Drept Financiar

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 171 în total
Cuvinte : 83946
Mărime: 223.73KB (arhivat)
Publicat de: Alis Bogdan
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CAPITOLUL I

NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND FINANŢELE PUBLICE

1.1.Conceptul şi evoluţia finanţelor publice

Cuvântul „finanţe” s-a răspândit în Franţa în urmă cu două secole, având înţelesul de bani şi venituri publice destinate cheltuielilor statului. Acest concept s-a format şi a evoluat din limba latină, din expresia „financia pecuniaria”, care însemna a încheia o tranzacţie patrimonială prin plata unei sume de bani.

Actualmente, finanţele reprezintă instrumentul prin intermediul căruia statul şi celelalte colectivităţi publice asigură fondurile băneşti necesare dezvoltării economiei naţionale, realizării acţiunilor social culturale, funcţionării organelor de stat şi apărării ţării.

Finanţele sau relaţiile financiare sunt relaţii cu caracter economic care apar în expresie bănească, în procesul de mobilizare şi repartizare a resurselor necesare statului, respectiv în procesul repartiţiei produsului intern brut, în strânsă legătură cu îndeplinirea funcţiilor şi sarcinilor statului.

Relaţiile financiare au un puternic caracter economic. Ele apar în formă bănească întrucât şi procesul de producţie şi de circulaţie a bunurilor, repartiţia produsului social şi a venitului naţional, evaluarea avuţiei naţionale, precum şi relaţiile de schimb, de retribuţie a muncii sau relaţiile dintre agenţii economici, dintre aceştia şi populaţie ori dintre grupuri ale populaţiei, se exprimă cu ajutorul banilor, în cadrul unor relaţii băneşti.

Noţiunea de finanţe sau de relaţii financiare nu poate fi confundată cu cea de bani. Astfel, în timp ce banii reprezintă o marfă specială, desprinsă din masa celorlalte mărfuri, îndeplinind funcţia de echivalent general, sfera finanţelor este mai redusă decât cea a relaţiilor băneşti. Finanţele, care apar într-adevăr ca relaţii băneşti, nu reprezintă altceva decât relaţii de constituire şi repartizare a unor fonduri băneşti. Altfel spus, sfera finanţelor cuprinde numai relaţiile băneşti care exprimă un transfer de valoare nu şi pe cele care reflectă o schimbare a formelor valorii.

Este însă absolut imperativ ca noţiunea finanţelor publice să fie asociată statului, unităţilor sale administrativ teritoriale sau cu alte instituţii de drept public, fiind intim legate de resursele, cheltuielile şi împrumuturile acestora1.

Relaţiile financiare se realizează în cadrul unei activităţi complexe desfăşurate de organele de stat şi agenţii economici, denumită activitate financiară.

În acest context, activitatea financiară se poate defini ca fiind ansamblul actelor şi operaţiunilor efectuate, precum şi a metodelor şi mijloacelor folosite de organele de stat în vederea constituirii, repartizării şi utilizării fondului de dezvoltare economico-socială şi a fondului de consum.

Din punctul de vedere al obiectivelor urmărite, activitatea financiară se desfăşoară pe două planuri:

-activitatea financiară proprie, având ca obiective constituirea, repartizarea şi utilizarea fondurilor băneşti specifice fiecărui organ de stat şi agent economic în parte;

-activitatea financiară generală, având ca obiectiv mobilizarea, repartizarea şi utilizarea fondurilor băneşti necesare satisfacerii intereselor generale ale societăţii şi care angrenează toate organele de stat.

Activitatea financiară se desfăşoară în cadrul fiecărui palier al sistemului financiar, remarcându-se ca forme specifice activitatea financiară a agenţilor economici, activitatea bugetară, activitatea bancară, activitatea financiară în domeniul asigurărilor etc.

O formă aparte de activitate financiară care nu are ca obiect constituirea, repartizarea şi utilizarea fondurilor băneşti ci constatarea modului în care se respectă în cadrul acestui proces disciplina financiară, o reprezintă activitatea de control financiar.

Realizarea activităţii financiare are loc prin acte şi operaţiuni specifice fiecărei forme în parte (acte juridice normative sau individuale, operaţiuni de încasări şi plăţi, de finanţare bugetară, de creditare etc.), precum şi prin utilizarea anumitor metode şi mijloace.

