Drept Comunitar Suport Curs 3

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2577
Mărime: 271.72KB (arhivat)
Publicat de: Paulica Grigoraș
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. PRELEGEREA III. INSTITUŢIILE POLITICE ALE UNIUNII EUROPENE. COMISIA EUROPEANĂ 1
 2. SECŢIUNEA 1 2
 3. Preliminarii. Instituţiile Uniunii Europene 2
 4. Comisia Europeană 3
 5. § 1. Consideraţii generale 3
 6. § 2. Organizarea Comisiei Europene 3
 7. A. Componenţa Comisiei 3
 8. B. Statutul membrilor Comisiei 3
 9. C. Mandatul comisarilor 3
 10. D. Procedura de numire a Comisiei 4
 11. § 3. Preşedintele Comisiei 4
 12. § 4. Funcţionarea Comisiei 4
 13. A. Principiul colegialităţii 4
 14. B. Atenuări ale principiului colegialităţii 5
 15. § 5. Personalul Comisiei 5
 16. § 6. Atribuţiile Comisiei 6

Extras din curs

SECȚIUNEA 1

Preliminarii. Instituțiile Uniunii Europene

CEE avea iniţial patru instituţii – Comisia, Consiliul, Adunarea Parlamentară şi Curtea de Justiţie. Din 1989 a început să funcţioneze Tribunalul de Primă Instanţă, asistând Curtea în activitatea jurisdicţională, dar Tribunalul nu a fost considerat ca o instituţie separată, ci s-a apreciat că a fost „adăugat” Curţii. Prin Tratatul de la Maastricht, Curtea de Conturi a fost ridicată la rangul de instituţie comunitară. Aşadar, la această oră funcţionează cinci instituţii comunitare: Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană, Curtea de Justiţie şi Curtea de Conturi.

În 1974 s-a înfiinţat Consiliul European, prin instituţionalizarea întâlnirilor la vârf dintre şefii de stat sau de guvern ai statelor membre. Consiliul European a fost recunoscut formal prin AUE şi a fost stabilit ca instituţie a Uniunii prin Tratatul de la Maastricht.

Consiliul European este competent să abordeze orice materie de resortul Uniunii. În schimb, instituţiile comunitare au atribuţii diferite în cadrul pilonilor 2 şi 3, în raport cu activitatea desfăşurată în pilonul comunitar.

Comisia este independentă de state şi reprezintă interesele supranaţionale. Consiliul European şi Consiliul UE exprimă logica interguvernamentală, reflectând interesele naţionale, în timp ce PE este exponentul logicii democratice. Sistemul instituţional este completat de Curtea de Justiţie, care, împreună cu Tribunalul de Primă Instanţă şi Tribunalul funcţiei Publice efectuează controlul jurisdicţional. Cât despre Curtea de Conturi, aceasta realizează controlul financiar.

În plus, există un mare număr de organe create de tratate (Comitetul Economic şi Social, Comitetul Regiunilor etc.) sau de instituţiile înseşi (Coreper, Comitetul pentru vize, Comitetul pentru energie, Comitetul pentru educaţie etc.).

N.B.: Doar Comunităţile au personalitate juridică. Instituţiile comunitare nu au personalitate juridică, dar, pentru exercitarea atribuţiilor ce derivă din personalitatea juridică, Comunităţile sunt reprezentate de Comisie. Astfel, în cazul în care o comunitate este parte într-un proces desfăşurat în faţa unei instanţe naţionale, ea este reprezentată de Comisie.

După intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, când CE va fi înlocuită de Uniunea Europeană, vor funcţiona următoarele instituţii: Parlamentul European, Consiliul European, Consiliul, Comisia Europeană, Curtea de Justiţie, Banca Centrală Europeană şi Curtea de Conturi.

2

SECȚIUNEA 2. Comisia Europeană

§ 1. Considerații generale

Comisia este o instituţie originală, prezenţa ei ilustrând una din deosebirile capitale dintre Comunitate şi organizaţiile internaţionale clasice, prin faptul că este independentă de state, apărând interesele generale ale Comunităţii.

Sediul principal este la Bruxelles, iar anumite servicii ale sale sunt amplasate la Luxemburg. Comisia are reprezentanţe în statele membre şi delegaţii în multe state terţe.

§ 2. Organizarea Comisiei Europene

A. Componenţa Comisiei

Comisia e compusă din 27 de membri, cetăţeni ai statelor membre, câte unul de fiecare stat. Creşterea numărului de membri în urma extinderi masive ridică probleme, întrucât duce la diminuarea eficienţei instituţiei, prin suprapunerea competenţelor comisarilor, creşterea rivalităţilor dintre ei şi apariţia unor conflicte birocratice. Din această cauză, Tratatul de la Lisabona micşorează numărul acestora la două treimi din numărul statelor membre, introducând un sistem de rotaţie între statele membre.

