŞTIINŢA DREPTULUI

SECŢIUNEA I

ŞTIINŢA DREPTULUI

1. Conceptul general de ştiinţă

Ştiinţa este un sistem de cunoştinţe despre natură, societate, gândire, cunoştinţe obţinute prin metode specifice care sunt exprimate mai apoi prin concepte, categorii, principii şi noţiuni. Ca fenomen social distinct şi ca formă specifică de activitate ştiinţa trebuie privită atât ca un sistem de idei, reprezentări şi teorii , cât şi ca sistem care se dezvoltă perpetu şi produce noi cunoştinţe şi valori spirituale.

Sistemul ştiinţei se divide în următoarele subsisteme:

a) ştiinţe ale naturii ;

b) ştiinţe despre societate ;

c) ştiinţe despre gândire.

Prin conţinutul şi obiectul său, ştiinţa dreptului aparţine ştiinţelor despre societate deoarece acestea din urmă se preocupă de legile generale ale societăţii, legi care se manifestă în însăşi activitatea umană privită atât prin perspectiva organizării şi existenţei societăţii umane cât şi prin aceea a modalităţilor specifice de manifestare a diverselor componente ale realităţii socio-umane (de exemplu: politic, juridic, etic, etc.).

2. Locul ştiinţei dreptului în sistemul ştiinţelor sociale

Ca ştiinţă despre societate ,dreptul este totodată o ştiinţă social-umană, iar ştiinţa dreptului studiază juridicul în toate formele sale de manifestare, dimensionând astfel existenţa umană în funcţie de anumite condiţii social-istorice.

Ştiinţa dreptului aparţine ştiinţelor juridice, studiază legile existenţei şi dezvoltarea statului şi dreptului, instituţiile politice şi cele juridice, formele lor de evoluţie în trecut şi în prezent, influenţând societatea şi activitatea umană.

Dreptul, ca fenomen normativ, reprezintă încercarea de disciplinare şi coordonare a raporturilor sociale. Dreptul nu acţionează însă în mod arbitrar, în afara intenţiilor manifestate de activitatea umană, ci în mod subordonat scopului de a promova valori larg receptate (de exemplu: proprietatea, protecţia drepturilor şi libertăţilor individuale, protecţia societăţii civile). În acest mod ştiinţa dreptului formează principii generale în baza cărora dreptul îşi structurează un mecanism adecvat de influenţare a comportamentului uman pe temeiul unor necesităţi valorice.

Ca şi ştiinţă explicativă, ştiinţa dreptului studiază natura juridicului, legile interne ale sistemului juridic, cum ar fi corelaţiile dintre diferite ramuri ale dreptului. Astfel, dreptul în sens de ştiinţă, reprezintă, ca şi celelalte ştiinţe sociale, o generalizare a experienţei umane într-un anumit domeniu – cel juridic – şi conţine un complex de noţiuni, categorii, concepte şi principii teoretice, dar şi o metodă aparte pe baza căreia se pot investiga fenomene cuprinse în sfera sa de cercetare.

În concluzie, ştiinţa dreptului are un statut specific întrucât analizează un anumit domeniu al relaţiilor sociale şi anume domeniul participării oamenilor la circuitul juridic ca purtători de drepturi şi obligaţii juridice. Intervenţia dreptului în acest domeniu are menirea de a conduce şi dirija comportamente umane impunându-le reguli normative, dar şi programând un anumit tip de acţiuni cu respectarea formelor de manifestare individuală şi colectivă.

Ştiinţa dreptului nu se limitează doar la studiul normei juridice, jurisprudenţei, a contractului, ci obiectul său este supus unui amplu proces explicativ, colaborând în acest sens cu alte ştiinţe – economice, politice, istorice, etice.

3. Sistemul ştiinţei dreptului

În evoluţia sa milenară, ştiinţa dreptului a înregistrat un permanent proces de specializare, proces în care s-a cristalizat un ansamblu de valori ce constituie obiectul specific de cercetare al acestei ştiinţe.

În acest mod s-a putut defini sistemul ştiinţei dreptului alcătuit din următoarele componente:

- teoria generala a dreptului;

- ştiinţele juridice de ramură;

- ştiinţele juridice istorice;

- ştiinţele participative.

