Drept Financiar

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 12363
Mărime: 41.52KB (arhivat)
Publicat de: Sebastian Simon
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.Univ.Dr. Vasile Iancu

Extras din curs

I.NOŢIUNI INTRODUCTIVE

1.Conceptul de finanţe

Sunt rezultatul unui proces istoric complex, îndelungat, determinat de evoluţia vieţii sociale, prin apariţia şi dezvoltarea comunităţilor umane, a proprietăţii, a forţelor de producţie, relaţiilor marfă-bani şi datorită necesităţilor financiare ale statului, pentru îndeplinirea funcţiilor şi sarcinilor sale.

În sens larg, include bugetul statului, creditul, operaţiunile bancare şi de bursă, relaţiile cambiale, adică resursele, relaţiile şi operaţiunile băneşti.

Sunt considerate relaţii de natură economică, prin scopul urmărit şi faptul că modifică patrimoniul părţilor.

Cele mai importante categorii:

- Relaţiile prin care se formează şi se utilizează fonduri băneşti ale statului, prin transferuri de sume, fără echivalent, nerambursabile, pe calea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor;

- Relaţiile de credit, bancar şi public;

- Relaţii de asigurare.

2.Conceptul de finanţe publice

Desemnează relaţiile financiare la care participă statul, ca entitate distinctă. Ele sunt definite ca fiind o categorie de relaţii sociale, de natură economică, bănească, de repartiţie a produsului social şi îndeosebi a venitului naţional şi care se formează în procesul de constituire, repartizare şi utilizare a fondurilor băneşti publice, pentru satisfacerea trebuinţelor publice.

Comportă fluxuri băneşti în scopul procurării resurselor financiare şi al satisfacerii nevoilor generale ale societăţii.

Finanţele publice se deosebesc de finanţele private, supuse normelor dreptului comercial.

3.Evoluţia finanţelor publice

Este dată de transformările intervenite în cadrul instituţiilor statului şi condiţiile social-economice în care acestea se organizează şi funcţionează.

Orientări:

a)Separarea netă a puterilor legislativă şi executivă şi atribuirea rolului decisiv Parlamentului în orientarea şi administrarea finanţelor publice;

b)Instituirea unor instrumente prin care să se exercite rolul decisiv al Parlamentului;

c)Situarea rolului finanţelor publice în contextul vieţii economice şi sociale.

Ca urmare a ultimei orientări putem menţiona:

a)Doctrina liberală caracterizată pe scurt: stat liberal, neintervenţionist; limitarea rolului şi sarcinilor statului la garantarea mecanismelor economiei de piaţă; limitarea obiectivelor statului la cele poliţieneşti, militare, judiciare şi funcţionarea aparatului administrativ; venituri şi cheltuieli bugetare mici; echilibru bugetar;

b)Doctrina intervenţionistă, cu următoarele repere: intervenţia statului în viaţa economică şi socială; obiective noi urmărite de către stat; necesitatea contractării împrumuturilor de stat; venituri şi cheltuieli mari; deficite bugetare şi împrumuturi de stat.

4.Structura finanţelor publice

În statele moderne, aceasta vizează bugetul de stat, veniturile şi cheltuielile bugetare, împrumuturile de stat, finanţele unităţilor administrativ- teritoriale şi finanţele instituţiilor internaţionale.

În România, finanţele publice au o structură ancorată în legislaţia existentă şi anume: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, veniturile şi cheltuielile publice şi datoria publică.

5.Funcţiile finanţelor publice

Acestea sunt de repartiţie şi de control

Funcţia de repartiţie cuprinde:

a)Formarea resurselor financiare publice;

b)Distribuirea lor, pe destinaţii şi pe ordonatori de credite.

Funcţia de control vizează:

a)Asigurarea, dirijarea şi utilizarea resurselor financiare publice;

b)Armonizarea resurselor financiare imediate cu cele de perspectivă.

