Drept Bancar

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 4309
Mărime: 22.04KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Cursul 1 – 07.03.2009

Bibliografie

1. L. Şăuleanu – Drept bancar

2. S. Cărpenaru

I. Titlurile comerciale de valoare

1. Instrumente de plata (ordinal de plata, biletul la ordin, cambia, cec)

II. Contractele specific activitati bancare

1. Contractul de credit bancar, contractul de depozit bancar, contractul de cont curent.

2. Garanţiile bancare. Garanţiile bancare imobiliare, mobiliare,

3. Garanţiile personale (contractul de cauţiune bancara)

Titlurile comerciale de valoare

Titlul comercial de valoare este un înscris în temeiul căruia posesorul sau legitim este

îndreptăţit ca la o data determinata să exercite un anumit drept.

Caracteristicile instrumentelor de plata.

Are un caracter constitutiv de drept în sensul ca dreptul posesorului de a exercita o anumita operaţiune se naşte din însuşi faptul posesiei titlului adică dreptul posesorului de a exercita o anumita acţiune înscrisă în titlul nu poate exista independent sau fără titlu.

Înscrisul are un caracter formal ceea ce înseamnă ca el trebuie să îmbrace forma ceruta de lege iar lipsa unor elemente cerute imperativ de lege conduce la nulitatea titlului.

Înscrisul are un caracter literal în sensul ca întinderea şi natura dreptului sunt determinate exclusiv de menţiunile cuprinse în înscris.

1.1 Ordinul de plată

Ordinul de plată este un instrument pe care comercianţii în folosesc pentru efectuarea plăţilor dintre ei şi constă într-un transfer de fonduri băneşti din contul plătitorului în contul beneficiarului prin intermediul unei instituţii de credit adică al unei bănci.

Ordinul de plată este o dispoziţie necondiţionata dată de către emitentul acestei unei societăţi bancare, la care are un cont deschis, de a pune la dispoziţia unui beneficiar anumite sume de bani. Efectuarea plăţilor prin ordin de plata nu necesita o cerere din partea beneficiarului şi nici nu se face la ordinul acestuia.

Ordinele de plata se clasifica în 2 categorii: simple atunci când încasarea nu este condiţionata de prezentarea unui document sau explicaţie cu privire la scopul plăţii sau ordinul de plată documentar situaţie în care încasarea sa este determinată de obligaţia beneficiarului de a prezenta anumite documente (facturi, dovada plăţilor unor utilităţi).

Menţiunile obligatorii ale ordinului de plata sunt:

- ordinul necondiţionat de a plăti o suma de bani;

- numele sau denumirea beneficiarului şi numărul contului acestuia deschis la banca destinatară;

- numele sau denumire plătitorului şi numărul contului acestuia deschis la banca iniţiatoare.

1.2 Cambia

Cambia este reglementat de Legea nr.58 din 1934 revăzuta în 2008 şi reprezintă un instrument de plata prin care o persoana denumita trăgător sau emitent, da o dispoziţie (ordin) neconditionata unei alte persoane numită tras să plătească la scadenţă sau la vedere o anumită sumă de bani unei a treia persoane numită beneficiar sau, la ordinul acesteia.

Subiecţii raportului juridic cambial sunt în număr de trei: trăgătorul este persoana care emite titlul.

Trăgătorul este persoana care emite titlu. El da dispoziţia de a se plăti o sumă de bani beneficiarului.

Trasul este persoana căreia i se adresează dispoziţia de a plăti.

Beneficiarul este persoana căreia sau la ordinul căreia urmează să se facă plata.

Exemplu: Intre A şi B se stabileşte un raport comercial de vânzare cumpărare în care A vinde lui B o cantitate de marfa de 500 mii lei plătibil la 60 de zile de la vânzarea mărfii. Deci cumpărătorul B în datorează lui A preţul mărfii de 500 mii. În acelaşi timp vânzătorul A datorează la rândul lui comerciantului C suma de 500 mii în baza unui contract. În această situaţie pentru simplificarea raporturilor de plata, A va emite sau va trage o cambie asupra comerciantului B în favoarea comerciantului C deci, în loc să plătească în numerar datoria să comerciantul A îi va remite comerciantului C o cambia trasă asupra lui B urmând ca la scadenţa posesorul cambiei să-şi încaseze suma de la B.

Caracteristicile cambiei: este un titlu la ordin: este titlul complet în sensul ca în lipsa unei cauze nu se poate recurge la completarea ei cu alte acte; este un titlu formal în sensul ca trebuie îndeplinite anumite condiţii esenţiale la emiterea ei; ere o forma proprie de transmitere şi anume prin gir.

În privinţa obligaţiilor cambiale se retine ca acestea sunt abstracte şi independente de raportul juridic comercial original şi ca obligaţiile cambiale sunt necondiţionate adică nu depind şi nu pot fi subordonate unor condiţii şi contraprestaţii.

Acceptarea cambiei de către tras reprezintă o garanţie în interesul beneficiarului, cambia este un instrument de credit datorita faptului ca plata se face la o anumita scadenta, implica acordarea unui termen în favoarea debitorului

Menţiunile obligatorii ale cambiei, denumirea explicita de cambie (plătiţi în schimbul acestei cambii); ordinul necondiţionat de plata a unei sume de bani înscris în cifre şi litere; orice condiţie a efectuării plăţii se considera nescrisă; numele trasului (nume şi prenume a persoanei fizice) indicarea scadentei care se poate face în 3 feluri – la vedere(la prezentarea cambiei de către beneficiar); la un anumit termen de la vedere (la scadenta); la un anumit termen de la data emiterii.