Ştiinţele juridice de ramură studiază fenomene juridice particulare şi o anumită ramură a dreptului cum sunt:

- ştiinţa dreptului constituţional;

- ştiinţa dreptului civil;

- ştiinţa dreptului penal etc.

Criteriul de departajare al acestor ramuri îl constituie obiectul de reglementare şi metoda specifică de reglementare.

Dreptul unui stat este alcătuit din numeroase norme şi instituţii juridice. Ansamblul acestora formează sistemul unitar al dreptului aparţinând statului respectiv. Acest sistem există şi se manifestă prin diversitatea ramurilor care îl compun . Fiecare ramură este alcătuită din grupe de norme juridice, organic legate ce reglementează o anumită categorie de relaţii sociale pe baza aceleiaşi metode şi în temeiul unor principii comune.

Ştiinţele juridice istorice cercetează istoria dreptului dintr-o anumită ţară sau ca fenomen juridic de ansamblu, în sens istoric. Cercetarea istoriei dreptului evidenţiază vechile instituţii juridice şi evoluţia acestora, subliniind ideea de progres juridic. De asemenea, ştiinţele istorice se preocupă de studiul doctrinei juridice, a marilor curente şi şcoli de drept.

Ştiinţele participative (ajutătoare) sunt: criminalistica, medicina legală etc. Aceste ştiinţe fac parte din sistemul dreptului în măsura în care unele ramuri de drept apelează la cunoştinţele de ordin criminalistic, medico-legal, statistic, etc, pentru a obţine o anumită finalitate, respectiv rezolvarea unui raport juridic.

CAPITOLUL II

INTRODUCERE ÎN TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI

SECŢIUNEA I

IMPORTANŢA STUDIERII DREPTULUI

Noţiunea de drept semnifică un ansamblu de reguli de conduită obligatorie ce consfinţesc drepturi, obligaţii şi libertăţi ale oamenilor în relaţiile lor reciproce a căror respectare este asigurată la nevoie de către forţa publică a statului.

Se poate concluziona astfel că societatea umană încă de la primele colectivităţi a simţit nevoia unei organizări, a unei discipline fără de care convieţuirea ar fi imposibilă.

În acest mod s-au format reguli, norme, obiceiuri a căror respectare a fost necesară colectivităţii şi care la început a fost asigurată de o autoritate recunoscută de membrii colectivităţii, cum ar fi şeful de familie, şeful de trib şi apoi organismul special creat în acest sens. Acest organism întruchipa puterea publică şi s-a constituit ca Republică sau Imperiu, iar azi ca autoritate de stat.

