Drept Constituțional

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 12 fișiere: doc
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 59949
Mărime: 312.34KB (arhivat)
Publicat de: Voicu Alexe
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andrei Ionescu
Cateva sinteze utile

Extras din curs

INTRODUCERE ÎN DREPTUL CONSTITUŢIONAL. OBIECTUL DE STUDIU, METODA DE CERCETARE, IZVOARE. SISTEMUL CONSTITUŢIONAL ROMÂN MODERN – DINAMICĂ, DELIMITĂRI CRONOLOGICE

1. Introducere în dreptul constituţional.

2. Sistemul constituţional român modern. Obiectul de studiu, metoda de cercetare. Izvoarele dreptului constituţional

3. Constituţie şi democraţie, sisteme constituţionale

1. INTRODUCERE ÎN DREPTUL CONSTITUŢIONAL

a) Dreptul public şi dreptul privat din perspectiva istorică.

Dreptul roman şi diviziunile dreptului: scris (jus scriptum) şi nescris (jus non scriptum), public (jus publicum) şi privat (jus civile; jus privatum) - Ulpian

Drept – jus, normă, regulă de conduită

Juridic – care derivă din drept

Criteriul de delimitare între dreptul public şi privat constă în natura intereselor ocrotite. Sesizat deja de romani.

b) Dezvoltare în secolul al XIX-lea: dreptul public ar avea drept scop apărarea statului, cel privat, ocrotirea individului.

Concepte.

1) Dreptul public însumează ansamblul normelor juridice care reglementează modul de organizare şi funcţionare ale instituţiilor de guvernare, atribuţiile acestora, raportueile între stat şi „supuşii“ săi, precum şi raporturile între state.

2) În raporturile de drept public, întotdeauna unul din subiecte este statul.

3) Conform obiectului să de reglementare, dreptul public este format din:

a. Dreptul constituţional

b. Dreptul adminsitariv

c. Dreptul financiar

d. Dreptul penal

e. Dreptul internaţional

4) Dreptul constituţional – este ansamblul regulilor şi principilor după care se organizează şi se guvernează un stat.

Dreptul constituţional apare în cadrul sistemului de drept, în două ipostaze:

a. ca ramură a dreptului

b. ca factor structurant al întregului sistem (este consecinţa supremaţiei constituţiei, care fundamentaeză principiile de drept, orientările fundamentale pentru toate ramurile dreptului).

2. SISTEMUL CONSTITUŢIONAL ROMÂN MODERN. OBIECTUL DE STUDIU, METODA DE CERCETARE. IZVOARELE DREPTULUI CONSTITUŢIONAL

a. Precizări preliminare. Puterea politică – sursă a instituţiilor şi a dreptului

Ce este puterea ?

- Un raport asimetric.

- Puterea politică

- Geopolitica

- Puterea politică, sursă a instituţiilor şi a dreptului

Instituţiile şi dreptul sunt mult determinate de condiţiile economice şi sociale, de tradiţiile şi obiceiurile care caracterizează, într-o anumită perioadă şi într-o anume ţară, societatea în care se aplică. Atât instituţiile cât şi dreptul constituie sursă pentru:

a) stabilirea instituţiilor (instituţia = un ansamblu sau un complex de norme care se raportează aceleaşi teme sau aceluiaşi obiect şi care, prezentând o oarecare unitate şi o oarecare permanenţă, poate fi, în interiorul unei ramuri de drept pozitiv, considerată şi studiată în mod autonom). Puterea politică este la originea imediată a instituţiilor şi, în mod particular, a instituţiilor politice

- instituţie politică: organismele sau instituţiile care concură individual sau toate împreună, la exercitarea unitară a puterii politice.

b) edictarea dreptului – puterea politică nu mai este la originea dreptului, ci numai a instituţiilor, dar prin intermediul instituţiilor şi în mod particular al primei dintre ele Statul, participă la elaborarea dreptului. Doar astfel putem accepta realitatea, prin care puterea, prin intermediul aparatului de stat trebuie să decidă ce norme vor fi edictate, ce fel de drepturi se vor acorda cetăţenilor, ce puteri vor fi conferite corpurilor intermediare.

b. Obiectul, izvoarele şi subiectele dreptului connstituţional

Disciplina „Dreptul constituţional” îşi propune să rezolve câteva probleme de referinţă pentru înţelegerea procesului democratic din România:

- reglementarea instituţiilor politice şi a celor administrative şi jurisdicţionale (dreptul constituţional instituţional);

- reglementarea surselor dreptului sau sistemului normativ (dreptul constituţional normativ);

- reglementarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti (dreptul constituţional substanţial sau relaţional).

Concluzie: obiectul dreptului constituţional cuprinde ansamblul unitar al dispoziţiilor legale, cuprinse în Constituţie sau acte normative subsecvente acesteia, aplicabile mecanismului de organizare şi de exercitare a puterii suverane în Stat precum şi garantarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.