Locul de plată – clauza de domiciliere însemna ca plata se va face la domiciliul unui tert.

Numele beneficiarului , semnătura şi numele trăgătorului.

Cambia în alb – există situaţii în care cambia este emisă de trăgător în mod deliberat fără a cuprinde toate menţiunile obligatorii prevăzute de lege urmând ca acestea să fie completate ulterior cu excluderea interventiei trăgătorului de către primitorul cambiei sau de către următorii dobânditori ulteriori aia acesteia.

Din dispoziţia legii rezulta ca poate fi….

Prin completarea cambiei cu menţiunile lăsate în alb cambia devine una perfectă.

Girul cambiei

Beneficiarul cambiei © fiind creditor al sumei menţionate în cambie pana la scadenta va putea folosii cambia pentru asi achita la rândul sau o datoriei fata de un creditor. Acest lucru se realizează prin transmiterea cambiei printr-o operatiune numita gir. Aceasta operatiune consta în disipozitia pe care beneficiarul o da trasului de a plaţi suma menţionată în cambie persoanei indicate de beneficiar. La rândul sau dobânditorul cambiei numit giratar poate la rândul sau să transmită cambia mai departe altui comerciant. Prin urmare girul este o operatiune prin care posesorul de gir al cambiei numit girant transmite unei alte persoane numita giratar printr-o declaraţie scrisa şi semnata direct pe titlu şi prin predarea efectiva a titlului toate drepturile ce rezulta din respectivul gir deci posesorul cambiei da ordin trasului să plătească suma menţionata în titlul persoanei în favoarea căreia s-a transmis cambia.

Preview document

Drept Bancar - Pagina 1
Drept Bancar - Pagina 2
Drept Bancar - Pagina 3
Drept Bancar - Pagina 4
Drept Bancar - Pagina 5
Drept Bancar - Pagina 6
Drept Bancar - Pagina 7
Drept Bancar - Pagina 8
Drept Bancar - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Drept Bancar.doc

Alții au mai descărcat și

Drept bancar - contractul de cont curent

• Definitia. Contractul de cont curent este conventia incheiata intuitu personae prin care partile denumite “corentisti” consimt ca toate...

Drept Bancar

1.Drept bancar-ramura a dreptului privat: definitia,importanta,locul dreptului bancar in sistemul de drept. Notiunea de drept bancar apare cu o...

Crearea și Evoluția Comunităților Europene și a Uniunii Europene

Definiţie: Ansamblu de norme juridice care reglementează relaţiile care se stabilesc între statele membre ale comunităţii, între statele membre şi...

Dreptul muncii și securității sociale

I. Dreptul muncii – ramura a sistemului de drept din tara noastra 1. Dreptul muncii Raporturile juridice individuale de munca sunt acele relatii...

Administrarea societății comerciale pe acțiuni - sistemul unitar

Administrarea societatilor comerciale este reglementata de Legea 31/1990, care cuprinde dispozitii privind fiecare forma de societate comerciala....

Dreptul Muncii

1. Noţiunea şi obiectul dreptului muncii A. Munca - activitate specific umană Existenţa omului - atât ontogenetic, cât şi istoric - este...

Dreptul Comunitar al Afacerilor

CAPITOLUL I COMUNITĂŢILE EUROPENE. EVOLUŢIE ISTORICĂ Secţiunea I - Generalităţi. Premise Studiul dreptului comunitar al afacerilor nu poate fi...

Drept bancar

CAPITOLUL 1 CAPITOLUL 1. EVOLUȚIA OPERAȚIUNILOR BANCARE. CUPRINS: 1.1. Apariția banilor și primelor bănci. 1.2. Circulația monetară, apariția...

Te-ar putea interesa și

Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor

1.1 Concept Banii reprezintă bunuri ca oricare altele, indiferent că se prezintă sub forma variată de la început, sau sub forma lor proprie. Cu...

Sistemul Bancar

CAPITOLUL I. SISTEMUL BANCAR EUROPEAN 1.1. Sistemul European al Băncilor Centrale Sistemul European al Băncilor Centrale (S.E.B.C.) este compus...

Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României

CAP. I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL BANCAR 1.1. Banca şi activitatea bancară în timp şi spaţiu Activitatea bancară îşi are originile în...

Monedă și credit

3.4 Instrumentele politicii monetare Obiectivele politicii monetare se suprapun în mare parte cu cele ale politicii fiscale în masura în care...

Banca Națională a României

INTRODUCERE Termenul de sistem monetar are înțelesuri și abordări diferite. Una dintre abordările termenului de sistem monetar este aceea de...

Drept Bancar - Republica Moldova

Sistemul bancar al Republicii Moldova. 1.1. Identificaţi persoanele cărora Banca Naţională a Moldovei le poate deschide conturi sau acorda...

Drept Bancar

1. Noţiunea şi trasăturile dreptului bancar. Dreptul bancar este o ramură a dreptului privat, desprinsă din dreptul comercial. Operaţiunile de...

Banca Centrală de Stat

CAPITOLUL I Banca Centrală de Stat - Înfiinţare. Istoric Secţiunea 1. Apariţia şi dezvoltarea sistemului bancar şi de credit Pentru a avea o...

Ai nevoie de altceva?