Preview document

Cursuri de Drept - Pagina 1
Cursuri de Drept - Pagina 2
Cursuri de Drept - Pagina 3
Cursuri de Drept - Pagina 4
Cursuri de Drept - Pagina 5
Cursuri de Drept - Pagina 6
Cursuri de Drept - Pagina 7
Cursuri de Drept - Pagina 8
Cursuri de Drept - Pagina 9
Cursuri de Drept - Pagina 10
Cursuri de Drept - Pagina 11
Cursuri de Drept - Pagina 12
Cursuri de Drept - Pagina 13
Cursuri de Drept - Pagina 14
Cursuri de Drept - Pagina 15
Cursuri de Drept - Pagina 16
Cursuri de Drept - Pagina 17
Cursuri de Drept - Pagina 18
Cursuri de Drept - Pagina 19
Cursuri de Drept - Pagina 20
Cursuri de Drept - Pagina 21
Cursuri de Drept - Pagina 22
Cursuri de Drept - Pagina 23
Cursuri de Drept - Pagina 24
Cursuri de Drept - Pagina 25
Cursuri de Drept - Pagina 26
Cursuri de Drept - Pagina 27
Cursuri de Drept - Pagina 28
Cursuri de Drept - Pagina 29
Cursuri de Drept - Pagina 30
Cursuri de Drept - Pagina 31
Cursuri de Drept - Pagina 32
Cursuri de Drept - Pagina 33
Cursuri de Drept - Pagina 34
Cursuri de Drept - Pagina 35
Cursuri de Drept - Pagina 36
Cursuri de Drept - Pagina 37
Cursuri de Drept - Pagina 38
Cursuri de Drept - Pagina 39
Cursuri de Drept - Pagina 40
Cursuri de Drept - Pagina 41
Cursuri de Drept - Pagina 42
Cursuri de Drept - Pagina 43
Cursuri de Drept - Pagina 44
Cursuri de Drept - Pagina 45
Cursuri de Drept - Pagina 46
Cursuri de Drept - Pagina 47
Cursuri de Drept - Pagina 48
Cursuri de Drept - Pagina 49
Cursuri de Drept - Pagina 50
Cursuri de Drept - Pagina 51
Cursuri de Drept - Pagina 52
Cursuri de Drept - Pagina 53
Cursuri de Drept - Pagina 54
Cursuri de Drept - Pagina 55
Cursuri de Drept - Pagina 56
Cursuri de Drept - Pagina 57
Cursuri de Drept - Pagina 58
Cursuri de Drept - Pagina 59
Cursuri de Drept - Pagina 60
Cursuri de Drept - Pagina 61
Cursuri de Drept - Pagina 62
Cursuri de Drept - Pagina 63
Cursuri de Drept - Pagina 64
Cursuri de Drept - Pagina 65
Cursuri de Drept - Pagina 66
Cursuri de Drept - Pagina 67
Cursuri de Drept - Pagina 68
Cursuri de Drept - Pagina 69
Cursuri de Drept - Pagina 70
Cursuri de Drept - Pagina 71
Cursuri de Drept - Pagina 72
Cursuri de Drept - Pagina 73
Cursuri de Drept - Pagina 74
Cursuri de Drept - Pagina 75
Cursuri de Drept - Pagina 76
Cursuri de Drept - Pagina 77
Cursuri de Drept - Pagina 78
Cursuri de Drept - Pagina 79
Cursuri de Drept - Pagina 80
Cursuri de Drept - Pagina 81
Cursuri de Drept - Pagina 82
Cursuri de Drept - Pagina 83
Cursuri de Drept - Pagina 84
Cursuri de Drept - Pagina 85
Cursuri de Drept - Pagina 86
Cursuri de Drept - Pagina 87
Cursuri de Drept - Pagina 88
Cursuri de Drept - Pagina 89
Cursuri de Drept - Pagina 90
Cursuri de Drept - Pagina 91
Cursuri de Drept - Pagina 92
Cursuri de Drept - Pagina 93
Cursuri de Drept - Pagina 94
Cursuri de Drept - Pagina 95
Cursuri de Drept - Pagina 96
Cursuri de Drept - Pagina 97
Cursuri de Drept - Pagina 98
Cursuri de Drept - Pagina 99
Cursuri de Drept - Pagina 100
Cursuri de Drept - Pagina 101
Cursuri de Drept - Pagina 102
Cursuri de Drept - Pagina 103
Cursuri de Drept - Pagina 104
Cursuri de Drept - Pagina 105
Cursuri de Drept - Pagina 106
Cursuri de Drept - Pagina 107
Cursuri de Drept - Pagina 108
Cursuri de Drept - Pagina 109
Cursuri de Drept - Pagina 110
Cursuri de Drept - Pagina 111
Cursuri de Drept - Pagina 112
Cursuri de Drept - Pagina 113
Cursuri de Drept - Pagina 114
Cursuri de Drept - Pagina 115
Cursuri de Drept - Pagina 116
Cursuri de Drept - Pagina 117
Cursuri de Drept - Pagina 118
Cursuri de Drept - Pagina 119
Cursuri de Drept - Pagina 120
Cursuri de Drept - Pagina 121
Cursuri de Drept - Pagina 122
Cursuri de Drept - Pagina 123
Cursuri de Drept - Pagina 124
Cursuri de Drept - Pagina 125
Cursuri de Drept - Pagina 126
Cursuri de Drept - Pagina 127
Cursuri de Drept - Pagina 128
Cursuri de Drept - Pagina 129
Cursuri de Drept - Pagina 130
Cursuri de Drept - Pagina 131
Cursuri de Drept - Pagina 132
Cursuri de Drept - Pagina 133
Cursuri de Drept - Pagina 134
Cursuri de Drept - Pagina 135
Cursuri de Drept - Pagina 136
Cursuri de Drept - Pagina 137
Cursuri de Drept - Pagina 138
Cursuri de Drept - Pagina 139
Cursuri de Drept - Pagina 140
Cursuri de Drept - Pagina 141
Cursuri de Drept - Pagina 142
Cursuri de Drept - Pagina 143
Cursuri de Drept - Pagina 144
Cursuri de Drept - Pagina 145
Cursuri de Drept - Pagina 146
Cursuri de Drept - Pagina 147
Cursuri de Drept - Pagina 148
Cursuri de Drept - Pagina 149
Cursuri de Drept - Pagina 150
Cursuri de Drept - Pagina 151
Cursuri de Drept - Pagina 152
Cursuri de Drept - Pagina 153
Cursuri de Drept - Pagina 154
Cursuri de Drept - Pagina 155
Cursuri de Drept - Pagina 156
Cursuri de Drept - Pagina 157
Cursuri de Drept - Pagina 158
Cursuri de Drept - Pagina 159
Cursuri de Drept - Pagina 160
Cursuri de Drept - Pagina 161