Ar fi o eroare să ne limităm la studierea dreptului constituţional fără a-l încadra într-un sistem, cel al sistemului constituţional român modern, care are ca obiect de studiu:

- originea şi evoluţia sistemului constituţional român modern;

- contextul intern şi extern în care a apărut, s-a dezvoltat şi consolidat acest sistem;

- influenţele externe, modele şi tradiţii în organizarea constituţională a statului român;

- analiza sub toate aspectele a Constituţiilor României moderne, în evoluţia lor.

Pentru înţelegerea acestor probleme, pentru analiza lor, ne folosim de metode şi izvoare:

- metodele: sociologice, istorice şi logice de cercetare.

- Izvoarele: Constituţia; legi constituţionale; anumite legi organice, decrete-lege.

Care sunt subiectele dreptului constituţional ?

- poporul, statul şi anumite organisme ale sale;

- partidele şi formaţiunile politice legal constituite;

- avocatul poporului;

- cetăţenii grupaţi în circumscripţii electorale, precum şi un număr de 250.000 şi respectiv 500.000 de cetăţeni cu drept de vot, cărora li se recunoaşte dreptul de iniţiativă legislativă, respectiv de revizuire a Constituţiei;

- cetăţeanul, în anumite ipostaze (alegător, destinatar al drepturilor şi îndatoririlor fundamentale);

- candidaţii propuşi de partidele şi formaţiunile politice legal constituite, precum şi candidaţii independenţi la funcţia de Preşedinte al României, deputat sau senator ori în funcţiile elective pe plan local;

- organizaţii neguvernamentale legal constituite, care au ca unic scop apărarea drepturilor omului;

- deputaţii şi senatorii.

Preview document

Drept Constituțional - Pagina 1
Drept Constituțional - Pagina 2
Drept Constituțional - Pagina 3
Drept Constituțional - Pagina 4
Drept Constituțional - Pagina 5
Drept Constituțional - Pagina 6
Drept Constituțional - Pagina 7
Drept Constituțional - Pagina 8
Drept Constituțional - Pagina 9
Drept Constituțional - Pagina 10
Drept Constituțional - Pagina 11
Drept Constituțional - Pagina 12
Drept Constituțional - Pagina 13
Drept Constituțional - Pagina 14
Drept Constituțional - Pagina 15
Drept Constituțional - Pagina 16
Drept Constituțional - Pagina 17
Drept Constituțional - Pagina 18
Drept Constituțional - Pagina 19
Drept Constituțional - Pagina 20
Drept Constituțional - Pagina 21
Drept Constituțional - Pagina 22
Drept Constituțional - Pagina 23
Drept Constituțional - Pagina 24
Drept Constituțional - Pagina 25
Drept Constituțional - Pagina 26
Drept Constituțional - Pagina 27
Drept Constituțional - Pagina 28
Drept Constituțional - Pagina 29
Drept Constituțional - Pagina 30
Drept Constituțional - Pagina 31
Drept Constituțional - Pagina 32
Drept Constituțional - Pagina 33
Drept Constituțional - Pagina 34
Drept Constituțional - Pagina 35
Drept Constituțional - Pagina 36
Drept Constituțional - Pagina 37
Drept Constituțional - Pagina 38
Drept Constituțional - Pagina 39
Drept Constituțional - Pagina 40
Drept Constituțional - Pagina 41
Drept Constituțional - Pagina 42
Drept Constituțional - Pagina 43
Drept Constituțional - Pagina 44
Drept Constituțional - Pagina 45
Drept Constituțional - Pagina 46
Drept Constituțional - Pagina 47
Drept Constituțional - Pagina 48
Drept Constituțional - Pagina 49
Drept Constituțional - Pagina 50
Drept Constituțional - Pagina 51
Drept Constituțional - Pagina 52
Drept Constituțional - Pagina 53
Drept Constituțional - Pagina 54
Drept Constituțional - Pagina 55
Drept Constituțional - Pagina 56
Drept Constituțional - Pagina 57
Drept Constituțional - Pagina 58
Drept Constituțional - Pagina 59
Drept Constituțional - Pagina 60
Drept Constituțional - Pagina 61
Drept Constituțional - Pagina 62
Drept Constituțional - Pagina 63
Drept Constituțional - Pagina 64
Drept Constituțional - Pagina 65
Drept Constituțional - Pagina 66
Drept Constituțional - Pagina 67
Drept Constituțional - Pagina 68
Drept Constituțional - Pagina 69
Drept Constituțional - Pagina 70
Drept Constituțional - Pagina 71
Drept Constituțional - Pagina 72
Drept Constituțional - Pagina 73
Drept Constituțional - Pagina 74
Drept Constituțional - Pagina 75
Drept Constituțional - Pagina 76
Drept Constituțional - Pagina 77
Drept Constituțional - Pagina 78
Drept Constituțional - Pagina 79
Drept Constituțional - Pagina 80
Drept Constituțional - Pagina 81
Drept Constituțional - Pagina 82
Drept Constituțional - Pagina 83
Drept Constituțional - Pagina 84
Drept Constituțional - Pagina 85
Drept Constituțional - Pagina 86
Drept Constituțional - Pagina 87
Drept Constituțional - Pagina 88
Drept Constituțional - Pagina 89
Drept Constituțional - Pagina 90
Drept Constituțional - Pagina 91
Drept Constituțional - Pagina 92
Drept Constituțional - Pagina 93
Drept Constituțional - Pagina 94
Drept Constituțional - Pagina 95
Drept Constituțional - Pagina 96
Drept Constituțional - Pagina 97
Drept Constituțional - Pagina 98
Drept Constituțional - Pagina 99
Drept Constituțional - Pagina 100
Drept Constituțional - Pagina 101
Drept Constituțional - Pagina 102
Drept Constituțional - Pagina 103
Drept Constituțional - Pagina 104
Drept Constituțional - Pagina 105
Drept Constituțional - Pagina 106
Drept Constituțional - Pagina 107
Drept Constituțional - Pagina 108
Drept Constituțional - Pagina 109

