Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport

Curs
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 30793
Mărime: 397.67KB (arhivat)
Publicat de: Stancu Păduraru
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1. Noţiune

Contractul de transport este acel contract prin care cărăuşul, denumit şi

transportator, se obligă faţă de expeditor (călător) să transporte de la un loc la

altul persoane, mărfuri, bagaje, ştiri sau corespondenţă, un bun material

determinat denumit generic încărcătură, cu ajutorul unui mijloc de transport în

schimbul unui preţ, pe care să le predea destinatarului.

Într-un contract de transport intervin, prin urmare, 3 persoane:

expeditorul, cărăuşul şi destinatarul. Mai poate interveni şi o a 4-a persoană,

comisionarul de transport (expediţionarul).

a) expeditorul (călătorul) sau trimiţătorul este persoana care tratează şi

încheie contractul de transport, direct sau printr-un reprezentant, în scopul de

a efectua transportul, pe scurt, el este cel care face expedierea.

b) cărăuşul este persoana care se obligă să transporte, ori să facă să

transporte persoane, mărfuri, bagaje, corespondenţa, în baza contractului

încheiat cu expeditorul. Transportul ştirilor şi corespondenţei prin poştă şi

telegraf constituie un monopol al statului, fiind efectuate de regii autonome

ale statului; cărăuşul trebuie să fie autorizat de Ministerul Transporturilor.

Convenţiile dintre expeditor şi destinatar sunt res inter alios acta şi nu-l

interesează pe cărăuş din nici un punct de vedere.

c) destinatarul este persoana în interesul căreia se efectuează

transportul. El nu ia parte la încheierea contractului de transport, dar

dobândeşte un drept din acest contract, prin aderare, întocmai ca şi

beneficiarul unui contract de asigurare.

Expeditorul se poate desemna pe el însuşi ca destinatar.

d) comisionarul de transport este persoana care se însărcinează să

trateze cu cărăuşul pe seama expeditorului, fiind supus regulilor de la

comision.

2. Sediul materiei

Contractul de transport este reglementat de Codul Comercial în art.

413-441 sub denumirea “despre contractul de transport”, în art. 557-600 sub

titulatura “Despre contractul de încheierea” (vasului), în Codul civil sub titlul

“contractul de locaţiune şi de lucrări” în art. 1470-1490, unele Convenţii

internaţionale privind transportul şi legislaţia specială pe diferite sectoare ale

transportului; Legea nr. 129 din 16.10.1996 privind transportul pe căi ferate;

Legea nr. 4/1981 privind transporturile rutiere internaţionale, Decretul nr.

134/1984 privind navigaţia fluvială, Decretul nr. 443/1972 privind navigaţia

maritimă, Codul aerian din 30.12.1953 abrogat în cea mai mare parte prin

Ordonanţa Guvernului nr. 29/22.08.1997, Ordonanţa Guvernului nr.

19/18.08.1997 privind transporturile, Ordonanţa Guvernului nr.

41/28.08.1997 privind aprobarea regulamentului de transport pe căile ferate în

3

România, Ordonanţa Guvernului nr. 42/28.08.1997 privind navigaţia civilă,

prin care s-a abrogat Decretul nr. 443/1972 privind navigaţia civilă, cu

excepţia capitolului VI – Infracţiuni.

3. Natura şi fundamentul juridic al contractului de

transport

1. Contractul de transport se încadrează, în raport cu dispoziţiile art.

1470 alin. 2 Cod civil, în categoria locţiunii de lucrări (locatio operis

faciendi), iar potrivit art. 1474 Cod civil, este o locaţiune de servicii. În

realitate, contractul de transport nu este numai o locaţiune (o închiriere) a

mijlocului de transport, ci mai ales o prestaţie de servicii (locatio operis),

deoarece obiectul activităţii cărăuşului constă în deplasarea în spaţiu a unor

persoane sau mărfuri, organizată, supravegheată şi dirijată de cărăuş, care este

un transportator de profesie. Dacă aceste trei caracteristici sunt reunite,

convenţia este un contract de transport, orice denumire i-ar da părţile. În orice

transport găsim următoarele elemente ale locaţiunii de servicii: a) o prestaţie;

b) o remuneraţie a serviciului prestat; c) independenţa juridică a cărăuşului.