Preview document

Drept Financiar - Pagina 1
Drept Financiar - Pagina 2
Drept Financiar - Pagina 3
Drept Financiar - Pagina 4
Drept Financiar - Pagina 5
Drept Financiar - Pagina 6
Drept Financiar - Pagina 7
Drept Financiar - Pagina 8
Drept Financiar - Pagina 9
Drept Financiar - Pagina 10
Drept Financiar - Pagina 11
Drept Financiar - Pagina 12
Drept Financiar - Pagina 13
Drept Financiar - Pagina 14
Drept Financiar - Pagina 15
Drept Financiar - Pagina 16
Drept Financiar - Pagina 17
Drept Financiar - Pagina 18
Drept Financiar - Pagina 19
Drept Financiar - Pagina 20
Drept Financiar - Pagina 21
Drept Financiar - Pagina 22
Drept Financiar - Pagina 23
Drept Financiar - Pagina 24
Drept Financiar - Pagina 25
Drept Financiar - Pagina 26
Drept Financiar - Pagina 27
Drept Financiar - Pagina 28
Drept Financiar - Pagina 29
Drept Financiar - Pagina 30
Drept Financiar - Pagina 31
Drept Financiar - Pagina 32
Drept Financiar - Pagina 33
Drept Financiar - Pagina 34
Drept Financiar - Pagina 35
Drept Financiar - Pagina 36
Drept Financiar - Pagina 37
Drept Financiar - Pagina 38
Drept Financiar - Pagina 39
Drept Financiar - Pagina 40
Drept Financiar - Pagina 41
Drept Financiar - Pagina 42
Drept Financiar - Pagina 43
Drept Financiar - Pagina 44
Drept Financiar - Pagina 45
Drept Financiar - Pagina 46
Drept Financiar - Pagina 47
Drept Financiar - Pagina 48
Drept Financiar - Pagina 49
Drept Financiar - Pagina 50
Drept Financiar - Pagina 51
Drept Financiar - Pagina 52
Drept Financiar - Pagina 53
Drept Financiar - Pagina 54
Drept Financiar - Pagina 55
Drept Financiar - Pagina 56
Drept Financiar - Pagina 57
Drept Financiar - Pagina 58
Drept Financiar - Pagina 59
Drept Financiar - Pagina 60
Drept Financiar - Pagina 61
Drept Financiar - Pagina 62
Drept Financiar - Pagina 63
Drept Financiar - Pagina 64
Drept Financiar - Pagina 65
Drept Financiar - Pagina 66
Drept Financiar - Pagina 67
Drept Financiar - Pagina 68
Drept Financiar - Pagina 69
Drept Financiar - Pagina 70
Drept Financiar - Pagina 71
Drept Financiar - Pagina 72
Drept Financiar - Pagina 73
Drept Financiar - Pagina 74
Drept Financiar - Pagina 75
Drept Financiar - Pagina 76
Drept Financiar - Pagina 77
Drept Financiar - Pagina 78
Drept Financiar - Pagina 79
Drept Financiar - Pagina 80
Drept Financiar - Pagina 81
Drept Financiar - Pagina 82
Drept Financiar - Pagina 83
Drept Financiar - Pagina 84
Drept Financiar - Pagina 85
Drept Financiar - Pagina 86
Drept Financiar - Pagina 87
Drept Financiar - Pagina 88
Drept Financiar - Pagina 89
Drept Financiar - Pagina 90
Drept Financiar - Pagina 91
Drept Financiar - Pagina 92
Drept Financiar - Pagina 93
Drept Financiar - Pagina 94
Drept Financiar - Pagina 95
Drept Financiar - Pagina 96
Drept Financiar - Pagina 97
Drept Financiar - Pagina 98
Drept Financiar - Pagina 99
Drept Financiar - Pagina 100
Drept Financiar - Pagina 101
Drept Financiar - Pagina 102
Drept Financiar - Pagina 103
Drept Financiar - Pagina 104
Drept Financiar - Pagina 105
Drept Financiar - Pagina 106
Drept Financiar - Pagina 107
Drept Financiar - Pagina 108
Drept Financiar - Pagina 109
Drept Financiar - Pagina 110
Drept Financiar - Pagina 111
Drept Financiar - Pagina 112
Drept Financiar - Pagina 113
Drept Financiar - Pagina 114
Drept Financiar - Pagina 115
Drept Financiar - Pagina 116
Drept Financiar - Pagina 117
Drept Financiar - Pagina 118
Drept Financiar - Pagina 119
Drept Financiar - Pagina 120
Drept Financiar - Pagina 121
Drept Financiar - Pagina 122
Drept Financiar - Pagina 123
Drept Financiar - Pagina 124
Drept Financiar - Pagina 125
Drept Financiar - Pagina 126
Drept Financiar - Pagina 127
Drept Financiar - Pagina 128
Drept Financiar - Pagina 129
Drept Financiar - Pagina 130
Drept Financiar - Pagina 131
Drept Financiar - Pagina 132
Drept Financiar - Pagina 133
Drept Financiar - Pagina 134
Drept Financiar - Pagina 135
Drept Financiar - Pagina 136
Drept Financiar - Pagina 137
Drept Financiar - Pagina 138
Drept Financiar - Pagina 139
Drept Financiar - Pagina 140
Drept Financiar - Pagina 141
Drept Financiar - Pagina 142
Drept Financiar - Pagina 143
Drept Financiar - Pagina 144
Drept Financiar - Pagina 145
Drept Financiar - Pagina 146
Drept Financiar - Pagina 147
Drept Financiar - Pagina 148
Drept Financiar - Pagina 149
Drept Financiar - Pagina 150
Drept Financiar - Pagina 151
Drept Financiar - Pagina 152
Drept Financiar - Pagina 153
Drept Financiar - Pagina 154
Drept Financiar - Pagina 155
Drept Financiar - Pagina 156
Drept Financiar - Pagina 157
Drept Financiar - Pagina 158
Drept Financiar - Pagina 159
Drept Financiar - Pagina 160
Drept Financiar - Pagina 161
Drept Financiar - Pagina 162
Drept Financiar - Pagina 163
Drept Financiar - Pagina 164
Drept Financiar - Pagina 165
Drept Financiar - Pagina 166
Drept Financiar - Pagina 167
Drept Financiar - Pagina 168
Drept Financiar - Pagina 169
Drept Financiar - Pagina 170
Drept Financiar - Pagina 171