Conținut arhivă zip

  • Curs drept.doc
  • cursuri drept.doc

Alții au mai descărcat și

Evoluția contractului de muncă

Viitorul salariat a) identitatea părţilor; b) locul de muncă; c) sediul angajatorului; d) funcţia/ocupaţia şi atribuţiile postului; e)...

Construcție Europeană

Configuraţia instituţiilor reflectă originile funcţionale ale Comunităţii şi modul în care au evoluat puterile în condiţiile în care nu s-a ajuns...

Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale

I.1. Obiectul şi principiile specifice urmării penale §1. Urmărirea penală ca primă fază a procesului penal român 1) Desfăşurarea procesului...

Drept Fiscal

Introducere in dreptul fiscal Dreptul fiscal= ramura a dr.public care cuprinde un ansamblu de norme care reglementeaza acele aspecte legate de V...

Drept penal - partea generală

1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND DREPTUL PENAL ŞI ŞTIINŢA DREPTULUI PENAL. Dreptul penal = ramurã a sistemului nostru unitar de drept ce cuprinde...

Drept Civil

CURS 1 NOŢIUNEA DE DREPT ÎN GENERAL Trăind în cadru organizat, în mod necesar oamenii sunt obligaţi să stabilească relaţii unii cu alţii. Aceste...

Elementele constitutive ale statului

Importanţa studierii elementelor constitutive ale statului - Importanţa cunoaşterii şi studierii elementelor constitutive ale statului derivă din...

Forma statului - structura de stat, forma de guvernământ

§Forma statului: structura de stat, forma de guvernământ 1. Conceptul formei de stat - Forma de stat este un concept politico-juridic care...

Te-ar putea interesa și

Infracțiuni Contra Autorității

Secţiunea I - Caracterizarea generală a infracţiunilor contra autorităţii 1.1.Aspecte comune infracţiunilor contra autorităţii. În sistemul de...

Contractul de vânzare internațională - Negocierea prețului

1. Preliminarea În perspectiva integrării europene, ajustarea legislației Republicii Moldova la standardele europene a devenit o necesitate...

Mircea Djuvara

Mircea T. Djuvara s-a nascut in Bucuresti la 18 ( 30 ) mai 1886, avand o origine – pe linia tatalui – aromana; din ascendenta n-au lipsit nici...

Oferta de a contracta

1. Introducere Din punct de vedere etimologic, noțiunea de comerț provine din denumirea latină commercium, o juxtapunere a cuvintelor cum și merx,...

Politici sociale și de ocupare a forței de muncă

Prestaţii sociale pentru familie si copii in România 1. ALOCAŢIA DE STAT PENTRU COPII Alocaţia de stat pentru copii este acordată în conformitate...

Cursuri la Drept

1.NOTIUNI GENERALE DESPRE CONCURENTA CA FENOMEN ECONOMIC.PREMISE ALE CONCURENTEI/ISTORIC. Concurenţa, din punct de vedere economic, într-o anumită...

Cursuri Drept Administrativ

Administraţia publică, în sesns material, presupune acţiuni de dispoziţie sau de prestaţie pentru îndeplinirea cărora utilizează o seamă de...

Cursuri Dreptul Muncii

1. Notiunea Dreptului muncii Dreptul muncii, în acceptiunea sa de ramura de drept, reprezinta ansamblul normelor juridice prin care sunt...

Ai nevoie de altceva?