Conținut arhivă zip

 • 1944_1947.DOC
 • 1948.DOC
 • bazele_const.doc
 • curs_1MG.doc
 • Curs_2AP.doc
 • Curs_2MG.doc
 • Curs_3MG.doc
 • Curs_4MG.doc
 • CURS_5MG.doc
 • CURS_6MG .doc
 • CURSUL7_MG.doc
 • puterea_exec.DOC

Alții au mai descărcat și

Căsătoria și Divorțul în Dreptul Roman și Contemporan

Căsătoria în dreptul roman I.Căsătoria romană În epoca romană întemeierea familiei era un eveniment de o importanţă deosebită.Cu toate acestea,...

Funcționarul public

1. Functionarul public. Notiune. Reglementare. Funcţionarul public este persoana numită, în condiţiile legii, într-o funcţie publică. Persoana...

Drept constituțional spețe

SPEŢA NR. 1 X este cetăţean român, obţinând cetăţenia română prin acordare la cerere, în anul 1998. Este căsătorit cu A., persoană de cetăţenie...

Argumente pro și contra compatibilității între mandatul de parlamentar și funcția de membru al Guvernului

Potrivit Constituției României, Parlamentul este organul repre zentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării. Acesta...

Căsătoria Mixtă

1.INTRODUCERE. Am ales această temă deoarece este de actualitate şi deosebit de importantă. Îmi întemeiez susţinerile pornind de la ideea că...

Drept Administrativ Român

CAPITOLUL I - Noţiuni generale despre administraţie şi drept administrativ Secţiunea 1. Statul şi administraţia publică 1. Preliminarii Orice...

Drept Constituțional

Capitolul I. Locul dreptului constitutional în sistemul de drept Sectiunea 1. Sistemul dreptului. Nimeni nu poate spune exact când si în ce...

Sinteze drept constituțional

1. Originea dreptului În orice colectivitate umana, indiferent care ar fi stadiul de dezvoltare al acesteia sau marimea populatiei sunt necesare...

Te-ar putea interesa și

Drept constituțional și instituții publice

Sectiunea I - Drept constitutional Noţiunea de drept constituţional Dreptul este definit ca ansamblul regulilor de conduită, instituite sau...

Supremația Constituției

Capitolul I. Teoria Constituţiei Constituţia, ca lege fundamentală a statului, reprezintă izvorul juridic al dreptului constituţional. Ea stă la...

Partidele politice - principalii pioni ai exercițiului puterii

Introducere Relația popor - putere politică- stat - putere de stat are nu doar un caracter simbolic ci și unul juridic deoarece raporturile...

Dreptul Constituțional

Introducere Ramura principală a dreptului este dreptul constituţional care prin normele sale consacră şi ocroteşte cele mai importante valori...

Definiția dreptului constituțional

Aparitia disciplinei de drept constitutional Notiunea de „drept constitutional” a aparut la sfarsitul secolului al XVIII-lea, dupa ce curentul...

Drept constituțional - suport de curs

Drept Constitutional – Curs 1 Dreptul constitutional reprezinta acea ramura a dreptului formata din norme juridice care reglementeaza relatiile...

Drept Constituțional

Capitolul I. Locul dreptului constitutional în sistemul de drept Sectiunea 1. Sistemul dreptului. Nimeni nu poate spune exact când si în ce...

Dreptul constituțional

1.Notiunea Dreptului constitutional. Subiectii DC Dreptul constitutional este ramura de drept care este formată din normele juridice care...

Ai nevoie de altceva?