Conținut arhivă zip

  • Drept Financiar.doc

Alții au mai descărcat și

Izvoarele Dreptului Financiar

Introducere Finanţele publice constituie baza activităţii economice, politice, culturale, sociale a statelor moderne şi în mare măsură, progresul...

Curtea de Conturi

CAPITOLUL I. Dezvoltarea istorică a Curţii de Conturi în România Statul, indiferent de forma de organizare a acestuia, şi-a creat, din cele mai...

Elemente de Drept

CAPITOLUL I ELEMENTE DE TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI Secţiunea 1: Originea dreptului Înaintea apariţiei societăţii organizate în structuri şi...

Drept - Financiar și Fiscal

CAPITOLUL 1 – SISTEMUL FISCAL CURS 1 RELATII FINANCIARE 1.1. CONCEPT Relatiile financiare din zilele noastre reprezinta rezultatul unui proces...

Drept Financiar și Fiscal

CURSUL 1 Relaţiile financiare. Sistemul financiar. Dreptul financiar-ramură a sistemului de drept. Relaţiile financiare se definesc ca ansamblu...

Drept Financiar și Fiscal Comunitar

NOTIUNI INTRODUCTIVE. FISCALITATEA Procesul de globalizare nu ar fi fost posibil fara internationalizarea relatiilor economice si mai ales a...

Dreptul Finanțelor Publice

PARTEA I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DREPTUL FINANTELOR PUBLICE CAPITOLUL I Notiuni generale privind dreptul finantelor publice. I.1....

Drept Fiscal

CAPITOLUL VII TEORIA GENERALĂ A IMPOZITELOR ŞI TAXELOR (DREPTUL FISCAL) 7.1. Scurt istoric privind apariţia impozitelor şi a impunerii. Evoluţia...

Te-ar putea interesa și

Controlul Financiar

INTRODUCERE Viata economico - sociala, în desfasurarea ei complexa de-a lungul timpului, a scos în relief, imposibilitatea individului de a atinge...

Izvoarele Dreptului Financiar

Introducere Finanţele publice constituie baza activităţii economice, politice, culturale, sociale a statelor moderne şi în mare măsură, progresul...

Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept

Capitolul 1 Noţiuni introductive Statul şi dreptul sunt produse ale evoluţiei istorice a omenirii care s-au cristalizat ca valori fundamentale...

Executarea silită

Executarea silita Dispozitii comune In cazul in care debitorul nu isi plateste de bunavoie obligatiile bugetare datorate, organelle de executare...

Titlu de creanță fiscală - titlu executoriu

Impozitele, taxele, contributiile, amenzile, penalitatile si alte sume care alimenteaza fondurile publice se colecteaza ca venit la bugetele...

Raporturi Juridice Financiare

Raporturile Juridice Financiare 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Întrucât normele juridice au un caracter abstract ele se realizează în viaţă prin...

Cheltuielile bugetare

Introducere Bugetul de stat reprezintă o categorie fundamentală a științelor finanțelor. Sub aspectul său juridic bugetul reprezintă un act prin...

Bugetul public național și sistemul bugetar al României

Aparitia bugetelor nationale, ca mijloace de determinare a cheltuielilor de facut si veniturilor de realizat, este legata de lupta dintre Coroana,...

Ai nevoie de altceva?