B. Statutul membrilor Comisiei

Comisarii sunt numiţi în baza competenţei lor generale. Ei trebuie să ofere garanţii de independenţă. În exercitarea funcţiei, li se interzice să solicite sau să accepte instrucţiuni din partea unui guvern sau a altui organism. În mod corespunzător, şi statele se angajează să respecte independenţa acestora. S-au semnalat însă unele cazuri de ingerinţe ale guvernelor în activitatea unor comisari numiţi de acestea.

Tot în sensul asigurării independenţei comisarilor, art. 213 alin. 2 TCE prevede anumite incompatibilităţi: pe durata mandatului, membrii Comisiei nu pot exercita nicio altă funcţie, remunerată sau nu. De asemenea, la preluarea funcţiei, ei se angajează solemn ca, pe durata exercitării funcţiei şi după încetarea ei, să îndeplinească obligaţiile ce rezultă din funcţie, mai ales datoria de a manifesta onestitate şi circumspecţie în acceptarea anumitor poziţii sau avantaje după încetarea funcţiei.

În cazul încălcării acestor obligaţii, Curtea de Justiţie, sesizată de Consiliu sau de Comisie, îl poate destitui pe comisarul în cauză ori îl poate declara decăzut din dreptul la pensie sau la alte avantaje care înlocuiesc acest drept.

În contrapartidă, ei beneficiază de privilegiile prevăzute de Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor.

Conținut arhivă zip

 • Drept Comunitar Suport Curs 3.pdf

Alții au mai descărcat și

Dreptul european grilă 2009

MULTIPLE CHOICE 1. Deciziile formulate de Tribunalul de Prima Instanta: a. sunt definitive si irevocabile b. pot fi atacate cu apel la Curtea...

Dreptul libertăților funadamentale - grilă 2009

MULTIPLE CHOICE 1. Declaratia Universala a Drepturilor Omului a fost adoptata cu : a. unanimitate b. 5 voturi impotriva c. 8 abtineri d. 3...

Dreptul muncii

I. Izvoarele dreptului muncii Izvoarele dreptului muncii sunt clasificate în: - izvoare generale (comune oricărei ramuri de drept); -...

Organizații europene

Produs al razboiului rece ,NATO a luat nastere in temeiul conditiei de la Otana semnata la 20 septembrie 1951. Constituirea NATO: - Era menita sa...

Libertățile de Circulație în Spațiul Comunitar

Libertăţile de circulaţie în spaţiul comunitar Construcţia europeană nu poate fi concepută în afara proceselor economice şi politice...

Audit Public - Capitolul 1

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND AUDITUL INTERN ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE Termenul de audit vine de la cuvântul italian „audire”, care are...

Audit Public - Capitolul 2

CAPITOLUL 2 METODOLOGIA DE DERULARE A MISIUNII DE AUDIT Cuvântul „misiune” are origini latine – „missio”, însemnând „a trimite”. Normele...

Instituțiile comunitare

Uniunea Europeana 1. Ideea de Uniune Europeana Uniunea Europeana este o entitate politică, socială şi economică, dezvoltată în Europa, ce este...

Te-ar putea interesa și

Egalitatea de tratament și principiul nondiscriminarii în dreptul muncii

Capitolul 1. Consideratii generale privind notiunile de egalitate si nediscriminare 1.1 Egaliatea - drept natural inalienabil Egalitatea este un...

Reglementări europene și naționale în domeniul mediului

CAPITOLUL I - CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND REGLEMENTĂRILE EUROPENE ȘI NAȚIONALE ÎN PROTECȚIA MEDIULUI I.1 Apariția și dezvoltarea reglementărilor...

Actele organismelor europene

Introducere Uniunea Europeană este forma cea mai actuală a construcţiei comunitare, care a început în anul 1952 , odată cu intrarea în vigoare a...

Comisia Europeană

1. SCURT ISTORIC Tratatul de la Paris, cel prin care s-a instituit Comunitatea Europeană a Carbunelui și Oțelului (CECO) a creat patru instituții:...

Principiul aplicării imediate a dreptului comunitar

Analiza aplicabilităţii imediate presupune prezentarea relaţiei existente între dreptul internaţional public şi dreptul intern în conformitate cu...

Lucrătorul Frontalier

I. UNIUNEA EUROPEANĂ 1.1. Generalităţi Uniunea Europeană este rezultatul unui proces de cooperare şi integrare care a început în anul 1951,...

Tratatul de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona, cunoscut în faza de proiect sub numele de Tratatul de Reformă este un tratat destinat să înlocuiască tratatul...

Principalele momente în evoluția construcției comunitare

Organizatiilor de cooperare interguvernamentara clasica, infiintata in Europa Occidentala la sfarsitul anilor ‘50, cu scopul realizarii unei...

Ai nevoie de altceva?