Cursuri Fiscalitate

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 8191
Mărime: 47.71KB (arhivat)
Publicat de: Alma Tudose
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Saguna Dan Drosu, Sova Dan
A fost prezentat in cadrul Facultatii de Drept UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

Extras din curs

Contribuabili:

1) persoanele fizice rezidente

2) persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitai independente in Romania intr-un sediu permanent

3) persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente in Romania

4) persoane fizice nerezidente ce obtin venituri prevaz de art 89 C. Fis.

NU reprez V. Impozabile:

1) V avand caracter de ajutor (pensii pt invalizii de razboi, indemnizatii pt risc de maternitate, bursele primite de persoane ce urmeaza orice forma de scolarizare)

2) V reprezentand despagubiri (pt pagube, din asigurari)

3) V din sporturi (premii – sportivi, antrenori)

4) V unor persoane nerezidente (din misiuni diplomatice)

Cota :

1) standard de 16% pt V din – salarii, premii, activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, pensii, activitati agricole si pt unele categ de investitii

2) exceptii de la cota pt V obtinute din – unele investitii, jocuri de noroc, transferul proprietatii imobiliare

Regimul fiscal aplicabil:

1) Impozit pe V net anual impozabil pt:

- V din activitati independente

- V din cedarea folosintei bunurilor mobile/imobile

- V din activitati agricole

2) Impozitul final – celelalte categorii

1) V din activitati independente = V comerciale + V din profesii libere + V DPI

- exceptie – in materia DPI, in primii 5 ani de exploatare, inventatorul nu plateste impozit

- exista 2 sisteme:

(a) stabilirea V in sistem real (Vn = Vb – Chelt deductibile)

(b) stabilirea V net anual pe baza normelor de V elaborate de Min Ec si Fin ce stabileste si regulile de utilizare)

- in cazul V din DPI, contribuabilul are dreptul de a opta intre cele 2 sisteme

2) V din cedarea folosintei bunului = V din bani si/sau natura obtinute de proprietar, uzufructuar etc, altele decat cele din activitati independente

- Vb = totalitatea sumelor de bani/echivalentului V in natura pe baza chiriei/arendei prevaz in contr dintre cele 2 parti pe un an fiscal, indiferent de momentul incasarii chiriei/arendei

- Vn = Vb – Chelt determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra Vb

- prin exceptie – contribuabilii, pot opta, pt a determina V din cedarea folosintei, pt sistemul real, comun si V din activitatile independente

3) V din activitatile agricole

Categorii:

(a) cultivarea & valorificarea florilor, legumelor, zarzavaturilor in sere, solare

(b) cultivarea & valorificarea arbustilor, plantelor decorative, ciupercilor

(c) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole etc

(d) valorificarea productiei obtinute prin recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda de diferite unitati

- V din asemenea activitati se stabilesc pe baza de norme de venit stabilite de Min Agriculturii, Padurilor & Dezvoltarii Rurale pana la 31 mai a anului pt care se aplica norma de V

- normele de V de stabilesc pe unitatea de suprafata

- exceptie – contribuabilul poate opta si pt sistemul real

- V anual net impozabil = V net anual – pierderile raportate in anii precedenti

- pierderile anuale se recupereaza pt viitorii 5 ani consecutivi

- platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale pana la data de 15 a ultimei luni din trimestru (sistem real)

4) V din salarii = toate V in bani si/sau natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca indiferent de perioada, denumirea V, inclusiv indemnizatiile pt incapacitate temporara de munca

- sporuri, indemnizatii, premii

Nu sunt impozitate V :

(a) cadourile oferite copiilor minori ai angajatiilor

(b) tichetele de masa primite de angajati

(c) sumele primite pt acoperirea chelt de mutare in interes de serviciu

Deducerile personale (lunare):

(a) V < 1000 lei si contribuabilul are in intretinere :

- 0 persoane – 250 lei

- 1 persoana – 350 lei

- 2 persoane - 450 lei

- 3 persoane – 550 lei

- 4 sau > persoane – 650 lei

(b) V intre 1000,01 – 3000 lei – deducerile se fac numai prin ordin al ministrului Fin Publice

(c) V > 3000 lei – nu opereaza deducerile

Determinarea Imp lunar:

(a) 16% x [ V net pe salarii – urm categ (deducerea lunara, cotizatia sindicala, contributia din fondurile de pensii facultative)]

(b) celelalte cazuri 16% x [ Vb – contributii obligatorii]

- termnul de plata este pana la data de 25 a lunii urmatoare cele in care se platesc V

5) V din investitii:

(a) - V sub forma de dividende – se aplica o cota de 16% din suma acestora

- obligatia de calculare, retinere le revine persoanelor juridice

- termenul de virare este pana la 25 a lunii urmatoare celei in care se face plata