Cărăuşul, prin urmare, îşi oferă serviciile sale şi un vehicul propriu

expeditorului, în vederea transportării unui lucru la o destinaţie indicată de

expeditor. Vehiculul de care se serveşte cărăuşul în săvârşirea prestaţiei sale

are un caracter auxiliar. Remunerarea care o primeşte cărăuşul include şi

preţul închirierii vehiculului, nu numai a serviciului în sine.

A. Deplasarea sau strămutarea

I. Transportul are ca obiect deplasarea sau strămutarea unei persoane

sau mărfi determinate, dintr-un punct de plecare, de unde încărcătura este

preluată de cărăuş şi strămutată în alt punct de destinaţie, unde va fi predată

destinatarului, în timpul şi cu mijlocul de transport stabilit. Între cele două

puncte, orice transport parcurge un itinerar prestabilit.

Deplasarea de persoane şi de mărfuri se face, de obicei, pe ruta cea mai

scurtă pentru motive economice. În cazul în care există mai multe variante,

itinerarul trebuie să precizeze şi parcursul intermediar. În unele cazuri, în

special când se contractează o călătorie în circuit, în care punctul de pornire

este şi cel terminus, itinerarul are importanţa cea mai mare.

Nu orice deplasare de bunuri face obiectul contractului de transport.

Astfel:

a) Contractul de încărcare sau descărcare a mărfurilor din nave,

trenuri, avioane nu este un contract de transport. Contractul de mutare de

mobilier este un contract de transport numai în măsura în care deplasarea

mobilierului constituie obiectul principal al contractului, dacă operaţiunile de

demontare, condiţionare şi remontare sunt esenţiale, contractul este simplu

contract de prestări de servicii. În plus, se mai cere ca strămutarea să fie

executată cu mijloacele de transport ale întreprinderii care execută mutarea

mobilierului. Se consideră că există două contracte, de transport şi de depozit,

4

atunci când operaţiile de strămutare şi cele de depozitare a mărfurilor pot fi

separate net.

Preview document

Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 1
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 2
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 3
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 4
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 5
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 6
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 7
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 8
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 9
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 10
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 11
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 12
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 13
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 14
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 15
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 16
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 17
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 18
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 19
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 20
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 21
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 22
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 23
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 24
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 25
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 26
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 27
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 28
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 29
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 30
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 31
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 32
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 33
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 34
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 35
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 36
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 37
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 38
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 39
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 40
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 41
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 42
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 43
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 44
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 45
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 46
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 47
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 48
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 49
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 50
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 51
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 52
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 53
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 54
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 55
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 56
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 57
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 58
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 59
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 60
Disciplina - Dreptul Transporturilor - sinteză - contractul de transport - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Disciplina - Dreptul Transporturilor - Sinteza - Contractul de Transport.pdf

Alții au mai descărcat și

Dreptul Transporturilor

Rezumat Transportul, ca obiect al dreptului transporturilor, presupune, o deplasare în spatiu; obiectul acestei deplasari îl reprezinta...

Dreptul Comerțului Internațional

În conditiile revolutiei tehnico-stiintifice si a revolutiei informationale încheierea, reglementarea sau realizarea în aceeasi tara a tuturor...

Răspunderea Transportatorului

Capitolul I. Cadrul general al răspunderii 1. Obiectul răspunderii transportatorului În faza deplasării mărfii pe itinerarul stabilit, cărăuşul...

Drept Comercial

CAPITOLUL I NOŢIUNI DE DREPT COMERCIAL Secţiunea I ASPECTE GENERALE 1. Noţiune, obiect, definiţie, caractere Denumirea de „drept comercial”...

Contractul de Transport

1. Contractul internaţional de transport rutier de mărfuri Actul normativ de bază în acest domeniu este Convenţia referitoare la contractul de...

Dreptul Transporturilor

Lectia 1. Notiunea de contract de transport de mărfuri international MODULUL l NOTIUNI INTRODUCTIVE. SISTEMUL NATIONAL DE TRANSPORT Obiectivele...

Dreptul Transporturilor

Sectiunea 1 Notiunea si definitia contractului de transport Fiind considerata fapta de comert, asa cum rezulta din disp.art.3. Codul comercial,...

Drept constituțional

Conceptul de drept Dreptul consta in ansamblul regulilor de conduita generale si obligatorii asigurate si garantate de stat, reguli al căror scop...

Te-ar putea interesa și

Particularitățile contractului comercial de transport internațional

Introducere Actualitatea cercetării. Deplasarea mărfurilor de la producător la cumpărător și cumpărătorii din altă țară este asigurată prin...

Ai nevoie de altceva?