Preview document

Drept Financiar - Pagina 1
Drept Financiar - Pagina 2
Drept Financiar - Pagina 3
Drept Financiar - Pagina 4
Drept Financiar - Pagina 5
Drept Financiar - Pagina 6
Drept Financiar - Pagina 7
Drept Financiar - Pagina 8
Drept Financiar - Pagina 9
Drept Financiar - Pagina 10
Drept Financiar - Pagina 11
Drept Financiar - Pagina 12
Drept Financiar - Pagina 13
Drept Financiar - Pagina 14
Drept Financiar - Pagina 15
Drept Financiar - Pagina 16
Drept Financiar - Pagina 17
Drept Financiar - Pagina 18
Drept Financiar - Pagina 19
Drept Financiar - Pagina 20
Drept Financiar - Pagina 21
Drept Financiar - Pagina 22
Drept Financiar - Pagina 23
Drept Financiar - Pagina 24
Drept Financiar - Pagina 25
Drept Financiar - Pagina 26
Drept Financiar - Pagina 27
Drept Financiar - Pagina 28
Drept Financiar - Pagina 29
Drept Financiar - Pagina 30
Drept Financiar - Pagina 31
Drept Financiar - Pagina 32
Drept Financiar - Pagina 33
Drept Financiar - Pagina 34
Drept Financiar - Pagina 35
Drept Financiar - Pagina 36
Drept Financiar - Pagina 37
Drept Financiar - Pagina 38
Drept Financiar - Pagina 39
Drept Financiar - Pagina 40
Drept Financiar - Pagina 41
Drept Financiar - Pagina 42
Drept Financiar - Pagina 43
Drept Financiar - Pagina 44
Drept Financiar - Pagina 45
Drept Financiar - Pagina 46
Drept Financiar - Pagina 47
Drept Financiar - Pagina 48
Drept Financiar - Pagina 49
Drept Financiar - Pagina 50
Drept Financiar - Pagina 51
Drept Financiar - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • Drept Financiar.doc

Alții au mai descărcat și

Elemente de Drept

CAPITOLUL I ELEMENTE DE TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI Secţiunea 1: Originea dreptului Înaintea apariţiei societăţii organizate în structuri şi...

Raporturile Juridice Bugetare

Cuprind-RELATII SOCIALE -RELATII FINANCIARE,ce iau nastere in procesul repartizarii unei parti din venitul national si in redistribuirea de...

Drept Financiar

1. Caracterizati originea conceptului financiar Finantele au aparut drept urmare a accentuarii diviziunii sociale a muncii , a dezvoltarii pina...

Drept Financiar și Fiscal

CURSUL 1 Relaţiile financiare. Sistemul financiar. Dreptul financiar-ramură a sistemului de drept. Relaţiile financiare se definesc ca ansamblu...

Bugetul de stat

Economia publică, prin dimensiune şi complexitate, presupune un program economic, pe timp determinat, acoperit printr-un program financiar care...

Dreptul Finanțelor Publice

PARTEA I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DREPTUL FINANTELOR PUBLICE CAPITOLUL I Notiuni generale privind dreptul finantelor publice. I.1....

Drept Fiscal

CAPITOLUL VII TEORIA GENERALĂ A IMPOZITELOR ŞI TAXELOR (DREPTUL FISCAL) 7.1. Scurt istoric privind apariţia impozitelor şi a impunerii. Evoluţia...

Drept Financiar

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND FINANŢELE PUBLICE 1.1.Conceptul şi evoluţia finanţelor publice Cuvântul „finanţe” s-a răspândit în...

Te-ar putea interesa și

Controlul Financiar

INTRODUCERE Viata economico - sociala, în desfasurarea ei complexa de-a lungul timpului, a scos în relief, imposibilitatea individului de a atinge...

Izvoarele Dreptului Financiar

Introducere Finanţele publice constituie baza activităţii economice, politice, culturale, sociale a statelor moderne şi în mare măsură, progresul...

Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept

Capitolul 1 Noţiuni introductive Statul şi dreptul sunt produse ale evoluţiei istorice a omenirii care s-au cristalizat ca valori fundamentale...

Executarea silită

Executarea silita Dispozitii comune In cazul in care debitorul nu isi plateste de bunavoie obligatiile bugetare datorate, organelle de executare...

Titlu de creanță fiscală - titlu executoriu

Impozitele, taxele, contributiile, amenzile, penalitatile si alte sume care alimenteaza fondurile publice se colecteaza ca venit la bugetele...

Raporturi Juridice Financiare

Raporturile Juridice Financiare 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Întrucât normele juridice au un caracter abstract ele se realizează în viaţă prin...

Cheltuielile bugetare

Introducere Bugetul de stat reprezintă o categorie fundamentală a științelor finanțelor. Sub aspectul său juridic bugetul reprezintă un act prin...

Bugetul public național și sistemul bugetar al României

Aparitia bugetelor nationale, ca mijloace de determinare a cheltuielilor de facut si veniturilor de realizat, este legata de lupta dintre Coroana,...

Ai nevoie de altceva?