(b) - V sub forma de dobanzi la care se impune o cota de 16% din suma acestora pt depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobandite, contractele civile incheiate

- obligatia de calculare si retinere o au platitorii acestor venituri

Preview document

Cursuri Fiscalitate - Pagina 1
Cursuri Fiscalitate - Pagina 2
Cursuri Fiscalitate - Pagina 3
Cursuri Fiscalitate - Pagina 4
Cursuri Fiscalitate - Pagina 5
Cursuri Fiscalitate - Pagina 6
Cursuri Fiscalitate - Pagina 7
Cursuri Fiscalitate - Pagina 8
Cursuri Fiscalitate - Pagina 9
Cursuri Fiscalitate - Pagina 10
Cursuri Fiscalitate - Pagina 11
Cursuri Fiscalitate - Pagina 12
Cursuri Fiscalitate - Pagina 13
Cursuri Fiscalitate - Pagina 14
Cursuri Fiscalitate - Pagina 15
Cursuri Fiscalitate - Pagina 16
Cursuri Fiscalitate - Pagina 17
Cursuri Fiscalitate - Pagina 18
Cursuri Fiscalitate - Pagina 19
Cursuri Fiscalitate - Pagina 20
Cursuri Fiscalitate - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Cursuri Fiscalitate
    • Conventii fiscale internationale si Dubla Impunere.doc
    • EVAZIUNEA FISCALA.doc
    • Impozitarea Persoanelor Fizice.doc
    • Inspectia Fiscala.doc

Alții au mai descărcat și

Elemente de Drept

CAPITOLUL I ELEMENTE DE TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI Secţiunea 1: Originea dreptului Înaintea apariţiei societăţii organizate în structuri şi...

Raporturile Juridice Bugetare

Cuprind-RELATII SOCIALE -RELATII FINANCIARE,ce iau nastere in procesul repartizarii unei parti din venitul national si in redistribuirea de...

Drept Financiar

C3 Veniturile publice Pentru realizarea obiectivelor social-economice de interes naţional statul utilizează fonduri care alcătuiesc veniturile...

Drept Financiar și Fiscal

CURSUL 1 Relaţiile financiare. Sistemul financiar. Dreptul financiar-ramură a sistemului de drept. Relaţiile financiare se definesc ca ansamblu...

Drept Financiar

I.NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.Conceptul de finanţe Sunt rezultatul unui proces istoric complex, îndelungat, determinat de evoluţia vieţii sociale,...

Dreptul Finanțelor Publice

PARTEA I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DREPTUL FINANTELOR PUBLICE CAPITOLUL I Notiuni generale privind dreptul finantelor publice. I.1....

Drept Financiar Bancar

Introducere in Dreptul Bancar Definitie: este ramura de drept care contine norme ce reglementeaza raporturile juridice din domeniul bancar, adica...

Drept Fiscal

CAPITOLUL VII TEORIA GENERALĂ A IMPOZITELOR ŞI TAXELOR (DREPTUL FISCAL) 7.1. Scurt istoric privind apariţia impozitelor şi a impunerii. Evoluţia...

Te-ar putea interesa și

Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România

La înfiinţarea sa, la Bretton-Woods, în iulie 1944, FMI a fost conceput într-o lume caracterizată prin cursuri fixe de schimb şi control al...

Politicile Monetare și Fiscale și Impactul Lor asupra Echilibrului Balanței de Plăți

Capitolul 1 Balanţa de plăţi: concept, forme, structură Conceptul de balanţă a fost lansat iniţial de mercantilişti in secolul al XVII-lea şi...

Moneda și Cursul de Schimb

INTRODUCERE Prima manifestare concretă a realităţii internaţionale este piaţa pe care se efectuează schimbul unei monede naţionale pe altă monedă...

Evaziune Fiscală

Abstract Din toate timpurile, cetăţenii contribuabili au încercat să-şi protejeze o parte a venitului, apelând astfel la mijloace legale sau nu,...

Teorii asupra Cursurilor Valutare

Teorii asupra cursurilor valutare I. Introducere Problema cursurilor valutare are o importanţă deosebită pentru teoria şi practica relaţiilor...

Teorii ale cursului de schimb - paritatea puterii de cumpărare

Argument-rezumat Găsirea celei mai bune variante de determinare a cursului de schimb a preocupat de-a lungul timpului pe mulţi dintre cei mai mari...

Teste grilă economie europeană

1.Comunitatea Economică Europeană: a) a fost creată în baza Tratatului de la Roma b) are la baza planul Schuman c) a urmărit crearea Pieței...

Cursuri Fiscalitate

persoanele juridice române–pentru profitul impozabil obţinut din orice sursă, atât din România, cât şi din străinătate persoanele juridice...

Ai nevoie de altceva?